ĐỀ MIỀN TRUNG : 400.000 Đ

LÀM GIÀU - LÀM GIÀU - là nghĩa vụ của 1 thằng đàn ông trong gia đình. Không 1 con đường nào làm giàu nhanh chóng thông qua những con số. 

Với kết quả tính toán chính xác bởi siêu hệ thống, chúng tôi tự tin là 1 trong giải pháp làm giàu nhanh chóng trên thị trường cho bất kì người đàn ông nào đang tìm kiếm sự thịnh vượng tài chính.

UY TÍN TẠO DỰNG SỰ PHÚ QUÝ là slogan của chúng tôi. 

Hệ thống này KHÔNG miễn phí và mãi luôn là như vậy. Bởi lẽ để duy trì 1 hệ thống chúng tôi không thể chạy bằng nước lã. Sự phồn vinh giàu có là điều chúng tôi mang đến cho hàng nghìn gia đình. Còn với gia đình bạn đó là sự lựa chọn của bạn. Nếu nghi ngờ thì không nên đánh. Bởi lẽ chắc chắn chúng tôi tỉ lệ trúng chỉ đc 90% mà thôi.
Hệ thống hỗ trợ nạp qua thẻ điện thoại, hỗ trợ cộng dồn.
Nạp thẻ xong là có số.
Tự tin thắng lớn mỗi ngày nhé
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Đề Miền Trung
Ngày Đề Miền Trung Kết quả
02/12/2021 Click vào lấy số ngay
01/12/2021 Đà Nẵng 53, Khánh Hòa 58 Win Đà Nẵng 53
30/11/2021 Đắc Lắc 36, Quảng Nam 99 Win Đắc Lắc 36
29/11/2021 Phú Yên 51, Thừa Thiên Huế 35 Win Phú Yên 51, Win Thừa Thiên Huế 35
28/11/2021 Khánh Hòa 08, Kon Tum 71 Win Khánh Hòa 08
27/11/2021 Đà Nẵng 55, Đắc Nông 30, Quảng Ngãi 29 Win Đà Nẵng 55, Win Quảng Ngãi 29
26/11/2021 Gia Lai 14, Ninh Thuận 59 Win Ninh Thuận 59
25/11/2021 Bình Định 03, Quảng Bình 74, Quảng Trị 44 Win Bình Định 03, Win Quảng Bình 74
24/11/2021 Đà Nẵng 24, Khánh Hòa 92 Win Đà Nẵng 24, Win Khánh Hòa 92
23/11/2021 Đắc Lắc 47, Quảng Nam 50 Win Đắc Lắc 47, Win Quảng Nam 50
22/11/2021 Phú Yên 31, Thừa Thiên Huế 30 Win Phú Yên 31
21/11/2021 Khánh Hòa 49, Kon Tum 81 Win Kon Tum 81
20/11/2021 Đà Nẵng 67, Đắc Nông 63, Quảng Ngãi 34 Win Đắc Nông 63
19/11/2021 Gia Lai 30, Ninh Thuận 10 Win Ninh Thuận 10
18/11/2021 Bình Định 16, Quảng Bình 96, Quảng Trị 61 Win Bình Định 16, Win Quảng Bình 96
17/11/2021 Đà Nẵng 42, Khánh Hòa 55 Win Đà Nẵng 42, Win Khánh Hòa 55
16/11/2021 Đắc Lắc 78, Quảng Nam 79 Win Đắc Lắc 78, Win Quảng Nam 79
15/11/2021 Phú Yên 78, Thừa Thiên Huế 00 Win Phú Yên 78, Win Thừa Thiên Huế 00
14/11/2021 Khánh Hòa 64, Kon Tum 84 Win Khánh Hòa 64
13/11/2021 Đà Nẵng 86, Đắc Nông 57, Quảng Ngãi 50 Win Đà Nẵng 86, Win Đắc Nông 57, Win Quảng Ngãi 50
12/11/2021 Gia Lai 37, Ninh Thuận 77 Win Ninh Thuận 77
11/11/2021 Bình Định 27, Quảng Bình 64, Quảng Trị 71 Win Bình Định 27, Win Quảng Bình 64
10/11/2021 Đà Nẵng 64, Khánh Hòa 49 Win Đà Nẵng 64
09/11/2021 Đắc Lắc 31, Quảng Nam 37 Win Quảng Nam 37
08/11/2021 Phú Yên 80, Thừa Thiên Huế 50 Win Phú Yên 80
07/11/2021 Khánh Hòa 57, Kon Tum 02 Win Khánh Hòa 57, Win Kon Tum 02
06/11/2021 Đà Nẵng 33, Đắc Nông 26, Quảng Ngãi 62 Win Quảng Ngãi 62
05/11/2021 Gia Lai 83, Ninh Thuận 28 Win Gia Lai 83, Win Ninh Thuận 28
04/11/2021 Bình Định 45, Quảng Bình 62, Quảng Trị 50 Win Bình Định 45, Win Quảng Trị 50
03/11/2021 Đà Nẵng 10, Khánh Hòa 86 Win Đà Nẵng 10, Win Khánh Hòa 86
02/11/2021 Đắc Lắc 09, Quảng Nam 28 Win Đắc Lắc 09, Win Quảng Nam 28
01/11/2021 Phú Yên 34, Thừa Thiên Huế 01 Win Phú Yên 34, Win Thừa Thiên Huế 01
31/10/2021 Khánh Hòa 25, Kon Tum 47 Win Khánh Hòa 25
30/10/2021 Đà Nẵng 67, Đắc Nông 41, Quảng Ngãi 43 Win Đà Nẵng 67, Win Đắc Nông 41
29/10/2021 Gia Lai 18, Ninh Thuận 18 Win Gia Lai 18, Win Ninh Thuận 18
28/10/2021 Bình Định 58, Quảng Bình 51, Quảng Trị 15 Win Bình Định 58, Win Quảng Bình 51
27/10/2021 Đà Nẵng 91, Khánh Hòa 77 Win Đà Nẵng 91, Win Khánh Hòa 77
26/10/2021 Đắc Lắc 57, Quảng Nam 64 Win Quảng Nam 64
25/10/2021 Phú Yên 23, Thừa Thiên Huế 26 Win Phú Yên 23, Win Thừa Thiên Huế 26
24/10/2021 Khánh Hòa 49, Kon Tum 38 Win Khánh Hòa 49, Win Kon Tum 38
23/10/2021 Đà Nẵng 47, Đắc Nông 70, Quảng Ngãi 77 Win Đà Nẵng 47, Win Quảng Ngãi 77
22/10/2021 Gia Lai 44, Ninh Thuận 06 Win Ninh Thuận 06
21/10/2021 Bình Định 81, Quảng Bình 19, Quảng Trị 15 Win Bình Định 81
20/10/2021 Đà Nẵng 90, Khánh Hòa 08 Win Đà Nẵng 90, Win Khánh Hòa 08
19/10/2021 Đắc Lắc 48, Quảng Nam 87 Win Đắc Lắc 48
18/10/2021 Phú Yên 70, Thừa Thiên Huế 64 Win Phú Yên 70, Win Thừa Thiên Huế 64
17/10/2021 Khánh Hòa 98, Kon Tum 69 Win Kon Tum 69
16/10/2021 Đà Nẵng 90, Đắc Nông 36, Quảng Ngãi 20 Win Quảng Ngãi 20
15/10/2021 Gia Lai 96, Ninh Thuận 74 Miss
14/10/2021 Bình Định 62, Quảng Bình 78, Quảng Trị 34 Win Quảng Bình 78
13/10/2021 Đà Nẵng 52, Khánh Hòa 01 Miss
12/10/2021 Đắc Lắc 55, Quảng Nam 07 Miss
11/10/2021 Phú Yên 03, Thừa Thiên Huế 10 Miss
10/10/2021 Khánh Hòa 45, Kon Tum 88 Miss
09/10/2021 Đà Nẵng 96, Đắc Nông 87, Quảng Ngãi 94 Win Đà Nẵng 96
08/10/2021 Gia Lai 16, Ninh Thuận 66 Win Gia Lai 16, Win Ninh Thuận 66
07/10/2021 Bình Định 75, Quảng Bình 61, Quảng Trị 76 Win Bình Định 75, Win Quảng Bình 61
06/10/2021 Đà Nẵng 83, Khánh Hòa 34 Win Đà Nẵng 83
05/10/2021 Đắc Lắc 78, Quảng Nam 49 Win Đắc Lắc 78
04/10/2021 Phú Yên 11, Thừa Thiên Huế 87 Win Phú Yên 11
03/10/2021 Khánh Hòa 13, Kon Tum 24 Win Khánh Hòa 13, Win Kon Tum 24
02/10/2021 Đà Nẵng 14, Đắc Nông 98, Quảng Ngãi 10 Win Đà Nẵng 14, Win Quảng Ngãi 10
01/10/2021 Gia Lai 37, Ninh Thuận 61 Win Gia Lai 37
30/09/2021 Bình Định 08, Quảng Bình 42, Quảng Trị 42 Win Bình Định 08, Win Quảng Bình 42
29/09/2021 Đà Nẵng 48, Khánh Hòa 66 Win Đà Nẵng 48
28/09/2021 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 50 Miss
27/09/2021 Phú Yên 53, Thừa Thiên Huế 29 Win Phú Yên 53, Win Thừa Thiên Huế 29
26/09/2021 Khánh Hòa 51, Kon Tum 48 Win Khánh Hòa 51, Win Kon Tum 48
25/09/2021 Đà Nẵng 33, Đắc Nông 75, Quảng Ngãi 72 Win Quảng Ngãi 72
24/09/2021 Gia Lai 72, Ninh Thuận 56 Win Gia Lai 72
23/09/2021 Bình Định 44, Quảng Bình 10, Quảng Trị 10 Win Bình Định 44, Win Quảng Trị 10
22/09/2021 Đà Nẵng 60, Khánh Hòa 44 Miss
21/09/2021 Đắc Lắc 01, Quảng Nam 42 Win Đắc Lắc 01, Win Quảng Nam 42
20/09/2021 Phú Yên 61, Thừa Thiên Huế 94 Miss
19/09/2021 Khánh Hòa 79, Kon Tum 45 Win Khánh Hòa 79, Win Kon Tum 45
18/09/2021 Đà Nẵng 90, Đắc Nông 99, Quảng Ngãi 57 Win Đắc Nông 99, Win Quảng Ngãi 57
17/09/2021 Gia Lai 18, Ninh Thuận 07 Win Ninh Thuận 07
16/09/2021 Bình Định 17, Quảng Bình 21, Quảng Trị 55 Win Quảng Bình 21
15/09/2021 Đà Nẵng 60, Khánh Hòa 87 Win Đà Nẵng 60
14/09/2021 Đắc Lắc 63, Quảng Nam 41 Win Quảng Nam 41
13/09/2021 Phú Yên 84, Thừa Thiên Huế 10 Miss
12/09/2021 Khánh Hòa 93, Kon Tum 49 Miss
11/09/2021 Đà Nẵng 72, Đắc Nông 39, Quảng Ngãi 41 Miss
10/09/2021 Gia Lai 43, Ninh Thuận 50 Miss
09/09/2021 Bình Định 57, Quảng Bình 50, Quảng Trị 24 Win Bình Định 57, Win Quảng Bình 50, Win Quảng Trị 24
08/09/2021 Đà Nẵng 13, Khánh Hòa 58 Miss
07/09/2021 Đắc Lắc 06, Quảng Nam 83 Miss
06/09/2021 Phú Yên 44, Thừa Thiên Huế 33 Miss
05/09/2021 Khánh Hòa 29, Kon Tum 57 Miss
04/09/2021 Đà Nẵng 69, Đắc Nông 12, Quảng Ngãi 59 Miss
03/09/2021 Gia Lai 90, Ninh Thuận 24 Miss
02/09/2021 Bình Định 81, Quảng Bình 97, Quảng Trị 59 Miss
01/09/2021 Đà Nẵng 41, Khánh Hòa 50 Miss
31/08/2021 Đắc Lắc 70, Quảng Nam 17 Miss
30/08/2021 Phú Yên 10, Thừa Thiên Huế 25 Miss
29/08/2021 Khánh Hòa 10, Kon Tum 61 Miss
28/08/2021 Đà Nẵng 92, Đắc Nông 56, Quảng Ngãi 82 Miss
27/08/2021 Gia Lai 25, Ninh Thuận 76 Miss
26/08/2021 Bình Định 36, Quảng Bình 33, Quảng Trị 40 Miss
25/08/2021 Đà Nẵng 28, Khánh Hòa 16 Miss
24/08/2021 Đắc Lắc 57, Quảng Nam 12 Miss
23/08/2021 Phú Yên 15, Thừa Thiên Huế 42 Miss
22/08/2021 Khánh Hòa 28, Kon Tum 65 Miss
21/08/2021 Đà Nẵng 98, Đắc Nông 68, Quảng Ngãi 94 Miss
20/08/2021 Gia Lai 22, Ninh Thuận 29 Miss
19/08/2021 Bình Định 09, Quảng Bình 01, Quảng Trị 95 Miss
18/08/2021 Đà Nẵng 33, Khánh Hòa 34 Miss
17/08/2021 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 48 Win Đắc Lắc 91, Win Quảng Nam 48
16/08/2021 Phú Yên 48, Thừa Thiên Huế 89 Win Phú Yên 48, Win Thừa Thiên Huế 89
15/08/2021 Khánh Hòa 97, Kon Tum 85 Win Khánh Hòa 97, Win Kon Tum 85
14/08/2021 Đà Nẵng 18, Đắc Nông 87, Quảng Ngãi 88 Win Đà Nẵng 18
13/08/2021 Gia Lai 12, Ninh Thuận 09 Win Gia Lai 12, Win Ninh Thuận 09
26/07/2021 Phú Yên 30, Thừa Thiên Huế 57 Win Phú Yên 30
25/07/2021 Khánh Hòa 07, Kon Tum 29 Miss
24/07/2021 Đà Nẵng 98, Đắc Nông 13, Quảng Ngãi 69 Win Đà Nẵng 98, Win Đắc Nông 13
23/07/2021 Gia Lai 14, Ninh Thuận 54 Win Ninh Thuận 54
22/07/2021 Bình Định 53, Quảng Bình 67, Quảng Trị 72 Win Bình Định 53, Win Quảng Bình 67, Win Quảng Trị 72
21/07/2021 Đà Nẵng 17, Khánh Hòa 28 Win Khánh Hòa 28
20/07/2021 Đắc Lắc 81, Quảng Nam 73 Win Đắc Lắc 81
19/07/2021 Phú Yên 19, Thừa Thiên Huế 60 Win Phú Yên 19, Win Thừa Thiên Huế 60
18/07/2021 Khánh Hòa 74, Kon Tum 57 Win Khánh Hòa 74, Win Kon Tum 57
17/07/2021 Đà Nẵng 44, Đắc Nông 14, Quảng Ngãi 97 Win Đắc Nông 14, Win Quảng Ngãi 97
16/07/2021 Gia Lai 90, Ninh Thuận 53 Win Gia Lai 90
15/07/2021 Bình Định 37, Quảng Bình 51, Quảng Trị 95 Win Bình Định 37
14/07/2021 Đà Nẵng 50, Khánh Hòa 67 Win Khánh Hòa 67
13/07/2021 Đắc Lắc 12, Quảng Nam 54 Win Đắc Lắc 12, Win Quảng Nam 54
12/07/2021 Phú Yên 56, Thừa Thiên Huế 30 Win Phú Yên 56
11/07/2021 Khánh Hòa 19, Kon Tum 36 Win Khánh Hòa 19, Win Kon Tum 36
10/07/2021 Đà Nẵng 79, Đắc Nông 87, Quảng Ngãi 25 Win Đà Nẵng 79, Win Đắc Nông 87, Win Quảng Ngãi 25
09/07/2021 Gia Lai 77, Ninh Thuận 23 Win Gia Lai 77, Win Ninh Thuận 23
08/07/2021 Bình Định 57, Quảng Bình 67, Quảng Trị 46 Win Quảng Bình 67, Win Quảng Trị 46
07/07/2021 Đà Nẵng 53, Khánh Hòa 64 Win Đà Nẵng 53, Win Khánh Hòa 64
06/07/2021 Đắc Lắc 66, Quảng Nam 39 Miss
05/07/2021 Phú Yên 17, Thừa Thiên Huế 57 Miss
04/07/2021 Khánh Hòa 05, Kon Tum 06 Miss
03/07/2021 Đà Nẵng 35, Đắc Nông 06, Quảng Ngãi 59 Miss
02/07/2021 Gia Lai 59, Ninh Thuận 96 Win Gia Lai 59, Win Ninh Thuận 96
01/07/2021 Bình Định 67, Quảng Bình 33, Quảng Trị 23 Miss
30/06/2021 Đà Nẵng 44, Khánh Hòa 66 Win Đà Nẵng 44
29/06/2021 Đắc Lắc 27, Quảng Nam 66 Win Quảng Nam 66
28/06/2021 Phú Yên 78, Thừa Thiên Huế 78 Win Thừa Thiên Huế 78
27/06/2021 Khánh Hòa 76, Kon Tum 93 Miss
26/06/2021 Đà Nẵng 70, Đắc Nông 21, Quảng Ngãi 06 Miss
25/06/2021 Gia Lai 03, Ninh Thuận 52 Win Gia Lai 03
24/06/2021 Bình Định 12, Quảng Bình 48, Quảng Trị 12 Win Bình Định 12, Win Quảng Trị 12
23/06/2021 Đà Nẵng 55, Khánh Hòa 95 Win Đà Nẵng 55, Win Khánh Hòa 95
22/06/2021 Đắc Lắc 81, Quảng Nam 13 Win Đắc Lắc 81
21/06/2021 Phú Yên 12, Thừa Thiên Huế 95 Win Thừa Thiên Huế 95
20/06/2021 Khánh Hòa 87, Kon Tum 29 Miss
19/06/2021 Đà Nẵng 17, Đắc Nông 65, Quảng Ngãi 97 Win Đà Nẵng 17, Win Quảng Ngãi 97
18/06/2021 Gia Lai 50, Ninh Thuận 29 Win Ninh Thuận 29
17/06/2021 Bình Định 07, Quảng Bình 39, Quảng Trị 62 Win Bình Định 07
16/06/2021 Đà Nẵng 87, Khánh Hòa 37 Win Đà Nẵng 87, Win Khánh Hòa 37
15/06/2021 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 41 Win Đắc Lắc 71, Win Quảng Nam 41
14/06/2021 Phú Yên 91, Thừa Thiên Huế 95 Miss
13/06/2021 Khánh Hòa 70, Kon Tum 47 Win Khánh Hòa 70, Win Kon Tum 47
12/06/2021 Đà Nẵng 60, Đắc Nông 28, Quảng Ngãi 38 Win Đà Nẵng 60, Win Đắc Nông 28, Win Quảng Ngãi 38
11/06/2021 Gia Lai 16, Ninh Thuận 28 Win Gia Lai 16, Win Ninh Thuận 28
10/06/2021 Bình Định 32, Quảng Bình 84, Quảng Trị 92 Win Bình Định 32
09/06/2021 Đà Nẵng 93, Khánh Hòa 89 Win Đà Nẵng 93, Win Khánh Hòa 89
08/06/2021 Đắc Lắc 43, Quảng Nam 71 Win Đắc Lắc 43
07/06/2021 Phú Yên 57, Thừa Thiên Huế 81 Win Thừa Thiên Huế 81
06/06/2021 Khánh Hòa 57, Kon Tum 71 Win Khánh Hòa 57, Win Kon Tum 71
05/06/2021 Đà Nẵng 10, Đắc Nông 15, Quảng Ngãi 64 Miss
04/06/2021 Gia Lai 42, Ninh Thuận 06 Win Gia Lai 42, Win Ninh Thuận 06
03/06/2021 Bình Định 66, Quảng Bình 90, Quảng Trị 51 Win Bình Định 66, Win Quảng Bình 90
02/06/2021 Đà Nẵng 39, Khánh Hòa 22 Win Đà Nẵng 39, Win Khánh Hòa 22
01/06/2021 Đắc Lắc 18, Quảng Nam 68 Miss
31/05/2021 Phú Yên 95, Thừa Thiên Huế 79 Win Phú Yên 95, Win Thừa Thiên Huế 79
30/05/2021 Khánh Hòa 52, Kon Tum 61 Win Khánh Hòa 52, Win Kon Tum 61
29/05/2021 Đà Nẵng 24, Đắc Nông 46, Quảng Ngãi 28 Win Đà Nẵng 24, Win Quảng Ngãi 28
28/05/2021 Gia Lai 16, Ninh Thuận 55 Miss
27/05/2021 Bình Định 31, Quảng Bình 36, Quảng Trị 12 Win Quảng Bình 36, Win Quảng Trị 12
26/05/2021 Đà Nẵng 69, Khánh Hòa 10 Win Khánh Hòa 10
25/05/2021 Đắc Lắc 52, Quảng Nam 90 Win Đắc Lắc 52, Win Quảng Nam 90
24/05/2021 Phú Yên 26, Thừa Thiên Huế 39 Win Phú Yên 26
23/05/2021 Khánh Hòa 20, Kon Tum 27 Win Kon Tum 27
22/05/2021 Đà Nẵng 64, Đắc Nông 70, Quảng Ngãi 39 Win Đắc Nông 70, Win Quảng Ngãi 39
21/05/2021 Gia Lai 34, Ninh Thuận 63 Win Gia Lai 34, Win Ninh Thuận 63
20/05/2021 Bình Định 19, Quảng Bình 49, Quảng Trị 84 Win Bình Định 19, Win Quảng Bình 49, Win Quảng Trị 84
19/05/2021 Đà Nẵng 70, Khánh Hòa 52 Win Đà Nẵng 70
18/05/2021 Đắc Lắc 68, Quảng Nam 60 Win Đắc Lắc 68, Win Quảng Nam 60
17/05/2021 Phú Yên 06, Thừa Thiên Huế 22 Win Phú Yên 06
16/05/2021 Khánh Hòa 62, Kon Tum 36 Win Khánh Hòa 62, Win Kon Tum 36
15/05/2021 Đà Nẵng 16, Đắc Nông 81, Quảng Ngãi 90 Win Đà Nẵng 16, Win Đắc Nông 81
14/05/2021 Gia Lai 02, Ninh Thuận 54 Win Gia Lai 02, Win Ninh Thuận 54
13/05/2021 Bình Định 72, Quảng Bình 35, Quảng Trị 02 Win Bình Định 72, Win Quảng Trị 02
12/05/2021 Đà Nẵng 36, Khánh Hòa 22 Win Khánh Hòa 22
11/05/2021 Đắc Lắc 47, Quảng Nam 00 Win Quảng Nam 00
10/05/2021 Phú Yên 60, Thừa Thiên Huế 32 Win Phú Yên 60, Win Thừa Thiên Huế 32
09/05/2021 Khánh Hòa 83, Kon Tum 32 Win Kon Tum 32
08/05/2021 Đà Nẵng 67, Đắc Nông 57, Quảng Ngãi 59 Win Đắc Nông 57, Win Quảng Ngãi 59
07/05/2021 Gia Lai 08, Ninh Thuận 78 Win Gia Lai 08
06/05/2021 Bình Định 31, Quảng Bình 14, Quảng Trị 71 Win Bình Định 31, Win Quảng Bình 14
05/05/2021 Đà Nẵng 91, Khánh Hòa 01 Win Khánh Hòa 01
04/05/2021 Đắc Lắc 02, Quảng Nam 11 Win Đắc Lắc 02, Win Quảng Nam 11
03/05/2021 Phú Yên 26, Thừa Thiên Huế 57 Win Thừa Thiên Huế 57
02/05/2021 Khánh Hòa 25, Kon Tum 34 Win Khánh Hòa 25, Win Kon Tum 34
01/05/2021 Đà Nẵng 83, Đắc Nông 87, Quảng Ngãi 01 Win Quảng Ngãi 01
30/04/2021 Gia Lai 05, Ninh Thuận 04 Win Gia Lai 05, Win Ninh Thuận 04
29/04/2021 Bình Định 92, Quảng Bình 78, Quảng Trị 37 Miss
28/04/2021 Đà Nẵng 26, Khánh Hòa 43 Win Khánh Hòa 43
27/04/2021 Đắc Lắc 09, Quảng Nam 22 Win Đắc Lắc 09
26/04/2021 Phú Yên 79, Thừa Thiên Huế 03 Win Thừa Thiên Huế 03
25/04/2021 Khánh Hòa 06, Kon Tum 62 Miss
24/04/2021 Đà Nẵng 65, Đắc Nông 15, Quảng Ngãi 76 Win Đà Nẵng 65, Win Đắc Nông 15
21/04/2021 Đà Nẵng 78, Khánh Hòa 18 Win Đà Nẵng 78
20/04/2021 Đắc Lắc 92, Quảng Nam 79 Win Đắc Lắc 92, Win Quảng Nam 79
19/04/2021 Phú Yên 89, Thừa Thiên Huế 67 Win Phú Yên 89
18/04/2021 Khánh Hòa 76, Kon Tum 30 Win Khánh Hòa 76, Win Kon Tum 30
17/04/2021 Đà Nẵng 91, Đắc Nông 50, Quảng Ngãi 63 Win Đà Nẵng 91, Win Quảng Ngãi 63
16/04/2021 Gia Lai 61, Ninh Thuận 27 Win Gia Lai 61, Win Ninh Thuận 27
15/04/2021 Bình Định 50, Quảng Bình 44, Quảng Trị 07 Win Bình Định 50, Win Quảng Bình 44, Win Quảng Trị 07
14/04/2021 Đà Nẵng -, Khánh Hòa - Win Đà Nẵng -, Win Khánh Hòa -
13/04/2021 Đắc Lắc 50, Quảng Nam 55 Win Đắc Lắc 50
12/04/2021 Phú Yên 36, Thừa Thiên Huế 72 Win Thừa Thiên Huế 72
11/04/2021 Khánh Hòa 94, Kon Tum 93 Win Khánh Hòa 94, Win Kon Tum 93
10/04/2021 Đà Nẵng 01, Đắc Nông 71, Quảng Ngãi 54 Win Đà Nẵng 01, Win Đắc Nông 71
09/04/2021 Gia Lai 80, Ninh Thuận 70 Win Gia Lai 80, Win Ninh Thuận 70
08/04/2021 Bình Định 15, Quảng Bình 47, Quảng Trị 29 Win Quảng Bình 47
07/04/2021 Đà Nẵng 97, Khánh Hòa 13 Win Đà Nẵng 97
06/04/2021 Đắc Lắc 03, Quảng Nam 06 Miss
05/04/2021 Phú Yên 88, Thừa Thiên Huế 35 Win Phú Yên 88, Win Thừa Thiên Huế 35
04/04/2021 Khánh Hòa 92, Kon Tum 29 Win Kon Tum 29
03/04/2021 Đà Nẵng 65, Đắc Nông 30, Quảng Ngãi 31 Miss
02/04/2021 Gia Lai 09, Ninh Thuận 76 Win Gia Lai 09, Win Ninh Thuận 76
01/04/2021 Bình Định 62, Quảng Bình 54, Quảng Trị 97 Win Bình Định 62, Win Quảng Bình 54
31/03/2021 Đà Nẵng 25, Khánh Hòa 78 Win Đà Nẵng 25
30/03/2021 Đắc Lắc 10, Quảng Nam 30 Win Quảng Nam 30
29/03/2021 Phú Yên 25, Thừa Thiên Huế 52 Win Phú Yên 25
28/03/2021 Khánh Hòa 68, Kon Tum 77 Win Khánh Hòa 68, Win Kon Tum 77
27/03/2021 Đà Nẵng 69, Đắc Nông 58, Quảng Ngãi 36 Win Đà Nẵng 69, Win Đắc Nông 58
26/03/2021 Gia Lai 63, Ninh Thuận 21 Win Ninh Thuận 21
25/03/2021 Bình Định 43, Quảng Bình 21, Quảng Trị 24 Win Bình Định 43, Win Quảng Bình 21
24/03/2021 Đà Nẵng 95, Khánh Hòa 48 Win Khánh Hòa 48
23/03/2021 Đắc Lắc 84, Quảng Nam 71 Win Đắc Lắc 84, Win Quảng Nam 71
22/03/2021 Phú Yên 09, Thừa Thiên Huế 92 Miss
21/03/2021 Khánh Hòa 55, Kon Tum 42 Miss
20/03/2021 Đà Nẵng 44, Đắc Nông 11, Quảng Ngãi 66 Win Đà Nẵng 44, Win Đắc Nông 11, Win Quảng Ngãi 66
19/03/2021 Gia Lai 13, Ninh Thuận 04 Win Ninh Thuận 04
18/03/2021 Bình Định 73, Quảng Bình 13, Quảng Trị 39 Win Quảng Bình 13, Win Quảng Trị 39
17/03/2021 Đà Nẵng 53, Khánh Hòa 79 Win Khánh Hòa 79
16/03/2021 Đắc Lắc 82, Quảng Nam 92 Miss
15/03/2021 Phú Yên 28, Thừa Thiên Huế 13 Win Thừa Thiên Huế 13
14/03/2021 Khánh Hòa 32, Kon Tum 84 Win Kon Tum 84
13/03/2021 Đà Nẵng 57, Đắc Nông 53, Quảng Ngãi 27 Win Đà Nẵng 57, Win Đắc Nông 53
12/03/2021 Gia Lai 48, Ninh Thuận 45 Win Gia Lai 48
11/03/2021 Bình Định 86, Quảng Bình 21, Quảng Trị 86 Win Bình Định 86, Win Quảng Bình 21
10/03/2021 Đà Nẵng 82, Khánh Hòa 14 Win Đà Nẵng 82, Win Khánh Hòa 14
09/03/2021 Đắc Lắc 76, Quảng Nam 82 Win Đắc Lắc 76
08/03/2021 Phú Yên 29, Thừa Thiên Huế 16 Win Phú Yên 29
07/03/2021 Khánh Hòa 11, Kon Tum 84 Win Kon Tum 84
06/03/2021 Đà Nẵng 50, Đắc Nông 93, Quảng Ngãi 45 Win Đà Nẵng 50, Win Quảng Ngãi 45
05/03/2021 Gia Lai 92, Ninh Thuận 85 Win Gia Lai 92
04/03/2021 Bình Định 26, Quảng Bình 15, Quảng Trị 69 Win Quảng Bình 15
03/03/2021 Đà Nẵng 73, Khánh Hòa 24 Win Đà Nẵng 73
02/03/2021 Đắc Lắc 14, Quảng Nam 67 Win Đắc Lắc 14, Win Quảng Nam 67
01/03/2021 Phú Yên 25, Thừa Thiên Huế 77 Miss
28/02/2021 Khánh Hòa 65, Kon Tum 59 Win Khánh Hòa 65, Win Kon Tum 59
27/02/2021 Đà Nẵng 40, Đắc Nông 51, Quảng Ngãi 22 Win Đắc Nông 51
26/02/2021 Gia Lai 72, Ninh Thuận 32 Win Gia Lai 72
25/02/2021 Bình Định 59, Quảng Bình 28, Quảng Trị 27 Win Bình Định 59, Win Quảng Bình 28, Win Quảng Trị 27
24/02/2021 Đà Nẵng 56, Khánh Hòa 73 Win Khánh Hòa 73
23/02/2021 Đắc Lắc 95, Quảng Nam 61 Win Đắc Lắc 95
22/02/2021 Phú Yên 85, Thừa Thiên Huế 46 Win Phú Yên 85
21/02/2021 Khánh Hòa 29, Kon Tum 92 Win Khánh Hòa 29, Win Kon Tum 92
20/02/2021 Đà Nẵng 02, Đắc Nông 88, Quảng Ngãi 51 Win Đà Nẵng 02, Win Đắc Nông 88, Win Quảng Ngãi 51
19/02/2021 Gia Lai 63, Ninh Thuận 72 Win Gia Lai 63, Win Ninh Thuận 72
18/02/2021 Bình Định 83, Quảng Bình 37, Quảng Trị 72 Win Bình Định 83, Win Quảng Bình 37, Win Quảng Trị 72
17/02/2021 Đà Nẵng 71, Khánh Hòa 51 Miss
16/02/2021 Đắc Lắc 19, Quảng Nam 42 Win Đắc Lắc 19, Win Quảng Nam 42
15/02/2021 Phú Yên 77, Thừa Thiên Huế 23 Win Phú Yên 77, Win Thừa Thiên Huế 23
10/02/2021 Đà Nẵng 43, Khánh Hòa 81 Win Đà Nẵng 43, Win Khánh Hòa 81
09/02/2021 Đắc Lắc 32, Quảng Nam 57 Win Đắc Lắc 32
08/02/2021 Phú Yên 64, Thừa Thiên Huế 47 Win Phú Yên 64
07/02/2021 Khánh Hòa 25, Kon Tum 19 Win Kon Tum 19
06/02/2021 Đà Nẵng 02, Đắc Nông 37, Quảng Ngãi 60 Win Đà Nẵng 02, Win Đắc Nông 37, Win Quảng Ngãi 60
05/02/2021 Gia Lai 96, Ninh Thuận 14 Win Gia Lai 96, Win Ninh Thuận 14
04/02/2021 Bình Định 29, Quảng Bình 08, Quảng Trị 22 Win Quảng Bình 08
03/02/2021 Đà Nẵng 77, Khánh Hòa 33 Miss
02/02/2021 Đắc Lắc 94, Quảng Nam 88 Win Đắc Lắc 94, Win Quảng Nam 88
01/02/2021 Phú Yên 41, Thừa Thiên Huế 79 Win Phú Yên 41, Win Thừa Thiên Huế 79
31/01/2021 Khánh Hòa 72, Kon Tum 66 Win Khánh Hòa 72, Win Kon Tum 66
30/01/2021 Đà Nẵng 68, Đắc Nông 57, Quảng Ngãi 86 Win Quảng Ngãi 86
29/01/2021 Gia Lai 91, Ninh Thuận 75 Miss
28/01/2021 Bình Định 39, Quảng Bình 34, Quảng Trị 95 Win Bình Định 39, Win Quảng Trị 95
27/01/2021 Đà Nẵng 97, Khánh Hòa 48 Win Đà Nẵng 97
26/01/2021 Đắc Lắc 40, Quảng Nam 89 Win Đắc Lắc 40, Win Quảng Nam 89
25/01/2021 Phú Yên 64, Thừa Thiên Huế 25 Miss
24/01/2021 Khánh Hòa 50, Kon Tum 44 Win Khánh Hòa 50
23/01/2021 Đà Nẵng 82, Đắc Nông 84, Quảng Ngãi 76 Win Đà Nẵng 82, Win Đắc Nông 84
22/01/2021 Gia Lai 09, Ninh Thuận 93 Win Gia Lai 09, Win Ninh Thuận 93
21/01/2021 Bình Định 86, Quảng Bình 35, Quảng Trị 36 Win Bình Định 86, Win Quảng Trị 36
20/01/2021 Đà Nẵng 52, Khánh Hòa 02 Win Đà Nẵng 52, Win Khánh Hòa 02
19/01/2021 Đắc Lắc 58, Quảng Nam 50 Win Đắc Lắc 58
18/01/2021 Phú Yên 25, Thừa Thiên Huế 91 Win Thừa Thiên Huế 91
17/01/2021 Khánh Hòa 07, Kon Tum 48 Win Khánh Hòa 07, Win Kon Tum 48
16/01/2021 Đà Nẵng 52, Đắc Nông 43, Quảng Ngãi 61 Win Quảng Ngãi 61
15/01/2021 Gia Lai 78, Ninh Thuận 48 Win Gia Lai 78
14/01/2021 Bình Định 24, Quảng Bình 57, Quảng Trị 93 Win Quảng Bình 57
13/01/2021 Đà Nẵng 33, Khánh Hòa 16 Win Khánh Hòa 16
12/01/2021 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 27 Win Đắc Lắc 91
11/01/2021 Phú Yên 03, Thừa Thiên Huế 59 Win Phú Yên 03
10/01/2021 Khánh Hòa 21, Kon Tum 25 Win Khánh Hòa 21
09/01/2021 Đà Nẵng 97, Đắc Nông 62, Quảng Ngãi 81 Win Đắc Nông 62, Win Quảng Ngãi 81
08/01/2021 Gia Lai 18, Ninh Thuận 02 Win Gia Lai 18, Win Ninh Thuận 02
07/01/2021 Bình Định 78, Quảng Bình 54, Quảng Trị 36 Win Quảng Bình 54
06/01/2021 Đà Nẵng 01, Khánh Hòa 23 Win Đà Nẵng 01, Win Khánh Hòa 23
05/01/2021 Đắc Lắc 48, Quảng Nam 52 Win Đắc Lắc 48, Win Quảng Nam 52
04/01/2021 Phú Yên 82, Thừa Thiên Huế 64 Win Phú Yên 82, Win Thừa Thiên Huế 64
03/01/2021 Khánh Hòa 24, Kon Tum 20 Win Kon Tum 20
02/01/2021 Đà Nẵng 07, Đắc Nông 64, Quảng Ngãi 20 Win Đà Nẵng 07
01/01/2021 Gia Lai 42, Ninh Thuận 02 Win Gia Lai 42, Win Ninh Thuận 02
31/12/2020 Bình Định 80, Quảng Bình 37, Quảng Trị 87 Win Quảng Trị 87
30/12/2020 Đà Nẵng 14, Khánh Hòa 16 Win Khánh Hòa 16
29/12/2020 Đắc Lắc 03, Quảng Nam 53 Win Đắc Lắc 03, Win Quảng Nam 53
28/12/2020 Phú Yên 46, Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên 46, Win Thừa Thiên Huế 80
27/12/2020 Khánh Hòa 87, Kon Tum 00 Win Kon Tum 00
26/12/2020 Đà Nẵng 39, Đắc Nông 67, Quảng Ngãi 23 Win Đà Nẵng 39, Win Quảng Ngãi 23
25/12/2020 Gia Lai 95, Ninh Thuận 11 Win Gia Lai 95, Win Ninh Thuận 11
24/12/2020 Bình Định 17, Quảng Bình 38, Quảng Trị 00 Win Quảng Bình 38, Win Quảng Trị 00
23/12/2020 Đà Nẵng 89, Khánh Hòa 30 Win Đà Nẵng 89
22/12/2020 Đắc Lắc 23, Quảng Nam 18 Win Quảng Nam 18
21/12/2020 Phú Yên 85, Thừa Thiên Huế 85 Win Phú Yên 85, Win Thừa Thiên Huế 85
20/12/2020 Khánh Hòa 66, Kon Tum 89 Win Khánh Hòa 66, Win Kon Tum 89
19/12/2020 Đà Nẵng 28, Đắc Nông 33, Quảng Ngãi 36 Win Quảng Ngãi 36
18/12/2020 Gia Lai 67, Ninh Thuận 72 Miss
17/12/2020 Bình Định 60, Quảng Bình 18, Quảng Trị 31 Win Quảng Bình 18, Win Quảng Trị 31
16/12/2020 Đà Nẵng 89, Khánh Hòa 20 Win Đà Nẵng 89
15/12/2020 Đắc Lắc 16, Quảng Nam 93 Win Đắc Lắc 16
14/12/2020 Phú Yên 39, Thừa Thiên Huế 40 Win Phú Yên 39, Win Thừa Thiên Huế 40
13/12/2020 Khánh Hòa 73, Kon Tum 75 Win Khánh Hòa 73, Win Kon Tum 75
12/12/2020 Đà Nẵng 45, Đắc Nông 93, Quảng Ngãi 57 Miss
11/12/2020 Gia Lai 93, Ninh Thuận 52 Win Gia Lai 93
10/12/2020 Bình Định 77, Quảng Bình 40, Quảng Trị 26 Win Quảng Bình 40, Win Quảng Trị 26
09/12/2020 Đà Nẵng 54, Khánh Hòa 89 Miss
08/12/2020 Đắc Lắc 62, Quảng Nam 17 Win Quảng Nam 17
07/12/2020 Phú Yên 45, Thừa Thiên Huế 11 Win Thừa Thiên Huế 11
06/12/2020 Khánh Hòa 28, Kon Tum 78 Win Khánh Hòa 28
05/12/2020 Đà Nẵng 23, Đắc Nông 51, Quảng Ngãi 70 Win Đà Nẵng 23, Win Quảng Ngãi 70
04/12/2020 Gia Lai 59, Ninh Thuận 78 Win Gia Lai 59, Win Ninh Thuận 78
03/12/2020 Bình Định 51, Quảng Bình 66, Quảng Trị 67 Win Quảng Bình 66
02/12/2020 Đà Nẵng 27, Khánh Hòa 65 Win Đà Nẵng 27, Win Khánh Hòa 65
01/12/2020 Đắc Lắc 44, Quảng Nam 74 Win Đắc Lắc 44, Win Quảng Nam 74
30/11/2020 Phú Yên 78, Thừa Thiên Huế 31 Win Phú Yên 78, Win Thừa Thiên Huế 31
29/11/2020 Khánh Hòa 48, Kon Tum 72 Win Khánh Hòa 48, Win Kon Tum 72
28/11/2020 Đà Nẵng 38, Đắc Nông 02, Quảng Ngãi 92 Win Đắc Nông 02
27/11/2020 Gia Lai 41, Ninh Thuận 50 Win Gia Lai 41, Win Ninh Thuận 50
26/11/2020 Bình Định 62, Quảng Bình 27, Quảng Trị 81 Win Bình Định 62, Win Quảng Trị 81
25/11/2020 Đà Nẵng 80, Khánh Hòa 44 Win Khánh Hòa 44
24/11/2020 Đắc Lắc 55, Quảng Nam 54 Win Đắc Lắc 55
23/11/2020 Phú Yên 96, Thừa Thiên Huế 98 Win Thừa Thiên Huế 98
22/11/2020 Khánh Hòa 00, Kon Tum 82 Win Khánh Hòa 00, Win Kon Tum 82
21/11/2020 Đà Nẵng 94, Đắc Nông 05, Quảng Ngãi 42 Win Đà Nẵng 94, Win Đắc Nông 05
20/11/2020 Gia Lai 25, Ninh Thuận 18 Win Gia Lai 25, Win Ninh Thuận 18
19/11/2020 Bình Định 85, Quảng Bình 47, Quảng Trị 65 Win Bình Định 85, Win Quảng Trị 65
18/11/2020 Đà Nẵng 95, Khánh Hòa 98 Win Khánh Hòa 98
17/11/2020 Đắc Lắc 10, Quảng Nam 24 Win Quảng Nam 24
16/11/2020 Phú Yên 65, Thừa Thiên Huế 14 Win Phú Yên 65, Win Thừa Thiên Huế 14
15/11/2020 Khánh Hòa 32, Kon Tum 28 Win Khánh Hòa 32, Win Kon Tum 28
14/11/2020 Đà Nẵng 69, Đắc Nông 57, Quảng Ngãi 35 Win Đà Nẵng 69
13/11/2020 Gia Lai 64, Ninh Thuận 11 Miss
12/11/2020 Bình Định 24, Quảng Bình 13, Quảng Trị 40 Win Bình Định 24, Win Quảng Bình 13, Win Quảng Trị 40
11/11/2020 Đà Nẵng 02, Khánh Hòa 11 Win Đà Nẵng 02, Win Khánh Hòa 11
10/11/2020 Đắc Lắc 97, Quảng Nam 99 Win Đắc Lắc 97, Win Quảng Nam 99
09/11/2020 Phú Yên 28, Thừa Thiên Huế 01 Win Phú Yên 28, Win Thừa Thiên Huế 01
08/11/2020 Khánh Hòa 99, Kon Tum 13 Win Khánh Hòa 99
07/11/2020 Đà Nẵng 75, Đắc Nông 44, Quảng Ngãi 90 Win Đà Nẵng 75
06/11/2020 Gia Lai 02, Ninh Thuận 30 Win Gia Lai 02, Win Ninh Thuận 30
05/11/2020 Bình Định 33, Quảng Bình 19, Quảng Trị 67 Win Quảng Trị 67
04/11/2020 Đà Nẵng 86, Khánh Hòa 90 Win Đà Nẵng 86, Win Khánh Hòa 90
03/11/2020 Đắc Lắc 09, Quảng Nam 50 Win Đắc Lắc 09, Win Quảng Nam 50
02/11/2020 Phú Yên 44, Thừa Thiên Huế 40 Win Phú Yên 44, Win Thừa Thiên Huế 40
01/11/2020 Khánh Hòa 57, Kon Tum 05 Win Kon Tum 05
31/10/2020 Đà Nẵng 80, Đắc Nông 32, Quảng Ngãi 50 Win Đà Nẵng 80, Win Quảng Ngãi 50
30/10/2020 Gia Lai 52, Ninh Thuận 99 Win Ninh Thuận 99
29/10/2020 Bình Định 87, Quảng Bình 97, Quảng Trị 61 Win Bình Định 87, Win Quảng Bình 97, Win Quảng Trị 61
28/10/2020 Đà Nẵng 47, Khánh Hòa 81 Win Khánh Hòa 81
27/10/2020 Đắc Lắc 34, Quảng Nam 23 Miss
26/10/2020 Phú Yên 51, Thừa Thiên Huế 29 Win Thừa Thiên Huế 29
25/10/2020 Khánh Hòa 15, Kon Tum 33 Win Khánh Hòa 15, Win Kon Tum 33
24/10/2020 Đà Nẵng 77, Đắc Nông 93, Quảng Ngãi 97 Win Quảng Ngãi 97
23/10/2020 Gia Lai 98, Ninh Thuận 42 Win Ninh Thuận 42
22/10/2020 Bình Định 95, Quảng Bình 19, Quảng Trị 41 Win Bình Định 95, Win Quảng Bình 19
21/10/2020 Đà Nẵng 61, Khánh Hòa 05 Win Đà Nẵng 61, Win Khánh Hòa 05
20/10/2020 Đắc Lắc 80, Quảng Nam 39 Win Đắc Lắc 80, Win Quảng Nam 39
19/10/2020 Phú Yên 12, Thừa Thiên Huế 36 Win Thừa Thiên Huế 36
18/10/2020 Khánh Hòa 60, Kon Tum 46 Win Khánh Hòa 60, Win Kon Tum 46
17/10/2020 Đà Nẵng 80, Đắc Nông 27, Quảng Ngãi 54 Win Đà Nẵng 80, Win Đắc Nông 27, Win Quảng Ngãi 54
16/10/2020 Gia Lai 17, Ninh Thuận 91 Win Gia Lai 17
15/10/2020 Bình Định 39, Quảng Bình 19, Quảng Trị 74 Win Quảng Bình 19
14/10/2020 Đà Nẵng 84, Khánh Hòa 11 Win Đà Nẵng 84, Win Khánh Hòa 11
13/10/2020 Đắc Lắc 70, Quảng Nam 42 Win Đắc Lắc 70
12/10/2020 Phú Yên 93, Thừa Thiên Huế 04 Win Phú Yên 93, Win Thừa Thiên Huế 04
11/10/2020 Khánh Hòa 57, Kon Tum 39 Win Khánh Hòa 57, Win Kon Tum 39
10/10/2020 Đà Nẵng 89, Đắc Nông 26, Quảng Ngãi 44 Win Đà Nẵng 89, Win Đắc Nông 26
09/10/2020 Gia Lai 74, Ninh Thuận 30 Win Ninh Thuận 30
08/10/2020 Bình Định 66, Quảng Bình 79, Quảng Trị 06 Win Quảng Trị 06
07/10/2020 Đà Nẵng 22, Khánh Hòa 88 Win Đà Nẵng 22, Win Khánh Hòa 88
06/10/2020 Đắc Lắc 62, Quảng Nam 64 Win Đắc Lắc 62, Win Quảng Nam 64
05/10/2020 Phú Yên 96, Thừa Thiên Huế 21 Win Phú Yên 96
04/10/2020 Khánh Hòa 59, Kon Tum 51 Win Kon Tum 51
03/10/2020 Đà Nẵng 79, Đắc Nông 13, Quảng Ngãi 98 Win Đà Nẵng 79, Win Đắc Nông 13
02/10/2020 Gia Lai 99, Ninh Thuận 62 Win Gia Lai 99, Win Ninh Thuận 62
01/10/2020 Bình Định 28, Quảng Bình 30, Quảng Trị 33 Win Quảng Bình 30
30/09/2020 Đà Nẵng 45, Khánh Hòa 58 Win Khánh Hòa 58
29/09/2020 Đắc Lắc 17, Quảng Nam 68 Win Đắc Lắc 17
28/09/2020 Phú Yên 36, Thừa Thiên Huế 60 Win Phú Yên 36, Win Thừa Thiên Huế 60
27/09/2020 Khánh Hòa 95, Kon Tum 51 Win Khánh Hòa 95
26/09/2020 Đà Nẵng 48, Đắc Nông 64, Quảng Ngãi 70 Win Đà Nẵng 48, Win Đắc Nông 64
25/09/2020 Gia Lai 97, Ninh Thuận 17 Miss
24/09/2020 Bình Định 05, Quảng Bình 67, Quảng Trị 42 Win Bình Định 05, Win Quảng Bình 67, Win Quảng Trị 42
23/09/2020 Đà Nẵng 34, Khánh Hòa 96 Win Đà Nẵng 34
22/09/2020 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 15 Win Đắc Lắc 91, Win Quảng Nam 15
21/09/2020 Phú Yên 18, Thừa Thiên Huế 99 Win Phú Yên 18, Win Thừa Thiên Huế 99
20/09/2020 Khánh Hòa 03, Kon Tum 65 Win Khánh Hòa 03, Win Kon Tum 65
19/09/2020 Đà Nẵng 46, Đắc Nông 61, Quảng Ngãi 60 Win Đắc Nông 61, Win Quảng Ngãi 60
18/09/2020 Gia Lai 34, Ninh Thuận 90 Miss
17/09/2020 Bình Định 96, Quảng Bình 46, Quảng Trị 53 Win Quảng Bình 46
16/09/2020 Đà Nẵng 51, Khánh Hòa 24 Win Khánh Hòa 24
15/09/2020 Đắc Lắc 59, Quảng Nam 13 Win Quảng Nam 13
14/09/2020 Phú Yên 32, Thừa Thiên Huế 32 Win Thừa Thiên Huế 32
13/09/2020 Khánh Hòa 97, Kon Tum 63 Win Khánh Hòa 97, Win Kon Tum 63
12/09/2020 Đà Nẵng 63, Đắc Nông 20, Quảng Ngãi 94 Win Đà Nẵng 63, Win Quảng Ngãi 94
11/09/2020 Gia Lai 25, Ninh Thuận 94 Win Ninh Thuận 94
10/09/2020 Bình Định 36, Quảng Bình 10, Quảng Trị 38 Win Bình Định 36, Win Quảng Bình 10, Win Quảng Trị 38
09/09/2020 Đà Nẵng 28, Khánh Hòa 20 Win Khánh Hòa 20
08/09/2020 Đắc Lắc 64, Quảng Nam 66 Miss
07/09/2020 Phú Yên 50, Thừa Thiên Huế 29 Win Phú Yên 50, Win Thừa Thiên Huế 29
06/09/2020 Khánh Hòa 92, Kon Tum 81 Win Khánh Hòa 92, Win Kon Tum 81
05/09/2020 Đà Nẵng 25, Đắc Nông 00, Quảng Ngãi 56 Win Đà Nẵng 25, Win Đắc Nông 00, Win Quảng Ngãi 56
04/09/2020 Gia Lai 73, Ninh Thuận 84 Win Gia Lai 73
03/09/2020 Bình Định 43, Quảng Bình 17, Quảng Trị 60 Win Bình Định 43, Win Quảng Bình 17, Win Quảng Trị 60
02/09/2020 Đà Nẵng 14, Khánh Hòa 32 Win Đà Nẵng 14, Win Khánh Hòa 32
01/09/2020 Đắc Lắc 18, Quảng Nam 07 Win Đắc Lắc 18, Win Quảng Nam 07
31/08/2020 Phú Yên 08, Thừa Thiên Huế 51 Win Phú Yên 08
30/08/2020 Khánh Hòa 76, Kon Tum 11 Win Khánh Hòa 76
29/08/2020 Đà Nẵng 15, Đắc Nông 79, Quảng Ngãi 42 Win Đà Nẵng 15, Win Đắc Nông 79, Win Quảng Ngãi 42
28/08/2020 Gia Lai 79, Ninh Thuận 00 Win Gia Lai 79, Win Ninh Thuận 00
27/08/2020 Bình Định 12, Quảng Bình 29, Quảng Trị 96 Win Bình Định 12, Win Quảng Bình 29
26/08/2020 Đà Nẵng 01, Khánh Hòa 73 Win Đà Nẵng 01, Win Khánh Hòa 73
25/08/2020 Đắc Lắc 52, Quảng Nam 14 Win Đắc Lắc 52
24/08/2020 Phú Yên 40, Thừa Thiên Huế 14 Win Phú Yên 40, Win Thừa Thiên Huế 14
23/08/2020 Khánh Hòa 87, Kon Tum 58 Win Kon Tum 58
22/08/2020 Đà Nẵng 18, Đắc Nông 98, Quảng Ngãi 80 Win Quảng Ngãi 80
21/08/2020 Gia Lai 94, Ninh Thuận 22 Miss
20/08/2020 Bình Định 67, Quảng Bình 26, Quảng Trị 36 Win Bình Định 67, Win Quảng Bình 26, Win Quảng Trị 36
19/08/2020 Đà Nẵng 29, Khánh Hòa 18 Win Đà Nẵng 29, Win Khánh Hòa 18
18/08/2020 Đắc Lắc 31, Quảng Nam 78 Win Đắc Lắc 31, Win Quảng Nam 78
17/08/2020 Phú Yên 93, Thừa Thiên Huế 10 Win Phú Yên 93, Win Thừa Thiên Huế 10
16/08/2020 Khánh Hòa 27, Kon Tum 70 Win Khánh Hòa 27, Win Kon Tum 70
15/08/2020 Đà Nẵng 17, Đắc Nông 42, Quảng Ngãi 28 Win Đà Nẵng 17, Win Quảng Ngãi 28
14/08/2020 Gia Lai 79, Ninh Thuận 49 Win Ninh Thuận 49
13/08/2020 Bình Định 32, Quảng Bình 21, Quảng Trị 99 Win Bình Định 32
12/08/2020 Đà Nẵng 21, Khánh Hòa 65 Win Đà Nẵng 21, Win Khánh Hòa 65
11/08/2020 Đắc Lắc 90, Quảng Nam 84 Win Đắc Lắc 90, Win Quảng Nam 84
10/08/2020 Phú Yên 45, Thừa Thiên Huế 22 Win Phú Yên 45