BTL MIỀN TRUNG : 300.000 Đ

Hướng dẫn nạp tiền mua cầu lô siêu đơn giản

LÀM GIÀU - LÀM GIÀU - là nghĩa vụ của 1 thằng đàn ông trong gia đình. Không 1 con đường nào làm giàu nhanh chóng thông qua những con số. 

Với kết quả tính toán chính xác bởi siêu hệ thống, chúng tôi tự tin là 1 trong giải pháp làm giàu nhanh chóng trên thị trường cho bất kì người đàn ông nào đang tìm kiếm sự thịnh vượng tài chính.

UY TÍN TẠO DỰNG SỰ PHÚ QUÝ là slogan của chúng tôi. 

Hệ thống này KHÔNG miễn phí và mãi luôn là như vậy. Bởi lẽ để duy trì 1 hệ thống chúng tôi không thể chạy bằng nước lã. Sự phồn vinh giàu có là điều chúng tôi mang đến cho hàng nghìn gia đình. Còn với gia đình bạn đó là sự lựa chọn của bạn. Nếu nghi ngờ thì không nên đánh. Bởi lẽ chắc chắn chúng tôi tỉ lệ trúng chỉ đc 90% mà thôi.
Hệ thống hỗ trợ nạp qua thẻ điện thoại, hỗ trợ cộng dồn.
Nạp thẻ xong là có số.
Tự tin thắng lớn mỗi ngày nhé
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Bạch Thủ Lô Miền Trung
Ngày Bạch Thủ Lô Miền Trung Kết quả
24/04/2024 Click vào lấy số ngay
23/04/2024 Đắc Lắc 48, Quảng Nam 63 Win Đắc Lắc 48, Win Quảng Nam 63
22/04/2024 Phú Yên 72, Thừa Thiên Huế 20 Miss
21/04/2024 Khánh Hòa 45, Kon Tum 38 Win Khánh Hòa 45
20/04/2024 Đà Nẵng 77, Đắc Nông 98, Quảng Ngãi 76 Win Quảng Ngãi 76
19/04/2024 Gia Lai 77, Ninh Thuận 42 Win Gia Lai 77
18/04/2024 Bình Định 15, Quảng Bình 73, Quảng Trị 64 Win Bình Định 15, Win Quảng Trị 64x2
17/04/2024 Đà Nẵng 56, Khánh Hòa 90 Win Đà Nẵng 56, Win Khánh Hòa 90
16/04/2024 Đắc Lắc 44, Quảng Nam 94 Win Đắc Lắc 44
15/04/2024 Phú Yên 10, Thừa Thiên Huế 13 Win Phú Yên 10, Win Thừa Thiên Huế 13x3
14/04/2024 Khánh Hòa 27, Kon Tum 64 Win Kon Tum 64
13/04/2024 Đà Nẵng 23, Đắc Nông 95, Quảng Ngãi 18 Win Đắc Nông 95, Win Quảng Ngãi 18
12/04/2024 Gia Lai 69, Ninh Thuận 63 Win Gia Lai 69, Win Ninh Thuận 63
11/04/2024 Bình Định 89, Quảng Bình 16, Quảng Trị 39 Win Bình Định 89, Win Quảng Bình 16, Win Quảng Trị 39
10/04/2024 Đà Nẵng 30, Khánh Hòa 43 Win Đà Nẵng 30, Win Khánh Hòa 43
09/04/2024 Đắc Lắc 63, Quảng Nam 36 Win Đắc Lắc 63, Win Quảng Nam 36x2
08/04/2024 Phú Yên 71, Thừa Thiên Huế 94 Win Phú Yên 71
07/04/2024 Khánh Hòa 26, Kon Tum 38 Win Kon Tum 38
06/04/2024 Đà Nẵng 54, Đắc Nông 25, Quảng Ngãi 60 Win Đắc Nông 25, Win Quảng Ngãi 60x2
05/04/2024 Gia Lai 82, Ninh Thuận 89 Win Gia Lai 82, Win Ninh Thuận 89x2
04/04/2024 Bình Định 92, Quảng Bình 91, Quảng Trị 23 Win Bình Định 92
03/04/2024 Đà Nẵng 76, Khánh Hòa 37 Win Đà Nẵng 76x2
02/04/2024 Đắc Lắc 14, Quảng Nam 91 Win Đắc Lắc 14
01/04/2024 Phú Yên 48, Thừa Thiên Huế 98 Win Phú Yên 48
31/03/2024 Khánh Hòa 11, Kon Tum 29 Miss
30/03/2024 Đà Nẵng 93, Đắc Nông 89, Quảng Ngãi 26 Win Đà Nẵng 93x2
29/03/2024 Gia Lai 99, Ninh Thuận 26 Win Gia Lai 99, Win Ninh Thuận 26
28/03/2024 Bình Định 47, Quảng Bình 62, Quảng Trị 74 Win Bình Định 47, Win Quảng Bình 62, Win Quảng Trị 74
27/03/2024 Đà Nẵng 92, Khánh Hòa 22 Win Đà Nẵng 92, Win Khánh Hòa 22x2
26/03/2024 Đắc Lắc 22, Quảng Nam 62 Win Đắc Lắc 22, Win Quảng Nam 62
25/03/2024 Phú Yên 00, Thừa Thiên Huế 39 Win Phú Yên 00, Win Thừa Thiên Huế 39
24/03/2024 Khánh Hòa 17, Kon Tum 78 Win Khánh Hòa 17, Win Kon Tum 78
23/03/2024 Đà Nẵng 33, Đắc Nông 63, Quảng Ngãi 41 Win Quảng Ngãi 41
22/03/2024 Gia Lai 07, Ninh Thuận 65 Win Gia Lai 07
21/03/2024 Bình Định 72, Quảng Bình 63, Quảng Trị 37 Win Quảng Bình 63, Win Quảng Trị 37
20/03/2024 Đà Nẵng 99, Khánh Hòa 16 Miss
19/03/2024 Đắc Lắc 63, Quảng Nam 65 Win Đắc Lắc 63, Win Quảng Nam 65
18/03/2024 Phú Yên 72, Thừa Thiên Huế 79 Win Phú Yên 72
17/03/2024 Khánh Hòa 63, Kon Tum 55 Win Khánh Hòa 63, Win Kon Tum 55
16/03/2024 Đà Nẵng 14, Đắc Nông 75, Quảng Ngãi 76 Win Đắc Nông 75
15/03/2024 Gia Lai 58, Ninh Thuận 09 Win Gia Lai 58, Win Ninh Thuận 09x2
14/03/2024 Bình Định 37, Quảng Bình 09, Quảng Trị 34 Win Quảng Bình 09, Win Quảng Trị 34
13/03/2024 Đà Nẵng 48, Khánh Hòa 11 Win Đà Nẵng 48, Win Khánh Hòa 11
12/03/2024 Đắc Lắc 66, Quảng Nam 88 Win Đắc Lắc 66, Win Quảng Nam 88
11/03/2024 Phú Yên 84, Thừa Thiên Huế 21 Win Phú Yên 84
10/03/2024 Khánh Hòa 68, Kon Tum 33 Miss
09/03/2024 Đà Nẵng 85, Đắc Nông 56, Quảng Ngãi 76 Win Đà Nẵng 85
08/03/2024 Gia Lai 46, Ninh Thuận 87 Win Ninh Thuận 87
07/03/2024 Bình Định 10, Quảng Bình 60, Quảng Trị 43 Win Bình Định 10, Win Quảng Bình 60, Win Quảng Trị 43
06/03/2024 Đà Nẵng 25, Khánh Hòa 01 Win Khánh Hòa 01
05/03/2024 Đắc Lắc 27, Quảng Nam 47 Win Đắc Lắc 27, Win Quảng Nam 47
04/03/2024 Phú Yên 15, Thừa Thiên Huế 65 Win Phú Yên 15, Win Thừa Thiên Huế 65
03/03/2024 Khánh Hòa 97, Kon Tum 61 Win Khánh Hòa 97, Win Kon Tum 61x2
02/03/2024 Đà Nẵng 58, Đắc Nông 46, Quảng Ngãi 94 Win Đà Nẵng 58, Win Đắc Nông 46, Win Quảng Ngãi 94x2
01/03/2024 Gia Lai 74, Ninh Thuận 53 Win Gia Lai 74, Win Ninh Thuận 53
29/02/2024 Bình Định 55, Quảng Bình 38, Quảng Trị 98 Win Quảng Bình 38, Win Quảng Trị 98
28/02/2024 Đà Nẵng 45, Khánh Hòa 32 Win Đà Nẵng 45, Win Khánh Hòa 32x2
27/02/2024 Đắc Lắc 28, Quảng Nam 41 Win Đắc Lắc 28, Win Quảng Nam 41
26/02/2024 Phú Yên 23, Thừa Thiên Huế 66 Win Phú Yên 23
25/02/2024 Khánh Hòa 35, Kon Tum 54 Win Khánh Hòa 35, Win Kon Tum 54
24/02/2024 Đà Nẵng 98, Đắc Nông 81, Quảng Ngãi 91 Win Đắc Nông 81, Win Quảng Ngãi 91
23/02/2024 Gia Lai 26, Ninh Thuận 24 Win Gia Lai 26
22/02/2024 Bình Định 60, Quảng Bình 84, Quảng Trị 46 Win Quảng Trị 46
21/02/2024 Đà Nẵng 64, Khánh Hòa 59 Win Đà Nẵng 64
20/02/2024 Đắc Lắc 36, Quảng Nam 48 Win Đắc Lắc 36, Win Quảng Nam 48
19/02/2024 Phú Yên 55, Thừa Thiên Huế 58 Win Phú Yên 55, Win Thừa Thiên Huế 58x2
18/02/2024 Khánh Hòa 95, Kon Tum 62 Win Kon Tum 62
17/02/2024 Đà Nẵng 96, Đắc Nông 13, Quảng Ngãi 85 Win Đắc Nông 13, Win Quảng Ngãi 85
16/02/2024 Gia Lai 98, Ninh Thuận 33 Win Gia Lai 98, Win Ninh Thuận 33
15/02/2024 Bình Định 78, Quảng Bình 89, Quảng Trị 74 Win Bình Định 78, Win Quảng Bình 89x2, Win Quảng Trị 74
14/02/2024 Đà Nẵng 15, Khánh Hòa 47 Win Đà Nẵng 15, Win Khánh Hòa 47
13/02/2024 Đắc Lắc 10, Quảng Nam 92 Win Quảng Nam 92
12/02/2024 Phú Yên 82, Thừa Thiên Huế 65 Win Phú Yên 82, Win Thừa Thiên Huế 65
11/02/2024 Khánh Hòa 27, Kon Tum 51 Miss
10/02/2024 Đà Nẵng 08, Đắc Nông 55, Quảng Ngãi 45 Win Đà Nẵng 08
09/02/2024 Gia Lai 41, Ninh Thuận 76 Win Gia Lai 41, Win Ninh Thuận 76
08/02/2024 Bình Định 98, Quảng Bình 95, Quảng Trị 60 Win Bình Định 98, Win Quảng Bình 95
07/02/2024 Đà Nẵng 68, Khánh Hòa 89 Win Đà Nẵng 68
06/02/2024 Đắc Lắc 09, Quảng Nam 66 Win Đắc Lắc 09, Win Quảng Nam 66
05/02/2024 Phú Yên 34, Thừa Thiên Huế 33 Win Phú Yên 34, Win Thừa Thiên Huế 33x2
04/02/2024 Khánh Hòa 93, Kon Tum 22 Win Khánh Hòa 93
03/02/2024 Đà Nẵng 95, Đắc Nông 19, Quảng Ngãi 63 Win Đà Nẵng 95, Win Đắc Nông 19
02/02/2024 Gia Lai 02, Ninh Thuận 75 Win Gia Lai 02, Win Ninh Thuận 75
01/02/2024 Bình Định 67, Quảng Bình 44, Quảng Trị 40 Win Bình Định 67, Win Quảng Bình 44, Win Quảng Trị 40
31/01/2024 Đà Nẵng 70, Khánh Hòa 27 Win Đà Nẵng 70, Win Khánh Hòa 27x2
30/01/2024 Đắc Lắc 53, Quảng Nam 91 Win Quảng Nam 91
29/01/2024 Phú Yên 13, Thừa Thiên Huế 06 Win Thừa Thiên Huế 06
28/01/2024 Khánh Hòa 68, Kon Tum 72 Win Khánh Hòa 68, Win Kon Tum 72
27/01/2024 Đà Nẵng 28, Đắc Nông 10, Quảng Ngãi 40 Win Đắc Nông 10, Win Quảng Ngãi 40
26/01/2024 Gia Lai 08, Ninh Thuận 74 Win Gia Lai 08
25/01/2024 Bình Định 33, Quảng Bình 15, Quảng Trị 70 Win Quảng Bình 15, Win Quảng Trị 70
24/01/2024 Đà Nẵng 04, Khánh Hòa 37 Win Đà Nẵng 04
23/01/2024 Đắc Lắc 82, Quảng Nam 40 Win Quảng Nam 40
22/01/2024 Phú Yên 75, Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên 75, Win Thừa Thiên Huế 80x2
21/01/2024 Khánh Hòa 64, Kon Tum 05 Win Kon Tum 05
20/01/2024 Đà Nẵng 34, Đắc Nông 54, Quảng Ngãi 39 Win Quảng Ngãi 39
19/01/2024 Gia Lai 71, Ninh Thuận 64 Win Gia Lai 71
18/01/2024 Bình Định 20, Quảng Bình 45, Quảng Trị 53 Win Bình Định 20, Win Quảng Trị 53
17/01/2024 Đà Nẵng 97, Khánh Hòa 16 Win Khánh Hòa 16
16/01/2024 Đắc Lắc 20, Quảng Nam 84 Miss
15/01/2024 Phú Yên 70, Thừa Thiên Huế 30 Win Phú Yên 70, Win Thừa Thiên Huế 30
14/01/2024 Khánh Hòa 82, Kon Tum 94 Win Khánh Hòa 82
13/01/2024 Đà Nẵng 69, Đắc Nông 28, Quảng Ngãi 85 Win Quảng Ngãi 85
12/01/2024 Gia Lai 51, Ninh Thuận 70 Win Gia Lai 51
11/01/2024 Bình Định 61, Quảng Bình 55, Quảng Trị 51 Win Bình Định 61x2, Win Quảng Bình 55, Win Quảng Trị 51
10/01/2024 Đà Nẵng 60, Khánh Hòa 73 Win Đà Nẵng 60, Win Khánh Hòa 73
09/01/2024 Đắc Lắc 14, Quảng Nam 17 Win Đắc Lắc 14, Win Quảng Nam 17
08/01/2024 Phú Yên 72, Thừa Thiên Huế 39 Win Phú Yên 72, Win Thừa Thiên Huế 39
07/01/2024 Khánh Hòa 49, Kon Tum 42 Win Khánh Hòa 49, Win Kon Tum 42
06/01/2024 Đà Nẵng 15, Đắc Nông 57, Quảng Ngãi 03 Win Quảng Ngãi 03
05/01/2024 Gia Lai 88, Ninh Thuận 61 Win Gia Lai 88, Win Ninh Thuận 61
04/01/2024 Bình Định 99, Quảng Bình 75, Quảng Trị 80 Win Quảng Bình 75x2
03/01/2024 Đà Nẵng 33, Khánh Hòa 99 Win Khánh Hòa 99x2
02/01/2024 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 32 Win Đắc Lắc 91, Win Quảng Nam 32
01/01/2024 Phú Yên 75, Thừa Thiên Huế 36 Win Phú Yên 75, Win Thừa Thiên Huế 36x2
31/12/2023 Khánh Hòa 73, Kon Tum 59 Win Kon Tum 59x2
30/12/2023 Đà Nẵng 86, Đắc Nông 47, Quảng Ngãi 69 Win Đắc Nông 47, Win Quảng Ngãi 69
29/12/2023 Gia Lai 11, Ninh Thuận 84 Win Ninh Thuận 84
28/12/2023 Bình Định 52, Quảng Bình 31, Quảng Trị 76 Win Bình Định 52, Win Quảng Bình 31, Win Quảng Trị 76
27/12/2023 Đà Nẵng 69, Khánh Hòa 91 Win Khánh Hòa 91x2
26/12/2023 Đắc Lắc 37, Quảng Nam 62 Miss
25/12/2023 Phú Yên 81, Thừa Thiên Huế 22 Win Phú Yên 81x2, Win Thừa Thiên Huế 22
24/12/2023 Khánh Hòa 28, Kon Tum 89 Win Khánh Hòa 28, Win Kon Tum 89
23/12/2023 Đà Nẵng 50, Đắc Nông 16, Quảng Ngãi 64 Win Đà Nẵng 50x2, Win Quảng Ngãi 64
22/12/2023 Gia Lai 37, Ninh Thuận 08 Win Gia Lai 37, Win Ninh Thuận 08
21/12/2023 Bình Định 95, Quảng Bình 28, Quảng Trị 81 Win Bình Định 95, Win Quảng Bình 28
20/12/2023 Đà Nẵng 33, Khánh Hòa 31 Win Khánh Hòa 31
19/12/2023 Đắc Lắc 24, Quảng Nam 35 Win Quảng Nam 35
18/12/2023 Phú Yên 94, Thừa Thiên Huế 65 Win Thừa Thiên Huế 65
17/12/2023 Khánh Hòa 49, Kon Tum 53 Win Khánh Hòa 49
16/12/2023 Đà Nẵng 61, Đắc Nông 68, Quảng Ngãi 98 Win Đắc Nông 68
15/12/2023 Gia Lai 35, Ninh Thuận 11 Win Ninh Thuận 11
14/12/2023 Bình Định 64, Quảng Bình 71, Quảng Trị 76 Win Bình Định 64, Win Quảng Bình 71, Win Quảng Trị 76
13/12/2023 Đà Nẵng 77, Khánh Hòa 57 Win Đà Nẵng 77, Win Khánh Hòa 57
12/12/2023 Đắc Lắc 33, Quảng Nam 84 Win Đắc Lắc 33, Win Quảng Nam 84
11/12/2023 Phú Yên 63, Thừa Thiên Huế 26 Win Phú Yên 63
10/12/2023 Khánh Hòa 60, Kon Tum 71 Win Kon Tum 71
09/12/2023 Đà Nẵng 74, Đắc Nông 36, Quảng Ngãi 45 Win Quảng Ngãi 45
08/12/2023 Gia Lai 93, Ninh Thuận 08 Win Gia Lai 93, Win Ninh Thuận 08
07/12/2023 Bình Định 20, Quảng Bình 69, Quảng Trị 99 Win Quảng Bình 69, Win Quảng Trị 99
06/12/2023 Đà Nẵng 48, Khánh Hòa 42 Win Đà Nẵng 48, Win Khánh Hòa 42
05/12/2023 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 38 Win Đắc Lắc 71, Win Quảng Nam 38x2
04/12/2023 Phú Yên 43, Thừa Thiên Huế 71 Win Phú Yên 43
03/12/2023 Khánh Hòa 19, Kon Tum 43 Win Kon Tum 43
02/12/2023 Đà Nẵng 00, Đắc Nông 88, Quảng Ngãi 46 Win Đà Nẵng 00, Win Đắc Nông 88
01/12/2023 Gia Lai 58, Ninh Thuận 54 Win Gia Lai 58
30/11/2023 Bình Định 66, Quảng Bình 81, Quảng Trị 12 Win Bình Định 66
29/11/2023 Đà Nẵng 23, Khánh Hòa 97 Miss
28/11/2023 Đắc Lắc 61, Quảng Nam 29 Win Đắc Lắc 61x2, Win Quảng Nam 29
27/11/2023 Phú Yên 03, Thừa Thiên Huế 64 Win Phú Yên 03, Win Thừa Thiên Huế 64
26/11/2023 Khánh Hòa 81, Kon Tum 26 Win Khánh Hòa 81, Win Kon Tum 26
25/11/2023 Đà Nẵng 71, Đắc Nông 57, Quảng Ngãi 41 Win Đắc Nông 57
24/11/2023 Gia Lai 90, Ninh Thuận 51 Win Gia Lai 90, Win Ninh Thuận 51
23/11/2023 Bình Định 39, Quảng Bình 13, Quảng Trị 35 Win Quảng Trị 35
22/11/2023 Đà Nẵng 79, Khánh Hòa 54 Win Đà Nẵng 79x2, Win Khánh Hòa 54
21/11/2023 Đắc Lắc 31, Quảng Nam 10 Win Đắc Lắc 31
20/11/2023 Phú Yên 87, Thừa Thiên Huế 12 Win Phú Yên 87
19/11/2023 Khánh Hòa 49, Kon Tum 76 Win Khánh Hòa 49, Win Kon Tum 76
18/11/2023 Đà Nẵng 83, Đắc Nông 78, Quảng Ngãi 34 Win Quảng Ngãi 34
17/11/2023 Gia Lai 77, Ninh Thuận 89 Miss
16/11/2023 Bình Định 96, Quảng Bình 96, Quảng Trị 76 Win Quảng Trị 76
15/11/2023 Đà Nẵng 07, Khánh Hòa 11 Win Đà Nẵng 07, Win Khánh Hòa 11
14/11/2023 Đắc Lắc 96, Quảng Nam 21 Win Quảng Nam 21
13/11/2023 Phú Yên 39, Thừa Thiên Huế 34 Win Phú Yên 39, Win Thừa Thiên Huế 34
12/11/2023 Khánh Hòa 01, Kon Tum 91 Win Khánh Hòa 01x2, Win Kon Tum 91
11/11/2023 Đà Nẵng 47, Đắc Nông 08, Quảng Ngãi 47 Win Đà Nẵng 47, Win Đắc Nông 08
10/11/2023 Gia Lai 59, Ninh Thuận 66 Win Gia Lai 59, Win Ninh Thuận 66
09/11/2023 Bình Định 12, Quảng Bình 66, Quảng Trị 30 Win Bình Định 12x2, Win Quảng Bình 66, Win Quảng Trị 30
08/11/2023 Đà Nẵng 31, Khánh Hòa 27 Win Đà Nẵng 31, Win Khánh Hòa 27
07/11/2023 Đắc Lắc 08, Quảng Nam 61 Win Đắc Lắc 08
06/11/2023 Phú Yên 03, Thừa Thiên Huế 14 Win Phú Yên 03, Win Thừa Thiên Huế 14
05/11/2023 Khánh Hòa 55, Kon Tum 84 Win Kon Tum 84
04/11/2023 Đà Nẵng 83, Đắc Nông 71, Quảng Ngãi 79 Win Đà Nẵng 83, Win Đắc Nông 71x2, Win Quảng Ngãi 79
03/11/2023 Gia Lai 66, Ninh Thuận 47 Win Gia Lai 66, Win Ninh Thuận 47
02/11/2023 Bình Định 12, Quảng Bình 10, Quảng Trị 27 Win Bình Định 12, Win Quảng Bình 10
01/11/2023 Đà Nẵng 69, Khánh Hòa 04 Win Đà Nẵng 69, Win Khánh Hòa 04
31/10/2023 Đắc Lắc 56, Quảng Nam 37 Win Đắc Lắc 56
30/10/2023 Phú Yên 43, Thừa Thiên Huế 23 Win Phú Yên 43, Win Thừa Thiên Huế 23
29/10/2023 Khánh Hòa 81, Kon Tum 00 Win Kon Tum 00
28/10/2023 Đà Nẵng 22, Đắc Nông 10, Quảng Ngãi 79 Win Đà Nẵng 22
27/10/2023 Gia Lai 30, Ninh Thuận 89 Win Ninh Thuận 89
26/10/2023 Bình Định 76, Quảng Bình 23, Quảng Trị 37 Win Bình Định 76
25/10/2023 Đà Nẵng 96, Khánh Hòa 73 Miss
24/10/2023 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 32 Win Đắc Lắc 91, Win Quảng Nam 32
23/10/2023 Phú Yên 94, Thừa Thiên Huế 35 Win Thừa Thiên Huế 35x2
22/10/2023 Khánh Hòa 39, Kon Tum 41 Win Khánh Hòa 39
21/10/2023 Đà Nẵng 68, Đắc Nông 96, Quảng Ngãi 54 Win Đắc Nông 96, Win Quảng Ngãi 54
20/10/2023 Gia Lai 54, Ninh Thuận 98 Win Gia Lai 54, Win Ninh Thuận 98
19/10/2023 Bình Định 63, Quảng Bình 94, Quảng Trị 21 Win Bình Định 63, Win Quảng Bình 94
18/10/2023 Đà Nẵng 58, Khánh Hòa 72 Miss
17/10/2023 Đắc Lắc 85, Quảng Nam 73 Win Đắc Lắc 85
16/10/2023 Phú Yên 20, Thừa Thiên Huế 42 Win Thừa Thiên Huế 42
15/10/2023 Khánh Hòa 36, Kon Tum 33 Win Khánh Hòa 36
14/10/2023 Đà Nẵng 39, Đắc Nông 08, Quảng Ngãi 41 Win Đà Nẵng 39, Win Đắc Nông 08, Win Quảng Ngãi 41
13/10/2023 Gia Lai 36, Ninh Thuận 30 Win Gia Lai 36, Win Ninh Thuận 30
12/10/2023 Bình Định 69, Quảng Bình 62, Quảng Trị 65 Win Bình Định 69x2, Win Quảng Trị 65x2
11/10/2023 Đà Nẵng 27, Khánh Hòa 88 Win Đà Nẵng 27
10/10/2023 Đắc Lắc 73, Quảng Nam 13 Miss
09/10/2023 Phú Yên 47, Thừa Thiên Huế 33 Win Phú Yên 47
08/10/2023 Khánh Hòa 55, Kon Tum 65 Win Khánh Hòa 55, Win Kon Tum 65
07/10/2023 Đà Nẵng 17, Đắc Nông 73, Quảng Ngãi 35 Win Đà Nẵng 17, Win Đắc Nông 73
06/10/2023 Gia Lai 31, Ninh Thuận 77 Win Gia Lai 31
05/10/2023 Bình Định 93, Quảng Bình 76, Quảng Trị 73 Win Quảng Trị 73
04/10/2023 Đà Nẵng 25, Khánh Hòa 10 Win Khánh Hòa 10
03/10/2023 Đắc Lắc 88, Quảng Nam 08 Win Đắc Lắc 88x2, Win Quảng Nam 08
02/10/2023 Phú Yên 06, Thừa Thiên Huế 10 Win Phú Yên 06x2, Win Thừa Thiên Huế 10
01/10/2023 Khánh Hòa 30, Kon Tum 44 Win Kon Tum 44
30/09/2023 Đà Nẵng 01, Đắc Nông 18, Quảng Ngãi 94 Win Đà Nẵng 01, Win Đắc Nông 18
29/09/2023 Gia Lai 24, Ninh Thuận 62 Win Gia Lai 24x2
28/09/2023 Bình Định 12, Quảng Bình 38, Quảng Trị 96 Win Bình Định 12, Win Quảng Trị 96
27/09/2023 Đà Nẵng 76, Khánh Hòa 71 Win Đà Nẵng 76, Win Khánh Hòa 71
26/09/2023 Đắc Lắc 40, Quảng Nam 97 Win Đắc Lắc 40
25/09/2023 Phú Yên 56, Thừa Thiên Huế 19 Win Phú Yên 56, Win Thừa Thiên Huế 19
24/09/2023 Khánh Hòa 35, Kon Tum 52 Win Kon Tum 52
23/09/2023 Đà Nẵng 42, Đắc Nông 20, Quảng Ngãi 87 Win Đà Nẵng 42, Win Quảng Ngãi 87
22/09/2023 Gia Lai 92, Ninh Thuận 18 Win Gia Lai 92, Win Ninh Thuận 18
21/09/2023 Bình Định 48, Quảng Bình 12, Quảng Trị 43 Win Bình Định 48, Win Quảng Bình 12, Win Quảng Trị 43
20/09/2023 Đà Nẵng 67, Khánh Hòa 49 Win Khánh Hòa 49
19/09/2023 Đắc Lắc 24, Quảng Nam 96 Win Đắc Lắc 24, Win Quảng Nam 96
18/09/2023 Phú Yên 49, Thừa Thiên Huế 26 Win Phú Yên 49x2, Win Thừa Thiên Huế 26
17/09/2023 Khánh Hòa 98, Kon Tum 58 Win Khánh Hòa 98, Win Kon Tum 58
16/09/2023 Đà Nẵng 24, Đắc Nông 66, Quảng Ngãi 11 Win Đà Nẵng 24
15/09/2023 Gia Lai 23, Ninh Thuận 91 Win Gia Lai 23
14/09/2023 Bình Định 04, Quảng Bình 79, Quảng Trị 10 Win Bình Định 04, Win Quảng Trị 10x2
13/09/2023 Đà Nẵng 28, Khánh Hòa 06 Win Đà Nẵng 28, Win Khánh Hòa 06
12/09/2023 Đắc Lắc 40, Quảng Nam 77 Win Quảng Nam 77
11/09/2023 Phú Yên 21, Thừa Thiên Huế 81 Win Phú Yên 21, Win Thừa Thiên Huế 81
10/09/2023 Khánh Hòa 65, Kon Tum 69 Win Khánh Hòa 65
09/09/2023 Đà Nẵng 41, Đắc Nông 87, Quảng Ngãi 20 Miss
08/09/2023 Gia Lai 01, Ninh Thuận 98 Win Gia Lai 01, Win Ninh Thuận 98
07/09/2023 Bình Định 69, Quảng Bình 50, Quảng Trị 98 Win Bình Định 69, Win Quảng Bình 50x2
06/09/2023 Đà Nẵng 03, Khánh Hòa 78 Win Đà Nẵng 03x2
05/09/2023 Đắc Lắc 04, Quảng Nam 59 Win Đắc Lắc 04
04/09/2023 Phú Yên 81, Thừa Thiên Huế 83 Win Phú Yên 81
03/09/2023 Khánh Hòa 95, Kon Tum 20 Win Khánh Hòa 95
02/09/2023 Đà Nẵng 60, Đắc Nông 92, Quảng Ngãi 98 Miss
01/09/2023 Gia Lai 88, Ninh Thuận 55 Win Gia Lai 88, Win Ninh Thuận 55
31/08/2023 Bình Định 18, Quảng Bình 91, Quảng Trị 57 Win Quảng Bình 91, Win Quảng Trị 57
30/08/2023 Đà Nẵng 86, Khánh Hòa 99 Win Khánh Hòa 99
29/08/2023 Đắc Lắc 97, Quảng Nam 64 Win Quảng Nam 64
28/08/2023 Phú Yên 94, Thừa Thiên Huế 50 Win Thừa Thiên Huế 50
27/08/2023 Khánh Hòa 44, Kon Tum 65 Win Kon Tum 65
26/08/2023 Đà Nẵng 17, Đắc Nông 41, Quảng Ngãi 96 Win Quảng Ngãi 96
25/08/2023 Gia Lai 15, Ninh Thuận 05 Win Gia Lai 15, Win Ninh Thuận 05
24/08/2023 Bình Định 98, Quảng Bình 81, Quảng Trị 60 Win Quảng Bình 81
23/08/2023 Đà Nẵng 17, Khánh Hòa 17 Win Đà Nẵng 17x2
22/08/2023 Đắc Lắc 85, Quảng Nam 11 Win Đắc Lắc 85, Win Quảng Nam 11
21/08/2023 Phú Yên 65, Thừa Thiên Huế 17 Win Phú Yên 65, Win Thừa Thiên Huế 17
20/08/2023 Khánh Hòa 40, Kon Tum 49 Win Khánh Hòa 40
19/08/2023 Đà Nẵng 86, Đắc Nông 38, Quảng Ngãi 26 Win Đà Nẵng 86, Win Đắc Nông 38
18/08/2023 Gia Lai 08, Ninh Thuận 79 Win Gia Lai 08, Win Ninh Thuận 79
17/08/2023 Bình Định 89, Quảng Bình 56, Quảng Trị 58 Win Quảng Bình 56
16/08/2023 Đà Nẵng 75, Khánh Hòa 55 Win Đà Nẵng 75
15/08/2023 Đắc Lắc 80, Quảng Nam 24 Miss
14/08/2023 Phú Yên 85, Thừa Thiên Huế 88 Win Thừa Thiên Huế 88
13/08/2023 Khánh Hòa 95, Kon Tum 45 Win Khánh Hòa 95, Win Kon Tum 45x2
12/08/2023 Đà Nẵng 37, Đắc Nông 06, Quảng Ngãi 00 Win Đắc Nông 06x3, Win Quảng Ngãi 00x3
11/08/2023 Gia Lai 48, Ninh Thuận 21 Miss
10/08/2023 Bình Định 17, Quảng Bình 68, Quảng Trị 11 Win Bình Định 17, Win Quảng Bình 68, Win Quảng Trị 11
09/08/2023 Đà Nẵng 98, Khánh Hòa 13 Win Đà Nẵng 98, Win Khánh Hòa 13
08/08/2023 Đắc Lắc 11, Quảng Nam 55 Win Quảng Nam 55
07/08/2023 Phú Yên 58, Thừa Thiên Huế 47 Win Phú Yên 58, Win Thừa Thiên Huế 47
06/08/2023 Khánh Hòa 67, Kon Tum 27 Win Khánh Hòa 67, Win Kon Tum 27
05/08/2023 Đà Nẵng 09, Đắc Nông 87, Quảng Ngãi 61 Win Đà Nẵng 09, Win Đắc Nông 87
04/08/2023 Gia Lai 85, Ninh Thuận 81 Miss
03/08/2023 Bình Định 49, Quảng Bình 84, Quảng Trị 58 Win Quảng Bình 84x3, Win Quảng Trị 58
02/08/2023 Đà Nẵng 28, Khánh Hòa 13 Win Đà Nẵng 28, Win Khánh Hòa 13
01/08/2023 Đắc Lắc 27, Quảng Nam 29 Win Đắc Lắc 27, Win Quảng Nam 29
31/07/2023 Phú Yên 23, Thừa Thiên Huế 58 Win Phú Yên 23, Win Thừa Thiên Huế 58
30/07/2023 Khánh Hòa 25, Kon Tum 88 Win Khánh Hòa 25, Win Kon Tum 88
29/07/2023 Đà Nẵng 82, Đắc Nông 20, Quảng Ngãi 69 Win Đà Nẵng 82, Win Đắc Nông 20, Win Quảng Ngãi 69
28/07/2023 Gia Lai 93, Ninh Thuận 28 Win Gia Lai 93
27/07/2023 Bình Định 09, Quảng Bình 18, Quảng Trị 02 Win Bình Định 09, Win Quảng Trị 02
26/07/2023 Đà Nẵng 63, Khánh Hòa 69 Win Đà Nẵng 63
25/07/2023 Đắc Lắc 68, Quảng Nam 58 Win Đắc Lắc 68, Win Quảng Nam 58
24/07/2023 Phú Yên 44, Thừa Thiên Huế 36 Win Phú Yên 44
23/07/2023 Khánh Hòa 19, Kon Tum 19 Win Kon Tum 19
22/07/2023 Đà Nẵng 55, Đắc Nông 98, Quảng Ngãi 44 Win Đà Nẵng 55
21/07/2023 Gia Lai 77, Ninh Thuận 46 Win Gia Lai 77, Win Ninh Thuận 46
20/07/2023 Bình Định 43, Quảng Bình 80, Quảng Trị 09 Win Bình Định 43, Win Quảng Bình 80, Win Quảng Trị 09
19/07/2023 Đà Nẵng 41, Khánh Hòa 56 Miss
18/07/2023 Đắc Lắc 87, Quảng Nam 14 Win Đắc Lắc 87, Win Quảng Nam 14
17/07/2023 Phú Yên 12, Thừa Thiên Huế 96 Miss
16/07/2023 Khánh Hòa 70, Kon Tum 56 Win Kon Tum 56
15/07/2023 Đà Nẵng 47, Đắc Nông 91, Quảng Ngãi 07 Win Đắc Nông 91, Win Quảng Ngãi 07x2
14/07/2023 Gia Lai 14, Ninh Thuận 40 Win Ninh Thuận 40
13/07/2023 Bình Định 61, Quảng Bình 12, Quảng Trị 40 Win Bình Định 61, Win Quảng Trị 40
12/07/2023 Đà Nẵng 09, Khánh Hòa 95 Win Đà Nẵng 09, Win Khánh Hòa 95
11/07/2023 Đắc Lắc 17, Quảng Nam 13 Win Đắc Lắc 17, Win Quảng Nam 13x2
10/07/2023 Phú Yên 38, Thừa Thiên Huế 18 Win Thừa Thiên Huế 18
09/07/2023 Khánh Hòa 62, Kon Tum 08 Win Khánh Hòa 62, Win Kon Tum 08
08/07/2023 Đà Nẵng 93, Đắc Nông 43, Quảng Ngãi 21 Win Đà Nẵng 93, Win Đắc Nông 43, Win Quảng Ngãi 21
07/07/2023 Gia Lai 29, Ninh Thuận 15 Win Gia Lai 29
06/07/2023 Bình Định 51, Quảng Bình 35, Quảng Trị 88 Win Bình Định 51, Win Quảng Trị 88
05/07/2023 Đà Nẵng 12, Khánh Hòa 29 Win Đà Nẵng 12, Win Khánh Hòa 29
04/07/2023 Đắc Lắc 33, Quảng Nam 47 Win Đắc Lắc 33, Win Quảng Nam 47
03/07/2023 Phú Yên 79, Thừa Thiên Huế 15 Win Phú Yên 79
02/07/2023 Khánh Hòa 10, Kon Tum 07 Win Kon Tum 07
01/07/2023 Đà Nẵng 61, Đắc Nông 13, Quảng Ngãi 15 Win Đắc Nông 13
30/06/2023 Gia Lai 32, Ninh Thuận 38 Win Gia Lai 32, Win Ninh Thuận 38
29/06/2023 Bình Định 34, Quảng Bình 76, Quảng Trị 51 Win Bình Định 34, Win Quảng Trị 51
28/06/2023 Đà Nẵng 99, Khánh Hòa 51 Miss
27/06/2023 Đắc Lắc 54, Quảng Nam 54 Win Đắc Lắc 54
26/06/2023 Phú Yên 91, Thừa Thiên Huế 32 Win Phú Yên 91, Win Thừa Thiên Huế 32
25/06/2023 Khánh Hòa 27, Kon Tum 19 Win Khánh Hòa 27, Win Kon Tum 19
24/06/2023 Đà Nẵng 87, Đắc Nông 90, Quảng Ngãi 32 Win Đà Nẵng 87, Win Đắc Nông 90x2
23/06/2023 Gia Lai 66, Ninh Thuận 16 Win Gia Lai 66, Win Ninh Thuận 16
22/06/2023 Bình Định 38, Quảng Bình 85, Quảng Trị 70 Win Quảng Trị 70
21/06/2023 Đà Nẵng 32, Khánh Hòa 65 Win Đà Nẵng 32, Win Khánh Hòa 65
20/06/2023 Đắc Lắc 85, Quảng Nam 19 Win Đắc Lắc 85, Win Quảng Nam 19
19/06/2023 Phú Yên 63, Thừa Thiên Huế 90 Win Phú Yên 63, Win Thừa Thiên Huế 90
18/06/2023 Khánh Hòa 54, Kon Tum 60 Win Khánh Hòa 54x2
17/06/2023 Đà Nẵng 18, Đắc Nông 20, Quảng Ngãi 77 Win Đắc Nông 20, Win Quảng Ngãi 77
16/06/2023 Gia Lai 67, Ninh Thuận 31 Win Ninh Thuận 31
15/06/2023 Bình Định 74, Quảng Bình 40, Quảng Trị 37 Win Quảng Bình 40, Win Quảng Trị 37
14/06/2023 Đà Nẵng 99, Khánh Hòa 73 Win Đà Nẵng 99, Win Khánh Hòa 73
13/06/2023 Đắc Lắc 63, Quảng Nam 30 Win Quảng Nam 30
12/06/2023 Phú Yên 88, Thừa Thiên Huế 04 Win Thừa Thiên Huế 04
11/06/2023 Khánh Hòa 11, Kon Tum 12 Win Khánh Hòa 11x2, Win Kon Tum 12
10/06/2023 Đà Nẵng 09, Đắc Nông 98, Quảng Ngãi 59 Win Đà Nẵng 09, Win Đắc Nông 98, Win Quảng Ngãi 59
09/06/2023 Gia Lai 67, Ninh Thuận 06 Win Gia Lai 67, Win Ninh Thuận 06
08/06/2023 Bình Định 33, Quảng Bình 36, Quảng Trị 23 Win Bình Định 33, Win Quảng Bình 36, Win Quảng Trị 23
07/06/2023 Đà Nẵng 12, Khánh Hòa 21 Win Đà Nẵng 12
06/06/2023 Đắc Lắc 56, Quảng Nam 38 Win Đắc Lắc 56, Win Quảng Nam 38
05/06/2023 Phú Yên 03, Thừa Thiên Huế 69 Win Phú Yên 03, Win Thừa Thiên Huế 69
04/06/2023 Khánh Hòa 19, Kon Tum 67 Miss
03/06/2023 Đà Nẵng 76, Đắc Nông 73, Quảng Ngãi 35 Win Quảng Ngãi 35
02/06/2023 Gia Lai 53, Ninh Thuận 70 Win Ninh Thuận 70
01/06/2023 Bình Định 43, Quảng Bình 58, Quảng Trị 61 Win Bình Định 43, Win Quảng Bình 58, Win Quảng Trị 61
31/05/2023 Đà Nẵng 75, Khánh Hòa 21 Miss
30/05/2023 Đắc Lắc 82, Quảng Nam 83 Win Đắc Lắc 82, Win Quảng Nam 83
29/05/2023 Phú Yên 00, Thừa Thiên Huế 83 Win Phú Yên 00
28/05/2023 Khánh Hòa 70, Kon Tum 41 Win Kon Tum 41
27/05/2023 Đà Nẵng 87, Đắc Nông 66, Quảng Ngãi 77 Win Đà Nẵng 87, Win Đắc Nông 66
26/05/2023 Gia Lai 00, Ninh Thuận 65 Win Gia Lai 00
25/05/2023 Bình Định 90, Quảng Bình 95, Quảng Trị 21 Win Quảng Bình 95x2, Win Quảng Trị 21
24/05/2023 Đà Nẵng 93, Khánh Hòa 15 Win Đà Nẵng 93x2, Win Khánh Hòa 15
23/05/2023 Đắc Lắc 13, Quảng Nam 02 Win Quảng Nam 02
22/05/2023 Phú Yên 88, Thừa Thiên Huế 93 Win Phú Yên 88, Win Thừa Thiên Huế 93
21/05/2023 Khánh Hòa 19, Kon Tum 55 Win Kon Tum 55
20/05/2023 Đà Nẵng 21, Đắc Nông 59, Quảng Ngãi 10 Win Đà Nẵng 21, Win Quảng Ngãi 10
19/05/2023 Gia Lai 37, Ninh Thuận 20 Win Gia Lai 37, Win Ninh Thuận 20
18/05/2023 Bình Định 78, Quảng Bình 92, Quảng Trị 79 Win Bình Định 78, Win Quảng Bình 92
17/05/2023 Đà Nẵng 25, Khánh Hòa 07 Win Đà Nẵng 25x2, Win Khánh Hòa 07
16/05/2023 Đắc Lắc 29, Quảng Nam 58 Win Đắc Lắc 29, Win Quảng Nam 58
15/05/2023 Phú Yên 05, Thừa Thiên Huế 91 Win Phú Yên 05
14/05/2023 Khánh Hòa 19, Kon Tum 29 Win Khánh Hòa 19, Win Kon Tum 29
13/05/2023 Đà Nẵng 49, Đắc Nông 61, Quảng Ngãi 98 Win Đà Nẵng 49x2, Win Đắc Nông 61, Win Quảng Ngãi 98
12/05/2023 Gia Lai 90, Ninh Thuận 54 Win Gia Lai 90, Win Ninh Thuận 54
11/05/2023 Bình Định 45, Quảng Bình 25, Quảng Trị 81 Win Bình Định 45
10/05/2023 Đà Nẵng 86, Khánh Hòa 31 Win Đà Nẵng 86x2, Win Khánh Hòa 31
09/05/2023 Đắc Lắc 78, Quảng Nam 42 Win Đắc Lắc 78x2
08/05/2023 Phú Yên 54, Thừa Thiên Huế 54 Win Phú Yên 54, Win Thừa Thiên Huế 54x2
07/05/2023 Khánh Hòa 80, Kon Tum 51 Win Khánh Hòa 80, Win Kon Tum 51
06/05/2023 Đà Nẵng 42, Đắc Nông 48, Quảng Ngãi 36 Win Đắc Nông 48
05/05/2023 Gia Lai 94, Ninh Thuận 05 Win Gia Lai 94, Win Ninh Thuận 05
04/05/2023 Bình Định 43, Quảng Bình 27, Quảng Trị 41 Win Bình Định 43, Win Quảng Bình 27, Win Quảng Trị 41
03/05/2023 Đà Nẵng 30, Khánh Hòa 76 Win Đà Nẵng 30
02/05/2023 Đắc Lắc 80, Quảng Nam 32 Win Đắc Lắc 80, Win Quảng Nam 32
01/05/2023 Phú Yên 68, Thừa Thiên Huế 50 Win Phú Yên 68, Win Thừa Thiên Huế 50
30/04/2023 Khánh Hòa 86, Kon Tum 38 Win Khánh Hòa 86
29/04/2023 Đà Nẵng 80, Đắc Nông 17, Quảng Ngãi 84 Win Đắc Nông 17, Win Quảng Ngãi 84
28/04/2023 Gia Lai 14, Ninh Thuận 99 Win Gia Lai 14x2, Win Ninh Thuận 99
27/04/2023 Bình Định 68, Quảng Bình 18, Quảng Trị 96 Win Bình Định 68, Win Quảng Bình 18
26/04/2023 Đà Nẵng 33, Khánh Hòa 36 Win Khánh Hòa 36
25/04/2023 Đắc Lắc 93, Quảng Nam 72 Win Đắc Lắc 93, Win Quảng Nam 72
24/04/2023 Phú Yên 14, Thừa Thiên Huế 86 Win Phú Yên 14, Win Thừa Thiên Huế 86x2
23/04/2023 Khánh Hòa 14, Kon Tum 59 Win Khánh Hòa 14
22/04/2023 Đà Nẵng 85, Đắc Nông 59, Quảng Ngãi 84 Win Đà Nẵng 85
21/04/2023 Gia Lai 26, Ninh Thuận 59 Win Gia Lai 26, Win Ninh Thuận 59
20/04/2023 Bình Định 78, Quảng Bình 10, Quảng Trị 39 Win Quảng Bình 10, Win Quảng Trị 39
19/04/2023 Đà Nẵng 23, Khánh Hòa 27 Win Đà Nẵng 23, Win Khánh Hòa 27
18/04/2023 Đắc Lắc 60, Quảng Nam 28 Win Đắc Lắc 60
17/04/2023 Phú Yên 94, Thừa Thiên Huế 54 Win Phú Yên 94, Win Thừa Thiên Huế 54
16/04/2023 Khánh Hòa 05, Kon Tum 46 Win Khánh Hòa 05, Win Kon Tum 46
15/04/2023 Đà Nẵng 45, Đắc Nông 35, Quảng Ngãi 96 Win Đà Nẵng 45, Win Đắc Nông 35
14/04/2023 Gia Lai 26, Ninh Thuận 50 Win Gia Lai 26, Win Ninh Thuận 50x2
13/04/2023 Bình Định 51, Quảng Bình 18, Quảng Trị 67 Win Bình Định 51x2, Win Quảng Bình 18, Win Quảng Trị 67
12/04/2023 Đà Nẵng 42, Khánh Hòa 33 Win Khánh Hòa 33
11/04/2023 Đắc Lắc 23, Quảng Nam 52 Win Đắc Lắc 23
10/04/2023 Phú Yên 50, Thừa Thiên Huế 88 Win Thừa Thiên Huế 88
09/04/2023 Khánh Hòa 26, Kon Tum 07 Win Khánh Hòa 26, Win Kon Tum 07x2
08/04/2023 Đà Nẵng 35, Đắc Nông 86, Quảng Ngãi 78 Win Quảng Ngãi 78
07/04/2023 Gia Lai 90, Ninh Thuận 88 Win Gia Lai 90
06/04/2023 Bình Định 59, Quảng Bình 70, Quảng Trị 92 Win Bình Định 59, Win Quảng Bình 70, Win Quảng Trị 92
05/04/2023 Đà Nẵng 56, Khánh Hòa 81 Win Đà Nẵng 56, Win Khánh Hòa 81
04/04/2023 Đắc Lắc 32, Quảng Nam 63 Win Đắc Lắc 32, Win Quảng Nam 63
03/04/2023 Phú Yên 57, Thừa Thiên Huế 44 Miss
02/04/2023 Khánh Hòa 40, Kon Tum 78 Win Kon Tum 78
01/04/2023 Đà Nẵng 26, Đắc Nông 79, Quảng Ngãi 32 Win Đà Nẵng 26, Win Đắc Nông 79, Win Quảng Ngãi 32
31/03/2023 Gia Lai 40, Ninh Thuận 45 Win Gia Lai 40, Win Ninh Thuận 45
30/03/2023 Bình Định 34, Quảng Bình 89, Quảng Trị 25 Win Bình Định 34, Win Quảng Trị 25
29/03/2023 Đà Nẵng 13, Khánh Hòa 98 Win Đà Nẵng 13, Win Khánh Hòa 98
28/03/2023 Đắc Lắc 39, Quảng Nam 92 Win Đắc Lắc 39, Win Quảng Nam 92
27/03/2023 Phú Yên 32, Thừa Thiên Huế 71 Win Phú Yên 32
26/03/2023 Khánh Hòa 88, Kon Tum 25 Win Khánh Hòa 88, Win Kon Tum 25
25/03/2023 Đà Nẵng 36, Đắc Nông 41, Quảng Ngãi 14 Win Đà Nẵng 36, Win Đắc Nông 41, Win Quảng Ngãi 14
24/03/2023 Gia Lai 60, Ninh Thuận 69 Win Gia Lai 60
23/03/2023 Bình Định 59, Quảng Bình 97, Quảng Trị 80 Win Bình Định 59x2, Win Quảng Bình 97, Win Quảng Trị 80
22/03/2023 Đà Nẵng 24, Khánh Hòa 01 Win Đà Nẵng 24, Win Khánh Hòa 01
21/03/2023 Đắc Lắc 90, Quảng Nam 07 Win Quảng Nam 07
20/03/2023 Phú Yên 72, Thừa Thiên Huế 48 Win Phú Yên 72, Win Thừa Thiên Huế 48
19/03/2023 Khánh Hòa 76, Kon Tum 60 Win Khánh Hòa 76, Win Kon Tum 60x2
18/03/2023 Đà Nẵng 84, Đắc Nông 55, Quảng Ngãi 93 Win Quảng Ngãi 93
17/03/2023 Gia Lai 40, Ninh Thuận 04 Win Gia Lai 40, Win Ninh Thuận 04
16/03/2023 Bình Định 31, Quảng Bình 97, Quảng Trị 37 Win Quảng Trị 37x2
15/03/2023 Đà Nẵng 71, Khánh Hòa 12 Win Đà Nẵng 71, Win Khánh Hòa 12
14/03/2023 Đắc Lắc 50, Quảng Nam 67 Miss
13/03/2023 Phú Yên 93, Thừa Thiên Huế 01 Win Phú Yên 93, Win Thừa Thiên Huế 01
12/03/2023 Khánh Hòa 50, Kon Tum 83 Win Khánh Hòa 50
11/03/2023 Đà Nẵng 34, Đắc Nông 58, Quảng Ngãi 98 Win Đà Nẵng 34, Win Đắc Nông 58
10/03/2023 Gia Lai 88, Ninh Thuận 46 Win Gia Lai 88x2, Win Ninh Thuận 46
09/03/2023 Bình Định 46, Quảng Bình 81, Quảng Trị 88 Win Bình Định 46x2, Win Quảng Trị 88
08/03/2023 Đà Nẵng 77, Khánh Hòa 11 Win Đà Nẵng 77, Win Khánh Hòa 11
07/03/2023 Đắc Lắc 70, Quảng Nam 96 Win Quảng Nam 96
06/03/2023 Phú Yên 17, Thừa Thiên Huế 26 Miss
05/03/2023 Khánh Hòa 82, Kon Tum 69 Win Khánh Hòa 82
04/03/2023 Đà Nẵng 57, Đắc Nông 82, Quảng Ngãi 71 Win Đà Nẵng 57, Win Đắc Nông 82, Win Quảng Ngãi 71
03/03/2023 Gia Lai 04, Ninh Thuận 11 Win Gia Lai 04, Win Ninh Thuận 11
02/03/2023 Bình Định 08, Quảng Bình 29, Quảng Trị 59 Win Bình Định 08
01/03/2023 Đà Nẵng 37, Khánh Hòa 57 Win Đà Nẵng 37, Win Khánh Hòa 57
28/02/2023 Đắc Lắc 83, Quảng Nam 34 Win Quảng Nam 34
27/02/2023 Phú Yên 99, Thừa Thiên Huế 95 Win Thừa Thiên Huế 95
26/02/2023 Khánh Hòa 18, Kon Tum 17 Win Khánh Hòa 18
25/02/2023 Đà Nẵng 68, Đắc Nông 70, Quảng Ngãi 02 Win Đà Nẵng 68, Win Quảng Ngãi 02
24/02/2023 Gia Lai 27, Ninh Thuận 97 Win Gia Lai 27x2, Win Ninh Thuận 97
23/02/2023 Bình Định 14, Quảng Bình 66, Quảng Trị 79 Win Quảng Bình 66
22/02/2023 Đà Nẵng 91, Khánh Hòa 31 Win Đà Nẵng 91, Win Khánh Hòa 31
21/02/2023 Đắc Lắc 51, Quảng Nam 59 Win Đắc Lắc 51
20/02/2023 Phú Yên 25, Thừa Thiên Huế 90 Win Phú Yên 25, Win Thừa Thiên Huế 90
19/02/2023 Khánh Hòa 69, Kon Tum 35 Win Khánh Hòa 69, Win Kon Tum 35
18/02/2023 Đà Nẵng 83, Đắc Nông 40, Quảng Ngãi 44 Win Đà Nẵng 83, Win Đắc Nông 40, Win Quảng Ngãi 44
17/02/2023 Gia Lai 32, Ninh Thuận 77 Win Ninh Thuận 77
16/02/2023 Bình Định 30, Quảng Bình 59, Quảng Trị 49 Miss
15/02/2023 Đà Nẵng 65, Khánh Hòa 30 Win Đà Nẵng 65
14/02/2023 Đắc Lắc 23, Quảng Nam 17 Win Quảng Nam 17
13/02/2023 Phú Yên 45, Thừa Thiên Huế 90 Win Phú Yên 45, Win Thừa Thiên Huế 90
12/02/2023 Khánh Hòa 87, Kon Tum 27 Win Kon Tum 27x2
11/02/2023 Đà Nẵng 29, Đắc Nông 69, Quảng Ngãi 83 Miss
10/02/2023 Gia Lai 22, Ninh Thuận 86 Win Gia Lai 22x2, Win Ninh Thuận 86
09/02/2023 Bình Định 65, Quảng Bình 31, Quảng Trị 78 Win Quảng Bình 31
08/02/2023 Đà Nẵng 31, Khánh Hòa 56 Win Đà Nẵng 31
07/02/2023 Đắc Lắc 67, Quảng Nam 81 Win Quảng Nam 81
06/02/2023 Phú Yên 38, Thừa Thiên Huế 52 Win Phú Yên 38
05/02/2023 Khánh Hòa 99, Kon Tum 48 Win Kon Tum 48
04/02/2023 Đà Nẵng 66, Đắc Nông 90, Quảng Ngãi 34 Win Đà Nẵng 66, Win Đắc Nông 90, Win Quảng Ngãi 34
03/02/2023 Gia Lai 08, Ninh Thuận 78 Win Gia Lai 08, Win Ninh Thuận 78
02/02/2023 Bình Định 38, Quảng Bình 62, Quảng Trị 25 Win Quảng Bình 62
01/02/2023 Đà Nẵng 18, Khánh Hòa 56 Miss
31/01/2023 Đắc Lắc 48, Quảng Nam 40 Win Đắc Lắc 48, Win Quảng Nam 40
30/01/2023 Phú Yên 88, Thừa Thiên Huế 25 Win Phú Yên 88, Win Thừa Thiên Huế 25
29/01/2023 Khánh Hòa 54, Kon Tum 87 Win Kon Tum 87
28/01/2023 Đà Nẵng 64, Đắc Nông 63, Quảng Ngãi 88 Win Đắc Nông 63, Win Quảng Ngãi 88
27/01/2023 Gia Lai 35, Ninh Thuận 43 Win Gia Lai 35
26/01/2023 Bình Định 89, Quảng Bình 75, Quảng Trị 82 Win Bình Định 89, Win Quảng Bình 75, Win Quảng Trị 82
25/01/2023 Đà Nẵng 56, Khánh Hòa 07 Win Đà Nẵng 56, Win Khánh Hòa 07
24/01/2023 Đắc Lắc 17, Quảng Nam 57 Win Đắc Lắc 17, Win Quảng Nam 57
23/01/2023 Phú Yên 53, Thừa Thiên Huế 61 Win Thừa Thiên Huế 61
22/01/2023 Khánh Hòa 91, Kon Tum 11 Win Khánh Hòa 91, Win Kon Tum 11
21/01/2023 Đà Nẵng 33, Đắc Nông 77, Quảng Ngãi 28 Win Đà Nẵng 33
20/01/2023 Gia Lai 46, Ninh Thuận 04 Win Gia Lai 46, Win Ninh Thuận 04
19/01/2023 Bình Định 28, Quảng Bình 21, Quảng Trị 55 Win Bình Định 28
18/01/2023 Đà Nẵng 20, Khánh Hòa 39 Win Khánh Hòa 39x2
17/01/2023 Đắc Lắc 79, Quảng Nam 21 Miss
16/01/2023 Phú Yên 83, Thừa Thiên Huế 65 Win Phú Yên 83, Win Thừa Thiên Huế 65x2
15/01/2023 Khánh Hòa 86, Kon Tum 32 Win Khánh Hòa 86, Win Kon Tum 32
14/01/2023 Đà Nẵng 90, Đắc Nông 07, Quảng Ngãi 89 Win Đà Nẵng 90, Win Đắc Nông 07, Win Quảng Ngãi 89
13/01/2023 Gia Lai 42, Ninh Thuận 24 Win Ninh Thuận 24
12/01/2023 Bình Định 59, Quảng Bình 41, Quảng Trị 83 Win Bình Định 59x2, Win Quảng Trị 83
11/01/2023 Đà Nẵng 45, Khánh Hòa 40 Win Đà Nẵng 45
10/01/2023 Đắc Lắc 15, Quảng Nam 96 Win Đắc Lắc 15x2
09/01/2023 Phú Yên 87, Thừa Thiên Huế 48 Win Thừa Thiên Huế 48
08/01/2023 Khánh Hòa 34, Kon Tum 04 Win Khánh Hòa 34, Win Kon Tum 04
07/01/2023 Đà Nẵng 38, Đắc Nông 98, Quảng Ngãi 69 Win Đà Nẵng 38, Win Đắc Nông 98, Win Quảng Ngãi 69
06/01/2023 Gia Lai 67, Ninh Thuận 51 Win Gia Lai 67
05/01/2023 Bình Định 17, Quảng Bình 36, Quảng Trị 00 Win Bình Định 17, Win Quảng Bình 36, Win Quảng Trị 00
04/01/2023 Đà Nẵng 26, Khánh Hòa 96 Win Khánh Hòa 96x2
03/01/2023 Đắc Lắc 80, Quảng Nam 71 Win Đắc Lắc 80, Win Quảng Nam 71
02/01/2023 Phú Yên 58, Thừa Thiên Huế 27 Win Thừa Thiên Huế 27
01/01/2023 Khánh Hòa 83, Kon Tum 27 Win Khánh Hòa 83, Win Kon Tum 27
31/12/2022 Đà Nẵng 41, Đắc Nông 99, Quảng Ngãi 71 Win Đà Nẵng 41, Win Quảng Ngãi 71
30/12/2022 Gia Lai 47, Ninh Thuận 50 Win Gia Lai 47, Win Ninh Thuận 50
29/12/2022 Bình Định 48, Quảng Bình 08, Quảng Trị 14 Win Quảng Bình 08
28/12/2022 Đà Nẵng 79, Khánh Hòa 45 Win Đà Nẵng 79, Win Khánh Hòa 45
27/12/2022 Đắc Lắc 96, Quảng Nam 74 Win Đắc Lắc 96, Win Quảng Nam 74
26/12/2022 Phú Yên 54, Thừa Thiên Huế 30 Win Phú Yên 54x2, Win Thừa Thiên Huế 30
25/12/2022 Khánh Hòa 60, Kon Tum 41 Win Khánh Hòa 60
24/12/2022 Đà Nẵng 92, Đắc Nông 02, Quảng Ngãi 78 Win Đắc Nông 02, Win Quảng Ngãi 78x2
23/12/2022 Gia Lai 59, Ninh Thuận 21 Win Ninh Thuận 21
22/12/2022 Bình Định 26, Quảng Bình 14, Quảng Trị 40 Win Bình Định 26, Win Quảng Bình 14
21/12/2022 Đà Nẵng 02, Khánh Hòa 60 Win Đà Nẵng 02, Win Khánh Hòa 60
20/12/2022 Đắc Lắc 67, Quảng Nam 40 Win Đắc Lắc 67, Win Quảng Nam 40
19/12/2022 Phú Yên 80, Thừa Thiên Huế 46 Win Phú Yên 80
18/12/2022 Khánh Hòa 25, Kon Tum 84 Win Khánh Hòa 25
17/12/2022 Đà Nẵng 90, Đắc Nông 51, Quảng Ngãi 80 Win Đà Nẵng 90
16/12/2022 Gia Lai 94, Ninh Thuận 62 Win Gia Lai 94
15/12/2022 Bình Định 13, Quảng Bình 38, Quảng Trị 52 Win Bình Định 13
14/12/2022 Đà Nẵng 83, Khánh Hòa 95 Win Khánh Hòa 95
13/12/2022 Đắc Lắc 36, Quảng Nam 44 Win Đắc Lắc 36, Win Quảng Nam 44
12/12/2022 Phú Yên 70, Thừa Thiên Huế 66 Win Phú Yên 70
11/12/2022 Khánh Hòa 79, Kon Tum 02 Win Khánh Hòa 79, Win Kon Tum 02
10/12/2022 Đà Nẵng 65, Đắc Nông 12, Quảng Ngãi 24 Win Đà Nẵng 65, Win Quảng Ngãi 24
09/12/2022 Gia Lai 96, Ninh Thuận 29 Win Gia Lai 96, Win Ninh Thuận 29
08/12/2022 Bình Định 15, Quảng Bình 78, Quảng Trị 62 Win Bình Định 15, Win Quảng Bình 78, Win Quảng Trị 62
07/12/2022 Đà Nẵng 77, Khánh Hòa 35 Win Đà Nẵng 77, Win Khánh Hòa 35x2
06/12/2022 Đắc Lắc 52, Quảng Nam 88 Win Quảng Nam 88
05/12/2022 Phú Yên 93, Thừa Thiên Huế 15 Win Phú Yên 93, Win Thừa Thiên Huế 15
04/12/2022 Khánh Hòa 18, Kon Tum 81 Win Kon Tum 81
03/12/2022 Đà Nẵng 46, Đắc Nông 12, Quảng Ngãi 96 Win Quảng Ngãi 96
02/12/2022 Gia Lai 61, Ninh Thuận 36 Win Gia Lai 61, Win Ninh Thuận 36
01/12/2022 Bình Định 16, Quảng Bình 58, Quảng Trị 59 Win Bình Định 16, Win Quảng Trị 59
30/11/2022 Đà Nẵng 78, Khánh Hòa 63 Win Khánh Hòa 63
29/11/2022 Đắc Lắc 55, Quảng Nam 91 Win Đắc Lắc 55, Win Quảng Nam 91
28/11/2022 Phú Yên 47, Thừa Thiên Huế 13 Miss
27/11/2022 Khánh Hòa 23, Kon Tum 92 Win Khánh Hòa 23x2, Win Kon Tum 92
26/11/2022 Đà Nẵng 14, Đắc Nông 88, Quảng Ngãi 36 Win Đà Nẵng 14, Win Quảng Ngãi 36
25/11/2022 Gia Lai 40, Ninh Thuận 05 Win Ninh Thuận 05
24/11/2022 Bình Định 34, Quảng Bình 45, Quảng Trị 59 Win Bình Định 34, Win Quảng Bình 45
23/11/2022 Đà Nẵng 12, Khánh Hòa 14 Win Đà Nẵng 12, Win Khánh Hòa 14
22/11/2022 Đắc Lắc 59, Quảng Nam 13 Win Đắc Lắc 59, Win Quảng Nam 13
21/11/2022 Phú Yên 95, Thừa Thiên Huế 47 Win Phú Yên 95, Win Thừa Thiên Huế 47
20/11/2022 Khánh Hòa 04, Kon Tum 61 Win Khánh Hòa 04, Win Kon Tum 61
19/11/2022 Đà Nẵng 17, Đắc Nông 32, Quảng Ngãi 09 Win Quảng Ngãi 09
18/11/2022 Gia Lai 25, Ninh Thuận 84 Miss
17/11/2022 Bình Định 90, Quảng Bình 40, Quảng Trị 32 Win Quảng Trị 32x2
16/11/2022 Đà Nẵng 75, Khánh Hòa 93 Win Đà Nẵng 75, Win Khánh Hòa 93
15/11/2022 Đắc Lắc 66, Quảng Nam 18 Win Đắc Lắc 66, Win Quảng Nam 18
14/11/2022 Phú Yên 66, Thừa Thiên Huế 44 Win Phú Yên 66
13/11/2022 Khánh Hòa 41, Kon Tum 61 Win Khánh Hòa 41
12/11/2022 Đà Nẵng 41, Đắc Nông 47, Quảng Ngãi 38 Win Đắc Nông 47, Win Quảng Ngãi 38
11/11/2022 Gia Lai 72, Ninh Thuận 97 Win Gia Lai 72, Win Ninh Thuận 97
10/11/2022 Bình Định 93, Quảng Bình 80, Quảng Trị 26 Win Bình Định 93, Win Quảng Bình 80x2
09/11/2022 Đà Nẵng 65, Khánh Hòa 30 Win Đà Nẵng 65, Win Khánh Hòa 30
08/11/2022 Đắc Lắc 57, Quảng Nam 43 Win Đắc Lắc 57, Win Quảng Nam 43x2
07/11/2022 Phú Yên 28, Thừa Thiên Huế 67 Win Phú Yên 28
06/11/2022 Khánh Hòa 51, Kon Tum 04 Win Kon Tum 04
05/11/2022 Đà Nẵng 22, Đắc Nông 62, Quảng Ngãi 89 Win Đà Nẵng 22, Win Đắc Nông 62x2, Win Quảng Ngãi 89
04/11/2022 Gia Lai 64, Ninh Thuận 65 Win Ninh Thuận 65
03/11/2022 Bình Định 73, Quảng Bình 17, Quảng Trị 02 Win Quảng Bình 17, Win Quảng Trị 02
02/11/2022 Đà Nẵng 66, Khánh Hòa 87 Win Đà Nẵng 66, Win Khánh Hòa 87
01/11/2022 Đắc Lắc 40, Quảng Nam 06 Win Đắc Lắc 40, Win Quảng Nam 06
31/10/2022 Phú Yên 58, Thừa Thiên Huế 08 Win Phú Yên 58, Win Thừa Thiên Huế 08
30/10/2022 Khánh Hòa 46, Kon Tum 51 Win Khánh Hòa 46, Win Kon Tum 51
29/10/2022 Đà Nẵng 86, Đắc Nông 75, Quảng Ngãi 49 Win Đà Nẵng 86, Win Quảng Ngãi 49
28/10/2022 Gia Lai 53, Ninh Thuận 30 Win Gia Lai 53, Win Ninh Thuận 30
27/10/2022 Bình Định 72, Quảng Bình 39, Quảng Trị 67 Win Bình Định 72, Win Quảng Bình 39
26/10/2022 Đà Nẵng 46, Khánh Hòa 49 Win Đà Nẵng 46, Win Khánh Hòa 49
25/10/2022 Đắc Lắc 64, Quảng Nam 88 Win Đắc Lắc 64
24/10/2022 Phú Yên 15, Thừa Thiên Huế 67 Win Phú Yên 15, Win Thừa Thiên Huế 67x3
23/10/2022 Khánh Hòa 00, Kon Tum 47 Win Khánh Hòa 00
22/10/2022 Đà Nẵng 76, Đắc Nông 60, Quảng Ngãi 79 Win Đà Nẵng 76, Win Quảng Ngãi 79x2
21/10/2022 Gia Lai 91, Ninh Thuận 36 Win Ninh Thuận 36
20/10/2022 Bình Định 96, Quảng Bình 64, Quảng Trị 37 Win Bình Định 96
19/10/2022 Đà Nẵng 97, Khánh Hòa 14 Win Đà Nẵng 97, Win Khánh Hòa 14
18/10/2022 Đắc Lắc 62, Quảng Nam 41 Win Quảng Nam 41
17/10/2022 Phú Yên 78, Thừa Thiên Huế 89 Win Phú Yên 78, Win Thừa Thiên Huế 89
16/10/2022 Khánh Hòa 56, Kon Tum 63 Win Khánh Hòa 56
15/10/2022 Đà Nẵng 36, Đắc Nông 48, Quảng Ngãi 37 Win Đắc Nông 48
14/10/2022 Gia Lai 33, Ninh Thuận 22 Miss
13/10/2022 Bình Định 40, Quảng Bình 07, Quảng Trị 24 Win Bình Định 40, Win Quảng Bình 07
12/10/2022 Đà Nẵng 93, Khánh Hòa 73 Win Đà Nẵng 93, Win Khánh Hòa 73
11/10/2022 Đắc Lắc 78, Quảng Nam 42 Win Đắc Lắc 78, Win Quảng Nam 42
10/10/2022 Phú Yên 92, Thừa Thiên Huế 54 Win Phú Yên 92
09/10/2022 Khánh Hòa 92, Kon Tum 20 Win Khánh Hòa 92, Win Kon Tum 20
08/10/2022 Đà Nẵng 44, Đắc Nông 71, Quảng Ngãi 56 Win Đắc Nông 71
07/10/2022 Gia Lai 14, Ninh Thuận 55 Win Ninh Thuận 55
06/10/2022 Bình Định 50, Quảng Bình 12, Quảng Trị 22 Win Bình Định 50, Win Quảng Trị 22
05/10/2022 Đà Nẵng 81, Khánh Hòa 54 Win Đà Nẵng 81
04/10/2022 Đắc Lắc 83, Quảng Nam 44 Win Đắc Lắc 83, Win Quảng Nam 44
03/10/2022 Phú Yên 44, Thừa Thiên Huế 84 Win Phú Yên 44
02/10/2022 Khánh Hòa 94, Kon Tum 24 Win Kon Tum 24
01/10/2022 Đà Nẵng 99, Đắc Nông 58, Quảng Ngãi 71 Win Đắc Nông 58, Win Quảng Ngãi 71
30/09/2022 Gia Lai 83, Ninh Thuận 52 Win Gia Lai 83, Win Ninh Thuận 52
29/09/2022 Bình Định 81, Quảng Bình 10, Quảng Trị 58 Win Bình Định 81, Win Quảng Trị 58
28/09/2022 Đà Nẵng 38, Khánh Hòa 82 Win Khánh Hòa 82
27/09/2022 Đắc Lắc 88, Quảng Nam 46 Win Quảng Nam 46
26/09/2022 Phú Yên 69, Thừa Thiên Huế 81 Win Phú Yên 69, Win Thừa Thiên Huế 81
25/09/2022 Khánh Hòa 61, Kon Tum 97 Win Kon Tum 97
24/09/2022 Đà Nẵng 16, Đắc Nông 10, Quảng Ngãi 88 Miss
23/09/2022 Gia Lai 35, Ninh Thuận 35 Win Ninh Thuận 35
22/09/2022 Bình Định 18, Quảng Bình 17, Quảng Trị 63 Win Bình Định 18, Win Quảng Bình 17, Win Quảng Trị 63
21/09/2022 Đà Nẵng 11, Khánh Hòa 08 Win Đà Nẵng 11, Win Khánh Hòa 08
20/09/2022 Đắc Lắc 56, Quảng Nam 62 Win Đắc Lắc 56, Win Quảng Nam 62
19/09/2022 Phú Yên 83, Thừa Thiên Huế 03 Win Thừa Thiên Huế 03x2
18/09/2022 Khánh Hòa 33, Kon Tum 31 Win Khánh Hòa 33
17/09/2022 Đà Nẵng 59, Đắc Nông 87, Quảng Ngãi 17 Win Đà Nẵng 59x2, Win Đắc Nông 87, Win Quảng Ngãi 17
16/09/2022 Gia Lai 13, Ninh Thuận 14 Win Gia Lai 13, Win Ninh Thuận 14
15/09/2022 Bình Định 63, Quảng Bình 35, Quảng Trị 38 Win Quảng Bình 35
14/09/2022 Đà Nẵng 74, Khánh Hòa 26 Win Đà Nẵng 74
13/09/2022 Đắc Lắc 17, Quảng Nam 93 Win Quảng Nam 93
12/09/2022 Phú Yên 84, Thừa Thiên Huế 35 Win Phú Yên 84
11/09/2022 Khánh Hòa 08, Kon Tum 11 Win Khánh Hòa 08, Win Kon Tum 11
10/09/2022 Đà Nẵng 85, Đắc Nông 39, Quảng Ngãi 22 Win Quảng Ngãi 22
09/09/2022 Gia Lai 25, Ninh Thuận 38 Win Gia Lai 25, Win Ninh Thuận 38
08/09/2022 Bình Định 95, Quảng Bình 74, Quảng Trị 66 Win Bình Định 95, Win Quảng Trị 66
07/09/2022 Đà Nẵng 84, Khánh Hòa 97 Win Đà Nẵng 84, Win Khánh Hòa 97
06/09/2022 Đắc Lắc 29, Quảng Nam 90 Win Quảng Nam 90
05/09/2022 Phú Yên 34, Thừa Thiên Huế 52 Win Phú Yên 34, Win Thừa Thiên Huế 52
04/09/2022 Khánh Hòa 23, Kon Tum 51 Win Khánh Hòa 23
03/09/2022 Đà Nẵng 90, Đắc Nông 00, Quảng Ngãi 71 Win Đà Nẵng 90, Win Đắc Nông 00
02/09/2022 Gia Lai 66, Ninh Thuận 32 Win Ninh Thuận 32
01/09/2022 Bình Định 41, Quảng Bình 93, Quảng Trị 98 Win Bình Định 41, Win Quảng Bình 93, Win Quảng Trị 98
31/08/2022 Đà Nẵng 85, Khánh Hòa 74 Win Đà Nẵng 85, Win Khánh Hòa 74
30/08/2022 Đắc Lắc 98, Quảng Nam 53 Win Quảng Nam 53
29/08/2022 Phú Yên 95, Thừa Thiên Huế 53 Win Phú Yên 95, Win Thừa Thiên Huế 53
28/08/2022 Khánh Hòa 52, Kon Tum 70 Win Khánh Hòa 52
27/08/2022 Đà Nẵng 32, Đắc Nông 97, Quảng Ngãi 89 Miss
26/08/2022 Gia Lai 32, Ninh Thuận 57 Win Gia Lai 32
25/08/2022 Bình Định 40, Quảng Bình 88, Quảng Trị 37 Win Bình Định 40, Win Quảng Bình 88
24/08/2022 Đà Nẵng 99, Khánh Hòa 64 Win Đà Nẵng 99, Win Khánh Hòa 64
23/08/2022 Đắc Lắc 46, Quảng Nam 63 Win Đắc Lắc 46
22/08/2022 Phú Yên 29, Thừa Thiên Huế 20 Win Phú Yên 29
21/08/2022 Khánh Hòa 02, Kon Tum 60 Win Khánh Hòa 02, Win Kon Tum 60
20/08/2022 Đà Nẵng 23, Đắc Nông 61, Quảng Ngãi 42 Win Đà Nẵng 23, Win Đắc Nông 61
19/08/2022 Gia Lai 06, Ninh Thuận 12 Win Gia Lai 06, Win Ninh Thuận 12
18/08/2022 Bình Định 64, Quảng Bình 40, Quảng Trị 90 Win Quảng Bình 40x2, Win Quảng Trị 90
17/08/2022 Đà Nẵng 50, Khánh Hòa 97 Win Khánh Hòa 97
16/08/2022 Đắc Lắc 89, Quảng Nam 28 Win Đắc Lắc 89, Win Quảng Nam 28
15/08/2022 Phú Yên 67, Thừa Thiên Huế 34 Win Phú Yên 67, Win Thừa Thiên Huế 34
14/08/2022 Khánh Hòa 51, Kon Tum 69 Win Khánh Hòa 51
13/08/2022 Đà Nẵng 29, Đắc Nông 94, Quảng Ngãi 83 Win Đắc Nông 94
12/08/2022 Gia Lai 64, Ninh Thuận 99 Win Gia Lai 64, Win Ninh Thuận 99
11/08/2022 Bình Định 46, Quảng Bình 72, Quảng Trị 84 Win Bình Định 46, Win Quảng Trị 84
10/08/2022 Đà Nẵng 04, Khánh Hòa 41 Win Đà Nẵng 04, Win Khánh Hòa 41
09/08/2022 Đắc Lắc 83, Quảng Nam 82 Win Quảng Nam 82
08/08/2022 Phú Yên 66, Thừa Thiên Huế 37 Win Thừa Thiên Huế 37
07/08/2022 Khánh Hòa 68, Kon Tum 21 Win Khánh Hòa 68
06/08/2022 Đà Nẵng 20, Đắc Nông 81, Quảng Ngãi 93 Win Đà Nẵng 20, Win Đắc Nông 81, Win Quảng Ngãi 93
05/08/2022 Gia Lai 83, Ninh Thuận 65 Win Gia Lai 83
04/08/2022 Bình Định 99, Quảng Bình 65, Quảng Trị 18 Win Bình Định 99, Win Quảng Bình 65
03/08/2022 Đà Nẵng 46, Khánh Hòa 83 Win Khánh Hòa 83
02/08/2022 Đắc Lắc 47, Quảng Nam 70 Win Quảng Nam 70
01/08/2022 Phú Yên 74, Thừa Thiên Huế 87 Win Phú Yên 74, Win Thừa Thiên Huế 87
31/07/2022 Khánh Hòa 03, Kon Tum 12 Win Khánh Hòa 03
30/07/2022 Đà Nẵng 37, Đắc Nông 64, Quảng Ngãi 21 Win Đắc Nông 64
29/07/2022 Gia Lai 83, Ninh Thuận 27 Miss
28/07/2022 Bình Định 84, Quảng Bình 93, Quảng Trị 51 Win Quảng Bình 93, Win Quảng Trị 51
27/07/2022 Đà Nẵng 69, Khánh Hòa 97 Win Đà Nẵng 69, Win Khánh Hòa 97
26/07/2022 Đắc Lắc 79, Quảng Nam 28 Win Quảng Nam 28
25/07/2022 Phú Yên 25, Thừa Thiên Huế 56 Win Phú Yên 25, Win Thừa Thiên Huế 56
24/07/2022 Khánh Hòa 99, Kon Tum 85 Win Khánh Hòa 99, Win Kon Tum 85
23/07/2022 Đà Nẵng 89, Đắc Nông 13, Quảng Ngãi 33 Win Đà Nẵng 89, Win Đắc Nông 13, Win Quảng Ngãi 33
22/07/2022 Gia Lai 59, Ninh Thuận 06 Win Gia Lai 59, Win Ninh Thuận 06
21/07/2022 Bình Định 73, Quảng Bình 37, Quảng Trị 48 Win Bình Định 73, Win Quảng Bình 37
20/07/2022 Đà Nẵng 01, Khánh Hòa 84 Win Đà Nẵng 01x2, Win Khánh Hòa 84
19/07/2022 Đắc Lắc 16, Quảng Nam 37 Win Đắc Lắc 16, Win Quảng Nam 37
18/07/2022 Phú Yên 17, Thừa Thiên Huế 47 Win Phú Yên 17x2, Win Thừa Thiên Huế 47
17/07/2022 Khánh Hòa 60, Kon Tum 43 Win Kon Tum 43
16/07/2022 Đà Nẵng 45, Đắc Nông 18, Quảng Ngãi 58 Win Đà Nẵng 45, Win Đắc Nông 18, Win Quảng Ngãi 58
15/07/2022 Gia Lai 78, Ninh Thuận 44 Win Gia Lai 78, Win Ninh Thuận 44
14/07/2022 Bình Định 94, Quảng Bình 86, Quảng Trị 42 Win Bình Định 94, Win Quảng Bình 86, Win Quảng Trị 42
13/07/2022 Đà Nẵng 52, Khánh Hòa 81 Miss
12/07/2022 Đắc Lắc 27, Quảng Nam 22 Win Đắc Lắc 27, Win Quảng Nam 22
11/07/2022 Phú Yên 41, Thừa Thiên Huế 90 Win Thừa Thiên Huế 90
10/07/2022 Khánh Hòa 80, Kon Tum 45 Win Kon Tum 45
09/07/2022 Đà Nẵng 09, Đắc Nông 37, Quảng Ngãi 25 Win Đà Nẵng 09, Win Quảng Ngãi 25
08/07/2022 Gia Lai 61, Ninh Thuận 06 Win Ninh Thuận 06
07/07/2022 Bình Định 84, Quảng Bình 23, Quảng Trị 67 Win Bình Định 84, Win Quảng Bình 23, Win Quảng Trị 67
06/07/2022 Đà Nẵng 02, Khánh Hòa 52 Win Đà Nẵng 02, Win Khánh Hòa 52
05/07/2022 Đắc Lắc 79, Quảng Nam 40 Win Quảng Nam 40
04/07/2022 Phú Yên 85, Thừa Thiên Huế 43 Win Thừa Thiên Huế 43
03/07/2022 Khánh Hòa 08, Kon Tum 55 Win Khánh Hòa 08x2, Win Kon Tum 55
02/07/2022 Đà Nẵng 81, Đắc Nông 21, Quảng Ngãi 38 Win Đà Nẵng 81, Win Đắc Nông 21, Win Quảng Ngãi 38x3
01/07/2022 Gia Lai 25, Ninh Thuận 78 Win Gia Lai 25, Win Ninh Thuận 78
30/06/2022 Bình Định 72, Quảng Bình 00, Quảng Trị 31 Win Bình Định 72, Win Quảng Bình 00x2, Win Quảng Trị 31
29/06/2022 Đà Nẵng 81, Khánh Hòa 66 Win Khánh Hòa 66
28/06/2022 Đắc Lắc 07, Quảng Nam 15 Win Đắc Lắc 07
27/06/2022 Phú Yên 51, Thừa Thiên Huế 48 Win Phú Yên 51
26/06/2022 Khánh Hòa 15, Kon Tum 72 Win Kon Tum 72
25/06/2022 Đà Nẵng 07, Đắc Nông 59, Quảng Ngãi 98 Win Đà Nẵng 07, Win Đắc Nông 59x2, Win Quảng Ngãi 98
24/06/2022 Gia Lai 51, Ninh Thuận 54 Win Gia Lai 51, Win Ninh Thuận 54
23/06/2022 Bình Định 51, Quảng Bình 02, Quảng Trị 36 Win Quảng Bình 02x2, Win Quảng Trị 36
22/06/2022 Đà Nẵng 34, Khánh Hòa 33 Miss
21/06/2022 Đắc Lắc 97, Quảng Nam 75 Win Đắc Lắc 97, Win Quảng Nam 75
20/06/2022 Phú Yên 11, Thừa Thiên Huế 66 Win Phú Yên 11
19/06/2022 Khánh Hòa 72, Kon Tum 10 Win Kon Tum 10
18/06/2022 Đà Nẵng 50, Đắc Nông 32, Quảng Ngãi 47 Miss
17/06/2022 Gia Lai 58, Ninh Thuận 14 Win Gia Lai 58
16/06/2022 Bình Định 34, Quảng Bình 40, Quảng Trị 32 Win Quảng Bình 40
15/06/2022 Đà Nẵng 96, Khánh Hòa 86 Win Đà Nẵng 96x2, Win Khánh Hòa 86
14/06/2022 Đắc Lắc 83, Quảng Nam 82 Win Đắc Lắc 83
13/06/2022 Phú Yên 55, Thừa Thiên Huế 14 Win Phú Yên 55, Win Thừa Thiên Huế 14
12/06/2022 Khánh Hòa 16, Kon Tum 80 Win Khánh Hòa 16, Win Kon Tum 80
11/06/2022 Đà Nẵng 59, Đắc Nông 66, Quảng Ngãi 93 Win Đà Nẵng 59, Win Đắc Nông 66
10/06/2022 Gia Lai 17, Ninh Thuận 45 Win Gia Lai 17, Win Ninh Thuận 45
09/06/2022 Bình Định 55, Quảng Bình 66, Quảng Trị 20 Win Bình Định 55, Win Quảng Bình 66
08/06/2022 Đà Nẵng 94, Khánh Hòa 31 Win Đà Nẵng 94x2, Win Khánh Hòa 31
07/06/2022 Đắc Lắc 43, Quảng Nam 53 Win Đắc Lắc 43, Win Quảng Nam 53
06/06/2022 Phú Yên 91, Thừa Thiên Huế 91 Win Thừa Thiên Huế 91
05/06/2022 Khánh Hòa 72, Kon Tum 62 Win Khánh Hòa 72, Win Kon Tum 62
04/06/2022 Đà Nẵng 81, Đắc Nông 27, Quảng Ngãi 49 Win Đà Nẵng 81, Win Quảng Ngãi 49
03/06/2022 Gia Lai 88, Ninh Thuận 59 Win Gia Lai 88
02/06/2022 Bình Định 22, Quảng Bình 73, Quảng Trị 97 Win Bình Định 22, Win Quảng Bình 73, Win Quảng Trị 97
01/06/2022 Đà Nẵng 65, Khánh Hòa 91 Win Khánh Hòa 91
31/05/2022 Đắc Lắc 66, Quảng Nam 50 Win Quảng Nam 50
30/05/2022 Phú Yên 71, Thừa Thiên Huế 64 Win Thừa Thiên Huế 64
29/05/2022 Khánh Hòa 94, Kon Tum 32 Win Khánh Hòa 94, Win Kon Tum 32
28/05/2022 Đà Nẵng 99, Đắc Nông 90, Quảng Ngãi 37 Win Quảng Ngãi 37
27/05/2022 Gia Lai 67, Ninh Thuận 27 Win Ninh Thuận 27
26/05/2022 Bình Định 15, Quảng Bình 95, Quảng Trị 66 Win Bình Định 15
25/05/2022 Đà Nẵng 48, Khánh Hòa 41 Win Đà Nẵng 48, Win Khánh Hòa 41
24/05/2022 Đắc Lắc 02, Quảng Nam 13 Win Đắc Lắc 02x2, Win Quảng Nam 13
23/05/2022 Phú Yên 24, Thừa Thiên Huế 84 Win Thừa Thiên Huế 84x2
22/05/2022 Khánh Hòa 32, Kon Tum 39 Win Khánh Hòa 32x2
21/05/2022 Đà Nẵng 25, Đắc Nông 98, Quảng Ngãi 38 Win Đắc Nông 98, Win Quảng Ngãi 38
20/05/2022 Gia Lai 53, Ninh Thuận 95 Win Gia Lai 53, Win Ninh Thuận 95
19/05/2022 Bình Định 27, Quảng Bình 73, Quảng Trị 66 Win Bình Định 27, Win Quảng Bình 73
18/05/2022 Đà Nẵng 42, Khánh Hòa 44 Win Đà Nẵng 42, Win Khánh Hòa 44
17/05/2022 Đắc Lắc 74, Quảng Nam 37 Win Quảng Nam 37
16/05/2022 Phú Yên 52, Thừa Thiên Huế 89 Win Phú Yên 52, Win Thừa Thiên Huế 89
15/05/2022 Khánh Hòa 65, Kon Tum 27 Miss
14/05/2022 Đà Nẵng 77, Đắc Nông 63, Quảng Ngãi 80 Win Đà Nẵng 77, Win Đắc Nông 63, Win Quảng Ngãi 80x4
13/05/2022 Gia Lai 58, Ninh Thuận 59 Win Gia Lai 58, Win Ninh Thuận 59
12/05/2022 Bình Định 97, Quảng Bình 23, Quảng Trị 61 Win Bình Định 97, Win Quảng Bình 23
11/05/2022 Đà Nẵng 46, Khánh Hòa 53 Win Đà Nẵng 46, Win Khánh Hòa 53
10/05/2022 Đắc Lắc 75, Quảng Nam 19 Win Đắc Lắc 75, Win Quảng Nam 19
09/05/2022 Phú Yên 16, Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên 16, Win Thừa Thiên Huế 80
08/05/2022 Khánh Hòa 86, Kon Tum 51 Win Khánh Hòa 86, Win Kon Tum 51
07/05/2022 Đà Nẵng 81, Đắc Nông 40, Quảng Ngãi 62 Win Đắc Nông 40, Win Quảng Ngãi 62
06/05/2022 Gia Lai 28, Ninh Thuận 87 Win Gia Lai 28
05/05/2022 Bình Định 89, Quảng Bình 01, Quảng Trị 21 Win Bình Định 89, Win Quảng Bình 01, Win Quảng Trị 21
04/05/2022 Đà Nẵng 79, Khánh Hòa 79 Miss
03/05/2022 Đắc Lắc 85, Quảng Nam 92 Win Đắc Lắc 85
02/05/2022 Phú Yên 60, Thừa Thiên Huế 63 Win Phú Yên 60, Win Thừa Thiên Huế 63x2
01/05/2022 Khánh Hòa 57, Kon Tum 31 Win Khánh Hòa 57, Win Kon Tum 31
30/04/2022 Đà Nẵng 57, Đắc Nông 11, Quảng Ngãi 53 Win Đà Nẵng 57, Win Quảng Ngãi 53x2
29/04/2022 Gia Lai 62, Ninh Thuận 99 Win Gia Lai 62
28/04/2022 Bình Định 54, Quảng Bình 13, Quảng Trị 24 Win Bình Định 54, Win Quảng Bình 13x3, Win Quảng Trị 24
27/04/2022 Đà Nẵng 04, Khánh Hòa 98 Win Đà Nẵng 04, Win Khánh Hòa 98
26/04/2022 Đắc Lắc 93, Quảng Nam 19 Win Đắc Lắc 93
25/04/2022 Phú Yên 73, Thừa Thiên Huế 26 Win Phú Yên 73
24/04/2022 Khánh Hòa 53, Kon Tum 92 Miss
23/04/2022 Đà Nẵng 42, Đắc Nông 40, Quảng Ngãi 73 Win Đà Nẵng 42
22/04/2022 Gia Lai 20, Ninh Thuận 52 Win Gia Lai 20, Win Ninh Thuận 52
21/04/2022 Bình Định 32, Quảng Bình 89, Quảng Trị 22 Win Bình Định 32, Win Quảng Bình 89
20/04/2022 Đà Nẵng 41, Khánh Hòa 71 Win Khánh Hòa 71
19/04/2022 Đắc Lắc 75, Quảng Nam 70 Win Đắc Lắc 75, Win Quảng Nam 70x2
18/04/2022 Phú Yên 99, Thừa Thiên Huế 91 Win Thừa Thiên Huế 91
17/04/2022 Khánh Hòa 81, Kon Tum 56 Win Kon Tum 56
16/04/2022 Đà Nẵng 31, Đắc Nông 13, Quảng Ngãi 43 Win Đà Nẵng 31, Win Đắc Nông 13, Win Quảng Ngãi 43x2
15/04/2022 Gia Lai 74, Ninh Thuận 57 Win Gia Lai 74, Win Ninh Thuận 57
14/04/2022 Bình Định 67, Quảng Bình 35, Quảng Trị 75 Win Bình Định 67
13/04/2022 Đà Nẵng 17, Khánh Hòa 99 Win Đà Nẵng 17, Win Khánh Hòa 99
12/04/2022 Đắc Lắc 47, Quảng Nam 30 Win Đắc Lắc 47, Win Quảng Nam 30
11/04/2022 Phú Yên 78, Thừa Thiên Huế 68 Win Phú Yên 78, Win Thừa Thiên Huế 68
10/04/2022 Khánh Hòa 07, Kon Tum 31 Win Khánh Hòa 07x2, Win Kon Tum 31
09/04/2022 Đà Nẵng 88, Đắc Nông 79, Quảng Ngãi 13 Win Đà Nẵng 88, Win Quảng Ngãi 13
08/04/2022 Gia Lai 77, Ninh Thuận 80 Win Gia Lai 77, Win Ninh Thuận 80
07/04/2022 Bình Định 18, Quảng Bình 57, Quảng Trị 28 Win Bình Định 18, Win Quảng Bình 57
06/04/2022 Đà Nẵng 35, Khánh Hòa 91 Win Đà Nẵng 35
05/04/2022 Đắc Lắc 85, Quảng Nam 77 Win Đắc Lắc 85
04/04/2022 Phú Yên 54, Thừa Thiên Huế 64 Win Phú Yên 54, Win Thừa Thiên Huế 64
03/04/2022 Khánh Hòa 19, Kon Tum 92 Win Khánh Hòa 19, Win Kon Tum 92
02/04/2022 Đà Nẵng 83, Đắc Nông 74, Quảng Ngãi 09 Win Đà Nẵng 83, Win Đắc Nông 74, Win Quảng Ngãi 09
01/04/2022 Gia Lai 32, Ninh Thuận 36 Win Gia Lai 32, Win Ninh Thuận 36
31/03/2022 Bình Định 70, Quảng Bình 64, Quảng Trị 47 Win Quảng Bình 64
30/03/2022 Đà Nẵng 45, Khánh Hòa 84 Win Đà Nẵng 45
29/03/2022 Đắc Lắc 59, Quảng Nam 86 Win Quảng Nam 86
28/03/2022 Phú Yên 77, Thừa Thiên Huế 60 Win Phú Yên 77, Win Thừa Thiên Huế 60x2
27/03/2022 Khánh Hòa 61, Kon Tum 60 Win Khánh Hòa 61
26/03/2022 Đà Nẵng 09, Đắc Nông 63, Quảng Ngãi 71 Win Đà Nẵng 09, Win Đắc Nông 63
25/03/2022 Gia Lai 44, Ninh Thuận 93 Win Ninh Thuận 93
24/03/2022 Bình Định 55, Quảng Bình 71, Quảng Trị 24 Win Bình Định 55, Win Quảng Bình 71
23/03/2022 Đà Nẵng 19, Khánh Hòa 25 Miss
22/03/2022 Đắc Lắc 20, Quảng Nam 70 Win Đắc Lắc 20
21/03/2022 Phú Yên 15, Thừa Thiên Huế 41 Win Thừa Thiên Huế 41
20/03/2022 Khánh Hòa 27, Kon Tum 12 Win Kon Tum 12
19/03/2022 Đà Nẵng 93, Đắc Nông 11, Quảng Ngãi 46 Win Đà Nẵng 93, Win Đắc Nông 11
18/03/2022 Gia Lai 67, Ninh Thuận 14 Win Gia Lai 67
17/03/2022 Bình Định 76, Quảng Bình 70, Quảng Trị 66 Win Bình Định 76, Win Quảng Bình 70, Win Quảng Trị 66
16/03/2022 Đà Nẵng 97, Khánh Hòa 14 Win Đà Nẵng 97, Win Khánh Hòa 14
15/03/2022 Đắc Lắc 79, Quảng Nam 19 Win Đắc Lắc 79x2, Win Quảng Nam 19
14/03/2022 Phú Yên 31, Thừa Thiên Huế 91 Win Phú Yên 31, Win Thừa Thiên Huế 91
13/03/2022 Khánh Hòa 92, Kon Tum 47 Win Kon Tum 47
12/03/2022 Đà Nẵng 55, Đắc Nông 68, Quảng Ngãi 60 Win Đà Nẵng 55, Win Đắc Nông 68, Win Quảng Ngãi 60
11/03/2022 Gia Lai 41, Ninh Thuận 58 Win Gia Lai 41
10/03/2022 Bình Định 45, Quảng Bình 07, Quảng Trị 11 Win Bình Định 45x2, Win Quảng Bình 07
09/03/2022 Đà Nẵng 86, Khánh Hòa 70 Win Khánh Hòa 70
08/03/2022 Đắc Lắc 83, Quảng Nam 91 Win Đắc Lắc 83
07/03/2022 Phú Yên 21, Thừa Thiên Huế 49 Win Phú Yên 21, Win Thừa Thiên Huế 49
06/03/2022 Khánh Hòa 19, Kon Tum 08 Win Khánh Hòa 19, Win Kon Tum 08
05/03/2022 Đà Nẵng 85, Đắc Nông 43, Quảng Ngãi 78 Win Đắc Nông 43, Win Quảng Ngãi 78
04/03/2022 Gia Lai 17, Ninh Thuận 33 Win Gia Lai 17, Win Ninh Thuận 33
03/03/2022 Bình Định 60, Quảng Bình 63, Quảng Trị 61 Win Bình Định 60x2, Win Quảng Bình 63x2, Win Quảng Trị 61
02/03/2022 Đà Nẵng 47, Khánh Hòa 96 Miss
01/03/2022 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 73 Win Đắc Lắc 91
28/02/2022 Phú Yên 42, Thừa Thiên Huế 70 Win Phú Yên 42
27/02/2022 Khánh Hòa 47, Kon Tum 22 Miss
26/02/2022 Đà Nẵng 12, Đắc Nông 63, Quảng Ngãi 86 Win Đà Nẵng 12x2, Win Đắc Nông 63, Win Quảng Ngãi 86x2
25/02/2022 Gia Lai 16, Ninh Thuận 86 Win Ninh Thuận 86
24/02/2022 Bình Định 87, Quảng Bình 35, Quảng Trị 86 Win Quảng Bình 35, Win Quảng Trị 86x2
23/02/2022 Đà Nẵng 94, Khánh Hòa 28 Win Đà Nẵng 94, Win Khánh Hòa 28
22/02/2022 Đắc Lắc 35, Quảng Nam 16 Win Đắc Lắc 35
21/02/2022 Phú Yên 14, Thừa Thiên Huế 30 Win Thừa Thiên Huế 30
20/02/2022 Khánh Hòa 69, Kon Tum 79 Win Khánh Hòa 69, Win Kon Tum 79
19/02/2022 Đà Nẵng 82, Đắc Nông 20, Quảng Ngãi 22 Miss
18/02/2022 Gia Lai 28, Ninh Thuận 66 Win Gia Lai 28, Win Ninh Thuận 66
17/02/2022 Bình Định 62, Quảng Bình 79, Quảng Trị 61 Win Bình Định 62, Win Quảng Bình 79, Win Quảng Trị 61
16/02/2022 Đà Nẵng 06, Khánh Hòa 71 Win Đà Nẵng 06
15/02/2022 Đắc Lắc 59, Quảng Nam 13 Win Đắc Lắc 59, Win Quảng Nam 13
14/02/2022 Phú Yên 83, Thừa Thiên Huế 81 Win Thừa Thiên Huế 81
13/02/2022 Khánh Hòa 51, Kon Tum 43 Win Khánh Hòa 51
12/02/2022 Đà Nẵng 40, Đắc Nông 55, Quảng Ngãi 47 Win Quảng Ngãi 47
11/02/2022 Gia Lai 96, Ninh Thuận 59 Win Gia Lai 96, Win Ninh Thuận 59
10/02/2022 Bình Định 92, Quảng Bình 76, Quảng Trị 14 Win Bình Định 92, Win Quảng Trị 14
09/02/2022 Đà Nẵng 16, Khánh Hòa 39 Win Đà Nẵng 16, Win Khánh Hòa 39
08/02/2022 Đắc Lắc 48, Quảng Nam 40 Win Quảng Nam 40
07/02/2022 Phú Yên 38, Thừa Thiên Huế 31 Win Phú Yên 38, Win Thừa Thiên Huế 31
06/02/2022 Khánh Hòa 94, Kon Tum 64 Win Kon Tum 64
05/02/2022 Đà Nẵng 49, Đắc Nông 28, Quảng Ngãi 54 Win Đà Nẵng 49, Win Quảng Ngãi 54
04/02/2022 Gia Lai 26, Ninh Thuận 36 Win Gia Lai 26x2, Win Ninh Thuận 36
01/02/2022 Đắc Lắc 93, Quảng Nam 32 Win Đắc Lắc 93
30/01/2022 Khánh Hòa 0, Kon Tum 92 Win Kon Tum 07
29/01/2022 Đà Nẵng 23, Đắc Nông 76, Quảng Ngãi 08 Win Đắc Nông 76, Win Quảng Ngãi 08
28/01/2022 Gia Lai 49, Ninh Thuận 29 Win Gia Lai 49, Win Ninh Thuận 29
27/01/2022 Bình Định 71, Quảng Bình 23, Quảng Trị 18 Win Bình Định 71x2, Win Quảng Bình 23
26/01/2022 Đà Nẵng 19, Khánh Hòa 36 Win Đà Nẵng 19, Win Khánh Hòa 36x2
25/01/2022 Đắc Lắc 62, Quảng Nam 33 Win Đắc Lắc 62, Win Quảng Nam 33
24/01/2022 Phú Yên 25, Thừa Thiên Huế 41 Win Thừa Thiên Huế 41
23/01/2022 Khánh Hòa 27, Kon Tum 67 Win Khánh Hòa 27, Win Kon Tum 67
22/01/2022 Đà Nẵng 55, Đắc Nông 32, Quảng Ngãi 19 Miss
21/01/2022 Gia Lai 98, Ninh Thuận 93 Win Gia Lai 98, Win Ninh Thuận 93x2
20/01/2022 Bình Định 21, Quảng Bình 06, Quảng Trị 41 Win Bình Định 21, Win Quảng Bình 06, Win Quảng Trị 41
19/01/2022 Đà Nẵng 04, Khánh Hòa 97 Win Đà Nẵng 04, Win Khánh Hòa 97
18/01/2022 Đắc Lắc 41, Quảng Nam 23 Win Quảng Nam 23
17/01/2022 Phú Yên 26, Thừa Thiên Huế 96 Win Phú Yên 26, Win Thừa Thiên Huế 96
16/01/2022 Khánh Hòa 28, Kon Tum 45 Win Khánh Hòa 28, Win Kon Tum 45
15/01/2022 Đà Nẵng 63, Đắc Nông 86, Quảng Ngãi 06 Win Đắc Nông 86, Win Quảng Ngãi 06
14/01/2022 Gia Lai 16, Ninh Thuận 99 Win Gia Lai 16x2
13/01/2022 Bình Định 24, Quảng Bình 33, Quảng Trị 84 Win Bình Định 24, Win Quảng Trị 84
12/01/2022 Đà Nẵng 21, Khánh Hòa 89 Win Đà Nẵng 21, Win Khánh Hòa 89
11/01/2022 Đắc Lắc 94, Quảng Nam 15 Win Quảng Nam 15
10/01/2022 Phú Yên 80, Thừa Thiên Huế 58 Win Phú Yên 80
09/01/2022 Khánh Hòa 01, Kon Tum 22 Win Khánh Hòa 01, Win Kon Tum 22
08/01/2022 Đà Nẵng 53, Đắc Nông 29, Quảng Ngãi 22 Win Đà Nẵng 53, Win Đắc Nông 29, Win Quảng Ngãi 22
07/01/2022 Gia Lai 62, Ninh Thuận 84 Win Gia Lai 62
06/01/2022 Bình Định 29, Quảng Bình 39, Quảng Trị 46 Win Bình Định 29, Win Quảng Bình 39, Win Quảng Trị 46
05/01/2022 Đà Nẵng 60, Khánh Hòa 14 Win Đà Nẵng 60
04/01/2022 Đắc Lắc 63, Quảng Nam 51 Win Đắc Lắc 63, Win Quảng Nam 51
03/01/2022 Phú Yên 55, Thừa Thiên Huế 83 Win Phú Yên 55, Win Thừa Thiên Huế 83
02/01/2022 Khánh Hòa 24, Kon Tum 58 Win Khánh Hòa 24, Win Kon Tum 58
01/01/2022 Đà Nẵng 68, Đắc Nông 08, Quảng Ngãi 30 Win Đà Nẵng 68, Win Đắc Nông 08, Win Quảng Ngãi 30
31/12/2021 Gia Lai 38, Ninh Thuận 01 Miss
30/12/2021 Bình Định 50, Quảng Bình 32, Quảng Trị 86 Win Bình Định 50, Win Quảng Bình 32
29/12/2021 Đà Nẵng 65, Khánh Hòa 05 Miss
28/12/2021 Đắc Lắc 80, Quảng Nam 63 Win Đắc Lắc 80, Win Quảng Nam 63
27/12/2021 Phú Yên 54, Thừa Thiên Huế 10 Win Phú Yên 54
26/12/2021 Khánh Hòa 15, Kon Tum 77 Win Khánh Hòa 15, Win Kon Tum 77
25/12/2021 Đà Nẵng 64, Đắc Nông 20, Quảng Ngãi 23 Win Đà Nẵng 64x2, Win Quảng Ngãi 23
24/12/2021 Gia Lai 80, Ninh Thuận 92 Win Gia Lai 80
23/12/2021 Bình Định 21, Quảng Bình 23, Quảng Trị 64 Win Quảng Trị 64
22/12/2021 Đà Nẵng 87, Khánh Hòa 41 Win Đà Nẵng 87
21/12/2021 Đắc Lắc 00, Quảng Nam 57 Miss
20/12/2021 Phú Yên 35, Thừa Thiên Huế 38 Win Phú Yên 35, Win Thừa Thiên Huế 38
19/12/2021 Khánh Hòa 35, Kon Tum 26 Win Kon Tum 26
18/12/2021 Đà Nẵng 06, Đắc Nông 22, Quảng Ngãi 47 Miss
17/12/2021 Gia Lai 76, Ninh Thuận 29 Win Gia Lai 76
16/12/2021 Bình Định 14, Quảng Bình 73, Quảng Trị 91 Win Quảng Bình 73, Win Quảng Trị 91
15/12/2021 Đà Nẵng 19, Khánh Hòa 37 Miss
14/12/2021 Đắc Lắc 13, Quảng Nam 28 Win Đắc Lắc 13
13/12/2021 Phú Yên 91, Thừa Thiên Huế 28 Win Thừa Thiên Huế 28
12/12/2021 Khánh Hòa 06, Kon Tum 00 Miss
11/12/2021 Đà Nẵng 35, Đắc Nông 53, Quảng Ngãi 20 Miss
10/12/2021 Gia Lai 59, Ninh Thuận 10 Win Gia Lai 59x2, Win Ninh Thuận 10
09/12/2021 Bình Định 99, Quảng Bình 83, Quảng Trị 84 Win Bình Định 99, Win Quảng Bình 83
08/12/2021 Đà Nẵng 89, Khánh Hòa 15 Win Đà Nẵng 89, Win Khánh Hòa 15
07/12/2021 Đắc Lắc 11, Quảng Nam 96 Win Quảng Nam 96
06/12/2021 Phú Yên 21, Thừa Thiên Huế 01 Win Thừa Thiên Huế 01
05/12/2021 Khánh Hòa 01, Kon Tum 64 Win Khánh Hòa 01x2
04/12/2021 Đà Nẵng 23, Đắc Nông 92, Quảng Ngãi 12 Win Đắc Nông 92
03/12/2021 Gia Lai 39, Ninh Thuận 21 Win Gia Lai 39, Win Ninh Thuận 21
02/12/2021 Bình Định 28, Quảng Bình 65, Quảng Trị 48 Win Quảng Trị 48
01/12/2021 Đà Nẵng 06, Khánh Hòa 69 Win Đà Nẵng 06, Win Khánh Hòa 69
30/11/2021 Đắc Lắc 41, Quảng Nam 47 Win Đắc Lắc 41, Win Quảng Nam 47
29/11/2021 Phú Yên 02, Thừa Thiên Huế 44 Win Phú Yên 02, Win Thừa Thiên Huế 44
28/11/2021 Khánh Hòa 98, Kon Tum 85 Win Kon Tum 85
27/11/2021 Đà Nẵng 50, Đắc Nông 68, Quảng Ngãi 76 Win Đắc Nông 68, Win Quảng Ngãi 76
26/11/2021 Gia Lai 24, Ninh Thuận 44 Win Ninh Thuận 44x2
25/11/2021 Bình Định 09, Quảng Bình 65, Quảng Trị 14 Win Bình Định 09x2, Win Quảng Bình 65, Win Quảng Trị 14x3
24/11/2021 Đà Nẵng 96, Khánh Hòa 39 Win Đà Nẵng 96, Win Khánh Hòa 39
23/11/2021 Đắc Lắc 03, Quảng Nam 50 Win Đắc Lắc 03, Win Quảng Nam 50
22/11/2021 Phú Yên 37, Thừa Thiên Huế 71 Win Thừa Thiên Huế 71
21/11/2021 Khánh Hòa 25, Kon Tum 85 Win Khánh Hòa 25, Win Kon Tum 85
20/11/2021 Đà Nẵng 05, Đắc Nông 75, Quảng Ngãi 31 Win Đà Nẵng 05
19/11/2021 Gia Lai 99, Ninh Thuận 49 Win Gia Lai 99, Win Ninh Thuận 49
18/11/2021 Bình Định 83, Quảng Bình 72, Quảng Trị 28 Miss
17/11/2021 Đà Nẵng 71, Khánh Hòa 89 Win Đà Nẵng 71
16/11/2021 Đắc Lắc 30, Quảng Nam 40 Win Đắc Lắc 30, Win Quảng Nam 40
15/11/2021 Phú Yên 88, Thừa Thiên Huế 53 Win Phú Yên 88, Win Thừa Thiên Huế 53x3
14/11/2021 Khánh Hòa 52, Kon Tum 55 Win Kon Tum 55
13/11/2021 Đà Nẵng 75, Đắc Nông 60, Quảng Ngãi 47 Win Đà Nẵng 75, Win Quảng Ngãi 47
12/11/2021 Gia Lai 58, Ninh Thuận 52 Win Gia Lai 58
11/11/2021 Bình Định 35, Quảng Bình 99, Quảng Trị 83 Miss
10/11/2021 Đà Nẵng 59, Khánh Hòa 15 Win Đà Nẵng 59, Win Khánh Hòa 15
09/11/2021 Đắc Lắc 65, Quảng Nam 22 Win Đắc Lắc 65, Win Quảng Nam 22
08/11/2021 Phú Yên 13, Thừa Thiên Huế 75 Win Phú Yên 13
07/11/2021 Khánh Hòa 43, Kon Tum 67 Miss
06/11/2021 Đà Nẵng 68, Đắc Nông 17, Quảng Ngãi 35 Win Đà Nẵng 68, Win Đắc Nông 17
05/11/2021 Gia Lai 02, Ninh Thuận 54 Win Gia Lai 02, Win Ninh Thuận 54
04/11/2021 Bình Định 32, Quảng Bình 96, Quảng Trị 51 Win Bình Định 32
03/11/2021 Đà Nẵng 37, Khánh Hòa 33 Win Khánh Hòa 33
02/11/2021 Đắc Lắc 16, Quảng Nam 46 Win Đắc Lắc 16, Win Quảng Nam 46
01/11/2021 Phú Yên 54, Thừa Thiên Huế 23 Win Phú Yên 54
31/10/2021 Khánh Hòa 18, Kon Tum 29 Win Khánh Hòa 18
30/10/2021 Đà Nẵng 69, Đắc Nông 63, Quảng Ngãi 72 Win Đắc Nông 63, Win Quảng Ngãi 72
29/10/2021 Gia Lai 02, Ninh Thuận 30 Win Gia Lai 02, Win Ninh Thuận 30
28/10/2021 Bình Định 23, Quảng Bình 08, Quảng Trị 82 Win Bình Định 23, Win Quảng Bình 08
27/10/2021 Đà Nẵng 43, Khánh Hòa 23 Win Khánh Hòa 23
26/10/2021 Đắc Lắc 60, Quảng Nam 42 Win Đắc Lắc 60
25/10/2021 Phú Yên 49, Thừa Thiên Huế 25 Win Phú Yên 49, Win Thừa Thiên Huế 25
24/10/2021 Khánh Hòa 88, Kon Tum 40 Win Khánh Hòa 88
23/10/2021 Đà Nẵng 53, Đắc Nông 78, Quảng Ngãi 80 Win Đắc Nông 78, Win Quảng Ngãi 80
22/10/2021 Gia Lai 65, Ninh Thuận 06 Win Ninh Thuận 06
21/10/2021 Bình Định 86, Quảng Bình 63, Quảng Trị 91 Win Bình Định 86, Win Quảng Bình 63
20/10/2021 Đà Nẵng 47, Khánh Hòa 88 Miss
19/10/2021 Đắc Lắc 80, Quảng Nam 37 Win Quảng Nam 37
18/10/2021 Phú Yên 80, Thừa Thiên Huế 20 Miss
17/10/2021 Khánh Hòa 35, Kon Tum 44 Win Khánh Hòa 35
16/10/2021 Đà Nẵng 04, Đắc Nông 00, Quảng Ngãi 36 Win Đà Nẵng 04
15/10/2021 Gia Lai 26, Ninh Thuận 81 Win Gia Lai 26, Win Ninh Thuận 81
14/10/2021 Bình Định 92, Quảng Bình 16, Quảng Trị 18 Miss
13/10/2021 Đà Nẵng 71, Khánh Hòa 88 Miss
12/10/2021 Đắc Lắc 79, Quảng Nam 57 Win Quảng Nam 57
11/10/2021 Phú Yên 15, Thừa Thiên Huế 26 Miss
10/10/2021 Khánh Hòa 24, Kon Tum 13 Win Kon Tum 13
09/10/2021 Đà Nẵng 70, Đắc Nông 32, Quảng Ngãi 35 Win Quảng Ngãi 35
08/10/2021 Gia Lai 74, Ninh Thuận 66 Win Ninh Thuận 66
07/10/2021 Bình Định 55, Quảng Bình 80, Quảng Trị 30 Miss
06/10/2021 Đà Nẵng 97, Khánh Hòa 38 Win Khánh Hòa 38
05/10/2021 Đắc Lắc 66, Quảng Nam 93 Win Đắc Lắc 66x2
04/10/2021 Phú Yên 47, Thừa Thiên Huế 46 Win Thừa Thiên Huế 46
03/10/2021 Khánh Hòa 13, Kon Tum 43 Win Khánh Hòa 13x2
02/10/2021 Đà Nẵng 49, Đắc Nông 62, Quảng Ngãi 74 Win Đắc Nông 62, Win Quảng Ngãi 74
01/10/2021 Gia Lai 69, Ninh Thuận 97 Win Gia Lai 69, Win Ninh Thuận 97
30/09/2021 Bình Định 60, Quảng Bình 75, Quảng Trị 80 Win Bình Định 60, Win Quảng Trị 80
29/09/2021 Đà Nẵng 16, Khánh Hòa 75 Miss
28/09/2021 Đắc Lắc 97, Quảng Nam 11 Win Quảng Nam 11
27/09/2021 Phú Yên 99, Thừa Thiên Huế 99 Miss
26/09/2021 Khánh Hòa 87, Kon Tum 85 Win Khánh Hòa 87, Win Kon Tum 85
25/09/2021 Đà Nẵng 53, Đắc Nông 78, Quảng Ngãi 83 Win Đắc Nông 78
24/09/2021 Gia Lai 60, Ninh Thuận 40 Win Ninh Thuận 40
23/09/2021 Bình Định 44, Quảng Bình 42, Quảng Trị 55 Win Bình Định 44, Win Quảng Bình 42
22/09/2021 Đà Nẵng 80, Khánh Hòa 62 Win Khánh Hòa 62
21/09/2021 Đắc Lắc 62, Quảng Nam 81 Win Quảng Nam 81
20/09/2021 Phú Yên 76, Thừa Thiên Huế 66 Miss
19/09/2021 Khánh Hòa 64, Kon Tum 11 Win Khánh Hòa 64, Win Kon Tum 11
18/09/2021 Đà Nẵng 45, Đắc Nông 64, Quảng Ngãi 94 Miss
17/09/2021 Gia Lai 08, Ninh Thuận 00 Miss
16/09/2021 Bình Định 21, Quảng Bình 97, Quảng Trị 65 Win Quảng Bình 97, Win Quảng Trị 65
15/09/2021 Đà Nẵng 97, Khánh Hòa 70 Win Khánh Hòa 70x2
14/09/2021 Đắc Lắc 48, Quảng Nam 37 Miss
13/09/2021 Phú Yên 98, Thừa Thiên Huế 78 Miss
12/09/2021 Khánh Hòa 35, Kon Tum 70 Miss
11/09/2021 Đà Nẵng 11, Đắc Nông 72, Quảng Ngãi 82 Win Đắc Nông 72
10/09/2021 Gia Lai 80, Ninh Thuận 22 Miss
09/09/2021 Bình Định 41, Quảng Bình 94, Quảng Trị 94 Win Quảng Bình 94
08/09/2021 Đà Nẵng 84, Khánh Hòa 96 Win Đà Nẵng 84, Win Khánh Hòa 96x2
07/09/2021 Đắc Lắc 69, Quảng Nam 68 Miss
06/09/2021 Phú Yên 17, Thừa Thiên Huế 98 Win Phú Yên 17, Win Thừa Thiên Huế 98
05/09/2021 Khánh Hòa 51, Kon Tum 59 Win Khánh Hòa 51, Win Kon Tum 59
04/09/2021 Đà Nẵng 05, Đắc Nông 99, Quảng Ngãi - Win Đà Nẵng 05, Win Quảng Ngãi -x18
03/09/2021 Gia Lai 56, Ninh Thuận 29 Miss
02/09/2021 Bình Định 08, Quảng Bình 85, Quảng Trị 82 Win Bình Định 08, Win Quảng Bình 85, Win Quảng Trị 82x2
01/09/2021 Đà Nẵng 46, Khánh Hòa 30 Win Khánh Hòa 30
31/08/2021 Đắc Lắc 25, Quảng Nam 12 Win Quảng Nam 12
30/08/2021 Phú Yên 50, Thừa Thiên Huế 81 Miss
29/08/2021 Khánh Hòa 35, Kon Tum 76 Win Kon Tum 76
28/08/2021 Đà Nẵng 14, Đắc Nông 66, Quảng Ngãi 80 Win Đắc Nông 66
27/08/2021 Gia Lai 89, Ninh Thuận 18 Miss
26/08/2021 Bình Định 41, Quảng Bình 66, Quảng Trị 72 Miss
25/08/2021 Đà Nẵng 71, Khánh Hòa 00 Win Khánh Hòa 00
24/08/2021 Đắc Lắc 14, Quảng Nam 99 Miss
23/08/2021 Phú Yên 68, Thừa Thiên Huế 35 Win Phú Yên 68
22/08/2021 Khánh Hòa 39, Kon Tum 99 Win Kon Tum 99
21/08/2021 Đà Nẵng 41, Đắc Nông 00, Quảng Ngãi 77 Win Đắc Nông 00
20/08/2021 Gia Lai 39, Ninh Thuận 26 Miss
19/08/2021 Bình Định 25, Quảng Bình 28, Quảng Trị 08 Win Bình Định 25
18/08/2021 Đà Nẵng 71, Khánh Hòa 14 Miss
17/08/2021 Đắc Lắc 23, Quảng Nam 18 Win Quảng Nam 18
16/08/2021 Phú Yên 34, Thừa Thiên Huế 27 Win Phú Yên 34
15/08/2021 Khánh Hòa 26, Kon Tum 67 Win Khánh Hòa 26
14/08/2021 Đà Nẵng 69, Đắc Nông 17, Quảng Ngãi 97 Win Đà Nẵng 69, Win Đắc Nông 17
13/08/2021 Gia Lai 46, Ninh Thuận 42 Win Gia Lai 46x2
26/07/2021 Phú Yên 13, Thừa Thiên Huế 82 Miss
25/07/2021 Khánh Hòa 49, Kon Tum 30 Win Khánh Hòa 49, Win Kon Tum 30
24/07/2021 Đà Nẵng 73, Đắc Nông 65, Quảng Ngãi 60 Win Đắc Nông 65
23/07/2021 Gia Lai 73, Ninh Thuận 14 Win Ninh Thuận 14
22/07/2021 Bình Định 84, Quảng Bình 09, Quảng Trị 53 Win Quảng Bình 09x2, Win Quảng Trị 53
21/07/2021 Đà Nẵng 33, Khánh Hòa 55 Win Khánh Hòa 55
20/07/2021 Đắc Lắc 75, Quảng Nam 95 Win Đắc Lắc 75
19/07/2021 Phú Yên 04, Thừa Thiên Huế 66 Win Phú Yên 04, Win Thừa Thiên Huế 66
18/07/2021 Khánh Hòa 15, Kon Tum 09 Win Khánh Hòa 15, Win Kon Tum 09
17/07/2021 Đà Nẵng 73, Đắc Nông 62, Quảng Ngãi 75 Win Đà Nẵng 73, Win Đắc Nông 62, Win Quảng Ngãi 75
16/07/2021 Gia Lai 33, Ninh Thuận 86 Miss
15/07/2021 Bình Định 80, Quảng Bình 46, Quảng Trị 12 Miss
14/07/2021 Đà Nẵng 48, Khánh Hòa 40 Win Đà Nẵng 48
13/07/2021 Đắc Lắc 49, Quảng Nam 65 Miss
12/07/2021 Phú Yên 80, Thừa Thiên Huế 64 Win Thừa Thiên Huế 64
11/07/2021 Khánh Hòa 56, Kon Tum 48 Win Kon Tum 48
10/07/2021 Đà Nẵng 83, Đắc Nông 08, Quảng Ngãi 89 Win Đắc Nông 08
09/07/2021 Gia Lai 71, Ninh Thuận 00 Win Ninh Thuận 00
08/07/2021 Bình Định 36, Quảng Bình 11, Quảng Trị 10 Win Bình Định 36, Win Quảng Trị 10
07/07/2021 Đà Nẵng 55, Khánh Hòa 55 Miss
06/07/2021 Đắc Lắc 90, Quảng Nam 97 Win Đắc Lắc 90, Win Quảng Nam 97
05/07/2021 Phú Yên 95, Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên 95, Win Thừa Thiên Huế 80
04/07/2021 Khánh Hòa 78, Kon Tum 75 Miss
03/07/2021 Đà Nẵng 00, Đắc Nông 31, Quảng Ngãi 25 Win Đà Nẵng 00x2
02/07/2021 Gia Lai 16, Ninh Thuận 40 Win Gia Lai 16
01/07/2021 Bình Định 52, Quảng Bình 73, Quảng Trị 16 Win Bình Định 52x2, Win Quảng Bình 73, Win Quảng Trị 16
30/06/2021 Đà Nẵng 23, Khánh Hòa 53 Win Đà Nẵng 23x2, Win Khánh Hòa 53
29/06/2021 Đắc Lắc 11, Quảng Nam 69 Win Quảng Nam 69
28/06/2021 Phú Yên 64, Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên 64
27/06/2021 Khánh Hòa 65, Kon Tum 13 Win Khánh Hòa 65, Win Kon Tum 13
26/06/2021 Đà Nẵng 30, Đắc Nông 91, Quảng Ngãi 06 Win Đà Nẵng 30x2, Win Đắc Nông 91, Win Quảng Ngãi 06
25/06/2021 Gia Lai 25, Ninh Thuận 53 Win Gia Lai 25, Win Ninh Thuận 53
24/06/2021 Bình Định 22, Quảng Bình 37, Quảng Trị 33 Win Quảng Bình 37, Win Quảng Trị 33
23/06/2021 Đà Nẵng 32, Khánh Hòa 52 Win Khánh Hòa 52
22/06/2021 Đắc Lắc 42, Quảng Nam 57 Win Đắc Lắc 42, Win Quảng Nam 57
21/06/2021 Phú Yên 97, Thừa Thiên Huế 09 Win Phú Yên 97, Win Thừa Thiên Huế 09
20/06/2021 Khánh Hòa 25, Kon Tum 61 Miss
19/06/2021 Đà Nẵng 53, Đắc Nông 72, Quảng Ngãi 82 Win Đà Nẵng 53, Win Đắc Nông 72, Win Quảng Ngãi 82
18/06/2021 Gia Lai 12, Ninh Thuận 62 Miss
17/06/2021 Bình Định 70, Quảng Bình 60, Quảng Trị 21 Win Quảng Trị 21
16/06/2021 Đà Nẵng 99, Khánh Hòa 96 Win Đà Nẵng 99, Win Khánh Hòa 96
15/06/2021 Đắc Lắc 49, Quảng Nam 07 Win Đắc Lắc 49, Win Quảng Nam 07
14/06/2021 Phú Yên 23, Thừa Thiên Huế 30 Win Thừa Thiên Huế 30
13/06/2021 Khánh Hòa 25, Kon Tum 07 Win Khánh Hòa 25, Win Kon Tum 07
12/06/2021 Đà Nẵng 12, Đắc Nông 28, Quảng Ngãi 32 Win Đà Nẵng 12, Win Đắc Nông 28
11/06/2021 Gia Lai 01, Ninh Thuận 62 Win Gia Lai 01, Win Ninh Thuận 62
10/06/2021 Bình Định 57, Quảng Bình 28, Quảng Trị 06 Win Bình Định 57, Win Quảng Trị 06
09/06/2021 Đà Nẵng 85, Khánh Hòa 18 Win Đà Nẵng 85, Win Khánh Hòa 18
08/06/2021 Đắc Lắc 58, Quảng Nam 29 Win Đắc Lắc 58, Win Quảng Nam 29
07/06/2021 Phú Yên 44, Thừa Thiên Huế 89 Win Phú Yên 44, Win Thừa Thiên Huế 89
06/06/2021 Khánh Hòa 80, Kon Tum 57 Win Khánh Hòa 80
05/06/2021 Đà Nẵng 15, Đắc Nông 00, Quảng Ngãi 28 Win Đà Nẵng 15, Win Đắc Nông 00, Win Quảng Ngãi 28
04/06/2021 Gia Lai 13, Ninh Thuận 58 Miss
03/06/2021 Bình Định 66, Quảng Bình 58, Quảng Trị 76 Win Bình Định 66, Win Quảng Bình 58
02/06/2021 Đà Nẵng 63, Khánh Hòa 32 Win Đà Nẵng 63, Win Khánh Hòa 32
01/06/2021 Đắc Lắc 35, Quảng Nam 50 Miss
31/05/2021 Phú Yên 77, Thừa Thiên Huế 86 Win Phú Yên 77
30/05/2021 Khánh Hòa 35, Kon Tum 84 Win Khánh Hòa 35, Win Kon Tum 84
29/05/2021 Đà Nẵng 29, Đắc Nông 86, Quảng Ngãi 46 Win Đà Nẵng 29, Win Đắc Nông 86, Win Quảng Ngãi 46
28/05/2021 Gia Lai 76, Ninh Thuận 45 Win Gia Lai 76, Win Ninh Thuận 45
27/05/2021 Bình Định 24, Quảng Bình 59, Quảng Trị 38 Win Quảng Bình 59, Win Quảng Trị 38
26/05/2021 Đà Nẵng 66, Khánh Hòa 17 Win Đà Nẵng 66, Win Khánh Hòa 17
25/05/2021 Đắc Lắc 48, Quảng Nam 01 Win Quảng Nam 01
24/05/2021 Phú Yên 68, Thừa Thiên Huế 26 Win Phú Yên 68, Win Thừa Thiên Huế 26
23/05/2021 Khánh Hòa 47, Kon Tum 87 Win Khánh Hòa 47
22/05/2021 Đà Nẵng 40, Đắc Nông 40, Quảng Ngãi 14 Win Đắc Nông 40, Win Quảng Ngãi 14
21/05/2021 Gia Lai 72, Ninh Thuận 01 Win Gia Lai 72, Win Ninh Thuận 01
20/05/2021 Bình Định 40, Quảng Bình 25, Quảng Trị 67 Win Bình Định 40, Win Quảng Bình 25
19/05/2021 Đà Nẵng 73, Khánh Hòa 74 Win Khánh Hòa 74
18/05/2021 Đắc Lắc 49, Quảng Nam 76 Win Đắc Lắc 49
17/05/2021 Phú Yên 70, Thừa Thiên Huế 14 Win Phú Yên 70x2, Win Thừa Thiên Huế 14
16/05/2021 Khánh Hòa 22, Kon Tum 68 Win Khánh Hòa 22
15/05/2021 Đà Nẵng 90, Đắc Nông 14, Quảng Ngãi 70 Win Đà Nẵng 90, Win Đắc Nông 14
14/05/2021 Gia Lai 06, Ninh Thuận 32 Win Gia Lai 06, Win Ninh Thuận 32
13/05/2021 Bình Định 53, Quảng Bình 39, Quảng Trị 09 Win Bình Định 53, Win Quảng Trị 09
12/05/2021 Đà Nẵng 00, Khánh Hòa 63 Win Đà Nẵng 00, Win Khánh Hòa 63
11/05/2021 Đắc Lắc 75, Quảng Nam 71 Win Đắc Lắc 75
10/05/2021 Phú Yên 20, Thừa Thiên Huế 66 Win Phú Yên 20, Win Thừa Thiên Huế 66
09/05/2021 Khánh Hòa 17, Kon Tum 50 Win Khánh Hòa 17, Win Kon Tum 50
08/05/2021 Đà Nẵng 36, Đắc Nông 82, Quảng Ngãi 62 Win Đắc Nông 82, Win Quảng Ngãi 62
07/05/2021 Gia Lai 84, Ninh Thuận 69 Win Gia Lai 84, Win Ninh Thuận 69
06/05/2021 Bình Định 98, Quảng Bình 87, Quảng Trị 18 Win Bình Định 98, Win Quảng Bình 87, Win Quảng Trị 18
05/05/2021 Đà Nẵng 49, Khánh Hòa 62 Win Đà Nẵng 49
04/05/2021 Đắc Lắc 55, Quảng Nam 29 Win Đắc Lắc 55, Win Quảng Nam 29
03/05/2021 Phú Yên 13, Thừa Thiên Huế 99 Miss
02/05/2021 Khánh Hòa 87, Kon Tum 62 Win Khánh Hòa 87, Win Kon Tum 62
01/05/2021 Đà Nẵng 10, Đắc Nông 53, Quảng Ngãi 30 Win Quảng Ngãi 30
30/04/2021 Gia Lai 26, Ninh Thuận 70 Win Gia Lai 26
29/04/2021 Bình Định 27, Quảng Bình 02, Quảng Trị 72 Win Quảng Bình 02
28/04/2021 Đà Nẵng 20, Khánh Hòa 37 Win Đà Nẵng 20, Win Khánh Hòa 37
27/04/2021 Đắc Lắc 02, Quảng Nam 55 Win Đắc Lắc 02
26/04/2021 Phú Yên 84, Thừa Thiên Huế 68 Win Phú Yên 84
25/04/2021 Khánh Hòa 04, Kon Tum 95 Win Khánh Hòa 04, Win Kon Tum 95
24/04/2021 Đà Nẵng 82, Đắc Nông 35, Quảng Ngãi 10 Win Đà Nẵng 82x2, Win Đắc Nông 35
21/04/2021 Đà Nẵng 81, Khánh Hòa 36 Win Khánh Hòa 36
20/04/2021 Đắc Lắc 04, Quảng Nam 94 Win Đắc Lắc 04, Win Quảng Nam 94
19/04/2021 Phú Yên 45, Thừa Thiên Huế 00 Win Phú Yên 45, Win Thừa Thiên Huế 00
18/04/2021 Khánh Hòa 94, Kon Tum 77 Win Khánh Hòa 94, Win Kon Tum 77
17/04/2021 Đà Nẵng 51, Đắc Nông 05, Quảng Ngãi 44 Win Đắc Nông 05, Win Quảng Ngãi 44
16/04/2021 Gia Lai 84, Ninh Thuận 22 Win Gia Lai 84, Win Ninh Thuận 22
15/04/2021 Bình Định 85, Quảng Bình 58, Quảng Trị 23 Win Bình Định 85, Win Quảng Bình 58, Win Quảng Trị 23
14/04/2021 Đà Nẵng 76, Khánh Hòa - Win Đà Nẵng 76, Win Khánh Hòa -x2
13/04/2021 Đắc Lắc 11, Quảng Nam 96 Win Đắc Lắc 11, Win Quảng Nam 96
12/04/2021 Phú Yên 33, Thừa Thiên Huế 94 Win Thừa Thiên Huế 94
11/04/2021 Khánh Hòa 28, Kon Tum 72 Miss
10/04/2021 Đà Nẵng 89, Đắc Nông 93, Quảng Ngãi 19 Win Đà Nẵng 89, Win Đắc Nông 93
09/04/2021 Gia Lai 89, Ninh Thuận 50 Win Gia Lai 89x2, Win Ninh Thuận 50
08/04/2021 Bình Định 26, Quảng Bình 98, Quảng Trị 15 Win Quảng Trị 15x2
07/04/2021 Đà Nẵng 36, Khánh Hòa 66 Win Khánh Hòa 66
06/04/2021 Đắc Lắc 90, Quảng Nam 14 Miss
05/04/2021 Phú Yên 15, Thừa Thiên Huế 99 Win Thừa Thiên Huế 99
04/04/2021 Khánh Hòa 17, Kon Tum 29 Win Khánh Hòa 17x2, Win Kon Tum 29
03/04/2021 Đà Nẵng 45, Đắc Nông 99, Quảng Ngãi 73 Win Đà Nẵng 45x2, Win Đắc Nông 99, Win Quảng Ngãi 73
02/04/2021 Gia Lai 14, Ninh Thuận 60 Win Gia Lai 14, Win Ninh Thuận 60
01/04/2021 Bình Định 35, Quảng Bình 25, Quảng Trị 50 Win Bình Định 35x2
31/03/2021 Đà Nẵng 10, Khánh Hòa 56 Win Đà Nẵng 10, Win Khánh Hòa 56x2
30/03/2021 Đắc Lắc 72, Quảng Nam 84 Win Đắc Lắc 72x2, Win Quảng Nam 84
29/03/2021 Phú Yên 75, Thừa Thiên Huế 03 Win Thừa Thiên Huế 03x2
28/03/2021 Khánh Hòa 85, Kon Tum 27 Win Kon Tum 27
27/03/2021 Đà Nẵng 86, Đắc Nông 52, Quảng Ngãi 81 Win Đà Nẵng 86, Win Đắc Nông 52, Win Quảng Ngãi 81
26/03/2021 Gia Lai 88, Ninh Thuận 32 Win Gia Lai 88
25/03/2021 Bình Định 79, Quảng Bình 40, Quảng Trị 64 Win Quảng Trị 64
24/03/2021 Đà Nẵng 88, Khánh Hòa 22 Miss
23/03/2021 Đắc Lắc 84, Quảng Nam 90 Win Đắc Lắc 84x2
22/03/2021 Phú Yên 40, Thừa Thiên Huế 68 Miss
21/03/2021 Khánh Hòa 98, Kon Tum 02 Win Khánh Hòa 98, Win Kon Tum 02
20/03/2021 Đà Nẵng 48, Đắc Nông 52, Quảng Ngãi 44 Win Đắc Nông 52, Win Quảng Ngãi 44
19/03/2021 Gia Lai 40, Ninh Thuận 81 Win Gia Lai 40, Win Ninh Thuận 81
18/03/2021 Bình Định 34, Quảng Bình 11, Quảng Trị 49 Win Quảng Bình 11
17/03/2021 Đà Nẵng 97, Khánh Hòa 48 Win Đà Nẵng 97
16/03/2021 Đắc Lắc 03, Quảng Nam 98 Win Đắc Lắc 03
15/03/2021 Phú Yên 19, Thừa Thiên Huế 04 Win Thừa Thiên Huế 04
14/03/2021 Khánh Hòa 19, Kon Tum 30 Win Kon Tum 30
13/03/2021 Đà Nẵng 21, Đắc Nông 78, Quảng Ngãi 79 Win Đà Nẵng 21, Win Đắc Nông 78, Win Quảng Ngãi 79
12/03/2021 Gia Lai 83, Ninh Thuận 22 Win Gia Lai 83, Win Ninh Thuận 22
11/03/2021 Bình Định 31, Quảng Bình 68, Quảng Trị 52 Win Bình Định 31, Win Quảng Bình 68, Win Quảng Trị 52
10/03/2021 Đà Nẵng 33, Khánh Hòa 31 Win Khánh Hòa 31
09/03/2021 Đắc Lắc 01, Quảng Nam 05 Win Đắc Lắc 01, Win Quảng Nam 05
08/03/2021 Phú Yên 29, Thừa Thiên Huế 35 Win Phú Yên 29, Win Thừa Thiên Huế 35
07/03/2021 Khánh Hòa 74, Kon Tum 76 Win Khánh Hòa 74
06/03/2021 Đà Nẵng 39, Đắc Nông 14, Quảng Ngãi 02 Win Đà Nẵng 39, Win Đắc Nông 14, Win Quảng Ngãi 02
05/03/2021 Gia Lai 37, Ninh Thuận 34 Miss
04/03/2021 Bình Định 04, Quảng Bình 61, Quảng Trị 88 Win Bình Định 04x2, Win Quảng Trị 88
03/03/2021 Đà Nẵng 65, Khánh Hòa 45 Win Đà Nẵng 65, Win Khánh Hòa 45
02/03/2021 Đắc Lắc 16, Quảng Nam 80 Win Đắc Lắc 16, Win Quảng Nam 80
01/03/2021 Phú Yên 87, Thừa Thiên Huế 72 Win Phú Yên 87, Win Thừa Thiên Huế 72
28/02/2021 Khánh Hòa 65, Kon Tum 04 Win Khánh Hòa 65, Win Kon Tum 04
27/02/2021 Đà Nẵng 97, Đắc Nông 53, Quảng Ngãi 64 Win Đà Nẵng 97, Win Đắc Nông 53, Win Quảng Ngãi 64
26/02/2021 Gia Lai 87, Ninh Thuận 78 Win Gia Lai 87x3, Win Ninh Thuận 78
25/02/2021 Bình Định 02, Quảng Bình 93, Quảng Trị 46 Miss
24/02/2021 Đà Nẵng 20, Khánh Hòa 30 Win Đà Nẵng 20
23/02/2021 Đắc Lắc 14, Quảng Nam 36 Win Đắc Lắc 14, Win Quảng Nam 36
22/02/2021 Phú Yên 78, Thừa Thiên Huế 76 Win Phú Yên 78, Win Thừa Thiên Huế 76
21/02/2021 Khánh Hòa 93, Kon Tum 36 Miss
20/02/2021 Đà Nẵng 45, Đắc Nông 90, Quảng Ngãi 77 Win Đà Nẵng 45x2, Win Đắc Nông 90, Win Quảng Ngãi 77
19/02/2021 Gia Lai 75, Ninh Thuận 86 Win Gia Lai 75, Win Ninh Thuận 86
18/02/2021 Bình Định 83, Quảng Bình 52, Quảng Trị 04 Win Bình Định 83, Win Quảng Trị 04x2
17/02/2021 Đà Nẵng 53, Khánh Hòa 36 Win Khánh Hòa 36
16/02/2021 Đắc Lắc 58, Quảng Nam 53 Win Đắc Lắc 58x2, Win Quảng Nam 53
15/02/2021 Phú Yên 97, Thừa Thiên Huế 04 Win Phú Yên 97, Win Thừa Thiên Huế 04
11/02/2021 Bình Định 89, Quảng Bình 22, Quảng Trị 77 Win Bình Định 89, Win Quảng Bình 22, Win Quảng Trị 77
10/02/2021 Đà Nẵng 45, Khánh Hòa 39 Win Đà Nẵng 45, Win Khánh Hòa 39
09/02/2021 Đắc Lắc 60, Quảng Nam 37 Win Quảng Nam 37
08/02/2021 Phú Yên 74, Thừa Thiên Huế 84 Win Phú Yên 74, Win Thừa Thiên Huế 84
07/02/2021 Khánh Hòa 77, Kon Tum 46 Win Khánh Hòa 77, Win Kon Tum 46
06/02/2021 Đà Nẵng 85, Đắc Nông 21, Quảng Ngãi 18 Win Quảng Ngãi 18
05/02/2021 Gia Lai 59, Ninh Thuận 73 Win Ninh Thuận 73
04/02/2021 Bình Định 70, Quảng Bình 52, Quảng Trị 67 Win Quảng Trị 67
03/02/2021 Đà Nẵng 21, Khánh Hòa 78 Win Khánh Hòa 78x2
02/02/2021 Đắc Lắc 87, Quảng Nam 29 Win Đắc Lắc 87
01/02/2021 Phú Yên 93, Thừa Thiên Huế 17 Win Phú Yên 93
31/01/2021 Khánh Hòa 80, Kon Tum 66 Win Khánh Hòa 80, Win Kon Tum 66x2
30/01/2021 Đà Nẵng 13, Đắc Nông 77, Quảng Ngãi 36 Win Đà Nẵng 13x2, Win Đắc Nông 77
29/01/2021 Gia Lai 89, Ninh Thuận 13 Win Gia Lai 89
28/01/2021 Bình Định 22, Quảng Bình 01, Quảng Trị 74 Win Bình Định 22, Win Quảng Bình 01, Win Quảng Trị 74
27/01/2021 Đà Nẵng 16, Khánh Hòa 94 Win Đà Nẵng 16
26/01/2021 Đắc Lắc 73, Quảng Nam 25 Win Đắc Lắc 73
25/01/2021 Phú Yên 57, Thừa Thiên Huế 61 Win Phú Yên 57
24/01/2021 Khánh Hòa 57, Kon Tum 75 Win Khánh Hòa 57, Win Kon Tum 75
23/01/2021 Đà Nẵng 65, Đắc Nông 40, Quảng Ngãi 35 Win Đắc Nông 40, Win Quảng Ngãi 35
22/01/2021 Gia Lai 47, Ninh Thuận 36 Win Ninh Thuận 36
21/01/2021 Bình Định 54, Quảng Bình 51, Quảng Trị 72 Win Bình Định 54, Win Quảng Bình 51
20/01/2021 Đà Nẵng 43, Khánh Hòa 10 Win Đà Nẵng 43
19/01/2021 Đắc Lắc 21, Quảng Nam 41 Win Quảng Nam 41
18/01/2021 Phú Yên 46, Thừa Thiên Huế 58 Miss
17/01/2021 Khánh Hòa 18, Kon Tum 58 Win Khánh Hòa 18, Win Kon Tum 58
16/01/2021 Đà Nẵng 49, Đắc Nông 62, Quảng Ngãi 83 Win Quảng Ngãi 83
15/01/2021 Gia Lai 10, Ninh Thuận 49 Miss
14/01/2021 Bình Định 25, Quảng Bình 22, Quảng Trị 79 Miss
13/01/2021 Đà Nẵng 22, Khánh Hòa 31 Miss
12/01/2021 Đắc Lắc 67, Quảng Nam 36 Win Quảng Nam 36
11/01/2021 Phú Yên 19, Thừa Thiên Huế 44 Win Thừa Thiên Huế 44
10/01/2021 Khánh Hòa 41, Kon Tum 63 Win Khánh Hòa 41, Win Kon Tum 63
09/01/2021 Đà Nẵng 72, Đắc Nông 47, Quảng Ngãi 32 Win Đắc Nông 47, Win Quảng Ngãi 32
08/01/2021 Gia Lai 03, Ninh Thuận 48 Win Gia Lai 03, Win Ninh Thuận 48
07/01/2021 Bình Định 15, Quảng Bình 22, Quảng Trị 93 Win Bình Định 15, Win Quảng Bình 22, Win Quảng Trị 93
06/01/2021 Đà Nẵng 62, Khánh Hòa 94 Win Khánh Hòa 94
05/01/2021 Đắc Lắc 17, Quảng Nam 64 Win Quảng Nam 64
04/01/2021 Phú Yên 86, Thừa Thiên Huế 72 Win Phú Yên 86, Win Thừa Thiên Huế 72
03/01/2021 Khánh Hòa 23, Kon Tum 05 Win Kon Tum 05
02/01/2021 Đà Nẵng 21, Đắc Nông 17, Quảng Ngãi 53 Win Đắc Nông 17
01/01/2021 Gia Lai 82, Ninh Thuận 23 Win Gia Lai 82
31/12/2020 Bình Định 43, Quảng Bình 99, Quảng Trị 54 Miss
30/12/2020 Đà Nẵng 56, Khánh Hòa 98 Win Khánh Hòa 98
29/12/2020 Đắc Lắc 02, Quảng Nam 37 Win Đắc Lắc 02
28/12/2020 Phú Yên 26, Thừa Thiên Huế 72 Win Thừa Thiên Huế 72
27/12/2020 Khánh Hòa 11, Kon Tum 52 Miss
26/12/2020 Đà Nẵng 91, Đắc Nông 64, Quảng Ngãi 23 Win Đà Nẵng 91, Win Quảng Ngãi 23
25/12/2020 Gia Lai 63, Ninh Thuận 13 Win Ninh Thuận 13x2
24/12/2020 Bình Định 14, Quảng Bình 80, Quảng Trị 67 Win Bình Định 14, Win Quảng Trị 67x2
23/12/2020 Đà Nẵng 19, Khánh Hòa 20 Win Khánh Hòa 20
22/12/2020 Đắc Lắc 41, Quảng Nam 81 Win Đắc Lắc 41, Win Quảng Nam 81
21/12/2020 Phú Yên 67, Thừa Thiên Huế 95 Win Phú Yên 67
20/12/2020 Khánh Hòa 67, Kon Tum 71 Win Khánh Hòa 67x2
19/12/2020 Đà Nẵng 01, Đắc Nông 09, Quảng Ngãi 82 Win Đà Nẵng 01, Win Đắc Nông 09, Win Quảng Ngãi 82
18/12/2020 Gia Lai 81, Ninh Thuận 27 Win Ninh Thuận 27
17/12/2020 Bình Định 89, Quảng Bình 94, Quảng Trị 18 Win Quảng Bình 94
16/12/2020 Đà Nẵng 15, Khánh Hòa 77 Win Đà Nẵng 15, Win Khánh Hòa 77
15/12/2020 Đắc Lắc 81, Quảng Nam 30 Win Quảng Nam 30
14/12/2020 Phú Yên 50, Thừa Thiên Huế 84 Win Phú Yên 50
13/12/2020 Khánh Hòa 46, Kon Tum 75 Win Kon Tum 75
12/12/2020 Đà Nẵng 36, Đắc Nông 21, Quảng Ngãi 27 Win Đà Nẵng 36x2, Win Đắc Nông 21, Win Quảng Ngãi 27
11/12/2020 Gia Lai 14, Ninh Thuận 81 Win Ninh Thuận 81
10/12/2020 Bình Định 87, Quảng Bình 14, Quảng Trị 32 Win Quảng Bình 14
09/12/2020 Đà Nẵng 43, Khánh Hòa 71 Win Đà Nẵng 43
08/12/2020 Đắc Lắc 23, Quảng Nam 85 Win Quảng Nam 85
07/12/2020 Phú Yên 77, Thừa Thiên Huế 87 Win Phú Yên 77
06/12/2020 Khánh Hòa 47, Kon Tum 14 Win Khánh Hòa 47x2, Win Kon Tum 14
05/12/2020 Đà Nẵng 81, Đắc Nông 76, Quảng Ngãi 17 Win Đà Nẵng 81, Win Đắc Nông 76
04/12/2020 Gia Lai 51, Ninh Thuận 74 Win Ninh Thuận 74
03/12/2020 Bình Định 50, Quảng Bình 52, Quảng Trị 64 Win Bình Định 50, Win Quảng Bình 52, Win Quảng Trị 64
02/12/2020 Đà Nẵng 88, Khánh Hòa 39 Win Đà Nẵng 88, Win Khánh Hòa 39x2
01/12/2020 Đắc Lắc 76, Quảng Nam 41 Win Đắc Lắc 76x4
30/11/2020 Phú Yên 56, Thừa Thiên Huế 78 Win Phú Yên 56
29/11/2020 Khánh Hòa 36, Kon Tum 83 Win Khánh Hòa 36, Win Kon Tum 83
28/11/2020 Đà Nẵng 58, Đắc Nông 43, Quảng Ngãi 05 Win Đà Nẵng 58, Win Quảng Ngãi 05
27/11/2020 Gia Lai 36, Ninh Thuận 27 Win Ninh Thuận 27
26/11/2020 Bình Định 83, Quảng Bình 62, Quảng Trị 81 Win Quảng Trị 81
25/11/2020 Đà Nẵng 44, Khánh Hòa 31 Win Đà Nẵng 44x2
24/11/2020 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 62 Win Đắc Lắc 71
23/11/2020 Phú Yên 76, Thừa Thiên Huế 25 Win Thừa Thiên Huế 25
22/11/2020 Khánh Hòa 39, Kon Tum 73 Miss
21/11/2020 Đà Nẵng 72, Đắc Nông 12, Quảng Ngãi 60 Win Đà Nẵng 72, Win Quảng Ngãi 60
20/11/2020 Gia Lai 12, Ninh Thuận 56 Miss
19/11/2020 Bình Định 42, Quảng Bình 70, Quảng Trị 33 Win Quảng Bình 70, Win Quảng Trị 33
18/11/2020 Đà Nẵng 53, Khánh Hòa 37 Win Đà Nẵng 53, Win Khánh Hòa 37
17/11/2020 Đắc Lắc 84, Quảng Nam 12 Miss
16/11/2020 Phú Yên 06, Thừa Thiên Huế 12 Win Phú Yên 06
15/11/2020 Khánh Hòa 05, Kon Tum 31 Win Khánh Hòa 05
14/11/2020 Đà Nẵng 52, Đắc Nông 45, Quảng Ngãi 16 Miss
13/11/2020 Gia Lai 59, Ninh Thuận 88 Miss
12/11/2020 Bình Định 42, Quảng Bình 11, Quảng Trị 32 Win Bình Định 42
11/11/2020 Đà Nẵng 73, Khánh Hòa 07 Win Đà Nẵng 73, Win Khánh Hòa 07x2
10/11/2020 Đắc Lắc 24, Quảng Nam 97 Miss
09/11/2020 Phú Yên 95, Thừa Thiên Huế 69 Win Phú Yên 95, Win Thừa Thiên Huế 69
08/11/2020 Khánh Hòa 67, Kon Tum 93 Win Kon Tum 93
07/11/2020 Đà Nẵng 54, Đắc Nông 32, Quảng Ngãi 50 Win Đà Nẵng 54, Win Đắc Nông 32, Win Quảng Ngãi 50
06/11/2020 Gia Lai 79, Ninh Thuận 27 Win Ninh Thuận 27
05/11/2020 Bình Định 47, Quảng Bình 42, Quảng Trị 30 Win Quảng Bình 42, Win Quảng Trị 30
04/11/2020 Đà Nẵng 63, Khánh Hòa 75 Win Đà Nẵng 63, Win Khánh Hòa 75
03/11/2020 Đắc Lắc 51, Quảng Nam 34 Miss
02/11/2020 Phú Yên 03, Thừa Thiên Huế 29 Win Phú Yên 03, Win Thừa Thiên Huế 29
01/11/2020 Khánh Hòa 84, Kon Tum 17 Win Kon Tum 17
31/10/2020 Đà Nẵng 98, Đắc Nông 83, Quảng Ngãi 49 Win Đà Nẵng 98, Win Đắc Nông 83
30/10/2020 Gia Lai 39, Ninh Thuận 68 Win Gia Lai 39, Win Ninh Thuận 68
29/10/2020 Bình Định 37, Quảng Bình 22, Quảng Trị 21 Win Bình Định 37, Win Quảng Bình 22, Win Quảng Trị 21
28/10/2020 Đà Nẵng 64, Khánh Hòa 30 Win Khánh Hòa 30
27/10/2020 Đắc Lắc 42, Quảng Nam 13 Win Quảng Nam 13
26/10/2020 Phú Yên 21, Thừa Thiên Huế 70 Miss
25/10/2020 Khánh Hòa 20, Kon Tum 52 Win Kon Tum 52
24/10/2020 Đà Nẵng 66, Đắc Nông 09, Quảng Ngãi 99 Win Đắc Nông 09, Win Quảng Ngãi 99
23/10/2020 Gia Lai 22, Ninh Thuận 78 Win Ninh Thuận 78
22/10/2020 Bình Định 73, Quảng Bình 41, Quảng Trị 96 Win Bình Định 73, Win Quảng Bình 41, Win Quảng Trị 96
21/10/2020 Đà Nẵng 08, Khánh Hòa 05 Win Đà Nẵng 08, Win Khánh Hòa 05
20/10/2020 Đắc Lắc 36, Quảng Nam 57 Miss
19/10/2020 Phú Yên 94, Thừa Thiên Huế 94 Win Phú Yên 94
18/10/2020 Khánh Hòa 58, Kon Tum 38 Win Kon Tum 38
17/10/2020 Đà Nẵng 40, Đắc Nông 84, Quảng Ngãi 78 Win Đà Nẵng 40
16/10/2020 Gia Lai 35, Ninh Thuận 92 Win Ninh Thuận 92
15/10/2020 Bình Định 41, Quảng Bình 71, Quảng Trị 45 Win Quảng Bình 71, Win Quảng Trị 45
14/10/2020 Đà Nẵng 56, Khánh Hòa 67 Win Đà Nẵng 56
13/10/2020 Đắc Lắc 13, Quảng Nam 62 Win Đắc Lắc 13, Win Quảng Nam 62
12/10/2020 Phú Yên 92, Thừa Thiên Huế 03 Win Thừa Thiên Huế 03
11/10/2020 Khánh Hòa 90, Kon Tum 56 Win Khánh Hòa 90, Win Kon Tum 56
10/10/2020 Đà Nẵng 49, Đắc Nông 89, Quảng Ngãi 48 Win Quảng Ngãi 48
09/10/2020 Gia Lai 12, Ninh Thuận 69 Win Gia Lai 12
08/10/2020 Bình Định 49, Quảng Bình 49, Quảng Trị 06 Win Bình Định 49x2, Win Quảng Bình 49, Win Quảng Trị 06
07/10/2020 Đà Nẵng 44, Khánh Hòa 24 Win Khánh Hòa 24
06/10/2020 Đắc Lắc 47, Quảng Nam 54 Win Đắc Lắc 47
05/10/2020 Phú Yên 92, Thừa Thiên Huế 27 Win Phú Yên 92, Win Thừa Thiên Huế 27
04/10/2020 Khánh Hòa 18, Kon Tum 54 Win Kon Tum 54
03/10/2020 Đà Nẵng 24, Đắc Nông 90, Quảng Ngãi 18 Win Quảng Ngãi 18
02/10/2020 Gia Lai 89, Ninh Thuận 55 Win Gia Lai 89
01/10/2020 Bình Định 22, Quảng Bình 11, Quảng Trị 22 Win Quảng Trị 22
30/09/2020 Đà Nẵng 60, Khánh Hòa 36 Win Đà Nẵng 60
29/09/2020 Đắc Lắc 46, Quảng Nam 22 Win Quảng Nam 22
28/09/2020 Phú Yên 08, Thừa Thiên Huế 10 Win Phú Yên 08, Win Thừa Thiên Huế 10
27/09/2020 Khánh Hòa 23, Kon Tum 65 Win Kon Tum 65
26/09/2020 Đà Nẵng 63, Đắc Nông 49, Quảng Ngãi 46 Miss
25/09/2020 Gia Lai 32, Ninh Thuận 47 Win Gia Lai 32, Win Ninh Thuận 47
24/09/2020 Bình Định 70, Quảng Bình 27, Quảng Trị 59 Win Bình Định 70, Win Quảng Bình 27, Win Quảng Trị 59
23/09/2020 Đà Nẵng 80, Khánh Hòa 04 Win Đà Nẵng 80, Win Khánh Hòa 04
22/09/2020 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 66 Win Đắc Lắc 91, Win Quảng Nam 66
21/09/2020 Phú Yên 78, Thừa Thiên Huế 76 Win Phú Yên 78, Win Thừa Thiên Huế 76
20/09/2020 Khánh Hòa 78, Kon Tum 15 Win Khánh Hòa 78x2
19/09/2020 Đà Nẵng 22, Đắc Nông 48, Quảng Ngãi 50 Win Đà Nẵng 22, Win Quảng Ngãi 50
18/09/2020 Gia Lai 94, Ninh Thuận 22 Win Ninh Thuận 22
17/09/2020 Bình Định 11, Quảng Bình 75, Quảng Trị 01 Win Bình Định 11x2, Win Quảng Trị 01
16/09/2020 Đà Nẵng 44, Khánh Hòa 59 Win Khánh Hòa 59
15/09/2020 Đắc Lắc 68, Quảng Nam 36 Win Đắc Lắc 68, Win Quảng Nam 36
14/09/2020 Phú Yên 78, Thừa Thiên Huế 37 Win Phú Yên 78
13/09/2020 Khánh Hòa 71, Kon Tum 22 Win Khánh Hòa 71, Win Kon Tum 22
12/09/2020 Đà Nẵng 08, Đắc Nông 12, Quảng Ngãi 79 Win Đà Nẵng 08, Win Đắc Nông 12, Win Quảng Ngãi 79
11/09/2020 Gia Lai 83, Ninh Thuận 57 Win Ninh Thuận 57
10/09/2020 Bình Định 92, Quảng Bình 44, Quảng Trị 60 Win Quảng Bình 44
09/09/2020 Đà Nẵng 94, Khánh Hòa 67 Win Đà Nẵng 94, Win Khánh Hòa 67
08/09/2020 Đắc Lắc 47, Quảng Nam 77 Win Đắc Lắc 47, Win Quảng Nam 77
07/09/2020 Phú Yên 95, Thừa Thiên Huế 28 Win Phú Yên 95
06/09/2020 Khánh Hòa 48, Kon Tum 26 Win Kon Tum 26
05/09/2020 Đà Nẵng 92, Đắc Nông 00, Quảng Ngãi 80 Win Đắc Nông 00
04/09/2020 Gia Lai 34, Ninh Thuận 94 Win Gia Lai 34x2, Win Ninh Thuận 94
03/09/2020 Bình Định 12, Quảng Bình 06, Quảng Trị 72 Win Bình Định 12, Win Quảng Bình 06x2, Win Quảng Trị 72x2
02/09/2020 Đà Nẵng 00, Khánh Hòa 48 Win Đà Nẵng 00, Win Khánh Hòa 48
01/09/2020 Đắc Lắc 08, Quảng Nam 70 Win Đắc Lắc 08, Win Quảng Nam 70
31/08/2020 Phú Yên 91, Thừa Thiên Huế 57 Win Phú Yên 91
30/08/2020 Khánh Hòa 57, Kon Tum 94 Win Khánh Hòa 57
29/08/2020 Đà Nẵng 04, Đắc Nông 26, Quảng Ngãi 72 Win Đà Nẵng 04, Win Đắc Nông 26, Win Quảng Ngãi 72
28/08/2020 Gia Lai 48, Ninh Thuận 65 Win Ninh Thuận 65
27/08/2020 Bình Định 05, Quảng Bình 29, Quảng Trị 98 Win Bình Định 05, Win Quảng Bình 29
26/08/2020 Đà Nẵng 33, Khánh Hòa 57 Win Đà Nẵng 33, Win Khánh Hòa 57
25/08/2020 Đắc Lắc 69, Quảng Nam 37 Win Đắc Lắc 69, Win Quảng Nam 37
24/08/2020 Phú Yên 48, Thừa Thiên Huế 53 Win Phú Yên 48
23/08/2020 Khánh Hòa 63, Kon Tum 29 Win Khánh Hòa 63
22/08/2020 Đà Nẵng 57, Đắc Nông 93, Quảng Ngãi 60 Win Đà Nẵng 57, Win Đắc Nông 93x2, Win Quảng Ngãi 60
21/08/2020 Gia Lai 10, Ninh Thuận 47 Win Ninh Thuận 47
20/08/2020 Bình Định 72, Quảng Bình 05, Quảng Trị 04 Win Bình Định 72, Win Quảng Bình 05, Win Quảng Trị 04
19/08/2020 Đà Nẵng 93, Khánh Hòa 88 Win Đà Nẵng 93, Win Khánh Hòa 88
18/08/2020 Đắc Lắc 44, Quảng Nam 44 Win Đắc Lắc 44, Win Quảng Nam 44
17/08/2020 Phú Yên 05, Thừa Thiên Huế 49 Win Phú Yên 05, Win Thừa Thiên Huế 49
16/08/2020 Khánh Hòa 56, Kon Tum 19 Miss
15/08/2020 Đà Nẵng 16, Đắc Nông 35, Quảng Ngãi 41 Win Đà Nẵng 16, Win Đắc Nông 35
14/08/2020 Gia Lai 81, Ninh Thuận 56 Win Gia Lai 81
13/08/2020 Bình Định 32, Quảng Bình 28, Quảng Trị 39 Win Bình Định 32x2, Win Quảng Bình 28
12/08/2020 Đà Nẵng 78, Khánh Hòa 39 Win Đà Nẵng 78
11/08/2020 Đắc Lắc 96, Quảng Nam 10 Win Đắc Lắc 96x2, Win Quảng Nam 10
10/08/2020 Phú Yên 66, Thừa Thiên Huế 09 Win Thừa Thiên Huế 09
09/08/2020 Khánh Hòa 56, Kon Tum 35 Win Khánh Hòa 56
08/08/2020 Đà Nẵng 85, Đắc Nông 37, Quảng Ngãi 16 Win Đắc Nông 37, Win Quảng Ngãi 16
07/08/2020 Gia Lai 52, Ninh Thuận 57 Win Gia Lai 52, Win Ninh Thuận 57x2
06/08/2020 Bình Định 74, Quảng Bình 28, Quảng Trị 59 Win Bình Định 74, Win Quảng Bình 28, Win Quảng Trị 59
05/08/2020 Đà Nẵng 44, Khánh Hòa 58 Win Đà Nẵng 44, Win Khánh Hòa 58
04/08/2020 Đắc Lắc 97, Quảng Nam 99 Win Đắc Lắc 97, Win Quảng Nam 99
03/08/2020 Phú Yên 64, Thừa Thiên Huế 95 Miss
02/08/2020 Khánh Hòa 21, Kon Tum 80 Win Khánh Hòa 21, Win Kon Tum 80
01/08/2020 Đà Nẵng 80, Đắc Nông 50, Quảng Ngãi 62 Win Đắc Nông 50
31/07/2020 Gia Lai 95, Ninh Thuận 01 Miss
30/07/2020 Bình Định 62, Quảng Bình 67, Quảng Trị 82 Win Bình Định 62, Win Quảng Bình 67
29/07/2020 Đà Nẵng 64, Khánh Hòa 97 Win Khánh Hòa 97
28/07/2020 Đắc Lắc 87, Quảng Nam 80 Win Đắc Lắc 87
27/07/2020 Phú Yên 31, Thừa Thiên Huế 58 Win Phú Yên 31, Win Thừa Thiên Huế 58
26/07/2020 Khánh Hòa 85, Kon Tum 01 Win Khánh Hòa 85, Win Kon Tum 01
25/07/2020 Đà Nẵng 64, Đắc Nông 03, Quảng Ngãi 30 Win Đà Nẵng 64, Win Đắc Nông 03
24/07/2020 Gia Lai 55, Ninh Thuận 11 Miss
23/07/2020 Bình Định 36, Quảng Bình 32, Quảng Trị 52 Win Quảng Trị 52
22/07/2020 Đà Nẵng 25, Khánh Hòa 66 Miss
21/07/2020 Đắc Lắc 67, Quảng Nam 42 Miss
20/07/2020 Phú Yên 76, Thừa Thiên Huế 42 Win Phú Yên 76
19/07/2020 Khánh Hòa 34, Kon Tum 48 Win Kon Tum 48
18/07/2020 Đà Nẵng 27, Đắc Nông 22, Quảng Ngãi 39 Win Đắc Nông 22
17/07/2020 Gia Lai 40, Ninh Thuận 39 Win Gia Lai 40, Win Ninh Thuận 39
16/07/2020 Bình Định 02, Quảng Bình 58, Quảng Trị 90 Win Quảng Bình 58
15/07/2020 Đà Nẵng 85, Khánh Hòa 92 Win Đà Nẵng 85, Win Khánh Hòa 92
14/07/2020 Đắc Lắc 89, Quảng Nam 49 Win Đắc Lắc 89
13/07/2020 Phú Yên 39, Thừa Thiên Huế 47 Win Thừa Thiên Huế 47
12/07/2020 Khánh Hòa 50, Kon Tum 11 Win Khánh Hòa 50, Win Kon Tum 11
11/07/2020 Đà Nẵng 44, Đắc Nông 31, Quảng Ngãi 63 Win Đà Nẵng 44, Win Đắc Nông 31
10/07/2020 Gia Lai 30, Ninh Thuận 87 Win Gia Lai 30, Win Ninh Thuận 87
09/07/2020 Bình Định 89, Quảng Bình 72, Quảng Trị 36 Win Quảng Bình 72
08/07/2020 Đà Nẵng 49, Khánh Hòa 20 Win Đà Nẵng 49, Win Khánh Hòa 20
07/07/2020 Đắc Lắc 63, Quảng Nam 95 Win Đắc Lắc 63
06/07/2020 Phú Yên 96, Thừa Thiên Huế 90 Win Thừa Thiên Huế 90
05/07/2020 Khánh Hòa 68, Kon Tum 87 Win Kon Tum 87
04/07/2020 Đà Nẵng 76, Đắc Nông 21, Quảng Ngãi 19 Win Đà Nẵng 76, Win Quảng Ngãi 19
03/07/2020 Gia Lai 76, Ninh Thuận 20 Win Gia Lai 76x2, Win Ninh Thuận 20
02/07/2020 Bình Định 12, Quảng Bình 86, Quảng Trị 55 Win Quảng Bình 86x2
01/07/2020 Đà Nẵng 41, Khánh Hòa 97 Win Đà Nẵng 41, Win Khánh Hòa 97
30/06/2020 Đắc Lắc 95, Quảng Nam 66 Miss
29/06/2020 Phú Yên 90, Thừa Thiên Huế 41 Win Phú Yên 90, Win Thừa Thiên Huế 41
28/06/2020 Khánh Hòa 31, Kon Tum 71 Miss
27/06/2020 Đà Nẵng 79, Đắc Nông 25, Quảng Ngãi 77 Win Đà Nẵng 79, Win Đắc Nông 25
26/06/2020 Gia Lai 54, Ninh Thuận 38 Win Gia Lai 54
25/06/2020 Bình Định 63, Quảng Bình 93, Quảng Trị 19 Win Quảng Bình 93x2, Win Quảng Trị 19
24/06/2020 Đà Nẵng 59, Khánh Hòa 30 Miss
23/06/2020 Đắc Lắc 22, Quảng Nam 37 Win Đắc Lắc 22, Win Quảng Nam 37
22/06/2020 Phú Yên 50, Thừa Thiên Huế 20 Win Phú Yên 50, Win Thừa Thiên Huế 20
21/06/2020 Khánh Hòa 51, Kon Tum 85 Win Kon Tum 85
20/06/2020 Đà Nẵng 68, Đắc Nông 27, Quảng Ngãi 55 Miss
19/06/2020 Gia Lai 11, Ninh Thuận 83 Win Gia Lai 11, Win Ninh Thuận 83
18/06/2020 Bình Định 90, Quảng Bình 58, Quảng Trị 58 Win Bình Định 90, Win Quảng Bình 58
17/06/2020 Đà Nẵng 22, Khánh Hòa 47 Win Khánh Hòa 47
16/06/2020 Đắc Lắc 95, Quảng Nam 37 Win Quảng Nam 37
15/06/2020 Phú Yên 64, Thừa Thiên Huế 82 Win Phú Yên 64
14/06/2020 Khánh Hòa 44, Kon Tum 17 Win Khánh Hòa 44
13/06/2020 Đà Nẵng 92, Đắc Nông 61, Quảng Ngãi 84 Win Đắc Nông 61, Win Quảng Ngãi 84
12/06/2020 Gia Lai 88, Ninh Thuận 85 Win Gia Lai 88, Win Ninh Thuận 85
11/06/2020 Bình Định 64, Quảng Bình 36, Quảng Trị 35 Win Quảng Trị 35
10/06/2020 Đà Nẵng 46, Khánh Hòa 14 Win Đà Nẵng 46x2
09/06/2020 Đắc Lắc 00, Quảng Nam 03 Win Đắc Lắc 00, Win Quảng Nam 03
08/06/2020 Phú Yên 69, Thừa Thiên Huế 96 Miss
07/06/2020 Khánh Hòa 57, Kon Tum 06 Win Khánh Hòa 57, Win Kon Tum 06
06/06/2020 Đà Nẵng 66, Đắc Nông 21, Quảng Ngãi 94 Win Đà Nẵng 66x2, Win Đắc Nông 21
05/06/2020 Gia Lai 31, Ninh Thuận 77 Win Ninh Thuận 77
04/06/2020 Bình Định 69, Quảng Bình 15, Quảng Trị 64 Win Bình Định 69, Win Quảng Bình 15
03/06/2020 Đà Nẵng 90, Khánh Hòa 58 Win Đà Nẵng 90, Win Khánh Hòa 58
02/06/2020 Đắc Lắc 90, Quảng Nam 94 Win Đắc Lắc 90, Win Quảng Nam 94x2
01/06/2020 Phú Yên 98, Thừa Thiên Huế 83 Win Phú Yên 98, Win Thừa Thiên Huế 83
31/05/2020 Khánh Hòa 11, Kon Tum 40 Win Khánh Hòa 11x2, Win Kon Tum 40
30/05/2020 Đà Nẵng 01, Đắc Nông 23, Quảng Ngãi 94 Win Đà Nẵng 01, Win Đắc Nông 23
29/05/2020 Gia Lai 55, Ninh Thuận 16 Win Ninh Thuận 16
28/05/2020 Bình Định 30, Quảng Bình 05, Quảng Trị 96 Win Bình Định 30, Win Quảng Bình 05x2, Win Quảng Trị 96
27/05/2020 Đà Nẵng 69, Khánh Hòa 12 Win Đà Nẵng 69
26/05/2020 Đắc Lắc 98, Quảng Nam 34 Win Đắc Lắc 98, Win Quảng Nam 34
25/05/2020 Phú Yên 87, Thừa Thiên Huế 76 Win Phú Yên 87, Win Thừa Thiên Huế 76
24/05/2020 Khánh Hòa 75, Kon Tum 34 Miss
23/05/2020 Đà Nẵng 68, Đắc Nông 39, Quảng Ngãi 42 Win Quảng Ngãi 42
22/05/2020 Gia Lai 24, Ninh Thuận 66 Miss
21/05/2020 Bình Định 62, Quảng Bình 94, Quảng Trị 51 Win Bình Định 62, Win Quảng Bình 94
20/05/2020 Đà Nẵng 83, Khánh Hòa 57 Win Khánh Hòa 57
19/05/2020 Đắc Lắc 59, Quảng Nam 30 Miss
18/05/2020 Phú Yên 45, Thừa Thiên Huế 49 Win Phú Yên 45
17/05/2020 Khánh Hòa 13, Kon Tum 50 Win Khánh Hòa 13
16/05/2020 Đà Nẵng 97, Đắc Nông 64, Quảng Ngãi 00 Win Đà Nẵng 97, Win Quảng Ngãi 00
15/05/2020 Gia Lai 93, Ninh Thuận 16 Win Gia Lai 93, Win Ninh Thuận 16
14/05/2020 Bình Định 53, Quảng Bình 56, Quảng Trị 80 Win Bình Định 53x2, Win Quảng Bình 56
13/05/2020 Đà Nẵng 68, Khánh Hòa 82 Win Đà Nẵng 68x2, Win Khánh Hòa 82
12/05/2020 Đắc Lắc 77, Quảng Nam 02 Win Đắc Lắc 77x2, Win Quảng Nam 02x2
11/05/2020 Phú Yên 59, Thừa Thiên Huế 12 Win Phú Yên 59x2
10/05/2020 Khánh Hòa 50, Kon Tum 17 Win Khánh Hòa 50x2
09/05/2020 Đà Nẵng 74, Đắc Nông 12, Quảng Ngãi 77 Win Đắc Nông 12
08/05/2020 Gia Lai 25, Ninh Thuận 76 Win Gia Lai 25
07/05/2020 Bình Định 96, Quảng Bình 66, Quảng Trị 00 Miss
06/05/2020 Đà Nẵng 82, Khánh Hòa 30 Win Đà Nẵng 82
05/05/2020 Đắc Lắc 39, Quảng Nam 25 Win Đắc Lắc 39, Win Quảng Nam 25
04/05/2020 Phú Yên 13, Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên 13, Win Thừa Thiên Huế 80
03/05/2020 Khánh Hòa 54, Kon Tum 25 Win Kon Tum 25
02/05/2020 Đà Nẵng 29, Đắc Nông 66, Quảng Ngãi 98 Win Đà Nẵng 29, Win Quảng Ngãi 98
01/05/2020 Gia Lai 88, Ninh Thuận 34 Win Gia Lai 88x3, Win Ninh Thuận 34
30/04/2020 Bình Định 28, Quảng Bình 38, Quảng Trị 34 Win Bình Định 28, Win Quảng Bình 38
29/04/2020 Đà Nẵng 70, Khánh Hòa 72 Win Đà Nẵng 70x2, Win Khánh Hòa 72
28/04/2020 Đắc Lắc 26, Quảng Nam 40 Win Đắc Lắc 26
27/04/2020 Phú Yên 44, Thừa Thiên Huế 18 Win Thừa Thiên Huế 18
31/03/2020 Đắc Lắc 16, Quảng Nam 85 Win Quảng Nam 85
30/03/2020 Phú Yên 28, Thừa Thiên Huế 25 Win Phú Yên 28, Win Thừa Thiên Huế 25
29/03/2020 Khánh Hòa 20, Kon Tum 25 Miss
28/03/2020 Đà Nẵng 03, Đắc Nông 45, Quảng Ngãi 79 Win Đà Nẵng 03, Win Đắc Nông 45
27/03/2020 Gia Lai 78, Ninh Thuận 34 Win Gia Lai 78
26/03/2020 Bình Định 82, Quảng Bình 10, Quảng Trị 34 Win Bình Định 82x2, Win Quảng Bình 10
25/03/2020 Đà Nẵng 73, Khánh Hòa 76 Win Đà Nẵng 73, Win Khánh Hòa 76
24/03/2020 Đắc Lắc 92, Quảng Nam 41 Win Đắc Lắc 92, Win Quảng Nam 41
23/03/2020 Phú Yên 44, Thừa Thiên Huế 78 Win Phú Yên 44
22/03/2020 Khánh Hòa 24, Kon Tum 78 Win Kon Tum 78
21/03/2020 Đà Nẵng 93, Đắc Nông 52, Quảng Ngãi 46 Win Đắc Nông 52
20/03/2020 Gia Lai 50, Ninh Thuận 58 Win Gia Lai 50x2, Win Ninh Thuận 58x2
19/03/2020 Bình Định 99, Quảng Bình 88, Quảng Trị 32 Miss
18/03/2020 Đà Nẵng 06, Khánh Hòa 39 Win Đà Nẵng 06
17/03/2020 Đắc Lắc 39, Quảng Nam 85 Miss
16/03/2020 Phú Yên 22, Thừa Thiên Huế 59 Miss
15/03/2020 Khánh Hòa 11, Kon Tum 59 Miss
14/03/2020 Đà Nẵng 09, Đắc Nông 54, Quảng Ngãi 86 Win Đà Nẵng 09
13/03/2020 Gia Lai 11, Ninh Thuận 52 Win Gia Lai 11
12/03/2020 Bình Định 11, Quảng Bình 49, Quảng Trị 83 Win Quảng Trị 83
11/03/2020 Đà Nẵng 05, Khánh Hòa 93 Miss
10/03/2020 Đắc Lắc 69, Quảng Nam 86 Miss
09/03/2020 Phú Yên 21, Thừa Thiên Huế 59 Win Thừa Thiên Huế 59
08/03/2020 Khánh Hòa 49, Kon Tum 63 Win Khánh Hòa 49x2
07/03/2020 Đà Nẵng 11, Đắc Nông 52, Quảng Ngãi 69 Win Đắc Nông 52
06/03/2020 Gia Lai 41, Ninh Thuận 52 Win Gia Lai 41x2
04/03/2020 Đà Nẵng 31, Khánh Hòa 96 Miss
03/03/2020 Đắc Lắc 06, Quảng Nam 32 Miss
01/03/2020 Khánh Hòa 11, Kon Tum 52 Win Khánh Hòa 11, Win Kon Tum 52
29/02/2020 Đà Nẵng 58, Đắc Nông 49, Quảng Ngãi 76 Miss
28/02/2020 Gia Lai 14, Ninh Thuận 69 Miss
27/02/2020 Bình Định 21, Quảng Bình 56, Quảng Trị 89 Miss
26/02/2020 Đà Nẵng 09, Khánh Hòa 34 Miss
25/02/2020 Đắc Lắc 96, Quảng Nam 35 Miss
24/02/2020 Phú Yên 41, Thừa Thiên Huế 08 Win Phú Yên 41, Win Thừa Thiên Huế 08
23/02/2020 Khánh Hòa 09, Kon Tum 85 Miss
22/02/2020 Đà Nẵng 14, Đắc Nông 23, Quảng Ngãi 89 Miss
21/02/2020 Gia Lai 14, Ninh Thuận 89 Win Gia Lai 14, Win Ninh Thuận 89
20/02/2020 Bình Định 02, Quảng Bình 52, Quảng Trị 89 Win Quảng Bình 52
19/02/2020 Đà Nẵng 39, Khánh Hòa 78 Win Đà Nẵng 39x2, Win Khánh Hòa 78x2
18/02/2020 Đắc Lắc 61, Quảng Nam 32 Miss
17/02/2020 Phú Yên 21, Thừa Thiên Huế 59 Win Phú Yên 21
02/02/2020 Khánh Hòa 29, Kon Tum 56 Miss
01/02/2020 Đà Nẵng 14, Đắc Nông 26, Quảng Ngãi 59 Win Đắc Nông 26
29/01/2020 Đà Nẵng 15, Khánh Hòa 86 Win Khánh Hòa 86
28/01/2020 Đắc Lắc 09, Quảng Nam 24 Miss
23/01/2020 Bình Định 05, Quảng Bình 82, Quảng Trị 69 Miss
22/01/2020 Đà Nẵng 60, Khánh Hòa 08 Win Đà Nẵng 60x3, Win Khánh Hòa 08
19/01/2020 Khánh Hòa 66, Kon Tum 28 Miss
18/01/2020 Đà Nẵng 14, Đắc Nông 71, Quảng Ngãi 85 Miss
17/01/2020 Gia Lai 06, Ninh Thuận 55 Miss
16/01/2020 Bình Định 58, Quảng Bình 27, Quảng Trị 44 Win Bình Định 58, Win Quảng Bình 27x2, Win Quảng Trị 44x2
15/01/2020 Đà Nẵng 32, Khánh Hòa 59 Win Khánh Hòa 59
12/01/2020 Khánh Hòa 41, Kon Tum 28 Miss
11/01/2020 Đà Nẵng 07, Đắc Nông 10, Quảng Ngãi 61 Win Đà Nẵng 07x2, Win Đắc Nông 10x2, Win Quảng Ngãi 61x2
10/01/2020 Gia Lai 01, Ninh Thuận 32 Miss
09/01/2020 Bình Định 51, Quảng Bình 09, Quảng Trị 93 Win Bình Định 51, Win Quảng Bình 09, Win Quảng Trị 93
08/01/2020 Đà Nẵng 02, Khánh Hòa 39 Win Khánh Hòa 39
07/01/2020 Đắc Lắc 89, Quảng Nam 06 Win Đắc Lắc 89, Win Quảng Nam 06x2
06/01/2020 Phú Yên 05, Thừa Thiên Huế 58 Miss
05/01/2020 Khánh Hòa 61, Kon Tum 36 Win Khánh Hòa 61x2, Win Kon Tum 36
04/01/2020 Đà Nẵng 15, Đắc Nông 32, Quảng Ngãi 59 Win Đà Nẵng 15, Win Quảng Ngãi 59
03/01/2020 Gia Lai 76, Ninh Thuận 01 Win Gia Lai 76x2, Win Ninh Thuận 01
02/01/2020 Bình Định 94, Quảng Bình 33, Quảng Trị 18 Win Bình Định 94, Win Quảng Bình 33x2, Win Quảng Trị 18
31/12/2019 Đắc Lắc 06, Quảng Nam 21 Miss
30/12/2019 Phú Yên 14, Thừa Thiên Huế 32 Win Thừa Thiên Huế 32
29/12/2019 Khánh Hòa 76, Kon Tum 15 Win Khánh Hòa 76x2, Win Kon Tum 15x2
28/12/2019 Đà Nẵng 61, Đắc Nông 09, Quảng Ngãi 81 Win Đà Nẵng 61, Win Đắc Nông 09x2, Win Quảng Ngãi 81
27/12/2019 Gia Lai 14, Ninh Thuận 29 Win Gia Lai 14
26/12/2019 Bình Định 61, Quảng Bình 00, Quảng Trị 14 Win Bình Định 61x2, Win Quảng Bình 00x2, Win Quảng Trị 14
24/12/2019 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 32 Miss
23/12/2019 Phú Yên 51, Thừa Thiên Huế 86 Miss
22/12/2019 Khánh Hòa 86, Kon Tum 92 Win Khánh Hòa 86x2, Win Kon Tum 92
21/12/2019 Đà Nẵng 15, Đắc Nông 23, Quảng Ngãi 69 Miss
20/12/2019 Gia Lai 14, Ninh Thuận 26 Miss
19/12/2019 Bình Định 06, Quảng Bình 25, Quảng Trị 85 Miss
18/12/2019 Đà Nẵng 85, Khánh Hòa 34 Win Đà Nẵng 85x2, Win Khánh Hòa 34x2
17/12/2019 Đắc Lắc 03, Quảng Nam 69 Miss
16/12/2019 Phú Yên 21, Thừa Thiên Huế 53 Miss
15/12/2019 Khánh Hòa 13, Kon Tum 26 Miss
14/12/2019 Đà Nẵng 12, Đắc Nông 36, Quảng Ngãi 49 Win Quảng Ngãi 49
13/12/2019 Gia Lai 14, Ninh Thuận 52 Win Ninh Thuận 52
10/12/2019 Đắc Lắc 09, Quảng Nam 36 Miss
09/12/2019 Phú Yên 42, Thừa Thiên Huế 56 Miss
08/12/2019 Khánh Hòa 79, Kon Tum 04 Win Khánh Hòa 79x2, Win Kon Tum 04
07/12/2019 Đà Nẵng 51, Đắc Nông 99, Quảng Ngãi 01 Win Đà Nẵng 51, Win Đắc Nông 99, Win Quảng Ngãi 01
06/12/2019 Gia Lai 41, Ninh Thuận 52 Miss
05/12/2019 Bình Định 15, Quảng Bình 36, Quảng Trị 07 Win Bình Định 15, Win Quảng Trị 07
04/12/2019 Đà Nẵng 07, Khánh Hòa 21 Win Khánh Hòa 21
03/12/2019 Đắc Lắc 53, Quảng Nam 01 Win Đắc Lắc 53, Win Quảng Nam 01
02/12/2019 Phú Yên 61, Thừa Thiên Huế 31 Miss
01/12/2019 Khánh Hòa 36, Kon Tum 52 Win Khánh Hòa 36
30/11/2019 Đà Nẵng 39, Đắc Nông 19, Quảng Ngãi 81 Win Đà Nẵng 39, Win Đắc Nông 19, Win Quảng Ngãi 81
29/11/2019 Gia Lai 14, Ninh Thuận 25 Miss
28/11/2019 Bình Định 06, Quảng Bình 32, Quảng Trị 59 Miss
27/11/2019 Đà Nẵng 41, Khánh Hòa 32 Miss
26/11/2019 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 01 Win Đắc Lắc 91, Win Quảng Nam 01x2
25/11/2019 Phú Yên 20, Thừa Thiên Huế 93 Win Phú Yên 20x3, Win Thừa Thiên Huế 93x2
24/11/2019 Khánh Hòa 07, Kon Tum 75 Win Khánh Hòa 07x2, Win Kon Tum 75
23/11/2019 Đà Nẵng 62, Đắc Nông 93, Quảng Ngãi 17 Win Đà Nẵng 62, Win Đắc Nông 93x2, Win Quảng Ngãi 17
22/11/2019 Gia Lai 66, Ninh Thuận 08 Win Gia Lai 66, Win Ninh Thuận 08
21/11/2019 Bình Định 80, Quảng Bình 86, Quảng Trị 03 Win Bình Định 80, Win Quảng Bình 86, Win Quảng Trị 03
20/11/2019 Đà Nẵng 35, Khánh Hòa 97 Win Đà Nẵng 35, Win Khánh Hòa 97x2
19/11/2019 Đắc Lắc 32, Quảng Nam 56 Miss
18/11/2019 Phú Yên 22, Thừa Thiên Huế 92 Win Phú Yên 22x2, Win Thừa Thiên Huế 92
17/11/2019 Khánh Hòa 01, Kon Tum 77 Win Khánh Hòa 01, Win Kon Tum 77x2
16/11/2019 Đà Nẵng 51, Đắc Nông 02, Quảng Ngãi 83 Win Đà Nẵng 51x2
15/11/2019 Gia Lai 03, Ninh Thuận 62 Win Gia Lai 03, Win Ninh Thuận 62
14/11/2019 Bình Định 95, Quảng Bình 46, Quảng Trị 38 Win Bình Định 95
13/11/2019 Đà Nẵng 82, Khánh Hòa 04 Win Đà Nẵng 82x2, Win Khánh Hòa 04
12/11/2019 Đắc Lắc 50, Quảng Nam 09 Win Đắc Lắc 50, Win Quảng Nam 09
11/11/2019 Phú Yên 78, Thừa Thiên Huế 03 Win Phú Yên 78x2, Win Thừa Thiên Huế 03
10/11/2019 Khánh Hòa 33, Kon Tum 09 Win Khánh Hòa 33, Win Kon Tum 09
09/11/2019 Đà Nẵng 11, Đắc Nông 05, Quảng Ngãi 69 Miss
08/11/2019 Gia Lai 14, Ninh Thuận 59 Miss
07/11/2019 Bình Định 99, Quảng Bình 58, Quảng Trị 63 Win Bình Định 99
06/11/2019 Đà Nẵng 56, Khánh Hòa 05 Win Đà Nẵng 56, Win Khánh Hòa 05
05/11/2019 Đắc Lắc 62, Quảng Nam 16 Win Đắc Lắc 62, Win Quảng Nam 16
04/11/2019 Phú Yên 51, Thừa Thiên Huế 07 Win Phú Yên 51, Win Thừa Thiên Huế 07
03/11/2019 Khánh Hòa 94, Kon Tum 58 Miss
02/11/2019 Đà Nẵng 16, Đắc Nông 85, Quảng Ngãi 36 Win Đà Nẵng 16, Win Đắc Nông 85x2, Win Quảng Ngãi 36x2
01/11/2019 Gia Lai 05, Ninh Thuận 69 Win Ninh Thuận 69x2
31/10/2019 Bình Định 07, Quảng Bình 18, Quảng Trị 31 Win Bình Định 07, Win Quảng Bình 18, Win Quảng Trị 31x2
30/10/2019 Đà Nẵng 02, Khánh Hòa 59 Win Khánh Hòa 59
29/10/2019 Đắc Lắc 34, Quảng Nam 01 Win Đắc Lắc 34, Win Quảng Nam 01
28/10/2019 Phú Yên 39, Thừa Thiên Huế 03 Win Phú Yên 39x2, Win Thừa Thiên Huế 03x2
27/10/2019 Khánh Hòa 36, Kon Tum 60 Win Khánh Hòa 36x2, Win Kon Tum 60x2
26/10/2019 Đà Nẵng 14, Đắc Nông 25, Quảng Ngãi 89 Miss
25/10/2019 Gia Lai 09, Ninh Thuận 58 Miss
24/10/2019 Bình Định 85, Quảng Bình 80, Quảng Trị 22 Win Bình Định 85x2, Win Quảng Bình 80x2, Win Quảng Trị 22
23/10/2019 Đà Nẵng 06, Khánh Hòa 58 Miss
22/10/2019 Đắc Lắc 10, Quảng Nam 80 Win Đắc Lắc 10x3, Win Quảng Nam 80x2
21/10/2019 Phú Yên 09, Thừa Thiên Huế 56 Miss
20/10/2019 Khánh Hòa 48, Kon Tum 09 Win Khánh Hòa 48x2, Win Kon Tum 09
19/10/2019 Đà Nẵng 61, Đắc Nông 03, Quảng Ngãi 29 Win Đà Nẵng 61, Win Đắc Nông 03, Win Quảng Ngãi 29x2
18/10/2019 Gia Lai 58, Ninh Thuận 46 Win Gia Lai 58x2, Win Ninh Thuận 46x2
17/10/2019 Bình Định 09, Quảng Bình 58, Quảng Trị 67 Miss
16/10/2019 Đà Nẵng 06, Khánh Hòa 35 Miss
15/10/2019 Đắc Lắc 43, Quảng Nam 06 Win Đắc Lắc 43, Win Quảng Nam 06
14/10/2019 Phú Yên 02, Thừa Thiên Huế 70 Win Phú Yên 02x3, Win Thừa Thiên Huế 70x2
13/10/2019 Khánh Hòa 24, Kon Tum 01 Win Khánh Hòa 24
12/10/2019 Đà Nẵng 20, Đắc Nông 71, Quảng Ngãi 36 Win Đà Nẵng 20, Win Đắc Nông 71x2, Win Quảng Ngãi 36x2
11/10/2019 Gia Lai 14, Ninh Thuận 52 Miss
10/10/2019 Bình Định 60, Quảng Bình 03, Quảng Trị 76 Win Bình Định 60x2, Win Quảng Bình 03, Win Quảng Trị 76x2
09/10/2019 Đà Nẵng 97, Khánh Hòa 56 Win Đà Nẵng 97, Win Khánh Hòa 56x2
08/10/2019 Đắc Lắc 40, Quảng Nam 08 Win Đắc Lắc 40, Win Quảng Nam 08x2
07/10/2019 Phú Yên 01, Thừa Thiên Huế 97 Win Phú Yên 01, Win Thừa Thiên Huế 97
06/10/2019 Khánh Hòa 32, Kon Tum 90 Win Khánh Hòa 32, Win Kon Tum 90
05/10/2019 Đà Nẵng 11, Đắc Nông 49, Quảng Ngãi 32 Miss
04/10/2019 Gia Lai 05, Ninh Thuận 39 Win Gia Lai 05
03/10/2019 Bình Định 09, Quảng Bình 12, Quảng Trị 95 Win Bình Định 09x2, Win Quảng Bình 12, Win Quảng Trị 95
02/10/2019 Đà Nẵng 04, Khánh Hòa 25 Win Đà Nẵng 04
01/10/2019 Đắc Lắc 17, Quảng Nam 93 Win Đắc Lắc 17x2, Win Quảng Nam 93
30/09/2019 Phú Yên 05, Thừa Thiên Huế 32 Win Thừa Thiên Huế 32
29/09/2019 Khánh Hòa 67, Kon Tum 21 Win Khánh Hòa 67x2, Win Kon Tum 21
28/09/2019 Đà Nẵng 03, Đắc Nông 47, Quảng Ngãi 85 Miss
27/09/2019 Gia Lai 05, Ninh Thuận 36 Miss
26/09/2019 Bình Định 25, Quảng Bình 36, Quảng Trị 79 Win Quảng Trị 79
25/09/2019 Đà Nẵng 00, Khánh Hòa 36 Miss
24/09/2019 Đắc Lắc 03, Quảng Nam 71 Win Đắc Lắc 03, Win Quảng Nam 71
23/09/2019 Phú Yên 64, Thừa Thiên Huế 07 Win Phú Yên 64x2, Win Thừa Thiên Huế 07x2
22/09/2019 Khánh Hòa 37, Kon Tum 48 Win Khánh Hòa 37, Win Kon Tum 48x2
21/09/2019 Đà Nẵng 11, Đắc Nông 48, Quảng Ngãi 79 Miss
20/09/2019 Gia Lai 84, Ninh Thuận 26 Win Gia Lai 84, Win Ninh Thuận 26
19/09/2019 Bình Định 01, Quảng Bình 62, Quảng Trị 05 Win Bình Định 01, Win Quảng Bình 62, Win Quảng Trị 05
18/09/2019 Đà Nẵng 90, Khánh Hòa 07 Win Đà Nẵng 90, Win Khánh Hòa 07x2
17/09/2019 Đắc Lắc 70, Quảng Nam 90 Win Đắc Lắc 70x2, Win Quảng Nam 90x2
16/09/2019 Phú Yên 66, Thừa Thiên Huế 99 Miss
15/09/2019 Khánh Hòa 47, Kon Tum 76 Win Khánh Hòa 47x2, Win Kon Tum 76x3
14/09/2019 Đà Nẵng 01, Đắc Nông 36, Quảng Ngãi 48 Win Đà Nẵng 01
13/09/2019 Gia Lai 04, Ninh Thuận 36 Miss
12/09/2019 Bình Định 80, Quảng Bình 07, Quảng Trị 91 Win Bình Định 80, Win Quảng Bình 07, Win Quảng Trị 91
11/09/2019 Đà Nẵng 36, Khánh Hòa 59 Miss
10/09/2019 Đắc Lắc 36, Quảng Nam 25 Miss
09/09/2019 Phú Yên 01, Thừa Thiên Huế 22 Miss
08/09/2019 Khánh Hòa 62, Kon Tum 80 Win Khánh Hòa 62x2, Win Kon Tum 80x2
07/09/2019 Đà Nẵng 11, Đắc Nông 36, Quảng Ngãi 89 Win Đà Nẵng 11
06/09/2019 Gia Lai 00, Ninh Thuận 51 Miss
05/09/2019 Bình Định 98, Quảng Bình 62, Quảng Trị 60 Win Bình Định 98x2, Win Quảng Bình 62x2, Win Quảng Trị 60
04/09/2019 Đà Nẵng 61, Khánh Hòa 66 Win Đà Nẵng 61x2, Win Khánh Hòa 66x3
03/09/2019 Đắc Lắc 03, Quảng Nam 25 Win Quảng Nam 25
02/09/2019 Phú Yên 01, Thừa Thiên Huế 32 Miss
01/09/2019 Khánh Hòa 04, Kon Tum 32 Miss
31/08/2019 Đà Nẵng 21, Đắc Nông 00, Quảng Ngãi 22 Win Đà Nẵng 21x2, Win Đắc Nông 00x2, Win Quảng Ngãi 22x2
30/08/2019 Gia Lai 54, Ninh Thuận 14 Win Gia Lai 54, Win Ninh Thuận 14
29/08/2019 Bình Định 03, Quảng Bình 45, Quảng Trị 69 Miss
28/08/2019 Đà Nẵng 08, Khánh Hòa 56 Miss
27/08/2019 Đắc Lắc 22, Quảng Nam 88 Win Đắc Lắc 22x2, Win Quảng Nam 88x2
26/08/2019 Phú Yên 11, Thừa Thiên Huế 25 Miss
25/08/2019 Khánh Hòa 45, Kon Tum 04 Win Khánh Hòa 45x2, Win Kon Tum 04x2
24/08/2019 Đà Nẵng 01, Đắc Nông 36, Quảng Ngãi 48 Win Quảng Ngãi 48
23/08/2019 Gia Lai 04, Ninh Thuận 39 Win Ninh Thuận 39x2
22/08/2019 Bình Định 86, Quảng Bình 08, Quảng Trị 35 Win Bình Định 86x3, Win Quảng Bình 08, Win Quảng Trị 35
21/08/2019 Đà Nẵng 03, Khánh Hòa 58 Win Đà Nẵng 03, Win Khánh Hòa 58
20/08/2019 Đắc Lắc 12, Quảng Nam 39 Win Đắc Lắc 12x2, Win Quảng Nam 39x2
19/08/2019 Phú Yên 01, Thừa Thiên Huế 36 Win Thừa Thiên Huế 36
18/08/2019 Khánh Hòa 50, Kon Tum 08 Win Khánh Hòa 50, Win Kon Tum 08x3
17/08/2019 Đà Nẵng 11, Đắc Nông 52, Quảng Ngãi 86 Miss
16/08/2019 Gia Lai 04, Ninh Thuận 36 Miss
15/08/2019 Bình Định 01, Quảng Bình 78, Quảng Trị 99 Win Bình Định 01, Win Quảng Bình 78
14/08/2019 Đà Nẵng 23, Khánh Hòa 25 Miss
13/08/2019 Đắc Lắc 36, Quảng Nam 68 Win Quảng Nam 68
12/08/2019 Phú Yên 12, Thừa Thiên Huế 25 Miss
11/08/2019 Khánh Hòa 11, Kon Tum 89 Miss
10/08/2019 Đà Nẵng 04, Đắc Nông 25, Quảng Ngãi 89 Win Đắc Nông 25
09/08/2019 Gia Lai 11, Ninh Thuận 89 Miss
08/08/2019 Bình Định 09, Quảng Bình 11, Quảng Trị 86 Miss
07/08/2019 Đà Nẵng 92, Khánh Hòa 88 Win Đà Nẵng 92, Win Khánh Hòa 88x2
06/08/2019 Đắc Lắc 11, Quảng Nam 58 Miss
05/08/2019 Phú Yên 01, Thừa Thiên Huế 39 Miss
04/08/2019 Khánh Hòa 96, Kon Tum 12 Win Khánh Hòa 96x2, Win Kon Tum 12x2
03/08/2019 Đà Nẵng 78, Đắc Nông 10, Quảng Ngãi 99 Win Đà Nẵng 78, Win Đắc Nông 10, Win Quảng Ngãi 99
02/08/2019 Gia Lai 04, Ninh Thuận 68 Win Gia Lai 04x2, Win Ninh Thuận 68x2
01/08/2019 Bình Định 01, Quảng Bình 02, Quảng Trị 69 Win Bình Định 01
31/07/2019 Đà Nẵng 15, Khánh Hòa 36 Miss
30/07/2019 Đắc Lắc 25, Quảng Nam 36 Miss
29/07/2019 Phú Yên 32, Thừa Thiên Huế 25 Miss
28/07/2019 Khánh Hòa 02, Kon Tum 58 Miss
27/07/2019 Đà Nẵng 01, Đắc Nông 25, Quảng Ngãi 78 Miss
26/07/2019 Gia Lai 25, Ninh Thuận 89 Miss
25/07/2019 Bình Định 96, Quảng Bình 87, Quảng Trị 25 Miss
24/07/2019 Đà Nẵng 11, Khánh Hòa 98 Miss
23/07/2019 Đắc Lắc 36, Quảng Nam 98 Miss
22/07/2019 Phú Yên 11, Thừa Thiên Huế 58 Win Phú Yên 11
21/07/2019 Khánh Hòa 25, Kon Tum 69 Win Khánh Hòa 25, Win Kon Tum 69
20/07/2019 Đà Nẵng 11, Đắc Nông 78, Quảng Ngãi 96 Win Đắc Nông 78
19/07/2019 Gia Lai 25, Ninh Thuận 86 Win Ninh Thuận 86
18/07/2019 Bình Định 58, Quảng Bình 79, Quảng Trị 68 Miss
17/07/2019 Đà Nẵng 69, Khánh Hòa 78 Win Đà Nẵng 69x2
16/07/2019 Đắc Lắc 36, Quảng Nam 21 Miss
15/07/2019 Phú Yên 02, Thừa Thiên Huế 69 Miss
14/07/2019 Khánh Hòa 58, Kon Tum 69 Win Kon Tum 69x2
13/07/2019 Đà Nẵng 36, Đắc Nông 45, Quảng Ngãi 12 Miss
12/07/2019 Gia Lai 01, Ninh Thuận 78 Miss
11/07/2019 Bình Định 16, Quảng Bình 88, Quảng Trị 09 Win Bình Định 16, Win Quảng Bình 88x2, Win Quảng Trị 09
10/07/2019 Đà Nẵng 84, Khánh Hòa 14 Win Đà Nẵng 84x2, Win Khánh Hòa 14
09/07/2019 Đắc Lắc 70, Quảng Nam 96 Win Đắc Lắc 70, Win Quảng Nam 96x2
08/07/2019 Phú Yên 02, Thừa Thiên Huế 79 Miss
07/07/2019 Khánh Hòa 11, Kon Tum 69 Miss
06/07/2019 Đà Nẵng 83, Đắc Nông 98, Quảng Ngãi 89 Win Đà Nẵng 83x2, Win Đắc Nông 98x3, Win Quảng Ngãi 89x3
05/07/2019 Gia Lai 01, Ninh Thuận 79 Miss
04/07/2019 Bình Định 15, Quảng Bình 88, Quảng Trị 80 Win Bình Định 15, Win Quảng Bình 88, Win Quảng Trị 80x2
03/07/2019 Đà Nẵng 01, Khánh Hòa 89 Miss
02/07/2019 Đắc Lắc 69, Quảng Nam 78 Miss
01/07/2019 Phú Yên 01, Thừa Thiên Huế 89 Miss
30/06/2019 Khánh Hòa 28, Kon Tum 59 Miss
29/06/2019 Đà Nẵng 32, Đắc Nông 34, Quảng Ngãi 79 Miss
28/06/2019 Gia Lai 01, Ninh Thuận 75 Win Gia Lai 01, Win Ninh Thuận 75
27/06/2019 Bình Định 60, Quảng Bình 18, Quảng Trị 72 Win Bình Định 60, Win Quảng Bình 18, Win Quảng Trị 72x2
26/06/2019 Đà Nẵng 01, Khánh Hòa 79 Miss
25/06/2019 Đắc Lắc 94, Quảng Nam 58 Win Đắc Lắc 94x2, Win Quảng Nam 58
24/06/2019 Phú Yên 36, Thừa Thiên Huế 71 Miss
23/06/2019 Khánh Hòa 69, Kon Tum 74 Miss
22/06/2019 Đà Nẵng 16, Đắc Nông 83, Quảng Ngãi 59 Win Đà Nẵng 16, Win Đắc Nông 83, Win Quảng Ngãi 59
21/06/2019 Gia Lai 31, Ninh Thuận 05 Win Gia Lai 31, Win Ninh Thuận 05
20/06/2019 Bình Định 69, Quảng Bình 74, Quảng Trị 25 Win Quảng Trị 25
19/06/2019 Đà Nẵng 21, Khánh Hòa 08 Win Đà Nẵng 21, Win Khánh Hòa 08
18/06/2019 Đắc Lắc 96, Quảng Nam 74 Miss
17/06/2019 Phú Yên 85, Thừa Thiên Huế 74 Win Thừa Thiên Huế 74
16/06/2019 Khánh Hòa 68, Kon Tum 40 Win Khánh Hòa 68, Win Kon Tum 40
15/06/2019 Đà Nẵng 09, Đắc Nông 93, Quảng Ngãi 12 Win Đà Nẵng 09x3, Win Đắc Nông 93x2, Win Quảng Ngãi 12
14/06/2019 Gia Lai 53, Ninh Thuận 23 Win Gia Lai 53x2, Win Ninh Thuận 23
13/06/2019 Bình Định 02, Quảng Bình 72, Quảng Trị 31 Win Bình Định 02x2, Win Quảng Bình 72, Win Quảng Trị 31x2
12/06/2019 Đà Nẵng 36, Khánh Hòa 16 Miss
11/06/2019 Đắc Lắc 51, Quảng Nam 11 Win Đắc Lắc 51, Win Quảng Nam 11x2
10/06/2019 Phú Yên 16, Thừa Thiên Huế 58 Win Phú Yên 16, Win Thừa Thiên Huế 58
09/06/2019 Khánh Hòa 70, Kon Tum 56 Win Khánh Hòa 70, Win Kon Tum 56x2
08/06/2019 Đà Nẵng 08, Đắc Nông 93, Quảng Ngãi 57 Miss
07/06/2019 Gia Lai 75, Ninh Thuận 02 Win Gia Lai 75, Win Ninh Thuận 02
06/06/2019 Bình Định 98, Quảng Bình 21, Quảng Trị 09 Win Bình Định 98, Win Quảng Bình 21x2, Win Quảng Trị 09
05/06/2019 Đà Nẵng 36, Khánh Hòa 95 Win Đà Nẵng 36
04/06/2019 Đắc Lắc 85, Quảng Nam 22 Win Đắc Lắc 85, Win Quảng Nam 22x3
03/06/2019 Phú Yên 00, Thừa Thiên Huế 44 Win Phú Yên 00, Win Thừa Thiên Huế 44x3
02/06/2019 Khánh Hòa 50, Kon Tum 19 Win Khánh Hòa 50, Win Kon Tum 19
01/06/2019 Đà Nẵng 53, Đắc Nông 08, Quảng Ngãi 82 Win Đà Nẵng 53x2, Win Đắc Nông 08, Win Quảng Ngãi 82x2
31/05/2019 Gia Lai 06, Ninh Thuận 88 Win Gia Lai 06, Win Ninh Thuận 88
30/05/2019 Bình Định 75, Quảng Bình 00, Quảng Trị 95 Win Bình Định 75, Win Quảng Bình 00, Win Quảng Trị 95
29/05/2019 Đà Nẵng 69, Khánh Hòa 85 Win Khánh Hòa 85
28/05/2019 Đắc Lắc 40, Quảng Nam 09 Win Đắc Lắc 40, Win Quảng Nam 09
27/05/2019 Phú Yên 24, Thừa Thiên Huế 08 Win Phú Yên 24, Win Thừa Thiên Huế 08x2
26/05/2019 Khánh Hòa 21, Kon Tum 10 Win Khánh Hòa 21, Win Kon Tum 10
25/05/2019 Đà Nẵng 92, Đắc Nông 07, Quảng Ngãi 60 Win Đà Nẵng 92, Win Đắc Nông 07, Win Quảng Ngãi 60x2
24/05/2019 Gia Lai 09, Ninh Thuận 24 Win Gia Lai 09x2, Win Ninh Thuận 24
23/05/2019 Bình Định 14, Quảng Bình 81, Quảng Trị 19 Win Bình Định 14,Win Quảng Bình 81,Win Quảng Trị 19
22/05/2019 Đà Nẵng 89, Khánh Hòa 36 Miss
21/05/2019 Đắc Lắc 11, Quảng Nam 28 Miss
20/05/2019 Phú Yên 76, Thừa Thiên Huế 01 Win Phú Yên 76x2, Win Thừa Thiên Huế 01
19/05/2019 Khánh Hòa 23, Kon Tum 11 Win Kon Tum 11x2
18/05/2019 Đà Nẵng 07, Đắc Nông 40, Quảng Ngãi 15 Win Đà Nẵng 07, Win Đắc Nông 40, Win Quảng Ngãi 15
17/05/2019 Gia Lai 63, Ninh Thuận 96 Win Gia Lai 63, Win Ninh Thuận 96
16/05/2019 Bình Định 36, Quảng Bình 84, Quảng Trị 56 Win Quảng Bình 84
15/05/2019 Đà Nẵng 02, Khánh Hòa 17 Miss
14/05/2019 Đắc Lắc 02, Quảng Nam 39 Miss
13/05/2019 Phú Yên 80, Thừa Thiên Huế 36 Win Phú Yên 80, Win Thừa Thiên Huế 36
12/05/2019 Khánh Hòa 60, Kon Tum 08 Win Khánh Hòa 60, Win Kon Tum 08
11/05/2019 Đà Nẵng 81, Đắc Nông 01, Quảng Ngãi 67 Win Đà Nẵng 81x3, Win Đắc Nông 01, Win Quảng Ngãi 67x2
10/05/2019 Gia Lai 80, Ninh Thuận 05 Win Gia Lai 80x2, Win Ninh Thuận 05x2
09/05/2019 Bình Định 36, Quảng Bình 71, Quảng Trị 28 Miss
08/05/2019 Đà Nẵng 71, Khánh Hòa 21 Win Đà Nẵng 71, Win Khánh Hòa 21
07/05/2019 Đắc Lắc 51, Quảng Nam 16 Win Đắc Lắc 51, Win Quảng Nam 16
06/05/2019 Phú Yên 17, Thừa Thiên Huế 91 Win Phú Yên 17x2, Win Thừa Thiên Huế 91x2
05/05/2019 Khánh Hòa 16, Kon Tum 04 Win Khánh Hòa 16x2
04/05/2019 Đà Nẵng 92, Đắc Nông 02, Quảng Ngãi 89 Win Đà Nẵng 92x2, Win Đắc Nông 02x2, Win Quảng Ngãi 89x2
03/05/2019 Gia Lai 25, Ninh Thuận 71 Win Ninh Thuận 71
02/05/2019 Bình Định 10, Quảng Bình 06, Quảng Trị 90 Win Bình Định 10, Win Quảng Bình 06x2, Win Quảng Trị 90
01/05/2019 Đà Nẵng 53, Khánh Hòa 06 Win Đà Nẵng 53, Win Khánh Hòa 06
30/04/2019 Đắc Lắc 73, Quảng Nam 02 Win Đắc Lắc 73, Win Quảng Nam 02
29/04/2019 Phú Yên 66, Thừa Thiên Huế 03 Win Phú Yên 66, Win Thừa Thiên Huế 03
28/04/2019 Khánh Hòa 25, Kon Tum 03 Win Khánh Hòa 25x2, Win Kon Tum 03
27/04/2019 Đà Nẵng 01, Đắc Nông 05, Quảng Ngãi 80 Win Đà Nẵng 01, Win Đắc Nông 05x3, Win Quảng Ngãi 80
26/04/2019 Gia Lai 62, Ninh Thuận 01 Win Gia Lai 62x2, Win Ninh Thuận 01
25/04/2019 Bình Định 70, Quảng Bình 09, Quảng Trị 25 Win Bình Định 70, Win Quảng Bình 09
24/04/2019 Đà Nẵng 39, Khánh Hòa 15 Win Đà Nẵng 39x2, Win Khánh Hòa 15
23/04/2019 Đắc Lắc 51, Quảng Nam 06 Win Đắc Lắc 51x2, Win Quảng Nam 06
22/04/2019 Phú Yên 10, Thừa Thiên Huế 92 Win Phú Yên 10
21/04/2019 Khánh Hòa 45, Kon Tum 80 Miss
20/04/2019 Đà Nẵng 09, Đắc Nông 27, Quảng Ngãi 15 Win Đà Nẵng 09, Win Đắc Nông 27x2, Win Quảng Ngãi 15x2
19/04/2019 Gia Lai 85, Ninh Thuận 03 Win Gia Lai 85, Win Ninh Thuận 03
18/04/2019 Bình Định 05, Quảng Bình 58, Quảng Trị 62 Win Bình Định, Quảng Bình
17/04/2019 Đà Nẵng 12, Khánh Hòa 37 Win Đà Nẵng, Khánh Hòa
16/04/2019 Đắc Lắc 02, Quảng Nam 86 Win Đắc Lắc, Quảng Nam
15/04/2019 Phú Yên 52, Thừa Thiên Huế 11 Win Phú Yên, Thừa Thiên Huế
14/04/2019 Khánh Hòa 50, Kon Tum 81 Win Khánh Hòa, Kon Tum
13/04/2019 Lỗi nhập liệu Win Đà Nẵng, Quảng Ngãi
12/04/2019 Gia Lai 56, Ninh Thuận 01 Win Gia Lai, Ninh Thuận
11/04/2019 Bình Định 10, Quảng Bình 84, Quảng Trị 90 Miss
10/04/2019 Đà Nẵng 03, Khánh Hòa 50 Win Đà Nẵng, Khánh Hòa
09/04/2019 Đắc Lắc 26, Quảng Nam 54 Win Đắc Lắc, Quảng Nam
08/04/2019 Phú Yên 08, Thừa Thiên Huế 72 Win Phú Yên, Thừa Thiên Huế
07/04/2019 Khánh Hòa 60, Kon Tum 08 Miss
06/04/2019 Lỗi nhập liệu Win Đà Nẵng, Quảng Ngãi
05/04/2019 Gia Lai 50, Ninh Thuận 09 Win Gia Lai, Ninh Thuận
04/04/2019 Bình Định 09, Quảng Bình 80, Quảng Trị 11 Win Bình Định, Quảng Bình
03/04/2019 Đà Nẵng 89, Khánh Hòa 22 Win Đà Nẵng, Khánh Hòa
02/04/2019 Đắc Lắc 08, Quảng Nam 86 Win Đắc Lắc, Quảng Nam
01/04/2019 Phú Yên 23, Thừa Thiên Huế 16 Miss
31/03/2019 Khánh Hòa 57, Kon Tum 81 Miss
30/03/2019 Lỗi nhập liệu Win Đà Nẵng, Quảng Ngãi
29/03/2019 Gia Lai 12, Ninh Thuận 90 Win Gia Lai, Ninh Thuận
28/03/2019 Bình Định 58, Quảng Bình 05, Quảng Trị 96 Win Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
27/03/2019 Đà Nẵng 36, Khánh Hòa 85 Win Đà Nẵng, Khánh Hòa
26/03/2019 Đắc Lắc 81, Quảng Nam 04 Win Đắc Lắc, Quảng Nam
25/03/2019 Phú Yên 30, Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên, Thừa Thiên Huế
24/03/2019 Khánh Hòa 52, Kon Tum 04 Win Khánh Hòa, Kon Tum
23/03/2019 Lỗi nhập liệu Win Đà Nẵng, Quảng Ngãi
22/03/2019 Gia Lai 66, Ninh Thuận 17 Win Gia Lai, Ninh Thuận
21/03/2019 Bình Định 85, Quảng Bình 69, Quảng Trị 35 Miss
20/03/2019 Đà Nẵng 10, Khánh Hòa 23 Win Đà Nẵng, Khánh Hòa
19/03/2019 Đắc Lắc 43, Quảng Nam 09 Win Đắc Lắc, Quảng Nam
18/03/2019 Phú Yên 32, Thừa Thiên Huế 00 Win Phú Yên, Thừa Thiên Huế
17/03/2019 Khánh Hòa 30, Kon Tum 77 Win Khánh Hòa, Kon Tum
16/03/2019 Lỗi nhập liệu Win Quảng Ngãi
15/03/2019 Gia Lai 21, Ninh Thuận 15 Miss
14/03/2019 Bình Định 30, Quảng Bình 94, Quảng Trị 54 Win Quảng Trị
13/03/2019 Đà Nẵng 22, Khánh Hòa 01 Win Đà Nẵng, Khánh Hòa
12/03/2019 Đắc Lắc 27, Quảng Nam 93 Miss
11/03/2019 Phú Yên 02, Thừa Thiên Huế 89 Win Phú Yên, Thừa Thiên Huế
10/03/2019 Khánh Hòa 08, Kon Tum 19 Win Khánh Hòa, Kon Tum
09/03/2019 Lỗi nhập liệu Win Đà Nẵng, Quảng Ngãi
08/03/2019 Gia Lai 93, Ninh Thuận 01 Win Gia Lai, Ninh Thuận
07/03/2019 Bình Định 76, Quảng Bình 07, Quảng Trị 15 Win Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
06/03/2019 Đà Nẵng 40, Khánh Hòa 06 Miss
05/03/2019 Đắc Lắc 92, Quảng Nam 36 Miss
04/03/2019 Phú Yên 94, Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên, Thừa Thiên Huế
03/03/2019 Khánh Hòa 51, Kon Tum 19 Win Khánh Hòa, Kon Tum
02/03/2019 Lỗi nhập liệu Win Đà Nẵng,
01/03/2019 Gia Lai 60, Ninh Thuận 14 Win Gia Lai, Ninh Thuận
28/02/2019 Bình Định 08, Quảng Bình 51, Quảng Trị 88 Win Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
27/02/2019 Đà Nẵng 25, Khánh Hòa 92 Win Đà Nẵng, Khánh Hòa
26/02/2019 Đắc Lắc 40, Quảng Nam 36 Win Đắc Lắc
25/02/2019 Phú Yên 41, Thừa Thiên Huế 12 Win Phú Yên
24/02/2019 Khánh Hòa 65, Kon Tum 05 Win Khánh Hòa, Kon Tum
23/02/2019 Đà Nẵng 05, Đắc Nông 98, Quảng Ngãi 93 Win Đà Nẵng ,Đắc Nông
22/02/2019 Gia Lai 06, Ninh Thuận 30 Win Gia Lai
21/02/2019 Bình Định 07, Quảng Bình 23, Quảng Trị 88 Win Bình Định, Quảng Trị
20/02/2019 Đà Nẵng 78, Khánh Hòa 52 Win Đà Nẵng, Khánh Hòa
19/02/2019 Đắc Lắc 28, Quảng Nam 07 Win Đắc Lắc, Quảng Nam
18/02/2019 Phú Yên 15, Thừa Thiên Huế 50 Win Phú Yên, Thừa Thiên Huế
17/02/2019 Khánh Hòa 19, Kon Tum 40 Win Khánh Hòa, Kon Tum