XỈU CHỦ MIỀN TRUNG : 500.000 Đ

LÀM GIÀU - LÀM GIÀU - là nghĩa vụ của 1 thằng đàn ông trong gia đình. Không 1 con đường nào làm giàu nhanh chóng thông qua những con số. 

Với kết quả tính toán chính xác bởi siêu hệ thống, chúng tôi tự tin là 1 trong giải pháp làm giàu nhanh chóng trên thị trường cho bất kì người đàn ông nào đang tìm kiếm sự thịnh vượng tài chính.

UY TÍN TẠO DỰNG SỰ PHÚ QUÝ là slogan của chúng tôi. 

Hệ thống này KHÔNG miễn phí và mãi luôn là như vậy. Bởi lẽ để duy trì 1 hệ thống chúng tôi không thể chạy bằng nước lã. Sự phồn vinh giàu có là điều chúng tôi mang đến cho hàng nghìn gia đình. Còn với gia đình bạn đó là sự lựa chọn của bạn. Nếu nghi ngờ thì không nên đánh. Bởi lẽ chắc chắn chúng tôi tỉ lệ trúng chỉ đc 90% mà thôi.
Hệ thống hỗ trợ nạp qua thẻ điện thoại, hỗ trợ cộng dồn.
Nạp thẻ xong là có số.
Tự tin thắng lớn mỗi ngày nhé
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Xỉu Chủ Miền Trung
Ngày Xỉu Chủ Miền Trung Kết quả
29/09/2022 Click vào lấy số ngay
28/09/2022 Đà Nẵng 429, Khánh Hòa 582 Win Đà Nẵng 429, Win Khánh Hòa 582
27/09/2022 Đắc Lắc 419, Quảng Nam 542 Win Đắc Lắc 419
26/09/2022 Phú Yên 707, Thừa Thiên Huế 821 Win Phú Yên 707
25/09/2022 Khánh Hòa 624, Kon Tum 073 Win Khánh Hòa 624, Win Kon Tum 073
24/09/2022 Đà Nẵng 089, Đắc Nông 092, Quảng Ngãi 574 Win Đà Nẵng 089, Win Đắc Nông 092, Win Quảng Ngãi 574
23/09/2022 Gia Lai 994, Ninh Thuận 160 Win Gia Lai 994, Win Ninh Thuận 160
22/09/2022 Bình Định 142, Quảng Bình 375, Quảng Trị 066 Win Bình Định 142, Win Quảng Trị 066
21/09/2022 Đà Nẵng 766, Khánh Hòa 745 Win Đà Nẵng 766, Win Khánh Hòa 745
20/09/2022 Đắc Lắc 258, Quảng Nam 867 Win Đắc Lắc 258
19/09/2022 Phú Yên 273, Thừa Thiên Huế 494 Win Phú Yên 273, Win Thừa Thiên Huế 494
18/09/2022 Khánh Hòa 266, Kon Tum 186 Win Kon Tum 186
17/09/2022 Đà Nẵng 656, Đắc Nông 609, Quảng Ngãi 879 Win Đà Nẵng 656, Win Đắc Nông 609
16/09/2022 Gia Lai 813, Ninh Thuận 452 Win Gia Lai 813, Win Ninh Thuận 452
15/09/2022 Bình Định 612, Quảng Bình 855, Quảng Trị 808 Win Bình Định 612, Win Quảng Bình 855
14/09/2022 Đà Nẵng 843, Khánh Hòa 186 Miss
13/09/2022 Đắc Lắc 672, Quảng Nam 039 Win Quảng Nam 039
12/09/2022 Phú Yên 593, Thừa Thiên Huế 989 Win Phú Yên 593
11/09/2022 Khánh Hòa 633, Kon Tum 411 Win Kon Tum 411
10/09/2022 Đà Nẵng 166, Đắc Nông 167, Quảng Ngãi 600 Win Đắc Nông 167, Win Quảng Ngãi 600
09/09/2022 Gia Lai 531, Ninh Thuận 240 Win Gia Lai 531, Win Ninh Thuận 240
08/09/2022 Bình Định 351, Quảng Bình 209, Quảng Trị 576 Win Quảng Bình 209, Win Quảng Trị 576
07/09/2022 Đà Nẵng 254, Khánh Hòa 598 Miss
06/09/2022 Đắc Lắc 485, Quảng Nam 768 Win Đắc Lắc 485, Win Quảng Nam 768
05/09/2022 Phú Yên 848, Thừa Thiên Huế 558 Win Phú Yên 848, Win Thừa Thiên Huế 558
04/09/2022 Khánh Hòa 438, Kon Tum 422 Win Kon Tum 422
03/09/2022 Đà Nẵng 875, Đắc Nông 398, Quảng Ngãi 857 Win Quảng Ngãi 857
02/09/2022 Gia Lai 290, Ninh Thuận 488 Win Gia Lai 290, Win Ninh Thuận 488
01/09/2022 Bình Định 689, Quảng Bình 636, Quảng Trị 520 Win Bình Định 689, Win Quảng Trị 520
31/08/2022 Đà Nẵng 689, Khánh Hòa 387 Win Khánh Hòa 387
30/08/2022 Đắc Lắc 300, Quảng Nam 132 Win Quảng Nam 132
29/08/2022 Phú Yên 495, Thừa Thiên Huế 086 Win Phú Yên 495, Win Thừa Thiên Huế 086
28/08/2022 Khánh Hòa 367, Kon Tum 748 Miss
27/08/2022 Đà Nẵng 715, Đắc Nông 337, Quảng Ngãi 548 Win Đà Nẵng 715, Win Đắc Nông 337, Win Quảng Ngãi 548
26/08/2022 Gia Lai 846, Ninh Thuận 950 Win Gia Lai 846, Win Ninh Thuận 950
25/08/2022 Bình Định 142, Quảng Bình 790, Quảng Trị 119 Win Quảng Trị 119
24/08/2022 Đà Nẵng 678, Khánh Hòa 527 Win Đà Nẵng 678, Win Khánh Hòa 527
23/08/2022 Đắc Lắc 938, Quảng Nam 625 Win Đắc Lắc 938, Win Quảng Nam 625
22/08/2022 Phú Yên 321, Thừa Thiên Huế 404 Win Phú Yên 321, Win Thừa Thiên Huế 404
21/08/2022 Khánh Hòa 399, Kon Tum 395 Win Kon Tum 395
20/08/2022 Đà Nẵng 799, Đắc Nông 900, Quảng Ngãi 122 Miss
19/08/2022 Gia Lai 459, Ninh Thuận 035 Win Ninh Thuận 035
18/08/2022 Bình Định 858, Quảng Bình 266, Quảng Trị 392 Win Quảng Trị 392
17/08/2022 Đà Nẵng 704, Khánh Hòa 385 Win Đà Nẵng 704
16/08/2022 Đắc Lắc 974, Quảng Nam 629 Win Đắc Lắc 974
15/08/2022 Phú Yên 599, Thừa Thiên Huế 346 Win Thừa Thiên Huế 346
14/08/2022 Khánh Hòa 534, Kon Tum 231 Win Khánh Hòa 534, Win Kon Tum 231
13/08/2022 Đà Nẵng 349, Đắc Nông 370, Quảng Ngãi 939 Win Đắc Nông 370, Win Quảng Ngãi 939
12/08/2022 Gia Lai 993, Ninh Thuận 551 Win Ninh Thuận 551
11/08/2022 Bình Định 778, Quảng Bình 484, Quảng Trị 384 Miss
10/08/2022 Đà Nẵng 517, Khánh Hòa 623 Win Đà Nẵng 517, Win Khánh Hòa 623
09/08/2022 Đắc Lắc 518, Quảng Nam 331 Win Đắc Lắc 518
08/08/2022 Phú Yên 157, Thừa Thiên Huế 158 Win Phú Yên 157, Win Thừa Thiên Huế 158
07/08/2022 Khánh Hòa 571, Kon Tum 612 Win Khánh Hòa 571
06/08/2022 Đà Nẵng 676, Đắc Nông 397, Quảng Ngãi 325 Win Đắc Nông 397, Win Quảng Ngãi 325
05/08/2022 Gia Lai 970, Ninh Thuận 288 Win Gia Lai 970
04/08/2022 Bình Định 129, Quảng Bình 709, Quảng Trị 237 Win Quảng Trị 237
03/08/2022 Đà Nẵng 908, Khánh Hòa 075 Win Đà Nẵng 908, Win Khánh Hòa 075
02/08/2022 Đắc Lắc 370, Quảng Nam 293 Win Đắc Lắc 370
01/08/2022 Phú Yên 451, Thừa Thiên Huế 144 Miss
31/07/2022 Khánh Hòa 336, Kon Tum 191 Win Khánh Hòa 336, Win Kon Tum 191
30/07/2022 Đà Nẵng 628, Đắc Nông 201, Quảng Ngãi 919 Win Đắc Nông 201, Win Quảng Ngãi 919
29/07/2022 Gia Lai 926, Ninh Thuận 345 Win Gia Lai 926
28/07/2022 Bình Định 677, Quảng Bình 340, Quảng Trị 295 Win Bình Định 677, Win Quảng Bình 340
27/07/2022 Đà Nẵng 920, Khánh Hòa 897 Win Khánh Hòa 897
26/07/2022 Đắc Lắc 643, Quảng Nam 959 Win Quảng Nam 959
25/07/2022 Phú Yên 001, Thừa Thiên Huế 577 Win Phú Yên 001
24/07/2022 Khánh Hòa 024, Kon Tum 912 Win Khánh Hòa 024, Win Kon Tum 912
23/07/2022 Đà Nẵng 616, Đắc Nông 446, Quảng Ngãi 019 Win Đà Nẵng 616, Win Quảng Ngãi 019
22/07/2022 Gia Lai 672, Ninh Thuận 551 Win Gia Lai 672
21/07/2022 Bình Định 867, Quảng Bình 765, Quảng Trị 540 Win Quảng Trị 540
20/07/2022 Đà Nẵng 897, Khánh Hòa 600 Win Đà Nẵng 897
19/07/2022 Đắc Lắc 388, Quảng Nam 712 Win Quảng Nam 712
18/07/2022 Phú Yên 734, Thừa Thiên Huế 648 Win Thừa Thiên Huế 648
17/07/2022 Khánh Hòa 108, Kon Tum 111 Win Khánh Hòa 108, Win Kon Tum 111
16/07/2022 Đà Nẵng 662, Đắc Nông 358, Quảng Ngãi 940 Win Đà Nẵng 662, Win Quảng Ngãi 940
15/07/2022 Gia Lai 367, Ninh Thuận 165 Win Gia Lai 367
14/07/2022 Bình Định 220, Quảng Bình 386, Quảng Trị 218 Win Bình Định 220, Win Quảng Bình 386, Win Quảng Trị 218
13/07/2022 Đà Nẵng 406, Khánh Hòa 738 Win Đà Nẵng 406
12/07/2022 Đắc Lắc 433, Quảng Nam 299 Win Quảng Nam 299
11/07/2022 Phú Yên 451, Thừa Thiên Huế 784 Win Thừa Thiên Huế 784
10/07/2022 Khánh Hòa 940, Kon Tum 090 Win Kon Tum 090
09/07/2022 Đà Nẵng 692, Đắc Nông 798, Quảng Ngãi 674 Win Quảng Ngãi 674
08/07/2022 Gia Lai 200, Ninh Thuận 965 Win Gia Lai 200, Win Ninh Thuận 965
07/07/2022 Bình Định 860, Quảng Bình 691, Quảng Trị 611 Win Bình Định 860, Win Quảng Bình 691
06/07/2022 Đà Nẵng 218, Khánh Hòa 525 Win Đà Nẵng 218, Win Khánh Hòa 525
05/07/2022 Đắc Lắc 969, Quảng Nam 883 Win Quảng Nam 883
04/07/2022 Phú Yên 357, Thừa Thiên Huế 839 Win Phú Yên 357
03/07/2022 Khánh Hòa 413, Kon Tum 711 Win Khánh Hòa 413
02/07/2022 Đà Nẵng 538, Đắc Nông 543, Quảng Ngãi 550 Win Đắc Nông 543
01/07/2022 Gia Lai 726, Ninh Thuận 422 Win Ninh Thuận 422
30/06/2022 Bình Định 618, Quảng Bình 265, Quảng Trị 576 Win Quảng Bình 265, Win Quảng Trị 576
29/06/2022 Đà Nẵng 873, Khánh Hòa 610 Miss
28/06/2022 Đắc Lắc 861, Quảng Nam 355 Win Đắc Lắc 861
27/06/2022 Phú Yên 272, Thừa Thiên Huế 041 Win Phú Yên 272, Win Thừa Thiên Huế 041
26/06/2022 Khánh Hòa 786, Kon Tum 512 Win Khánh Hòa 786
25/06/2022 Đà Nẵng 182, Đắc Nông 934, Quảng Ngãi 036 Win Đắc Nông 934, Win Quảng Ngãi 036
24/06/2022 Gia Lai 319, Ninh Thuận 327 Win Gia Lai 319
23/06/2022 Bình Định 819, Quảng Bình 225, Quảng Trị 161 Win Bình Định 819, Win Quảng Bình 225, Win Quảng Trị 161
22/06/2022 Đà Nẵng 469, Khánh Hòa 153 Win Đà Nẵng 469, Win Khánh Hòa 153
21/06/2022 Đắc Lắc 690, Quảng Nam 504 Win Đắc Lắc 690
20/06/2022 Phú Yên 899, Thừa Thiên Huế 451 Win Phú Yên 899, Win Thừa Thiên Huế 451
19/06/2022 Khánh Hòa 105, Kon Tum 453 Win Kon Tum 453
18/06/2022 Đà Nẵng 895, Đắc Nông 809, Quảng Ngãi 657 Win Đắc Nông 809
17/06/2022 Gia Lai 646, Ninh Thuận 977 Win Gia Lai 646, Win Ninh Thuận 977
16/06/2022 Bình Định 588, Quảng Bình 246, Quảng Trị 986 Win Bình Định 588, Win Quảng Bình 246, Win Quảng Trị 986
15/06/2022 Đà Nẵng 235, Khánh Hòa 256 Win Đà Nẵng 235, Win Khánh Hòa 256
14/06/2022 Đắc Lắc 335, Quảng Nam 474 Win Quảng Nam 474
13/06/2022 Phú Yên 136, Thừa Thiên Huế 703 Win Phú Yên 136, Win Thừa Thiên Huế 703
12/06/2022 Khánh Hòa 759, Kon Tum 541 Win Kon Tum 541
11/06/2022 Đà Nẵng 955, Đắc Nông 366, Quảng Ngãi 240 Win Đà Nẵng 955, Win Đắc Nông 366, Win Quảng Ngãi 240
10/06/2022 Gia Lai 277, Ninh Thuận 478 Win Gia Lai 277, Win Ninh Thuận 478
09/06/2022 Bình Định 474, Quảng Bình 066, Quảng Trị 443 Win Bình Định 474, Win Quảng Bình 066, Win Quảng Trị 443
08/06/2022 Đà Nẵng 450, Khánh Hòa 611 Win Đà Nẵng 450
07/06/2022 Đắc Lắc 704, Quảng Nam 923 Win Đắc Lắc 704, Win Quảng Nam 923
06/06/2022 Phú Yên 022, Thừa Thiên Huế 222 Win Phú Yên 022, Win Thừa Thiên Huế 222
05/06/2022 Khánh Hòa 554, Kon Tum 204 Win Khánh Hòa 554, Win Kon Tum 204
04/06/2022 Đà Nẵng 210, Đắc Nông 370, Quảng Ngãi 806 Win Đà Nẵng 210, Win Đắc Nông 370, Win Quảng Ngãi 806
03/06/2022 Gia Lai 988, Ninh Thuận 492 Win Gia Lai 988, Win Ninh Thuận 492
02/06/2022 Bình Định 705, Quảng Bình 257, Quảng Trị 961 Win Bình Định 705, Win Quảng Bình 257
01/06/2022 Đà Nẵng 453, Khánh Hòa 212 Win Khánh Hòa 212
31/05/2022 Đắc Lắc 979, Quảng Nam 183 Win Đắc Lắc 979
30/05/2022 Phú Yên 882, Thừa Thiên Huế 704 Win Phú Yên 882
29/05/2022 Khánh Hòa 272, Kon Tum 812 Win Khánh Hòa 272, Win Kon Tum 812
28/05/2022 Đà Nẵng 483, Đắc Nông 051, Quảng Ngãi 218 Win Đà Nẵng 483, Win Đắc Nông 051, Win Quảng Ngãi 218
27/05/2022 Gia Lai 162, Ninh Thuận 536 Win Ninh Thuận 536
26/05/2022 Bình Định 474, Quảng Bình 344, Quảng Trị 989 Miss
25/05/2022 Đà Nẵng 820, Khánh Hòa 266 Win Đà Nẵng 820, Win Khánh Hòa 266
24/05/2022 Đắc Lắc 502, Quảng Nam 833 Win Đắc Lắc 502, Win Quảng Nam 833
23/05/2022 Phú Yên 131, Thừa Thiên Huế 384 Win Phú Yên 131, Win Thừa Thiên Huế 384
22/05/2022 Khánh Hòa 918, Kon Tum 576 Win Khánh Hòa 918, Win Kon Tum 576
21/05/2022 Đà Nẵng 223, Đắc Nông 947, Quảng Ngãi 711 Win Đắc Nông 947, Win Quảng Ngãi 711
20/05/2022 Gia Lai 053, Ninh Thuận 159 Win Gia Lai 053, Win Ninh Thuận 159
19/05/2022 Bình Định 198, Quảng Bình 028, Quảng Trị 098 Win Quảng Bình 028, Win Quảng Trị 098
18/05/2022 Đà Nẵng 322, Khánh Hòa 142 Win Đà Nẵng 322
17/05/2022 Đắc Lắc 158, Quảng Nam 376 Win Quảng Nam 376
16/05/2022 Phú Yên 727, Thừa Thiên Huế 316 Win Phú Yên 727, Win Thừa Thiên Huế 316
15/05/2022 Khánh Hòa 473, Kon Tum 613 Win Kon Tum 613
14/05/2022 Đà Nẵng 793, Đắc Nông 920, Quảng Ngãi 146 Win Đà Nẵng 793, Win Đắc Nông 920, Win Quảng Ngãi 146
13/05/2022 Gia Lai 517, Ninh Thuận 350 Win Gia Lai 517, Win Ninh Thuận 350
12/05/2022 Bình Định 623, Quảng Bình 731, Quảng Trị 573 Win Bình Định 623, Win Quảng Trị 573
11/05/2022 Đà Nẵng 046, Khánh Hòa 222 Win Đà Nẵng 046, Win Khánh Hòa 222
10/05/2022 Đắc Lắc 950, Quảng Nam 255 Win Đắc Lắc 950, Win Quảng Nam 255
09/05/2022 Phú Yên 089, Thừa Thiên Huế 572 Win Phú Yên 089, Win Thừa Thiên Huế 572
08/05/2022 Khánh Hòa 202, Kon Tum 873 Win Khánh Hòa 202, Win Kon Tum 873
07/05/2022 Đà Nẵng 594, Đắc Nông 027, Quảng Ngãi 725 Win Đắc Nông 027, Win Quảng Ngãi 725
06/05/2022 Gia Lai 576, Ninh Thuận 584 Miss
05/05/2022 Bình Định 696, Quảng Bình 609, Quảng Trị 789 Win Quảng Bình 609
04/05/2022 Đà Nẵng 108, Khánh Hòa 603 Win Đà Nẵng 108, Win Khánh Hòa 603
03/05/2022 Đắc Lắc 157, Quảng Nam 038 Win Quảng Nam 038
02/05/2022 Phú Yên 942, Thừa Thiên Huế 188 Win Phú Yên 942
01/05/2022 Khánh Hòa 960, Kon Tum 297 Win Khánh Hòa 960
30/04/2022 Đà Nẵng 329, Đắc Nông 388, Quảng Ngãi 302 Win Đắc Nông 388
29/04/2022 Gia Lai 311, Ninh Thuận 529 Win Gia Lai 311, Win Ninh Thuận 529
28/04/2022 Bình Định 617, Quảng Bình 265, Quảng Trị 724 Win Bình Định 617, Win Quảng Trị 724
27/04/2022 Đà Nẵng 715, Khánh Hòa 246 Win Khánh Hòa 246
26/04/2022 Đắc Lắc 417, Quảng Nam 349 Win Đắc Lắc 417, Win Quảng Nam 349
25/04/2022 Phú Yên 534, Thừa Thiên Huế 627 Win Phú Yên 534, Win Thừa Thiên Huế 627
24/04/2022 Khánh Hòa 089, Kon Tum 243 Win Khánh Hòa 089
23/04/2022 Đà Nẵng 361, Đắc Nông 668, Quảng Ngãi 560 Win Đắc Nông 668, Win Quảng Ngãi 560
22/04/2022 Gia Lai 360, Ninh Thuận 511 Win Gia Lai 360
21/04/2022 Bình Định 326, Quảng Bình 099, Quảng Trị 159 Win Quảng Bình 099, Win Quảng Trị 159
20/04/2022 Đà Nẵng 668, Khánh Hòa 914 Win Khánh Hòa 914
19/04/2022 Đắc Lắc 990, Quảng Nam 158 Win Quảng Nam 158
18/04/2022 Phú Yên 654, Thừa Thiên Huế 274 Win Thừa Thiên Huế 274
17/04/2022 Khánh Hòa 624, Kon Tum 568 Win Khánh Hòa 624, Win Kon Tum 568
16/04/2022 Đà Nẵng 353, Đắc Nông 425, Quảng Ngãi 643 Win Đà Nẵng 353, Win Đắc Nông 425, Win Quảng Ngãi 643
15/04/2022 Gia Lai 064, Ninh Thuận 670 Win Gia Lai 064, Win Ninh Thuận 670
14/04/2022 Bình Định 084, Quảng Bình 513, Quảng Trị 330 Win Bình Định 084, Win Quảng Bình 513, Win Quảng Trị 330
13/04/2022 Đà Nẵng 564, Khánh Hòa 534 Win Đà Nẵng 564, Win Khánh Hòa 534
12/04/2022 Đắc Lắc 071, Quảng Nam 105 Win Đắc Lắc 071
11/04/2022 Phú Yên 947, Thừa Thiên Huế 281 Win Phú Yên 947
10/04/2022 Khánh Hòa 812, Kon Tum 596 Win Kon Tum 596
09/04/2022 Đà Nẵng 169, Đắc Nông 129, Quảng Ngãi 890 Win Đà Nẵng 169, Win Quảng Ngãi 890
08/04/2022 Gia Lai 783, Ninh Thuận 115 Win Gia Lai 783, Win Ninh Thuận 115
07/04/2022 Bình Định 744, Quảng Bình 176, Quảng Trị 569 Win Bình Định 744
06/04/2022 Đà Nẵng 017, Khánh Hòa 452 Win Đà Nẵng 017, Win Khánh Hòa 452
05/04/2022 Đắc Lắc 856, Quảng Nam 617 Win Đắc Lắc 856, Win Quảng Nam 617
04/04/2022 Phú Yên 632, Thừa Thiên Huế 374 Win Phú Yên 632, Win Thừa Thiên Huế 374
03/04/2022 Khánh Hòa 260, Kon Tum 273 Win Khánh Hòa 260, Win Kon Tum 273
02/04/2022 Đà Nẵng 990, Đắc Nông 654, Quảng Ngãi 657 Win Đà Nẵng 990
01/04/2022 Gia Lai 012, Ninh Thuận 796 Win Gia Lai 012
31/03/2022 Bình Định 901, Quảng Bình 172, Quảng Trị 290 Win Quảng Bình 172, Win Quảng Trị 290
30/03/2022 Đà Nẵng 332, Khánh Hòa 004 Win Đà Nẵng 332, Win Khánh Hòa 004
29/03/2022 Đắc Lắc 992, Quảng Nam 703 Win Đắc Lắc 992, Win Quảng Nam 703
28/03/2022 Phú Yên 691, Thừa Thiên Huế 679 Miss
27/03/2022 Khánh Hòa 227, Kon Tum 706 Win Khánh Hòa 227, Win Kon Tum 706
26/03/2022 Đà Nẵng 869, Đắc Nông 793, Quảng Ngãi 095 Win Đà Nẵng 869, Win Quảng Ngãi 095
25/03/2022 Gia Lai 556, Ninh Thuận 001 Win Ninh Thuận 001
24/03/2022 Bình Định 243, Quảng Bình 625, Quảng Trị 269 Win Quảng Bình 625, Win Quảng Trị 269
23/03/2022 Đà Nẵng 926, Khánh Hòa 912 Win Đà Nẵng 926, Win Khánh Hòa 912
22/03/2022 Đắc Lắc 606, Quảng Nam 982 Miss
21/03/2022 Phú Yên 717, Thừa Thiên Huế 769 Win Thừa Thiên Huế 769
20/03/2022 Khánh Hòa 543, Kon Tum 204 Win Khánh Hòa 543, Win Kon Tum 204
19/03/2022 Đà Nẵng 282, Đắc Nông 921, Quảng Ngãi 671 Win Đà Nẵng 282, Win Đắc Nông 921, Win Quảng Ngãi 671
18/03/2022 Gia Lai 650, Ninh Thuận 160 Win Gia Lai 650, Win Ninh Thuận 160
17/03/2022 Bình Định 128, Quảng Bình 403, Quảng Trị 631 Win Quảng Bình 403
16/03/2022 Đà Nẵng 135, Khánh Hòa 772 Win Đà Nẵng 135
15/03/2022 Đắc Lắc 329, Quảng Nam 455 Win Quảng Nam 455
14/03/2022 Phú Yên 797, Thừa Thiên Huế 645 Win Phú Yên 797, Win Thừa Thiên Huế 645
13/03/2022 Khánh Hòa 364, Kon Tum 143 Win Kon Tum 143
12/03/2022 Đà Nẵng 975, Đắc Nông 937, Quảng Ngãi 724 Win Đà Nẵng 975, Win Quảng Ngãi 724
11/03/2022 Gia Lai 225, Ninh Thuận 580 Win Gia Lai 225, Win Ninh Thuận 580
10/03/2022 Bình Định 600, Quảng Bình 316, Quảng Trị 097 Win Bình Định 600, Win Quảng Trị 097
09/03/2022 Đà Nẵng 348, Khánh Hòa 620 Win Đà Nẵng 348, Win Khánh Hòa 620
08/03/2022 Đắc Lắc 517, Quảng Nam 984 Win Đắc Lắc 517, Win Quảng Nam 984
07/03/2022 Phú Yên 007, Thừa Thiên Huế 523 Win Phú Yên 007, Win Thừa Thiên Huế 523
06/03/2022 Khánh Hòa 060, Kon Tum 623 Win Khánh Hòa 060
05/03/2022 Đà Nẵng 340, Đắc Nông 463, Quảng Ngãi 278 Win Đà Nẵng 340, Win Quảng Ngãi 278
04/03/2022 Gia Lai 767, Ninh Thuận 460 Miss
03/03/2022 Bình Định 443, Quảng Bình 105, Quảng Trị 978 Win Quảng Bình 105, Win Quảng Trị 978
02/03/2022 Đà Nẵng 928, Khánh Hòa 105 Win Đà Nẵng 928, Win Khánh Hòa 105
01/03/2022 Đắc Lắc 719, Quảng Nam 387 Miss
28/02/2022 Phú Yên 720, Thừa Thiên Huế 640 Win Phú Yên 720, Win Thừa Thiên Huế 640
27/02/2022 Khánh Hòa 217, Kon Tum 966 Win Khánh Hòa 217, Win Kon Tum 966
26/02/2022 Đà Nẵng 328, Đắc Nông 259, Quảng Ngãi 451 Win Đà Nẵng 328, Win Đắc Nông 259, Win Quảng Ngãi 451
25/02/2022 Gia Lai 845, Ninh Thuận 215 Win Gia Lai 845, Win Ninh Thuận 215
24/02/2022 Bình Định 788, Quảng Bình 790, Quảng Trị 718 Win Quảng Bình 790, Win Quảng Trị 718
23/02/2022 Đà Nẵng 444, Khánh Hòa 886 Win Đà Nẵng 444, Win Khánh Hòa 886
22/02/2022 Đắc Lắc 623, Quảng Nam 639 Win Đắc Lắc 623
21/02/2022 Phú Yên 626, Thừa Thiên Huế 592 Win Phú Yên 626, Win Thừa Thiên Huế 592
20/02/2022 Khánh Hòa 563, Kon Tum 991 Win Khánh Hòa 563
19/02/2022 Đà Nẵng 455, Đắc Nông 157, Quảng Ngãi 607 Win Đắc Nông 157
18/02/2022 Gia Lai 977, Ninh Thuận 657 Win Gia Lai 977, Win Ninh Thuận 657
17/02/2022 Bình Định 297, Quảng Bình 127, Quảng Trị 483 Win Bình Định 297, Win Quảng Trị 483
16/02/2022 Đà Nẵng 656, Khánh Hòa 801 Win Khánh Hòa 801
15/02/2022 Đắc Lắc 029, Quảng Nam 408 Win Đắc Lắc 029, Win Quảng Nam 408
14/02/2022 Phú Yên 066, Thừa Thiên Huế 431 Win Phú Yên 066, Win Thừa Thiên Huế 431
13/02/2022 Khánh Hòa 973, Kon Tum 489 Win Khánh Hòa 973
12/02/2022 Đà Nẵng 743, Đắc Nông 752, Quảng Ngãi 889 Win Đắc Nông 752, Win Quảng Ngãi 889
11/02/2022 Gia Lai 435, Ninh Thuận 625 Win Gia Lai 435
10/02/2022 Bình Định 114, Quảng Bình 916, Quảng Trị 869 Win Quảng Bình 916
09/02/2022 Đà Nẵng 330, Khánh Hòa 294 Win Đà Nẵng 330
08/02/2022 Đắc Lắc 735, Quảng Nam 584 Win Đắc Lắc 735, Win Quảng Nam 584
07/02/2022 Phú Yên 494, Thừa Thiên Huế 250 Win Phú Yên 494
06/02/2022 Khánh Hòa 513, Kon Tum 432 Win Kon Tum 432
05/02/2022 Đà Nẵng 711, Đắc Nông 094, Quảng Ngãi 894 Win Đà Nẵng 711, Win Đắc Nông 094, Win Quảng Ngãi 894
04/02/2022 Gia Lai 793, Ninh Thuận 805 Win Gia Lai 793, Win Ninh Thuận 805
01/02/2022 Đắc Lắc 291, Quảng Nam 533 Win Đắc Lắc 291, Win Quảng Nam 533
30/01/2022 Khánh Hòa 882, Kon Tum 0 Win Khánh Hòa 948, Win Kon Tum 653
29/01/2022 Đà Nẵng 051, Đắc Nông 262, Quảng Ngãi 165 Win Đà Nẵng 051, Win Quảng Ngãi 165
28/01/2022 Gia Lai 487, Ninh Thuận 532 Win Gia Lai 487, Win Ninh Thuận 532
27/01/2022 Bình Định 870, Quảng Bình 810, Quảng Trị 697 Win Bình Định 870, Win Quảng Bình 810
26/01/2022 Đà Nẵng 431, Khánh Hòa 980 Win Đà Nẵng 431, Win Khánh Hòa 980
25/01/2022 Đắc Lắc 463, Quảng Nam 745 Win Đắc Lắc 463, Win Quảng Nam 745
24/01/2022 Phú Yên 401, Thừa Thiên Huế 950 Win Phú Yên 401
23/01/2022 Khánh Hòa 906, Kon Tum 981 Win Kon Tum 981
22/01/2022 Đà Nẵng 342, Đắc Nông 992, Quảng Ngãi 191 Win Đà Nẵng 342, Win Đắc Nông 992
21/01/2022 Gia Lai 749, Ninh Thuận 093 Win Gia Lai 749, Win Ninh Thuận 093
20/01/2022 Bình Định 673, Quảng Bình 606, Quảng Trị 975 Win Quảng Bình 606, Win Quảng Trị 975
19/01/2022 Đà Nẵng 793, Khánh Hòa 963 Win Đà Nẵng 793, Win Khánh Hòa 963
18/01/2022 Đắc Lắc 607, Quảng Nam 332 Win Quảng Nam 332
17/01/2022 Phú Yên 784, Thừa Thiên Huế 131 Win Phú Yên 784, Win Thừa Thiên Huế 131
16/01/2022 Khánh Hòa 609, Kon Tum 995 Win Khánh Hòa 609
15/01/2022 Đà Nẵng 700, Đắc Nông 038, Quảng Ngãi 947 Win Đà Nẵng 700, Win Đắc Nông 038, Win Quảng Ngãi 947
14/01/2022 Gia Lai 334, Ninh Thuận 366 Win Gia Lai 334
13/01/2022 Bình Định 609, Quảng Bình 073, Quảng Trị 751 Win Bình Định 609, Win Quảng Bình 073
12/01/2022 Đà Nẵng 260, Khánh Hòa 139 Win Đà Nẵng 260, Win Khánh Hòa 139
11/01/2022 Đắc Lắc 221, Quảng Nam 422 Miss
10/01/2022 Phú Yên 495, Thừa Thiên Huế 738 Win Phú Yên 495, Win Thừa Thiên Huế 738
09/01/2022 Khánh Hòa 905, Kon Tum 433 Win Khánh Hòa 905, Win Kon Tum 433
08/01/2022 Đà Nẵng 645, Đắc Nông 633, Quảng Ngãi 308 Win Đắc Nông 633, Win Quảng Ngãi 308
07/01/2022 Gia Lai 872, Ninh Thuận 840 Win Gia Lai 872
06/01/2022 Bình Định 396, Quảng Bình 996, Quảng Trị 654 Win Bình Định 396, Win Quảng Bình 996, Win Quảng Trị 654
05/01/2022 Đà Nẵng 233, Khánh Hòa 485 Win Đà Nẵng 233
04/01/2022 Đắc Lắc 436, Quảng Nam 713 Win Đắc Lắc 436
03/01/2022 Phú Yên 958, Thừa Thiên Huế 897 Win Thừa Thiên Huế 897
02/01/2022 Khánh Hòa 279, Kon Tum 866 Win Kon Tum 866
01/01/2022 Đà Nẵng 868, Đắc Nông 208, Quảng Ngãi 864 Win Đắc Nông 208, Win Quảng Ngãi 864
31/12/2021 Gia Lai 919, Ninh Thuận 430 Win Gia Lai 919, Win Ninh Thuận 430
30/12/2021 Bình Định 395, Quảng Bình 272, Quảng Trị 492 Win Bình Định 395, Win Quảng Bình 272
29/12/2021 Đà Nẵng 276, Khánh Hòa 552 Win Đà Nẵng 276, Win Khánh Hòa 552
28/12/2021 Đắc Lắc 080, Quảng Nam 348 Win Đắc Lắc 080, Win Quảng Nam 348
27/12/2021 Phú Yên 373, Thừa Thiên Huế 469 Win Thừa Thiên Huế 469
26/12/2021 Khánh Hòa 935, Kon Tum 976 Win Khánh Hòa 935, Win Kon Tum 976
25/12/2021 Đà Nẵng 553, Đắc Nông 868, Quảng Ngãi 003 Win Đắc Nông 868, Win Quảng Ngãi 003
24/12/2021 Gia Lai 113, Ninh Thuận 010 Win Ninh Thuận 010
23/12/2021 Bình Định 390, Quảng Bình 355, Quảng Trị 521 Win Bình Định 390, Win Quảng Bình 355, Win Quảng Trị 521
22/12/2021 Đà Nẵng 108, Khánh Hòa 323 Miss
21/12/2021 Đắc Lắc 610, Quảng Nam 108 Win Đắc Lắc 610, Win Quảng Nam 108
20/12/2021 Phú Yên 260, Thừa Thiên Huế 145 Win Phú Yên 260, Win Thừa Thiên Huế 145
19/12/2021 Khánh Hòa 874, Kon Tum 904 Win Khánh Hòa 874, Win Kon Tum 904
18/12/2021 Đà Nẵng 737, Đắc Nông 046, Quảng Ngãi 026 Win Đà Nẵng 737, Win Đắc Nông 046, Win Quảng Ngãi 026
17/12/2021 Gia Lai 473, Ninh Thuận 977 Win Gia Lai 473, Win Ninh Thuận 977
16/12/2021 Bình Định 949, Quảng Bình 166, Quảng Trị 267 Win Bình Định 949, Win Quảng Bình 166, Win Quảng Trị 267
15/12/2021 Đà Nẵng 916, Khánh Hòa 395 Win Đà Nẵng 916, Win Khánh Hòa 395
14/12/2021 Đắc Lắc 638, Quảng Nam 872 Win Quảng Nam 872
13/12/2021 Phú Yên 995, Thừa Thiên Huế 188 Win Phú Yên 995, Win Thừa Thiên Huế 188
12/12/2021 Khánh Hòa 159, Kon Tum 639 Win Khánh Hòa 159
11/12/2021 Đà Nẵng 065, Đắc Nông 696, Quảng Ngãi 692 Win Đà Nẵng 065, Win Đắc Nông 696
10/12/2021 Gia Lai 111, Ninh Thuận 491 Miss
09/12/2021 Bình Định 899, Quảng Bình 289, Quảng Trị 380 Win Bình Định 899, Win Quảng Trị 380
08/12/2021 Đà Nẵng 944, Khánh Hòa 488 Win Đà Nẵng 944
07/12/2021 Đắc Lắc 138, Quảng Nam 857 Win Đắc Lắc 138, Win Quảng Nam 857
06/12/2021 Phú Yên 784, Thừa Thiên Huế 048 Win Thừa Thiên Huế 048
05/12/2021 Khánh Hòa 752, Kon Tum 066 Win Khánh Hòa 752, Win Kon Tum 066
04/12/2021 Đà Nẵng 605, Đắc Nông 103, Quảng Ngãi 545 Win Đà Nẵng 605, Win Đắc Nông 103
03/12/2021 Gia Lai 242, Ninh Thuận 142 Win Gia Lai 242, Win Ninh Thuận 142
02/12/2021 Bình Định 986, Quảng Bình 593, Quảng Trị 053 Win Bình Định 986, Win Quảng Bình 593, Win Quảng Trị 053
01/12/2021 Đà Nẵng 153, Khánh Hòa 882 Win Đà Nẵng 153, Win Khánh Hòa 882
30/11/2021 Đắc Lắc 607, Quảng Nam 227 Miss
29/11/2021 Phú Yên 851, Thừa Thiên Huế 335 Win Phú Yên 851, Win Thừa Thiên Huế 335
28/11/2021 Khánh Hòa 908, Kon Tum 062 Win Khánh Hòa 908, Win Kon Tum 062
27/11/2021 Đà Nẵng 433, Đắc Nông 356, Quảng Ngãi 129 Win Đắc Nông 356, Win Quảng Ngãi 129
26/11/2021 Gia Lai 459, Ninh Thuận 459 Win Gia Lai 459, Win Ninh Thuận 459
25/11/2021 Bình Định 903, Quảng Bình 074, Quảng Trị 607 Win Bình Định 903, Win Quảng Bình 074
24/11/2021 Đà Nẵng 124, Khánh Hòa 992 Win Đà Nẵng 124, Win Khánh Hòa 992
23/11/2021 Đắc Lắc 647, Quảng Nam 350 Win Đắc Lắc 647, Win Quảng Nam 350
22/11/2021 Phú Yên 840, Thừa Thiên Huế 236 Miss
21/11/2021 Khánh Hòa 825, Kon Tum 881 Win Khánh Hòa 825, Win Kon Tum 881
20/11/2021 Đà Nẵng 968, Đắc Nông 163, Quảng Ngãi 143 Win Đà Nẵng 968, Win Đắc Nông 163
19/11/2021 Gia Lai 959, Ninh Thuận 410 Win Gia Lai 959, Win Ninh Thuận 410
18/11/2021 Bình Định 559, Quảng Bình 596, Quảng Trị 472 Win Quảng Bình 596
17/11/2021 Đà Nẵng 472, Khánh Hòa 055 Win Khánh Hòa 055
16/11/2021 Đắc Lắc 878, Quảng Nam 979 Win Đắc Lắc 878, Win Quảng Nam 979
15/11/2021 Phú Yên 678, Thừa Thiên Huế 348 Win Phú Yên 678
14/11/2021 Khánh Hòa 964, Kon Tum 796 Win Khánh Hòa 964
13/11/2021 Đà Nẵng 286, Đắc Nông 657, Quảng Ngãi 260 Win Đà Nẵng 286, Win Đắc Nông 657
12/11/2021 Gia Lai 080, Ninh Thuận 177 Win Gia Lai 080, Win Ninh Thuận 177
11/11/2021 Bình Định 927, Quảng Bình 264, Quảng Trị 172 Win Bình Định 927, Win Quảng Bình 264, Win Quảng Trị 172
10/11/2021 Đà Nẵng 664, Khánh Hòa 963 Win Đà Nẵng 664
09/11/2021 Đắc Lắc 728, Quảng Nam 537 Win Đắc Lắc 728, Win Quảng Nam 537
08/11/2021 Phú Yên 380, Thừa Thiên Huế 018 Win Phú Yên 380, Win Thừa Thiên Huế 018
07/11/2021 Khánh Hòa 257, Kon Tum 502 Win Khánh Hòa 257, Win Kon Tum 502
06/11/2021 Đà Nẵng 449, Đắc Nông 808, Quảng Ngãi 662 Win Đắc Nông 808, Win Quảng Ngãi 662
05/11/2021 Gia Lai 709, Ninh Thuận 628 Win Ninh Thuận 628
04/11/2021 Bình Định 645, Quảng Bình 026, Quảng Trị 850 Win Bình Định 645, Win Quảng Bình 026, Win Quảng Trị 850
03/11/2021 Đà Nẵng 010, Khánh Hòa 286 Win Đà Nẵng 010, Win Khánh Hòa 286
02/11/2021 Đắc Lắc 109, Quảng Nam 828 Win Đắc Lắc 109, Win Quảng Nam 828
01/11/2021 Phú Yên 904, Thừa Thiên Huế 501 Win Thừa Thiên Huế 501
31/10/2021 Khánh Hòa 910, Kon Tum 936 Miss
30/10/2021 Đà Nẵng 567, Đắc Nông 741, Quảng Ngãi 354 Win Đà Nẵng 567, Win Đắc Nông 741, Win Quảng Ngãi 354
29/10/2021 Gia Lai 941, Ninh Thuận 018 Win Ninh Thuận 018
28/10/2021 Bình Định 442, Quảng Bình 851, Quảng Trị 210 Win Quảng Bình 851, Win Quảng Trị 210
27/10/2021 Đà Nẵng 491, Khánh Hòa 616 Win Đà Nẵng 491
26/10/2021 Đắc Lắc 375, Quảng Nam 376 Miss
25/10/2021 Phú Yên 123, Thừa Thiên Huế 726 Win Phú Yên 123, Win Thừa Thiên Huế 726
24/10/2021 Khánh Hòa 249, Kon Tum 238 Win Khánh Hòa 249, Win Kon Tum 238
23/10/2021 Đà Nẵng 947, Đắc Nông 195, Quảng Ngãi 577 Win Đà Nẵng 947, Win Quảng Ngãi 577
22/10/2021 Gia Lai 621, Ninh Thuận 681 Win Gia Lai 621
21/10/2021 Bình Định 681, Quảng Bình 285, Quảng Trị 293 Win Bình Định 681, Win Quảng Bình 285
20/10/2021 Đà Nẵng 690, Khánh Hòa 308 Win Đà Nẵng 690, Win Khánh Hòa 308
19/10/2021 Đắc Lắc 748, Quảng Nam 929 Win Đắc Lắc 748, Win Quảng Nam 929
18/10/2021 Phú Yên 170, Thừa Thiên Huế 064 Win Phú Yên 170, Win Thừa Thiên Huế 064
17/10/2021 Khánh Hòa 982, Kon Tum 348 Miss
16/10/2021 Đà Nẵng 704, Đắc Nông 898, Quảng Ngãi 963 Miss
15/10/2021 Gia Lai 838, Ninh Thuận 853 Miss
14/10/2021 Bình Định 513, Quảng Bình 278, Quảng Trị 188 Miss
13/10/2021 Đà Nẵng 430, Khánh Hòa 436 Miss
12/10/2021 Đắc Lắc 165, Quảng Nam 234 Miss
11/10/2021 Phú Yên 406, Thừa Thiên Huế 542 Miss
10/10/2021 Khánh Hòa 279, Kon Tum 349 Miss
09/10/2021 Đà Nẵng 917, Đắc Nông 157, Quảng Ngãi 911 Miss
08/10/2021 Gia Lai 679, Ninh Thuận 754 Miss
07/10/2021 Bình Định 549, Quảng Bình 761, Quảng Trị 854 Win Quảng Bình 761, Win Quảng Trị 854
06/10/2021 Đà Nẵng 883, Khánh Hòa 515 Win Đà Nẵng 883
05/10/2021 Đắc Lắc 278, Quảng Nam 655 Win Đắc Lắc 278, Win Quảng Nam 655
04/10/2021 Phú Yên 611, Thừa Thiên Huế 462 Win Phú Yên 611
03/10/2021 Khánh Hòa 951, Kon Tum 847 Miss
02/10/2021 Đà Nẵng 900, Đắc Nông 358, Quảng Ngãi 473 Miss
01/10/2021 Gia Lai 237, Ninh Thuận 157 Win Gia Lai 237, Win Ninh Thuận 157
30/09/2021 Bình Định 853, Quảng Bình 909, Quảng Trị 075 Win Quảng Trị 075
29/09/2021 Đà Nẵng 548, Khánh Hòa 041 Win Đà Nẵng 548, Win Khánh Hòa 041
28/09/2021 Đắc Lắc 576, Quảng Nam 048 Win Quảng Nam 048
27/09/2021 Phú Yên 119, Thừa Thiên Huế 629 Win Thừa Thiên Huế 629
26/09/2021 Khánh Hòa 851, Kon Tum 248 Win Khánh Hòa 851, Win Kon Tum 248
25/09/2021 Đà Nẵng 454, Đắc Nông 892, Quảng Ngãi 772 Win Đà Nẵng 454, Win Đắc Nông 892, Win Quảng Ngãi 772
24/09/2021 Gia Lai 472, Ninh Thuận 226 Win Gia Lai 472, Win Ninh Thuận 226
23/09/2021 Bình Định 244, Quảng Bình 339, Quảng Trị 910 Win Bình Định 244, Win Quảng Trị 910
22/09/2021 Đà Nẵng 508, Khánh Hòa 201 Win Đà Nẵng 508
21/09/2021 Đắc Lắc 750, Quảng Nam 562 Miss
20/09/2021 Phú Yên 719, Thừa Thiên Huế 376 Miss
19/09/2021 Khánh Hòa 632, Kon Tum 141 Miss
18/09/2021 Đà Nẵng 928, Đắc Nông 434, Quảng Ngãi 642 Miss
17/09/2021 Gia Lai 276, Ninh Thuận 607 Win Ninh Thuận 607
16/09/2021 Bình Định 409, Quảng Bình 732, Quảng Trị 625 Miss
15/09/2021 Đà Nẵng 060, Khánh Hòa 896 Win Đà Nẵng 060, Win Khánh Hòa 896
14/09/2021 Đắc Lắc 545, Quảng Nam 874 Miss
13/09/2021 Phú Yên 434, Thừa Thiên Huế 370 Miss
12/09/2021 Khánh Hòa 713, Kon Tum 467 Miss
11/09/2021 Đà Nẵng 526, Đắc Nông 294, Quảng Ngãi 148 Miss
10/09/2021 Gia Lai 188, Ninh Thuận 302 Miss
09/09/2021 Bình Định 657, Quảng Bình 250, Quảng Trị 024 Win Bình Định 657, Win Quảng Bình 250, Win Quảng Trị 024
08/09/2021 Đà Nẵng 154, Khánh Hòa 580 Miss
07/09/2021 Đắc Lắc 132, Quảng Nam 162 Miss
06/09/2021 Phú Yên 822, Thừa Thiên Huế 594 Miss
05/09/2021 Khánh Hòa 978, Kon Tum 553 Miss
04/09/2021 Đà Nẵng 244, Đắc Nông 278, Quảng Ngãi 989 Miss
03/09/2021 Gia Lai 123, Ninh Thuận 953 Miss
02/09/2021 Bình Định 487, Quảng Bình 932, Quảng Trị 181 Miss
01/09/2021 Đà Nẵng 186, Khánh Hòa 961 Miss
31/08/2021 Đắc Lắc 427, Quảng Nam 103 Miss
30/08/2021 Phú Yên 537, Thừa Thiên Huế 902 Miss
29/08/2021 Khánh Hòa 531, Kon Tum 218 Miss
28/08/2021 Đà Nẵng 159, Đắc Nông 174, Quảng Ngãi 267 Miss
27/08/2021 Gia Lai 879, Ninh Thuận 417 Miss
26/08/2021 Bình Định 269, Quảng Bình 684, Quảng Trị 681 Miss
25/08/2021 Đà Nẵng 584, Khánh Hòa 596 Miss
24/08/2021 Đắc Lắc 838, Quảng Nam 818 Miss
23/08/2021 Phú Yên 722, Thừa Thiên Huế 598 Miss
22/08/2021 Khánh Hòa 671, Kon Tum 312 Miss
21/08/2021 Đà Nẵng 964, Đắc Nông 331, Quảng Ngãi 341 Miss
20/08/2021 Gia Lai 120, Ninh Thuận 504 Miss
19/08/2021 Bình Định 256, Quảng Bình 183, Quảng Trị 190 Miss
18/08/2021 Đà Nẵng 989, Khánh Hòa 819 Miss
17/08/2021 Đắc Lắc 771, Quảng Nam 848 Win Quảng Nam 848
16/08/2021 Phú Yên 948, Thừa Thiên Huế 544 Win Phú Yên 948
15/08/2021 Khánh Hòa 597, Kon Tum 985 Win Khánh Hòa 597, Win Kon Tum 985
14/08/2021 Đà Nẵng 618, Đắc Nông 460, Quảng Ngãi 989 Win Đà Nẵng 618, Win Quảng Ngãi 989
13/08/2021 Gia Lai 612, Ninh Thuận 709 Win Gia Lai 612, Win Ninh Thuận 709
26/07/2021 Phú Yên 930, Thừa Thiên Huế 613 Win Phú Yên 930, Win Thừa Thiên Huế 613
25/07/2021 Khánh Hòa 890, Kon Tum 406 Win Khánh Hòa 890, Win Kon Tum 406
24/07/2021 Đà Nẵng 798, Đắc Nông 213, Quảng Ngãi 829 Win Đà Nẵng 798, Win Đắc Nông 213, Win Quảng Ngãi 829
23/07/2021 Gia Lai 257, Ninh Thuận 947 Miss
22/07/2021 Bình Định 407, Quảng Bình 797, Quảng Trị 945 Miss
21/07/2021 Đà Nẵng 683, Khánh Hòa 228 Win Đà Nẵng 683, Win Khánh Hòa 228
20/07/2021 Đắc Lắc 881, Quảng Nam 252 Win Đắc Lắc 881, Win Quảng Nam 252
19/07/2021 Phú Yên 619, Thừa Thiên Huế 990 Win Phú Yên 619
18/07/2021 Khánh Hòa 438, Kon Tum 157 Win Kon Tum 157
17/07/2021 Đà Nẵng 283, Đắc Nông 615, Quảng Ngãi 897 Win Đà Nẵng 283, Win Quảng Ngãi 897
16/07/2021 Gia Lai 351, Ninh Thuận 466 Miss
15/07/2021 Bình Định 437, Quảng Bình 927, Quảng Trị 507 Win Bình Định 437, Win Quảng Bình 927, Win Quảng Trị 507
14/07/2021 Đà Nẵng 373, Khánh Hòa 367 Win Đà Nẵng 373, Win Khánh Hòa 367
13/07/2021 Đắc Lắc 205, Quảng Nam 434 Miss
12/07/2021 Phú Yên 793, Thừa Thiên Huế 412 Win Thừa Thiên Huế 412
11/07/2021 Khánh Hòa 219, Kon Tum 349 Win Khánh Hòa 219
10/07/2021 Đà Nẵng 965, Đắc Nông 487, Quảng Ngãi 725 Win Đắc Nông 487, Win Quảng Ngãi 725
09/07/2021 Gia Lai 723, Ninh Thuận 645 Miss
08/07/2021 Bình Định 909, Quảng Bình 323, Quảng Trị 291 Miss
07/07/2021 Đà Nẵng 876, Khánh Hòa 153 Miss
06/07/2021 Đắc Lắc 693, Quảng Nam 804 Miss
05/07/2021 Phú Yên 748, Thừa Thiên Huế 522 Miss
04/07/2021 Khánh Hòa 435, Kon Tum 895 Miss
03/07/2021 Đà Nẵng 653, Đắc Nông 739, Quảng Ngãi 613 Miss
02/07/2021 Gia Lai 382, Ninh Thuận 822 Miss
01/07/2021 Bình Định 546, Quảng Bình 502, Quảng Trị 924 Win Quảng Bình 502, Win Quảng Trị 924
30/06/2021 Đà Nẵng 744, Khánh Hòa 406 Win Đà Nẵng 744, Win Khánh Hòa 406
29/06/2021 Đắc Lắc 683, Quảng Nam 416 Miss
28/06/2021 Phú Yên 646, Thừa Thiên Huế 578 Win Phú Yên 646, Win Thừa Thiên Huế 578
27/06/2021 Khánh Hòa 681, Kon Tum 007 Win Khánh Hòa 681, Win Kon Tum 007
26/06/2021 Đà Nẵng 667, Đắc Nông 930, Quảng Ngãi 786 Win Đà Nẵng 667, Win Quảng Ngãi 786
25/06/2021 Gia Lai 903, Ninh Thuận 682 Win Gia Lai 903
24/06/2021 Bình Định 212, Quảng Bình 631, Quảng Trị 112 Win Bình Định 212, Win Quảng Trị 112
23/06/2021 Đà Nẵng 899, Khánh Hòa 695 Win Khánh Hòa 695
22/06/2021 Đắc Lắc 181, Quảng Nam 388 Win Đắc Lắc 181
21/06/2021 Phú Yên 797, Thừa Thiên Huế 195 Win Phú Yên 797, Win Thừa Thiên Huế 195
20/06/2021 Khánh Hòa 658, Kon Tum 721 Win Khánh Hòa 658, Win Kon Tum 721
19/06/2021 Đà Nẵng 717, Đắc Nông 158, Quảng Ngãi 929 Win Đà Nẵng 717, Win Đắc Nông 158
18/06/2021 Gia Lai 915, Ninh Thuận 729 Win Gia Lai 915, Win Ninh Thuận 729
17/06/2021 Bình Định 542, Quảng Bình 112, Quảng Trị 599 Win Quảng Trị 599
16/06/2021 Đà Nẵng 987, Khánh Hòa 269 Win Đà Nẵng 987
15/06/2021 Đắc Lắc 871, Quảng Nam 341 Win Đắc Lắc 871, Win Quảng Nam 341
14/06/2021 Phú Yên 359, Thừa Thiên Huế 009 Win Thừa Thiên Huế 009
13/06/2021 Khánh Hòa 791, Kon Tum 481 Miss
12/06/2021 Đà Nẵng 160, Đắc Nông 128, Quảng Ngãi 525 Win Đà Nẵng 160, Win Đắc Nông 128
11/06/2021 Gia Lai 877, Ninh Thuận 428 Win Ninh Thuận 428
10/06/2021 Bình Định 191, Quảng Bình 360, Quảng Trị 480 Miss
09/06/2021 Đà Nẵng 693, Khánh Hòa 789 Win Đà Nẵng 693, Win Khánh Hòa 789
08/06/2021 Đắc Lắc 843, Quảng Nam 333 Win Đắc Lắc 843
07/06/2021 Phú Yên 312, Thừa Thiên Huế 839 Win Phú Yên 312
06/06/2021 Khánh Hòa 857, Kon Tum 682 Win Khánh Hòa 857
05/06/2021 Đà Nẵng 815, Đắc Nông 206, Quảng Ngãi 517 Win Đà Nẵng 815
04/06/2021 Gia Lai 542, Ninh Thuận 506 Win Ninh Thuận 506
03/06/2021 Bình Định 277, Quảng Bình 990, Quảng Trị 219 Win Quảng Bình 990, Win Quảng Trị 219
02/06/2021 Đà Nẵng 539, Khánh Hòa 222 Win Đà Nẵng 539, Win Khánh Hòa 222
01/06/2021 Đắc Lắc 694, Quảng Nam 701 Miss
31/05/2021 Phú Yên 508, Thừa Thiên Huế 379 Win Thừa Thiên Huế 379
30/05/2021 Khánh Hòa 452, Kon Tum 486 Win Khánh Hòa 452
29/05/2021 Đà Nẵng 379, Đắc Nông 139, Quảng Ngãi 754 Miss
28/05/2021 Gia Lai 516, Ninh Thuận 806 Miss
27/05/2021 Bình Định 204, Quảng Bình 436, Quảng Trị 937 Win Bình Định 204, Win Quảng Bình 436
26/05/2021 Đà Nẵng 856, Khánh Hòa 010 Win Đà Nẵng 856, Win Khánh Hòa 010
25/05/2021 Đắc Lắc 452, Quảng Nam 690 Win Đắc Lắc 452, Win Quảng Nam 690
24/05/2021 Phú Yên 426, Thừa Thiên Huế 003 Win Phú Yên 426, Win Thừa Thiên Huế 003
23/05/2021 Khánh Hòa 062, Kon Tum 827 Win Khánh Hòa 062, Win Kon Tum 827
22/05/2021 Đà Nẵng 201, Đắc Nông 870, Quảng Ngãi 339 Win Đà Nẵng 201, Win Đắc Nông 870, Win Quảng Ngãi 339
21/05/2021 Gia Lai 203, Ninh Thuận 385 Miss
20/05/2021 Bình Định 653, Quảng Bình 463, Quảng Trị 296 Miss
19/05/2021 Đà Nẵng 070, Khánh Hòa 642 Win Đà Nẵng 070, Win Khánh Hòa 642
18/05/2021 Đắc Lắc 406, Quảng Nam 968 Miss
17/05/2021 Phú Yên 506, Thừa Thiên Huế 543 Win Phú Yên 506, Win Thừa Thiên Huế 543
16/05/2021 Khánh Hòa 162, Kon Tum 319 Win Khánh Hòa 162
15/05/2021 Đà Nẵng 716, Đắc Nông 381, Quảng Ngãi 110 Win Đà Nẵng 716, Win Đắc Nông 381, Win Quảng Ngãi 110
14/05/2021 Gia Lai 673, Ninh Thuận 729 Miss
13/05/2021 Bình Định 372, Quảng Bình 624, Quảng Trị 202 Win Bình Định 372, Win Quảng Bình 624, Win Quảng Trị 202
12/05/2021 Đà Nẵng 990, Khánh Hòa 922 Win Đà Nẵng 990, Win Khánh Hòa 922
11/05/2021 Đắc Lắc 695, Quảng Nam 800 Win Quảng Nam 800
10/05/2021 Phú Yên 860, Thừa Thiên Huế 487 Win Phú Yên 860
09/05/2021 Khánh Hòa 112, Kon Tum 571 Miss
08/05/2021 Đà Nẵng 716, Đắc Nông 257, Quảng Ngãi 515 Win Đà Nẵng 716, Win Đắc Nông 257
07/05/2021 Gia Lai 808, Ninh Thuận 182 Win Gia Lai 808, Win Ninh Thuận 182
06/05/2021 Bình Định 731, Quảng Bình 114, Quảng Trị 826 Win Bình Định 731, Win Quảng Bình 114, Win Quảng Trị 826
05/05/2021 Đà Nẵng 669, Khánh Hòa 638 Win Đà Nẵng 669
04/05/2021 Đắc Lắc 802, Quảng Nam 711 Win Đắc Lắc 802, Win Quảng Nam 711
03/05/2021 Phú Yên 088, Thừa Thiên Huế 125 Win Phú Yên 088
02/05/2021 Khánh Hòa 925, Kon Tum 203 Win Khánh Hòa 925
01/05/2021 Đà Nẵng 127, Đắc Nông 932, Quảng Ngãi 901 Win Đà Nẵng 127, Win Quảng Ngãi 901
30/04/2021 Gia Lai 405, Ninh Thuận 515 Win Gia Lai 405
29/04/2021 Bình Định 802, Quảng Bình 656, Quảng Trị 768 Win Bình Định 802, Win Quảng Bình 656
28/04/2021 Đà Nẵng 022, Khánh Hòa 843 Win Đà Nẵng 022, Win Khánh Hòa 843
27/04/2021 Đắc Lắc 349, Quảng Nam 317 Win Quảng Nam 317
26/04/2021 Phú Yên 413, Thừa Thiên Huế 103 Win Phú Yên 413, Win Thừa Thiên Huế 103
25/04/2021 Khánh Hòa 197, Kon Tum 353 Miss
24/04/2021 Đà Nẵng 865, Đắc Nông 415, Quảng Ngãi 463 Win Đà Nẵng 865, Win Đắc Nông 415, Win Quảng Ngãi 463
21/04/2021 Đà Nẵng 846, Khánh Hòa 424 Win Khánh Hòa 424
20/04/2021 Đắc Lắc 292, Quảng Nam 202 Win Đắc Lắc 292
19/04/2021 Phú Yên 089, Thừa Thiên Huế 605 Win Phú Yên 089, Win Thừa Thiên Huế 605
18/04/2021 Khánh Hòa 576, Kon Tum 357 Win Khánh Hòa 576
17/04/2021 Đà Nẵng 750, Đắc Nông 060, Quảng Ngãi 327 Win Đắc Nông 060
16/04/2021 Gia Lai 961, Ninh Thuận 480 Win Gia Lai 961
15/04/2021 Bình Định 670, Quảng Bình 546, Quảng Trị 407 Win Quảng Trị 407
14/04/2021 Đà Nẵng -, Khánh Hòa - Win Đà Nẵng -, Win Khánh Hòa -
13/04/2021 Đắc Lắc 450, Quảng Nam 400 Win Đắc Lắc 450, Win Quảng Nam 400
12/04/2021 Phú Yên 088, Thừa Thiên Huế 553 Win Phú Yên 088
11/04/2021 Khánh Hòa 494, Kon Tum 993 Win Khánh Hòa 494, Win Kon Tum 993
10/04/2021 Đà Nẵng 401, Đắc Nông 971, Quảng Ngãi 457 Win Đà Nẵng 401, Win Đắc Nông 971, Win Quảng Ngãi 457
09/04/2021 Gia Lai 422, Ninh Thuận 570 Win Ninh Thuận 570
08/04/2021 Bình Định 107, Quảng Bình 147, Quảng Trị 287 Win Quảng Bình 147, Win Quảng Trị 287
07/04/2021 Đà Nẵng 497, Khánh Hòa 653 Win Đà Nẵng 497, Win Khánh Hòa 653
06/04/2021 Đắc Lắc 181, Quảng Nam 643 Miss
05/04/2021 Phú Yên 288, Thừa Thiên Huế 735 Win Phú Yên 288, Win Thừa Thiên Huế 735
04/04/2021 Khánh Hòa 802, Kon Tum 829 Win Kon Tum 829
03/04/2021 Đà Nẵng 532, Đắc Nông 969, Quảng Ngãi 039 Win Đà Nẵng 532, Win Đắc Nông 969, Win Quảng Ngãi 039
02/04/2021 Gia Lai 768, Ninh Thuận 276 Win Ninh Thuận 276
01/04/2021 Bình Định 180, Quảng Bình 824, Quảng Trị 349 Win Quảng Trị 349
31/03/2021 Đà Nẵng 725, Khánh Hòa 383 Win Đà Nẵng 725, Win Khánh Hòa 383
30/03/2021 Đắc Lắc 988, Quảng Nam 430 Win Đắc Lắc 988, Win Quảng Nam 430
29/03/2021 Phú Yên 194, Thừa Thiên Huế 469 Win Thừa Thiên Huế 469
28/03/2021 Khánh Hòa 213, Kon Tum 877 Win Kon Tum 877
27/03/2021 Đà Nẵng 547, Đắc Nông 858, Quảng Ngãi 589 Win Đắc Nông 858, Win Quảng Ngãi 589
26/03/2021 Gia Lai 247, Ninh Thuận 321 Win Gia Lai 247, Win Ninh Thuận 321
25/03/2021 Bình Định 791, Quảng Bình 613, Quảng Trị 867 Miss
24/03/2021 Đà Nẵng 113, Khánh Hòa 348 Win Đà Nẵng 113, Win Khánh Hòa 348
23/03/2021 Đắc Lắc 684, Quảng Nam 694 Win Đắc Lắc 684
22/03/2021 Phú Yên 716, Thừa Thiên Huế 457 Miss
21/03/2021 Khánh Hòa 122, Kon Tum 335 Win Khánh Hòa 122, Win Kon Tum 335
20/03/2021 Đà Nẵng 504, Đắc Nông 711, Quảng Ngãi 215 Win Đắc Nông 711
19/03/2021 Gia Lai 537, Ninh Thuận 407 Miss
18/03/2021 Bình Định 377, Quảng Bình 213, Quảng Trị 239 Win Bình Định 377, Win Quảng Bình 213, Win Quảng Trị 239
17/03/2021 Đà Nẵng 374, Khánh Hòa 479 Win Khánh Hòa 479
16/03/2021 Đắc Lắc 065, Quảng Nam 138 Win Đắc Lắc 065, Win Quảng Nam 138
15/03/2021 Phú Yên 463, Thừa Thiên Huế 613 Win Phú Yên 463, Win Thừa Thiên Huế 613
14/03/2021 Khánh Hòa 933, Kon Tum 984 Win Khánh Hòa 933, Win Kon Tum 984
13/03/2021 Đà Nẵng 857, Đắc Nông 453, Quảng Ngãi 177 Win Đà Nẵng 857, Win Đắc Nông 453
12/03/2021 Gia Lai 548, Ninh Thuận 710 Win Gia Lai 548, Win Ninh Thuận 710
11/03/2021 Bình Định 186, Quảng Bình 204, Quảng Trị 848 Win Bình Định 186
10/03/2021 Đà Nẵng 082, Khánh Hòa 205 Win Đà Nẵng 082
09/03/2021 Đắc Lắc 576, Quảng Nam 195 Win Đắc Lắc 576
08/03/2021 Phú Yên 670, Thừa Thiên Huế 263 Win Thừa Thiên Huế 263
07/03/2021 Khánh Hòa 225, Kon Tum 484 Win Kon Tum 484
06/03/2021 Đà Nẵng 397, Đắc Nông 114, Quảng Ngãi 445 Win Đắc Nông 114, Win Quảng Ngãi 445
05/03/2021 Gia Lai 592, Ninh Thuận 133 Win Gia Lai 592, Win Ninh Thuận 133
04/03/2021 Bình Định 984, Quảng Bình 815, Quảng Trị 337 Win Bình Định 984, Win Quảng Bình 815
03/03/2021 Đà Nẵng 173, Khánh Hòa 579 Win Đà Nẵng 173, Win Khánh Hòa 579
02/03/2021 Đắc Lắc 014, Quảng Nam 867 Win Đắc Lắc 014, Win Quảng Nam 867
01/03/2021 Phú Yên 323, Thừa Thiên Huế 597 Win Phú Yên 323
28/02/2021 Khánh Hòa 865, Kon Tum 759 Win Khánh Hòa 865, Win Kon Tum 759
27/02/2021 Đà Nẵng 329, Đắc Nông 425, Quảng Ngãi 306 Miss
26/02/2021 Gia Lai 972, Ninh Thuận 914 Win Gia Lai 972, Win Ninh Thuận 914
25/02/2021 Bình Định 659, Quảng Bình 123, Quảng Trị 606 Win Bình Định 659
24/02/2021 Đà Nẵng 051, Khánh Hòa 674 Win Đà Nẵng 051
23/02/2021 Đắc Lắc 195, Quảng Nam 736 Win Đắc Lắc 195, Win Quảng Nam 736
22/02/2021 Phú Yên 785, Thừa Thiên Huế 892 Win Phú Yên 785
21/02/2021 Khánh Hòa 205, Kon Tum 692 Win Kon Tum 692
20/02/2021 Đà Nẵng 802, Đắc Nông 788, Quảng Ngãi 451 Win Đà Nẵng 802, Win Đắc Nông 788, Win Quảng Ngãi 451
19/02/2021 Gia Lai 563, Ninh Thuận 904 Win Gia Lai 563
18/02/2021 Bình Định 387, Quảng Bình 837, Quảng Trị 872 Win Quảng Bình 837, Win Quảng Trị 872
17/02/2021 Đà Nẵng 589, Khánh Hòa 650 Win Đà Nẵng 589, Win Khánh Hòa 650
16/02/2021 Đắc Lắc 619, Quảng Nam 942 Win Đắc Lắc 619, Win Quảng Nam 942
15/02/2021 Phú Yên 877, Thừa Thiên Huế 223 Win Phú Yên 877, Win Thừa Thiên Huế 223
10/02/2021 Đà Nẵng 143, Khánh Hòa 705 Win Đà Nẵng 143
09/02/2021 Đắc Lắc 832, Quảng Nam 840 Win Đắc Lắc 832, Win Quảng Nam 840
08/02/2021 Phú Yên 364, Thừa Thiên Huế 975 Win Phú Yên 364
07/02/2021 Khánh Hòa 284, Kon Tum 210 Miss
06/02/2021 Đà Nẵng 712, Đắc Nông 804, Quảng Ngãi 788 Miss
05/02/2021 Gia Lai 196, Ninh Thuận 114 Win Gia Lai 196, Win Ninh Thuận 114
04/02/2021 Bình Định 839, Quảng Bình 366, Quảng Trị 686 Win Bình Định 839
03/02/2021 Đà Nẵng 263, Khánh Hòa 746 Win Đà Nẵng 263, Win Khánh Hòa 746
02/02/2021 Đắc Lắc 794, Quảng Nam 588 Win Đắc Lắc 794, Win Quảng Nam 588
01/02/2021 Phú Yên 486, Thừa Thiên Huế 979 Win Thừa Thiên Huế 979
31/01/2021 Khánh Hòa 824, Kon Tum 566 Win Kon Tum 566
30/01/2021 Đà Nẵng 529, Đắc Nông 082, Quảng Ngãi 086 Win Đắc Nông 082, Win Quảng Ngãi 086
29/01/2021 Gia Lai 780, Ninh Thuận 868 Win Gia Lai 780, Win Ninh Thuận 868
28/01/2021 Bình Định 039, Quảng Bình 458, Quảng Trị 712 Win Bình Định 039, Win Quảng Bình 458
27/01/2021 Đà Nẵng 697, Khánh Hòa 891 Win Đà Nẵng 697, Win Khánh Hòa 891
26/01/2021 Đắc Lắc 840, Quảng Nam 189 Win Đắc Lắc 840, Win Quảng Nam 189
25/01/2021 Phú Yên 529, Thừa Thiên Huế 954 Win Thừa Thiên Huế 954
24/01/2021 Khánh Hòa 750, Kon Tum 748 Win Khánh Hòa 750, Win Kon Tum 748
23/01/2021 Đà Nẵng 182, Đắc Nông 784, Quảng Ngãi 195 Win Đà Nẵng 182, Win Đắc Nông 784
22/01/2021 Gia Lai 209, Ninh Thuận 358 Win Gia Lai 209
21/01/2021 Bình Định 386, Quảng Bình 958, Quảng Trị 923 Win Bình Định 386
20/01/2021 Đà Nẵng 152, Khánh Hòa 902 Win Đà Nẵng 152, Win Khánh Hòa 902
19/01/2021 Đắc Lắc 842, Quảng Nam 411 Win Quảng Nam 411
18/01/2021 Phú Yên 089, Thừa Thiên Huế 852 Win Phú Yên 089
17/01/2021 Khánh Hòa 883, Kon Tum 448 Win Kon Tum 448
16/01/2021 Đà Nẵng 537, Đắc Nông 778, Quảng Ngãi 761 Win Đà Nẵng 537, Win Đắc Nông 778, Win Quảng Ngãi 761
15/01/2021 Gia Lai 778, Ninh Thuận 540 Win Gia Lai 778, Win Ninh Thuận 540
14/01/2021 Bình Định 812, Quảng Bình 357, Quảng Trị 048 Win Bình Định 812, Win Quảng Trị 048
13/01/2021 Đà Nẵng 910, Khánh Hòa 716 Win Đà Nẵng 910, Win Khánh Hòa 716
12/01/2021 Đắc Lắc 773, Quảng Nam 655 Miss
11/01/2021 Phú Yên 803, Thừa Thiên Huế 576 Win Phú Yên 803
10/01/2021 Khánh Hòa 110, Kon Tum 122 Win Kon Tum 122
09/01/2021 Đà Nẵng 233, Đắc Nông 862, Quảng Ngãi 715 Win Đắc Nông 862
08/01/2021 Gia Lai 418, Ninh Thuận 402 Win Gia Lai 418, Win Ninh Thuận 402
07/01/2021 Bình Định 136, Quảng Bình 054, Quảng Trị 672 Win Bình Định 136, Win Quảng Bình 054
06/01/2021 Đà Nẵng 301, Khánh Hòa 823 Win Đà Nẵng 301, Win Khánh Hòa 823
05/01/2021 Đắc Lắc 776, Quảng Nam 752 Win Quảng Nam 752
04/01/2021 Phú Yên 382, Thừa Thiên Huế 919 Win Phú Yên 382
03/01/2021 Khánh Hòa 343, Kon Tum 861 Miss
02/01/2021 Đà Nẵng 840, Đắc Nông 469, Quảng Ngãi 225 Win Quảng Ngãi 225
01/01/2021 Gia Lai 642, Ninh Thuận 302 Win Gia Lai 642, Win Ninh Thuận 302
31/12/2020 Bình Định 208, Quảng Bình 116, Quảng Trị 187 Win Quảng Bình 116, Win Quảng Trị 187
30/12/2020 Đà Nẵng 879, Khánh Hòa 716 Win Khánh Hòa 716
29/12/2020 Đắc Lắc 103, Quảng Nam 489 Win Đắc Lắc 103
28/12/2020 Phú Yên 261, Thừa Thiên Huế 480 Win Thừa Thiên Huế 480
27/12/2020 Khánh Hòa 682, Kon Tum 200 Win Khánh Hòa 682, Win Kon Tum 200
26/12/2020 Đà Nẵng 139, Đắc Nông 820, Quảng Ngãi 023 Win Đà Nẵng 139, Win Quảng Ngãi 023
25/12/2020 Gia Lai 824, Ninh Thuận 611 Win Ninh Thuận 611
24/12/2020 Bình Định 674, Quảng Bình 038, Quảng Trị 500 Win Bình Định 674, Win Quảng Bình 038, Win Quảng Trị 500
23/12/2020 Đà Nẵng 489, Khánh Hòa 596 Win Đà Nẵng 489, Win Khánh Hòa 596
22/12/2020 Đắc Lắc 634, Quảng Nam 518 Win Quảng Nam 518
21/12/2020 Phú Yên 685, Thừa Thiên Huế 885 Win Phú Yên 685, Win Thừa Thiên Huế 885
20/12/2020 Khánh Hòa 766, Kon Tum 262 Win Khánh Hòa 766
19/12/2020 Đà Nẵng 684, Đắc Nông 871, Quảng Ngãi 636 Win Đà Nẵng 684, Win Đắc Nông 871, Win Quảng Ngãi 636
18/12/2020 Gia Lai 967, Ninh Thuận 535 Win Ninh Thuận 535
17/12/2020 Bình Định 261, Quảng Bình 018, Quảng Trị 331 Win Bình Định 261, Win Quảng Bình 018, Win Quảng Trị 331
16/12/2020 Đà Nẵng 935, Khánh Hòa 982 Win Khánh Hòa 982
15/12/2020 Đắc Lắc 016, Quảng Nam 250 Win Đắc Lắc 016, Win Quảng Nam 250
14/12/2020 Phú Yên 839, Thừa Thiên Huế 340 Win Phú Yên 839, Win Thừa Thiên Huế 340
13/12/2020 Khánh Hòa 624, Kon Tum 778 Miss
12/12/2020 Đà Nẵng 531, Đắc Nông 577, Quảng Ngãi 458 Win Đà Nẵng 531, Win Đắc Nông 577, Win Quảng Ngãi 458
11/12/2020 Gia Lai 493, Ninh Thuận 335 Win Gia Lai 493, Win Ninh Thuận 335
10/12/2020 Bình Định 947, Quảng Bình 040, Quảng Trị 626 Win Bình Định 947, Win Quảng Bình 040, Win Quảng Trị 626
09/12/2020 Đà Nẵng 690, Khánh Hòa 252 Win Đà Nẵng 690, Win Khánh Hòa 252
08/12/2020 Đắc Lắc 032, Quảng Nam 861 Win Đắc Lắc 032
07/12/2020 Phú Yên 929, Thừa Thiên Huế 511 Win Phú Yên 929, Win Thừa Thiên Huế 511
06/12/2020 Khánh Hòa 628, Kon Tum 158 Win Khánh Hòa 628
05/12/2020 Đà Nẵng 623, Đắc Nông 886, Quảng Ngãi 688 Win Đà Nẵng 623, Win Đắc Nông 886
04/12/2020 Gia Lai 559, Ninh Thuận 578 Win Gia Lai 559, Win Ninh Thuận 578
03/12/2020 Bình Định 015, Quảng Bình 937, Quảng Trị 762 Win Bình Định 015, Win Quảng Trị 762
02/12/2020 Đà Nẵng 827, Khánh Hòa 765 Win Đà Nẵng 827, Win Khánh Hòa 765
01/12/2020 Đắc Lắc 744, Quảng Nam 607 Win Đắc Lắc 744
30/11/2020 Phú Yên 578, Thừa Thiên Huế 393 Win Phú Yên 578
29/11/2020 Khánh Hòa 148, Kon Tum 172 Win Khánh Hòa 148, Win Kon Tum 172
28/11/2020 Đà Nẵng 520, Đắc Nông 490, Quảng Ngãi 086 Win Đà Nẵng 520, Win Quảng Ngãi 086
27/11/2020 Gia Lai 361, Ninh Thuận 750 Win Ninh Thuận 750
26/11/2020 Bình Định 224, Quảng Bình 196, Quảng Trị 481 Win Quảng Trị 481
25/11/2020 Đà Nẵng 677, Khánh Hòa 944 Win Khánh Hòa 944
24/11/2020 Đắc Lắc 494, Quảng Nam 419 Win Quảng Nam 419
23/11/2020 Phú Yên 767, Thừa Thiên Huế 098 Win Phú Yên 767, Win Thừa Thiên Huế 098
22/11/2020 Khánh Hòa 700, Kon Tum 782 Win Khánh Hòa 700, Win Kon Tum 782
21/11/2020 Đà Nẵng 094, Đắc Nông 905, Quảng Ngãi 319 Win Đà Nẵng 094, Win Đắc Nông 905
20/11/2020 Gia Lai 739, Ninh Thuận 318 Win Ninh Thuận 318
19/11/2020 Bình Định 530, Quảng Bình 988, Quảng Trị 806 Miss
18/11/2020 Đà Nẵng 315, Khánh Hòa 998 Win Đà Nẵng 315, Win Khánh Hòa 998
17/11/2020 Đắc Lắc 875, Quảng Nam 224 Win Quảng Nam 224
16/11/2020 Phú Yên 265, Thừa Thiên Huế 014 Win Phú Yên 265, Win Thừa Thiên Huế 014
15/11/2020 Khánh Hòa 232, Kon Tum 928 Win Khánh Hòa 232, Win Kon Tum 928
14/11/2020 Đà Nẵng 069, Đắc Nông 409, Quảng Ngãi 239 Win Đà Nẵng 069
13/11/2020 Gia Lai 391, Ninh Thuận 458 Win Ninh Thuận 458
12/11/2020 Bình Định 522, Quảng Bình 013, Quảng Trị 540 Win Quảng Bình 013, Win Quảng Trị 540
11/11/2020 Đà Nẵng 502, Khánh Hòa 711 Win Đà Nẵng 502, Win Khánh Hòa 711
10/11/2020 Đắc Lắc 597, Quảng Nam 799 Win Đắc Lắc 597, Win Quảng Nam 799
09/11/2020 Phú Yên 028, Thừa Thiên Huế 801 Win Phú Yên 028, Win Thừa Thiên Huế 801
08/11/2020 Khánh Hòa 728, Kon Tum 322 Win Kon Tum 322
07/11/2020 Đà Nẵng 675, Đắc Nông 657, Quảng Ngãi 645 Win Đà Nẵng 675, Win Quảng Ngãi 645
06/11/2020 Gia Lai 002, Ninh Thuận 230 Win Gia Lai 002, Win Ninh Thuận 230
05/11/2020 Bình Định 859, Quảng Bình 326, Quảng Trị 667 Win Bình Định 859, Win Quảng Trị 667
04/11/2020 Đà Nẵng 280, Khánh Hòa 690 Win Khánh Hòa 690
03/11/2020 Đắc Lắc 688, Quảng Nam 750 Win Quảng Nam 750
02/11/2020 Phú Yên 244, Thừa Thiên Huế 540 Win Phú Yên 244, Win Thừa Thiên Huế 540
01/11/2020 Khánh Hòa 894, Kon Tum 405 Win Khánh Hòa 894, Win Kon Tum 405
31/10/2020 Đà Nẵng 766, Đắc Nông 315, Quảng Ngãi 350 Win Quảng Ngãi 350
30/10/2020 Gia Lai 469, Ninh Thuận 239 Miss
29/10/2020 Bình Định 087, Quảng Bình 997, Quảng Trị 261 Win Bình Định 087, Win Quảng Bình 997, Win Quảng Trị 261
28/10/2020 Đà Nẵng 838, Khánh Hòa 281 Win Đà Nẵng 838, Win Khánh Hòa 281
27/10/2020 Đắc Lắc 818, Quảng Nam 550 Win Đắc Lắc 818, Win Quảng Nam 550
26/10/2020 Phú Yên 226, Thừa Thiên Huế 929 Win Thừa Thiên Huế 929
25/10/2020 Khánh Hòa 615, Kon Tum 461 Win Khánh Hòa 615
24/10/2020 Đà Nẵng 689, Đắc Nông 102, Quảng Ngãi 397 Win Đà Nẵng 689, Win Quảng Ngãi 397
23/10/2020 Gia Lai 321, Ninh Thuận 642 Win Gia Lai 321, Win Ninh Thuận 642
22/10/2020 Bình Định 395, Quảng Bình 919, Quảng Trị 908 Win Bình Định 395, Win Quảng Bình 919
21/10/2020 Đà Nẵng 061, Khánh Hòa 205 Win Đà Nẵng 061, Win Khánh Hòa 205
20/10/2020 Đắc Lắc 980, Quảng Nam 439 Win Đắc Lắc 980, Win Quảng Nam 439
19/10/2020 Phú Yên 641, Thừa Thiên Huế 636 Win Phú Yên 641, Win Thừa Thiên Huế 636
18/10/2020 Khánh Hòa 592, Kon Tum 146 Win Kon Tum 146
17/10/2020 Đà Nẵng 080, Đắc Nông 427, Quảng Ngãi 319 Win Đà Nẵng 080, Win Đắc Nông 427
16/10/2020 Gia Lai 917, Ninh Thuận 514 Win Gia Lai 917
15/10/2020 Bình Định 240, Quảng Bình 319, Quảng Trị 526 Win Quảng Bình 319, Win Quảng Trị 526
14/10/2020 Đà Nẵng 984, Khánh Hòa 511 Win Đà Nẵng 984, Win Khánh Hòa 511
13/10/2020 Đắc Lắc 870, Quảng Nam 645 Win Đắc Lắc 870, Win Quảng Nam 645
12/10/2020 Phú Yên 093, Thừa Thiên Huế 904 Win Phú Yên 093, Win Thừa Thiên Huế 904
11/10/2020 Khánh Hòa 657, Kon Tum 739 Win Khánh Hòa 657, Win Kon Tum 739
10/10/2020 Đà Nẵng 288, Đắc Nông 926, Quảng Ngãi 910 Win Đắc Nông 926, Win Quảng Ngãi 910
09/10/2020 Gia Lai 292, Ninh Thuận 330 Win Gia Lai 292, Win Ninh Thuận 330
08/10/2020 Bình Định 407, Quảng Bình 316, Quảng Trị 306 Win Quảng Bình 316, Win Quảng Trị 306
07/10/2020 Đà Nẵng 959, Khánh Hòa 688 Win Khánh Hòa 688
06/10/2020 Đắc Lắc 382, Quảng Nam 964 Win Quảng Nam 964
05/10/2020 Phú Yên 096, Thừa Thiên Huế 092 Win Phú Yên 096, Win Thừa Thiên Huế 092
04/10/2020 Khánh Hòa 470, Kon Tum 294 Win Khánh Hòa 470
03/10/2020 Đà Nẵng 831, Đắc Nông 128, Quảng Ngãi 973 Win Quảng Ngãi 973
02/10/2020 Gia Lai 899, Ninh Thuận 462 Win Ninh Thuận 462
01/10/2020 Bình Định 320, Quảng Bình 530, Quảng Trị 172 Win Quảng Bình 530, Win Quảng Trị 172
30/09/2020 Đà Nẵng 624, Khánh Hòa 958 Win Đà Nẵng 624, Win Khánh Hòa 958
29/09/2020 Đắc Lắc 617, Quảng Nam 478 Win Đắc Lắc 617, Win Quảng Nam 478
28/09/2020 Phú Yên 236, Thừa Thiên Huế 360 Win Phú Yên 236, Win Thừa Thiên Huế 360
27/09/2020 Khánh Hòa 595, Kon Tum 535 Win Khánh Hòa 595, Win Kon Tum 535
26/09/2020 Đà Nẵng 665, Đắc Nông 944, Quảng Ngãi 595 Miss
25/09/2020 Gia Lai 088, Ninh Thuận 398 Win Gia Lai 088
24/09/2020 Bình Định 805, Quảng Bình 067, Quảng Trị 442 Win Bình Định 805, Win Quảng Bình 067, Win Quảng Trị 442
23/09/2020 Đà Nẵng 734, Khánh Hòa 021 Win Đà Nẵng 734, Win Khánh Hòa 021
22/09/2020 Đắc Lắc 491, Quảng Nam 615 Win Đắc Lắc 491, Win Quảng Nam 615
21/09/2020 Phú Yên 018, Thừa Thiên Huế 299 Win Phú Yên 018, Win Thừa Thiên Huế 299
20/09/2020 Khánh Hòa 336, Kon Tum 965 Win Kon Tum 965
19/09/2020 Đà Nẵng 232, Đắc Nông 880, Quảng Ngãi 780 Win Đà Nẵng 232
18/09/2020 Gia Lai 997, Ninh Thuận 162 Miss
17/09/2020 Bình Định 411, Quảng Bình 946, Quảng Trị 169 Win Bình Định 411, Win Quảng Bình 946
16/09/2020 Đà Nẵng 011, Khánh Hòa 624 Win Đà Nẵng 011, Win Khánh Hòa 624
15/09/2020 Đắc Lắc 298, Quảng Nam 613 Win Đắc Lắc 298, Win Quảng Nam 613
14/09/2020 Phú Yên 914, Thừa Thiên Huế 642 Miss
13/09/2020 Khánh Hòa 228, Kon Tum 663 Win Kon Tum 663
12/09/2020 Đà Nẵng 663, Đắc Nông 270, Quảng Ngãi 294 Win Đà Nẵng 663, Win Quảng Ngãi 294
11/09/2020 Gia Lai 151, Ninh Thuận 194 Win Gia Lai 151, Win Ninh Thuận 194
10/09/2020 Bình Định 736, Quảng Bình 710, Quảng Trị 551 Win Bình Định 736, Win Quảng Bình 710
09/09/2020 Đà Nẵng 936, Khánh Hòa 920 Win Đà Nẵng 936, Win Khánh Hòa 920
08/09/2020 Đắc Lắc 116, Quảng Nam 500 Win Đắc Lắc 116
07/09/2020 Phú Yên 250, Thừa Thiên Huế 129 Win Phú Yên 250, Win Thừa Thiên Huế 129
06/09/2020 Khánh Hòa 305, Kon Tum 281 Win Kon Tum 281
05/09/2020 Đà Nẵng 325, Đắc Nông 356, Quảng Ngãi 854 Win Đà Nẵng 325
04/09/2020 Gia Lai 590, Ninh Thuận 668 Win Ninh Thuận 668
03/09/2020 Bình Định 643, Quảng Bình 330, Quảng Trị 640 Win Bình Định 643
02/09/2020 Đà Nẵng 514, Khánh Hòa 932 Win Đà Nẵng 514, Win Khánh Hòa 932
01/09/2020 Đắc Lắc 918, Quảng Nam 007 Win Đắc Lắc 918, Win Quảng Nam 007
31/08/2020 Phú Yên 008, Thừa Thiên Huế 012 Win Phú Yên 008, Win Thừa Thiên Huế 012
30/08/2020 Khánh Hòa 076, Kon Tum 981 Win Khánh Hòa 076, Win Kon Tum 981
29/08/2020 Đà Nẵng 015, Đắc Nông 123, Quảng Ngãi 949 Win Đà Nẵng 015
28/08/2020 Gia Lai 679, Ninh Thuận 203 Win Gia Lai 679
27/08/2020 Bình Định 431, Quảng Bình 229, Quảng Trị 366 Win Quảng Bình 229
26/08/2020 Đà Nẵng 391, Khánh Hòa 473 Win Khánh Hòa 473
25/08/2020 Đắc Lắc 508, Quảng Nam 336 Win Quảng Nam 336
24/08/2020 Phú Yên 040, Thừa Thiên Huế 851 Win Phú Yên 040
23/08/2020 Khánh Hòa 997, Kon Tum 258 Win Khánh Hòa 997, Win Kon Tum 258
22/08/2020 Đà Nẵng 636, Đắc Nông 104, Quảng Ngãi 080 Win Đà Nẵng 636, Win Đắc Nông 104, Win Quảng Ngãi 080
21/08/2020 Gia Lai 260, Ninh Thuận 550 Win Ninh Thuận 550
20/08/2020 Bình Định 144, Quảng Bình 426, Quảng Trị 818 Win Quảng Bình 426
19/08/2020 Đà Nẵng 517, Khánh Hòa 918 Win Khánh Hòa 918
18/08/2020 Đắc Lắc 531, Quảng Nam 194 Win Đắc Lắc 531
17/08/2020 Phú Yên 493, Thừa Thiên Huế 010 Win Phú Yên 493, Win Thừa Thiên Huế 010
16/08/2020 Khánh Hòa 227, Kon Tum 970 Win Khánh Hòa 227, Win Kon Tum 970
15/08/2020 Đà Nẵng 656, Đắc Nông 887, Quảng Ngãi 328 Win Đắc Nông 887, Win Quảng Ngãi 328
14/08/2020 Gia Lai 855, Ninh Thuận 963 Miss
13/08/2020 Bình Định 677, Quảng Bình 877, Quảng Trị 593 Win Quảng Bình 877, Win Quảng Trị 593
12/08/2020 Đà Nẵng 721, Khánh Hòa 463 Win Đà Nẵng 721
11/08/2020 Đắc Lắc 903, Quảng Nam 693 Miss
10/08/2020 Phú Yên 845, Thừa Thiên Huế 472 Win Phú Yên 845