ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB : 400.000 Đ

LÀM GIÀU - LÀM GIÀU - là nghĩa vụ của 1 thằng đàn ông trong gia đình. Không 1 con đường nào làm giàu nhanh chóng thông qua những con số. 

Với kết quả tính toán chính xác bởi siêu hệ thống, chúng tôi tự tin là 1 trong giải pháp làm giàu nhanh chóng trên thị trường cho bất kì người đàn ông nào đang tìm kiếm sự thịnh vượng tài chính.

UY TÍN TẠO DỰNG SỰ PHÚ QUÝ là slogan của chúng tôi. 

Hệ thống này KHÔNG miễn phí và mãi luôn là như vậy. Bởi lẽ để duy trì 1 hệ thống chúng tôi không thể chạy bằng nước lã. Sự phồn vinh giàu có là điều chúng tôi mang đến cho hàng nghìn gia đình. Còn với gia đình bạn đó là sự lựa chọn của bạn. Nếu nghi ngờ thì không nên đánh. Bởi lẽ chắc chắn chúng tôi tỉ lệ trúng chỉ đc 90% mà thôi.
Hệ thống hỗ trợ nạp qua thẻ điện thoại, hỗ trợ cộng dồn.
Nạp thẻ xong là có số.
Tự tin thắng lớn mỗi ngày nhé
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Đề đầu đuôi miền Bắc
Ngày Đề đầu đuôi miền Bắc Kết quả
29/09/2022 Click vào lấy số ngay
28/09/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
27/09/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Trúng 90
26/09/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 1
25/09/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Trúng 09
24/09/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
23/09/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Trúng 36
22/09/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Trượt
21/09/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Trượt
20/09/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Trượt
19/09/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Trượt
18/09/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 9
17/09/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Trượt
16/09/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Trượt
15/09/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 5
14/09/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Trượt
13/09/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
12/09/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Trúng 48
11/09/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Trượt
10/09/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 3
09/09/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
08/09/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Trúng 43
07/09/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 6
06/09/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
05/09/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Trúng 48
04/09/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 1
03/09/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 5
02/09/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 3
01/09/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 8
31/08/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
30/08/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trúng 55
29/08/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Trúng 65
28/08/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 4
27/08/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
26/08/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 5
25/08/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
24/08/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
23/08/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Trúng 37
22/08/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 5
21/08/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
20/08/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
19/08/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 0
18/08/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 9
17/08/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Trúng 82
16/08/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
15/08/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
14/08/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 1
13/08/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Trúng 06
12/08/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Trượt
11/08/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 8
10/08/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 1
09/08/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
08/08/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
07/08/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
06/08/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
05/08/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Trúng 13
04/08/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 9
03/08/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 8
02/08/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 3
01/08/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 5
31/07/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
30/07/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Trượt
29/07/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Trượt
28/07/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 9
27/07/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
26/07/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
25/07/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
24/07/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
23/07/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 6
22/07/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
21/07/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Trúng 04
20/07/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Trượt
19/07/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 9
18/07/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
17/07/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
16/07/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 6
15/07/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
14/07/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
13/07/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
12/07/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 5
11/07/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 0
10/07/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Trượt
09/07/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 9
08/07/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Trúng 24
07/07/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 9
06/07/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Trúng 96
05/07/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
04/07/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Trúng 39
03/07/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 9
02/07/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Trúng 54
01/07/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 9
30/06/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Trúng 39
29/06/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
28/06/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Trúng 49
27/06/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 7
26/06/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 7
25/06/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Trúng 68
24/06/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 7
23/06/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Trúng 40
22/06/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 4
21/06/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Trúng 71
20/06/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Trúng 08
19/06/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
18/06/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Trúng 90
17/06/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Trúng 74
16/06/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
15/06/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Trúng 16
14/06/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
13/06/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Trúng 27
12/06/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 1
11/06/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 2
10/06/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Trúng 91
09/06/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
08/06/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Trúng 77
07/06/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Trúng 25
06/06/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 8
05/06/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Trúng 79
04/06/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Trượt
03/06/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 4
02/06/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Trúng 68
01/06/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
31/05/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Trúng 25
30/05/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 1
29/05/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
28/05/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Trúng 18
27/05/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Trúng 67
26/05/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Trúng 17
25/05/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Trúng 09
24/05/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 1
23/05/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Trúng 13
22/05/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Trượt
21/05/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
20/05/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Trúng 95
19/05/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
18/05/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 4
17/05/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 5
16/05/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
15/05/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 4
14/05/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
13/05/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
12/05/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Trúng 65
11/05/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
10/05/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Trúng 06
09/05/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 5
08/05/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
07/05/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Trúng 01
06/05/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
05/05/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 5
04/05/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Trúng 10
03/05/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Trượt
02/05/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
01/05/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Trúng 91
30/04/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Trượt
29/04/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 3
28/04/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 0
27/04/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 4
26/04/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trúng 47
25/04/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Trúng 68
24/04/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
23/04/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Trúng 18
22/04/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Trúng 95
21/04/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
20/04/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 5
19/04/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trượt
18/04/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Trượt
17/04/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 4
16/04/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
15/04/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
14/04/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 6
13/04/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
12/04/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
11/04/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
10/04/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Trúng 95
09/04/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Trúng 94
08/04/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 6
07/04/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
06/04/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Trúng 38
05/04/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Trúng 97
04/04/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 4
03/04/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Trúng 67
02/04/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Trúng 62
01/04/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
31/03/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 3
30/03/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
29/03/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 0
28/03/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
27/03/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 6
26/03/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
25/03/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
24/03/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trúng 00
23/03/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 7
22/03/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
21/03/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
20/03/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 4
19/03/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Trúng 18
18/03/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
17/03/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Trúng 40
16/03/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Trúng 13
15/03/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
14/03/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Trượt
13/03/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 5
12/03/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
11/03/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
10/03/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
09/03/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
08/03/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Trúng 93
07/03/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 7
06/03/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 5
05/03/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Trượt
04/03/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Trượt
03/03/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 1
02/03/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Trúng 90
01/03/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 7
28/02/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Trúng 75
27/02/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Trúng 68
26/02/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Trúng 31
25/02/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Trúng 01
24/02/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Trượt
23/02/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 5
22/02/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
21/02/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 6
20/02/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
19/02/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
18/02/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
17/02/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
16/02/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Trượt
15/02/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
14/02/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
13/02/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 7
12/02/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
11/02/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
10/02/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 6
09/02/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 9
08/02/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 3
07/02/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Trúng 58
06/02/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 0
05/02/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Trúng 84
04/02/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
30/01/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 6
29/01/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 9
28/01/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
27/01/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Trượt
26/01/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Trúng 09
25/01/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Trúng 53
24/01/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Trúng 32
23/01/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
22/01/2022 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 5
21/01/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Trúng 45
20/01/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Trúng 85
19/01/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
18/01/2022 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
17/01/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
16/01/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Trúng 31
15/01/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
14/01/2022 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 1
13/01/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Trúng 38
12/01/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 0
11/01/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
10/01/2022 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 4
09/01/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Trúng 93
08/01/2022 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Trúng 69
07/01/2022 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
06/01/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 3
05/01/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
04/01/2022 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 3
03/01/2022 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
02/01/2022 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Trúng 94
01/01/2022 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Trúng 76
31/12/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trúng 47
30/12/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trúng 33
29/12/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
28/12/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 0
27/12/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 0
26/12/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
25/12/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Trúng 24
24/12/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trượt
23/12/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 0
22/12/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 7
21/12/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trúng 83
20/12/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Trúng 71
19/12/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trượt
18/12/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Trượt
17/12/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 5
16/12/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Trượt
15/12/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 0
14/12/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trúng 00
13/12/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 1
12/12/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trúng 55
11/12/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Trúng 25
10/12/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 0
09/12/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Trượt
08/12/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Trượt
07/12/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Trượt
06/12/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Trượt
05/12/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Trúng 29
04/12/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Trượt
03/12/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 0
02/12/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trượt
01/12/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Trúng 12
30/11/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Trượt
29/11/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 8
28/11/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Trượt
27/11/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Trúng 24
26/11/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
25/11/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Trúng 13
24/11/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
23/11/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Trượt
22/11/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Trượt
21/11/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 7
20/11/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Trượt
19/11/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
18/11/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Trượt
17/11/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Trượt
16/11/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Trúng 05
15/11/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
14/11/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Trúng 40
13/11/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
12/11/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Trúng 11
11/11/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Trượt
10/11/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Trượt
09/11/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 5
08/11/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
07/11/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
06/11/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Trượt
05/11/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Trượt
04/11/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Trúng 48
03/11/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Trúng 67
02/11/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Trúng 10
01/11/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
31/10/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Trúng 98
30/10/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Trúng 42
29/10/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
28/10/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Trúng 69
27/10/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 4
26/10/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 0
25/10/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
24/10/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 1
23/10/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Trúng 25
22/10/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Trúng 28
21/10/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Trượt
20/10/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
19/10/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 4
18/10/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Trúng 09
17/10/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 4
16/10/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
15/10/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Trượt
14/10/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trúng 19
13/10/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
12/10/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
11/10/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 4
10/10/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
09/10/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
08/10/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Trúng 50
07/10/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Trượt
06/10/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
05/10/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 6
04/10/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
03/10/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Trúng 81
02/10/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 7
01/10/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Trượt
30/09/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Trúng 11
29/09/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
28/09/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Trượt
27/09/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Trượt
26/09/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
25/09/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Trượt
24/09/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Trượt
23/09/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 3
22/09/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Trúng 73
21/09/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Trượt
20/09/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trúng 19
19/09/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Trúng 57
18/09/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 0
17/09/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
16/09/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 9
15/09/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 6
14/09/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
13/09/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Trúng 48
12/09/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Trúng 49
11/09/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
10/09/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Trúng 29
09/09/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
08/09/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
07/09/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Trúng 65
06/09/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
05/09/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 6
04/09/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trúng 55
03/09/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 6
02/09/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 6
01/09/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 2
31/08/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 2
30/08/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trúng 86
29/08/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
28/08/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 0
27/08/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Trúng 59
26/08/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 7
25/08/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
24/08/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Trượt
23/08/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Trúng 91
22/08/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Trượt
21/08/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 5
20/08/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
19/08/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trúng 44
18/08/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Trúng 43
17/08/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
16/08/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 4
15/08/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Trúng 97
14/08/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Trúng 53
13/08/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 4
12/08/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 6
11/08/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Trượt
10/08/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 7
09/08/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Trúng 51
08/08/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Trúng 15
07/08/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Trúng 34
06/08/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
05/08/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
04/08/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Trúng 41
03/08/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
02/08/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Trúng 24
01/08/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Trúng 81
31/07/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
30/07/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
29/07/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Trúng 26
28/07/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 9
27/07/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Trúng 71
26/07/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
25/07/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 8
24/07/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Trúng 96
23/07/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
22/07/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trượt
21/07/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 8
20/07/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 3
19/07/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
18/07/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 7
17/07/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 7
16/07/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
15/07/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Trượt
14/07/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
13/07/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Trượt
12/07/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Trúng 23
11/07/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
10/07/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Trúng 94
09/07/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
08/07/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trượt
07/07/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Trượt
06/07/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
05/07/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Trượt
04/07/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 7
03/07/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Trượt
02/07/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Trúng 81
01/07/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
30/06/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Trượt
29/06/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
28/06/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
27/06/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Trúng 87
26/06/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Trượt
25/06/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Trúng 85
24/06/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Trúng 79
23/06/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Trượt
22/06/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
21/06/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
20/06/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
19/06/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Trúng 72
18/06/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
17/06/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Trúng 67
16/06/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 2
15/06/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Trượt
14/06/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Trúng 46
13/06/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Trúng 79
12/06/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
11/06/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 4
10/06/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
09/06/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Trúng 99
08/06/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 6
07/06/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
06/06/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
05/06/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 6
04/06/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 3
03/06/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
02/06/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
01/06/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 6
31/05/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Trượt
30/05/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 5
29/05/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Trúng 87
28/05/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
27/05/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Trúng 03
26/05/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Trúng 04
25/05/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 7
24/05/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 8
23/05/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Trúng 29
22/05/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
21/05/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 2
20/05/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Trúng 67
19/05/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Trúng 72
18/05/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
17/05/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 2
16/05/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Trượt
15/05/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 2
14/05/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trúng 47
13/05/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Trượt
12/05/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trượt
11/05/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 7
10/05/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 4
09/05/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Trúng 69
08/05/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Trượt
07/05/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Trượt
06/05/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Trúng 59
05/05/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Trúng 66
04/05/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
03/05/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
02/05/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Trượt
01/05/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 6
30/04/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Trượt
29/04/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
28/04/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Trúng 13
27/04/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trúng 33
26/04/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
25/04/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
24/04/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 7
23/04/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Trượt
22/04/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Trúng 92
21/04/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
20/04/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Trượt
19/04/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
18/04/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
17/04/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
16/04/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Trượt
15/04/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Trúng 82
14/04/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
13/04/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
12/04/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 3
11/04/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
10/04/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
09/04/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
08/04/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 0
07/04/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Trúng 75
06/04/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Trúng 59
05/04/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Trượt
04/04/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
03/04/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 1
02/04/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Trúng 95
01/04/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
31/03/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 9
30/03/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trúng 55
29/03/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trúng 00
28/03/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Trúng 95
27/03/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
26/03/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 4
25/03/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 1
24/03/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
23/03/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Trúng 39
22/03/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Trúng 15
21/03/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Trúng 40
20/03/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
19/03/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 2
18/03/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
17/03/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Trượt
16/03/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Trượt
15/03/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Trượt
14/03/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Trượt
13/03/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
12/03/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Trượt
11/03/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Trúng 26
10/03/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
09/03/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
08/03/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Trúng 59
07/03/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 3
06/03/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Trúng 18
05/03/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
04/03/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trúng 00
03/03/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Trúng 10
02/03/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
01/03/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
28/02/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
27/02/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
26/02/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trúng 00
25/02/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 5
24/02/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
23/02/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Trúng 10
22/02/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 0
21/02/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 0
20/02/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Trúng 30
19/02/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Trượt
18/02/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
17/02/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
16/02/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
15/02/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trúng 86
10/02/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Trúng 29
09/02/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 9
08/02/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
07/02/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Trượt
06/02/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Trượt
05/02/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Trượt
04/02/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 1
03/02/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Trúng 49
02/02/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Trúng 59
01/02/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 8
31/01/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trúng 86
30/01/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Trúng 09
29/01/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
28/01/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Trượt
27/01/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Trúng 56
26/01/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 7
25/01/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 5
24/01/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trúng 83
23/01/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Trúng 60
22/01/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
21/01/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
20/01/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Trúng 45
19/01/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
18/01/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 4
17/01/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Trượt
16/01/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trượt
15/01/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
14/01/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Trúng 38
13/01/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Trượt
12/01/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
11/01/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Trúng 07
10/01/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 4
09/01/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Trúng 64
08/01/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 2
07/01/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 5
06/01/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Trượt
05/01/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Trúng 76
04/01/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
03/01/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
02/01/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 8
01/01/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 8
31/12/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Trúng 50
30/12/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Trượt
29/12/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
28/12/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Trúng 90
27/12/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
26/12/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 8
25/12/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Trúng 87
24/12/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 9
23/12/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
22/12/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
21/12/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 9
20/12/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
19/12/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
18/12/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Trượt
17/12/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
16/12/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Trượt
15/12/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Trượt
14/12/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Trúng 76
13/12/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 2
12/12/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Trúng 45
11/12/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
10/12/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
09/12/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 4
08/12/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Trúng 20
07/12/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trượt
06/12/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 5
05/12/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Trúng 05
04/12/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 4
03/12/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
02/12/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
01/12/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 0
30/11/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Trúng 04
29/11/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
28/11/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 6
27/11/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 2
26/11/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Trúng 71
25/11/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
24/11/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Trúng 64
23/11/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Trúng 43
22/11/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Trượt
21/11/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trúng 61
20/11/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Trúng 80
19/11/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 1
18/11/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Trúng 30
17/11/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
16/11/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
15/11/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 1
14/11/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
13/11/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
12/11/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
11/11/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
10/11/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Trượt
09/11/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trúng 47
08/11/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 1
07/11/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
06/11/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 7
05/11/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Trượt
04/11/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Trượt
03/11/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Trượt
02/11/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
01/11/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Trượt
31/10/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Trúng 10
30/10/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
29/10/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 3
28/10/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 0
27/10/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
26/10/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Trúng 46
25/10/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Trúng 36
24/10/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Trúng 28
23/10/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 2
22/10/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Trúng 79
21/10/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Trúng 43
20/10/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Trúng 57
19/10/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
18/10/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trúng 19
17/10/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
16/10/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
15/10/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Trượt
14/10/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
13/10/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Trượt
12/10/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 1
11/10/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
10/10/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Trúng 48
09/10/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 4
08/10/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Trúng 26
07/10/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
06/10/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 6
05/10/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 2
04/10/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Trúng 89
03/10/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 9
02/10/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
01/10/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
30/09/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Trượt
29/09/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Trúng 23
28/09/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 3
27/09/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
26/09/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 6
25/09/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Trúng 18
24/09/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
23/09/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Trúng 11
22/09/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trúng 86
21/09/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 5
20/09/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
19/09/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
18/09/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 9
17/09/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
16/09/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 8
15/09/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Trượt
14/09/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
13/09/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Trúng 63
12/09/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 8
11/09/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
10/09/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
09/09/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trúng 00
08/09/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Trúng 22
07/09/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Trúng 53
06/09/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
05/09/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
04/09/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Trúng 80
03/09/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Trúng 80
02/09/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Trúng 48
01/09/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
31/08/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Trúng 58
30/08/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trúng 83
29/08/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Trúng 05
28/08/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Trượt
27/08/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
26/08/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 8
25/08/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Trúng 59
24/08/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Trúng 16
23/08/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Trúng 41
22/08/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 3
21/08/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 5
20/08/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
19/08/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Trúng 01
18/08/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 3
17/08/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Trúng 48
16/08/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
15/08/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Trúng 80
14/08/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
13/08/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Trúng 57
12/08/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Trúng 52
11/08/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 2
10/08/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 2
09/08/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
08/08/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 5
07/08/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
06/08/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Trúng 75
05/08/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Trượt
04/08/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Trượt
03/08/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Trượt
02/08/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Trượt
01/08/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Trượt
31/07/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Trượt
30/07/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Trượt
29/07/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
28/07/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Trượt
27/07/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Trượt
26/07/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Trượt
25/07/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trượt
24/07/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trượt
23/07/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Trượt
22/07/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 4
21/07/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Trượt
20/07/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 2
19/07/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Trúng 34
18/07/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 8
17/07/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Trượt
16/07/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Trúng 11
15/07/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 0
14/07/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
13/07/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Trúng 08
12/07/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Trúng 90
11/07/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 1
10/07/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Trúng 69
09/07/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Trúng 91
08/07/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
07/07/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 6
06/07/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
05/07/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 7
04/07/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Trượt
03/07/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
02/07/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
01/07/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 3
30/06/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Trúng 29
29/06/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Trượt
28/06/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Trượt
27/06/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Trúng 36
26/06/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Trúng 16
25/06/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Trúng 82
24/06/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Trúng 10
23/06/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 6
22/06/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Trượt
21/06/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Trượt
20/06/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
19/06/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Trúng 30
18/06/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trượt
17/06/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Trúng 17
16/06/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Trượt
15/06/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
14/06/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Trượt
13/06/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 6
12/06/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Trượt
11/06/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
10/06/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 3
09/06/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 7
08/06/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Trượt
07/06/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Trúng 39
06/06/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Trúng 32
05/06/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
04/06/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Trúng 78
03/06/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 0
02/06/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Trúng 22
01/06/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Trúng 23
31/05/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Trúng 34
30/05/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Trúng 64
29/05/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Trượt
28/05/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 1
27/05/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Trượt
26/05/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Trượt
25/05/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Trúng 11
24/05/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 7
23/05/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
22/05/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Trúng 98
21/05/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Trượt
20/05/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Trượt
19/05/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trượt
18/05/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 5
17/05/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Trúng 80
16/05/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Trượt
15/05/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
14/05/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Trượt
13/05/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trượt
12/05/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Trúng 09
11/05/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trúng 19
10/05/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Trượt
09/05/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 7
08/05/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Trúng 41
07/05/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Trúng 82
06/05/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trượt
05/05/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Trúng 72
04/05/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Trúng 62
03/05/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Trượt
02/05/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Trượt
01/05/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Trượt
30/04/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Trúng 02
29/04/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trượt
28/04/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Trượt
27/04/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trúng 61
26/04/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
25/04/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Trượt
24/04/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Trúng 50
23/04/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Trúng 03
31/03/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Trượt
30/03/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Trúng 02
29/03/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Trúng 14
28/03/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trượt
27/03/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
26/03/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Trượt
25/03/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trượt
24/03/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 7
23/03/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
22/03/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Trúng 24
21/03/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Trượt
20/03/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 3
19/03/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 7
18/03/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Trúng 89
17/03/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 6
16/03/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Trúng 22
15/03/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
14/03/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
13/03/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 1
12/03/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
11/03/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Trúng 24
10/03/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 4
09/03/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 7
08/03/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
07/03/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Trượt
06/03/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
05/03/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Trượt
04/03/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 2
03/03/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 2
02/03/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
01/03/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Trúng 35
29/02/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Trúng 05
28/02/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
27/02/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Trúng 22
26/02/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Trượt
25/02/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Trượt
24/02/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trượt
23/02/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
22/02/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 4
21/02/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Trượt
20/02/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Trượt
19/02/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Trúng 98
18/02/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
17/02/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Trượt
16/02/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Trúng 76
15/02/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Trượt
14/02/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trúng 55
13/02/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
12/02/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 4
11/02/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 9
10/02/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
09/02/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trúng 47
08/02/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Trượt
07/02/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 7
06/02/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Trúng 75
05/02/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
04/02/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
03/02/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 0
02/02/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
01/02/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 3
31/01/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
30/01/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 1
29/01/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Trúng 89
28/01/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
23/01/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
22/01/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Trúng 49
21/01/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Trượt
20/01/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
19/01/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
18/01/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Trượt
17/01/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 7
16/01/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Trượt
15/01/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
14/01/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
13/01/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
12/01/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 8
11/01/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Trượt
10/01/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Trượt
09/01/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Trúng 74
08/01/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Trúng 04
07/01/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Trượt
06/01/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
05/01/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Trượt
04/01/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
03/01/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 4
02/01/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Trượt
01/01/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Trúng 05
31/12/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
30/12/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Trượt
29/12/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Trúng 01
28/12/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Trượt
27/12/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Trượt
26/12/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Trượt
25/12/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Trượt
24/12/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 2
23/12/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Trúng 24
22/12/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 4
21/12/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Trúng 48
20/12/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Trượt
19/12/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 8
18/12/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Trúng 49
17/12/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
16/12/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 6
15/12/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
14/12/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 9
13/12/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 7
12/12/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trúng 47
11/12/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 8
10/12/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trúng 33
09/12/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
08/12/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Trúng 40
07/12/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 3
06/12/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
05/12/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Trúng 67
04/12/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trúng 19
03/12/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Trúng 97
02/12/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
01/12/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Trúng 87
30/11/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Trúng 96
29/11/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Trúng 03
28/11/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Trúng 32
27/11/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Trượt
26/11/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
25/11/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
24/11/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Trượt
23/11/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 3
22/11/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Trượt
21/11/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
20/11/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Trúng 51
19/11/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Trượt
18/11/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
17/11/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
16/11/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Trượt
15/11/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Trượt
14/11/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Trượt
13/11/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
12/11/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
11/11/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
10/11/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
09/11/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 0
08/11/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Trượt
07/11/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Trượt
06/11/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Trúng 81
05/11/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 9
04/11/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Trúng 43
03/11/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
02/11/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 9
01/11/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 6
31/10/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 6
30/10/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Trúng 98
29/10/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
28/10/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Trượt
27/10/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
26/10/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 0
25/10/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 8
24/10/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Trúng 74
23/10/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Trúng 53
22/10/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 3
21/10/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Trượt
20/10/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Trúng 49
19/10/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 9
18/10/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 9
17/10/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trúng 61
16/10/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Trúng 41
15/10/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Trúng 30
14/10/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 1
13/10/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Trượt
12/10/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 0
11/10/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
10/10/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 4
09/10/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Trượt
08/10/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Trượt
07/10/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trúng 00
06/10/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Trúng 75
05/10/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 5
04/10/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Trúng 51
03/10/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 2
02/10/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Trượt
01/10/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 1
30/09/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Trượt
29/09/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
28/09/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Trượt
27/09/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Trượt
26/09/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Trượt
25/09/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Trượt
24/09/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Trượt
23/09/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Trúng 29
22/09/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Trúng 74
21/09/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 7
20/09/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 7
19/09/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Trúng 20
18/09/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Trúng 46
17/09/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Trúng 01
16/09/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Trúng 97
15/09/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
14/09/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
13/09/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Trượt
12/09/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
11/09/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 4
10/09/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Trúng 11
09/09/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
08/09/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
07/09/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 1
06/09/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
05/09/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Trúng 51
04/09/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Trượt
03/09/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
02/09/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Trượt
01/09/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Trúng 97
31/08/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Trượt
30/08/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
29/08/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 7
28/08/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 6
27/08/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Trượt
26/08/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Trượt
25/08/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 0
24/08/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
23/08/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trúng 47
22/08/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 9
21/08/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
20/08/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 6
19/08/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 8
18/08/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
17/08/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Trượt
16/08/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
15/08/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trượt
14/08/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 8
13/08/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Trúng 81
12/08/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Trúng 59
11/08/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Trúng 76
10/08/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trượt
09/08/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Trúng 02
08/08/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
07/08/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 2
06/08/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Trượt
05/08/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
04/08/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 3
03/08/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trúng 33
02/08/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Trúng 82
01/08/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
31/07/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Trúng 90
30/07/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 5
29/07/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trượt
28/07/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Trúng 08
27/07/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Trúng 94
26/07/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Trúng 20
25/07/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Trượt
24/07/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trúng 61
23/07/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 7
22/07/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 9
21/07/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
20/07/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Trúng 05
19/07/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Trượt
18/07/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
17/07/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Trượt
16/07/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trúng 55
15/07/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
14/07/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Trúng 02
13/07/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Trúng 97
12/07/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Trúng 89
11/07/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Trúng 66
10/07/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Trúng 66
09/07/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 9
08/07/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trúng 83
07/07/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 0
06/07/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
05/07/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Trúng 37
04/07/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
03/07/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 8
02/07/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Trượt
01/07/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
30/06/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 2
29/06/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 3
28/06/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Trượt
27/06/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 7
26/06/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Trúng 95
25/06/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Trúng 68
24/06/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Trúng 84
23/06/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
22/06/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Trượt
21/06/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trúng 86
20/06/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Trúng 32
19/06/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Trúng 53
18/06/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
17/06/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
16/06/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
15/06/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 0
14/06/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Trượt
13/06/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
12/06/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 9
11/06/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
10/06/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
09/06/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 3
08/06/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 7
07/06/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Trúng 73
06/06/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
05/06/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 6
04/06/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trúng 86
03/06/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Trúng 73
02/06/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
01/06/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Trúng 91
31/05/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Trúng 05
30/05/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Trúng 25
29/05/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 4
28/05/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Trượt
27/05/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Trượt
26/05/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Trượt
25/05/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Trượt
24/05/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Trượt
23/05/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Trượt
22/05/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Trượt
21/05/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Trượt
20/05/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Trúng 64
19/05/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Trượt
18/05/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Trượt
17/05/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 3
16/05/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 3
15/05/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 1
14/05/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Trượt
13/05/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Trượt
12/05/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Trượt
11/05/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Trượt
10/05/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Trúng 35
09/05/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
08/05/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
07/05/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 3
06/05/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Trúng 42
05/05/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Trượt
04/05/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trượt
03/05/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Trượt
02/05/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
01/05/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
30/04/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Trượt
29/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Trúng 17
28/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 1
27/04/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Trúng 29
26/04/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Trượt
25/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Trượt
24/04/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Trúng 29
23/04/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Trượt
22/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trúng 19
21/04/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Trúng 03
20/04/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Trượt
19/04/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
18/04/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
17/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trúng 19
16/04/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 2
15/04/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Trượt
14/04/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Trúng 67
13/04/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
12/04/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 0
11/04/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Trúng 36
10/04/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Trượt
09/04/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Trượt
08/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 1
07/04/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
06/04/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 8
05/04/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Trúng 58
04/04/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Trượt
03/04/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
02/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Trượt
01/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Trượt
31/03/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
30/03/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
29/03/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Trúng 42
28/03/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trượt
27/03/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Trượt
26/03/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Trượt
25/03/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Trượt
24/03/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Trượt
23/03/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
22/03/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
21/03/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Trượt
20/03/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
19/03/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Trúng 73
18/03/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
17/03/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
16/03/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Trúng 82
15/03/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Trượt
14/03/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Trúng 08
13/03/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 6
12/03/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 9 
11/03/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Trúng 91
10/03/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 5
09/03/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
08/03/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trượt
07/03/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 7
06/03/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 0
05/03/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trúng 86
04/03/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
03/03/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
02/03/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 0
01/03/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Trúng 10
28/02/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Trượt
27/02/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
26/02/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 4
25/02/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Trúng 68
24/02/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
23/02/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 1
22/02/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 6
21/02/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
20/02/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
19/02/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
18/02/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
17/02/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
16/02/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Trượt
15/02/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
14/02/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trượt
13/02/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trượt
12/02/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
11/02/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Trượt
10/02/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
09/02/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 2
08/02/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Trượt
07/02/2019 Đầu: - Đuôi: Trượt
06/02/2019 Đầu: - Đuôi: Trượt
05/02/2019 Đầu: - Đuôi: Trượt
04/02/2019 Đầu: - Đuôi: Trượt
03/02/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Trượt
02/02/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 4
01/02/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 8
31/01/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Trượt
30/01/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 4
29/01/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 7
28/01/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 8
27/01/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 4
26/01/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Trượt
25/01/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
24/01/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Trượt
23/01/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 1
22/01/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trượt
21/01/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trượt
20/01/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 0
19/01/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
18/01/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Trượt
17/01/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Trượt
16/01/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
15/01/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Trượt
14/01/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
13/01/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
12/01/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
11/01/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
10/01/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
09/01/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 7
08/01/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Trượt
07/01/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Trượt
06/01/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Trượt
05/01/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Trúng 22
04/01/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Trượt