ĐỀ MIỀN TRUNG : 400.000 Đ

Hướng dẫn nạp tiền mua cầu lô siêu đơn giản

LÀM GIÀU - LÀM GIÀU - là nghĩa vụ của 1 thằng đàn ông trong gia đình. Không 1 con đường nào làm giàu nhanh chóng thông qua những con số. 

Với kết quả tính toán chính xác bởi siêu hệ thống, chúng tôi tự tin là 1 trong giải pháp làm giàu nhanh chóng trên thị trường cho bất kì người đàn ông nào đang tìm kiếm sự thịnh vượng tài chính.

UY TÍN TẠO DỰNG SỰ PHÚ QUÝ là slogan của chúng tôi. 

Hệ thống này KHÔNG miễn phí và mãi luôn là như vậy. Bởi lẽ để duy trì 1 hệ thống chúng tôi không thể chạy bằng nước lã. Sự phồn vinh giàu có là điều chúng tôi mang đến cho hàng nghìn gia đình. Còn với gia đình bạn đó là sự lựa chọn của bạn. Nếu nghi ngờ thì không nên đánh. Bởi lẽ chắc chắn chúng tôi tỉ lệ trúng chỉ đc 90% mà thôi.
Hệ thống hỗ trợ nạp qua thẻ điện thoại, hỗ trợ cộng dồn.
Nạp thẻ xong là có số.
Tự tin thắng lớn mỗi ngày nhé
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Đề Miền Trung
Ngày Đề Miền Trung Kết quả
24/04/2024 Click vào lấy số ngay
23/04/2024 Đắc Lắc 90, Quảng Nam 72 Win Quảng Nam 72
22/04/2024 Phú Yên 49, Thừa Thiên Huế 44 Win Phú Yên 49, Win Thừa Thiên Huế 44
21/04/2024 Khánh Hòa 82, Kon Tum 95 Win Khánh Hòa 82, Win Kon Tum 95
20/04/2024 Đà Nẵng 56, Đắc Nông 23, Quảng Ngãi 22 Win Đà Nẵng 56
19/04/2024 Gia Lai 91, Ninh Thuận 65 Win Gia Lai 91
18/04/2024 Bình Định 66, Quảng Bình 10, Quảng Trị 59 Win Bình Định 66
17/04/2024 Đà Nẵng 59, Khánh Hòa 34 Win Khánh Hòa 34
16/04/2024 Đắc Lắc 54, Quảng Nam 78 Win Quảng Nam 78
15/04/2024 Phú Yên 36, Thừa Thiên Huế 58 Win Phú Yên 36, Win Thừa Thiên Huế 58
14/04/2024 Khánh Hòa 05, Kon Tum 31 Win Khánh Hòa 05
13/04/2024 Đà Nẵng 81, Đắc Nông 93, Quảng Ngãi 61 Win Quảng Ngãi 61
12/04/2024 Gia Lai 67, Ninh Thuận 62 Win Gia Lai 67, Win Ninh Thuận 62
11/04/2024 Bình Định 21, Quảng Bình 76, Quảng Trị 01 Win Quảng Bình 76, Win Quảng Trị 01
10/04/2024 Đà Nẵng 06, Khánh Hòa 14 Win Đà Nẵng 06, Win Khánh Hòa 14
09/04/2024 Đắc Lắc 61, Quảng Nam 81 Win Đắc Lắc 61, Win Quảng Nam 81
08/04/2024 Phú Yên 43, Thừa Thiên Huế 72 Win Phú Yên 43, Win Thừa Thiên Huế 72
07/04/2024 Khánh Hòa 89, Kon Tum 50 Win Kon Tum 50
06/04/2024 Đà Nẵng 16, Đắc Nông 05, Quảng Ngãi 11 Win Đà Nẵng 16, Win Đắc Nông 05, Win Quảng Ngãi 11
05/04/2024 Gia Lai 76, Ninh Thuận 18 Win Gia Lai 76
04/04/2024 Bình Định 26, Quảng Bình 60, Quảng Trị 76 Win Bình Định 26, Win Quảng Bình 60
03/04/2024 Đà Nẵng 99, Khánh Hòa 16 Win Khánh Hòa 16
02/04/2024 Đắc Lắc 10, Quảng Nam 64 Win Đắc Lắc 10
01/04/2024 Phú Yên 99, Thừa Thiên Huế 87 Win Phú Yên 99, Win Thừa Thiên Huế 87
31/03/2024 Khánh Hòa 15, Kon Tum 56 Win Khánh Hòa 15, Win Kon Tum 56
30/03/2024 Đà Nẵng 93, Đắc Nông 86, Quảng Ngãi 52 Win Đà Nẵng 93, Win Đắc Nông 86, Win Quảng Ngãi 52
29/03/2024 Gia Lai 88, Ninh Thuận 67 Win Gia Lai 88
28/03/2024 Bình Định 83, Quảng Bình 67, Quảng Trị 67 Win Bình Định 83, Win Quảng Trị 67
27/03/2024 Đà Nẵng 22, Khánh Hòa 30 Win Đà Nẵng 22
26/03/2024 Đắc Lắc 00, Quảng Nam 59 Win Đắc Lắc 00
25/03/2024 Phú Yên 01, Thừa Thiên Huế 87 Win Phú Yên 01
24/03/2024 Khánh Hòa 94, Kon Tum 87 Win Khánh Hòa 94, Win Kon Tum 87
23/03/2024 Đà Nẵng 53, Đắc Nông 64, Quảng Ngãi 11 Win Đà Nẵng 53, Win Đắc Nông 64, Win Quảng Ngãi 11
22/03/2024 Gia Lai 28, Ninh Thuận 90 Win Gia Lai 28, Win Ninh Thuận 90
21/03/2024 Bình Định 69, Quảng Bình 54, Quảng Trị 29 Win Bình Định 69, Win Quảng Bình 54, Win Quảng Trị 29
20/03/2024 Đà Nẵng 27, Khánh Hòa 59 Win Đà Nẵng 27, Win Khánh Hòa 59
19/03/2024 Đắc Lắc 29, Quảng Nam 03 Win Đắc Lắc 29, Win Quảng Nam 03
18/03/2024 Phú Yên 50, Thừa Thiên Huế 84 Win Phú Yên 50, Win Thừa Thiên Huế 84
17/03/2024 Khánh Hòa 43, Kon Tum 96 Win Kon Tum 96
16/03/2024 Đà Nẵng 03, Đắc Nông 52, Quảng Ngãi 91 Win Đà Nẵng 03, Win Đắc Nông 52
15/03/2024 Gia Lai 74, Ninh Thuận 78 Win Gia Lai 74, Win Ninh Thuận 78
14/03/2024 Bình Định 96, Quảng Bình 56, Quảng Trị 44 Miss
13/03/2024 Đà Nẵng 69, Khánh Hòa 88 Miss
12/03/2024 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 63 Win Đắc Lắc 71, Win Quảng Nam 63
11/03/2024 Phú Yên 57, Thừa Thiên Huế 10 Win Phú Yên 57
10/03/2024 Khánh Hòa 34, Kon Tum 93 Win Khánh Hòa 34, Win Kon Tum 93
09/03/2024 Đà Nẵng 05, Đắc Nông 93, Quảng Ngãi 25 Win Đà Nẵng 05, Win Quảng Ngãi 25
08/03/2024 Gia Lai 47, Ninh Thuận 70 Win Ninh Thuận 70
07/03/2024 Bình Định 58, Quảng Bình 54, Quảng Trị 14 Win Quảng Bình 54, Win Quảng Trị 14
06/03/2024 Đà Nẵng 65, Khánh Hòa 66 Win Khánh Hòa 66
05/03/2024 Đắc Lắc 25, Quảng Nam 73 Win Quảng Nam 73
04/03/2024 Phú Yên 25, Thừa Thiên Huế 86 Win Phú Yên 25
03/03/2024 Khánh Hòa 77, Kon Tum 41 Win Kon Tum 41
02/03/2024 Đà Nẵng 57, Đắc Nông 19, Quảng Ngãi 69 Win Quảng Ngãi 69
01/03/2024 Gia Lai 90, Ninh Thuận 43 Win Gia Lai 90
29/02/2024 Bình Định 70, Quảng Bình 54, Quảng Trị 48 Win Quảng Bình 54, Win Quảng Trị 48
28/02/2024 Đà Nẵng 72, Khánh Hòa 11 Win Đà Nẵng 72
27/02/2024 Đắc Lắc 70, Quảng Nam 61 Win Đắc Lắc 70, Win Quảng Nam 61
26/02/2024 Phú Yên 91, Thừa Thiên Huế 81 Win Phú Yên 91
25/02/2024 Khánh Hòa 76, Kon Tum 90 Win Khánh Hòa 76
24/02/2024 Đà Nẵng 33, Đắc Nông 47, Quảng Ngãi 70 Win Đà Nẵng 33
23/02/2024 Gia Lai 92, Ninh Thuận 92 Win Ninh Thuận 92
22/02/2024 Bình Định 93, Quảng Bình 46, Quảng Trị 46 Win Bình Định 93, Win Quảng Trị 46
21/02/2024 Đà Nẵng 69, Khánh Hòa 23 Win Đà Nẵng 69, Win Khánh Hòa 23
20/02/2024 Đắc Lắc 51, Quảng Nam 30 Win Đắc Lắc 51, Win Quảng Nam 30
19/02/2024 Phú Yên 64, Thừa Thiên Huế 84 Win Phú Yên 64
18/02/2024 Khánh Hòa 24, Kon Tum 47 Win Khánh Hòa 24, Win Kon Tum 47
17/02/2024 Đà Nẵng 14, Đắc Nông 87, Quảng Ngãi 62 Win Đà Nẵng 14
16/02/2024 Gia Lai 89, Ninh Thuận 06 Win Ninh Thuận 06
15/02/2024 Bình Định 51, Quảng Bình 18, Quảng Trị 58 Win Quảng Bình 18, Win Quảng Trị 58
14/02/2024 Đà Nẵng 96, Khánh Hòa 47 Win Khánh Hòa 47
13/02/2024 Đắc Lắc 38, Quảng Nam 59 Win Đắc Lắc 38, Win Quảng Nam 59
12/02/2024 Phú Yên 86, Thừa Thiên Huế 50 Win Thừa Thiên Huế 50
11/02/2024 Khánh Hòa 49, Kon Tum 70 Win Khánh Hòa 49
10/02/2024 Đà Nẵng 78, Đắc Nông 21, Quảng Ngãi 39 Win Đà Nẵng 78, Win Quảng Ngãi 39
09/02/2024 Gia Lai 56, Ninh Thuận 83 Win Ninh Thuận 83
08/02/2024 Bình Định 64, Quảng Bình 89, Quảng Trị 55 Win Bình Định 64, Win Quảng Bình 89, Win Quảng Trị 55
07/02/2024 Đà Nẵng 70, Khánh Hòa 55 Miss
06/02/2024 Đắc Lắc 02, Quảng Nam 01 Win Đắc Lắc 02, Win Quảng Nam 01
05/02/2024 Phú Yên 58, Thừa Thiên Huế 19 Win Phú Yên 58
04/02/2024 Khánh Hòa 94, Kon Tum 61 Win Kon Tum 61
03/02/2024 Đà Nẵng 17, Đắc Nông 19, Quảng Ngãi 41 Win Đắc Nông 19, Win Quảng Ngãi 41
02/02/2024 Gia Lai 25, Ninh Thuận 61 Win Ninh Thuận 61
01/02/2024 Bình Định 64, Quảng Bình 21, Quảng Trị 19 Win Bình Định 64, Win Quảng Bình 21
31/01/2024 Đà Nẵng 70, Khánh Hòa 68 Win Đà Nẵng 70
30/01/2024 Đắc Lắc 23, Quảng Nam 51 Win Đắc Lắc 23, Win Quảng Nam 51
29/01/2024 Phú Yên 27, Thừa Thiên Huế 37 Win Phú Yên 27, Win Thừa Thiên Huế 37
28/01/2024 Khánh Hòa 89, Kon Tum 15 Win Khánh Hòa 89, Win Kon Tum 15
27/01/2024 Đà Nẵng 48, Đắc Nông 13, Quảng Ngãi 78 Win Đắc Nông 13, Win Quảng Ngãi 78
26/01/2024 Gia Lai 31, Ninh Thuận 95 Win Ninh Thuận 95
25/01/2024 Bình Định 60, Quảng Bình 68, Quảng Trị 80 Win Bình Định 60, Win Quảng Bình 68, Win Quảng Trị 80
24/01/2024 Đà Nẵng 41, Khánh Hòa 57 Miss
23/01/2024 Đắc Lắc 67, Quảng Nam 34 Win Quảng Nam 34
22/01/2024 Phú Yên 75, Thừa Thiên Huế 68 Win Phú Yên 75, Win Thừa Thiên Huế 68
21/01/2024 Khánh Hòa 47, Kon Tum 67 Win Kon Tum 67
20/01/2024 Đà Nẵng 02, Đắc Nông 62, Quảng Ngãi 91 Win Đà Nẵng 02, Win Đắc Nông 62, Win Quảng Ngãi 91
19/01/2024 Gia Lai 90, Ninh Thuận 98 Win Gia Lai 90, Win Ninh Thuận 98
18/01/2024 Bình Định 62, Quảng Bình 73, Quảng Trị 27 Win Quảng Trị 27
17/01/2024 Đà Nẵng 89, Khánh Hòa 16 Win Đà Nẵng 89
16/01/2024 Đắc Lắc 64, Quảng Nam 90 Win Đắc Lắc 64, Win Quảng Nam 90
15/01/2024 Phú Yên 12, Thừa Thiên Huế 57 Win Phú Yên 12, Win Thừa Thiên Huế 57
14/01/2024 Khánh Hòa 12, Kon Tum 88 Win Khánh Hòa 12, Win Kon Tum 88
13/01/2024 Đà Nẵng 47, Đắc Nông 56, Quảng Ngãi 13 Win Đà Nẵng 47, Win Đắc Nông 56
12/01/2024 Gia Lai 79, Ninh Thuận 64 Miss
11/01/2024 Bình Định 61, Quảng Bình 81, Quảng Trị 55 Win Bình Định 61, Win Quảng Bình 81
10/01/2024 Đà Nẵng 81, Khánh Hòa 11 Win Khánh Hòa 11
09/01/2024 Đắc Lắc 13, Quảng Nam 32 Win Quảng Nam 32
08/01/2024 Phú Yên 73, Thừa Thiên Huế 26 Win Phú Yên 73
07/01/2024 Khánh Hòa 89, Kon Tum 70 Win Khánh Hòa 89, Win Kon Tum 70
06/01/2024 Đà Nẵng 98, Đắc Nông 27, Quảng Ngãi 98 Win Đà Nẵng 98
05/01/2024 Gia Lai 81, Ninh Thuận 50 Win Ninh Thuận 50
04/01/2024 Bình Định 05, Quảng Bình 34, Quảng Trị 01 Win Bình Định 05, Win Quảng Trị 01
03/01/2024 Đà Nẵng 43, Khánh Hòa 70 Win Khánh Hòa 70
02/01/2024 Đắc Lắc 16, Quảng Nam 23 Win Quảng Nam 23
01/01/2024 Phú Yên 97, Thừa Thiên Huế 02 Win Thừa Thiên Huế 02
31/12/2023 Khánh Hòa 42, Kon Tum 88 Win Khánh Hòa 42, Win Kon Tum 88
30/12/2023 Đà Nẵng 55, Đắc Nông 54, Quảng Ngãi 62 Win Đà Nẵng 55, Win Đắc Nông 54, Win Quảng Ngãi 62
29/12/2023 Gia Lai 60, Ninh Thuận 90 Win Gia Lai 60, Win Ninh Thuận 90
28/12/2023 Bình Định 22, Quảng Bình 14, Quảng Trị 52 Win Quảng Bình 14, Win Quảng Trị 52
27/12/2023 Đà Nẵng 68, Khánh Hòa 02 Win Đà Nẵng 68, Win Khánh Hòa 02
26/12/2023 Đắc Lắc 75, Quảng Nam 11 Win Đắc Lắc 75, Win Quảng Nam 11
25/12/2023 Phú Yên 89, Thừa Thiên Huế 67 Win Phú Yên 89, Win Thừa Thiên Huế 67
24/12/2023 Khánh Hòa 52, Kon Tum 89 Win Khánh Hòa 52, Win Kon Tum 89
23/12/2023 Đà Nẵng 56, Đắc Nông 36, Quảng Ngãi 64 Win Đà Nẵng 56, Win Quảng Ngãi 64
22/12/2023 Gia Lai 48, Ninh Thuận 91 Win Gia Lai 48
21/12/2023 Bình Định 37, Quảng Bình 79, Quảng Trị 41 Win Quảng Bình 79, Win Quảng Trị 41
20/12/2023 Đà Nẵng 58, Khánh Hòa 27 Win Đà Nẵng 58, Win Khánh Hòa 27
19/12/2023 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 55 Win Đắc Lắc 71
18/12/2023 Phú Yên 24, Thừa Thiên Huế 89 Win Phú Yên 24, Win Thừa Thiên Huế 89
17/12/2023 Khánh Hòa 83, Kon Tum 80 Win Khánh Hòa 83, Win Kon Tum 80
16/12/2023 Đà Nẵng 38, Đắc Nông 33, Quảng Ngãi 38 Win Đà Nẵng 38, Win Đắc Nông 33, Win Quảng Ngãi 38
15/12/2023 Gia Lai 26, Ninh Thuận 50 Win Ninh Thuận 50
14/12/2023 Bình Định 51, Quảng Bình 80, Quảng Trị 30 Win Quảng Bình 80
13/12/2023 Đà Nẵng 20, Khánh Hòa 62 Win Đà Nẵng 20, Win Khánh Hòa 62
12/12/2023 Đắc Lắc 39, Quảng Nam 35 Win Đắc Lắc 39
11/12/2023 Phú Yên 42, Thừa Thiên Huế 88 Win Phú Yên 42, Win Thừa Thiên Huế 88
10/12/2023 Khánh Hòa 23, Kon Tum 94 Miss
09/12/2023 Đà Nẵng 94, Đắc Nông 70, Quảng Ngãi 34 Win Đà Nẵng 94, Win Đắc Nông 70
08/12/2023 Gia Lai 47, Ninh Thuận 61 Win Ninh Thuận 61
07/12/2023 Bình Định 43, Quảng Bình 45, Quảng Trị 09 Win Bình Định 43, Win Quảng Bình 45, Win Quảng Trị 09
06/12/2023 Đà Nẵng 76, Khánh Hòa 65 Miss
05/12/2023 Đắc Lắc 17, Quảng Nam 24 Win Đắc Lắc 17, Win Quảng Nam 24
04/12/2023 Phú Yên 72, Thừa Thiên Huế 93 Win Phú Yên 72, Win Thừa Thiên Huế 93
03/12/2023 Khánh Hòa 43, Kon Tum 39 Win Khánh Hòa 43
02/12/2023 Đà Nẵng 67, Đắc Nông 75, Quảng Ngãi 95 Win Đà Nẵng 67
01/12/2023 Gia Lai 85, Ninh Thuận 36 Win Ninh Thuận 36
30/11/2023 Bình Định 12, Quảng Bình 09, Quảng Trị 06 Win Quảng Bình 09, Win Quảng Trị 06
29/11/2023 Đà Nẵng 58, Khánh Hòa 49 Win Đà Nẵng 58, Win Khánh Hòa 49
28/11/2023 Đắc Lắc 93, Quảng Nam 47 Win Đắc Lắc 93
27/11/2023 Phú Yên 87, Thừa Thiên Huế 09 Win Thừa Thiên Huế 09
26/11/2023 Khánh Hòa 09, Kon Tum 32 Win Khánh Hòa 09, Win Kon Tum 32
25/11/2023 Đà Nẵng 57, Đắc Nông 59, Quảng Ngãi 77 Win Đà Nẵng 57
24/11/2023 Gia Lai 75, Ninh Thuận 41 Win Gia Lai 75
23/11/2023 Bình Định 58, Quảng Bình 49, Quảng Trị 55 Win Quảng Bình 49, Win Quảng Trị 55
22/11/2023 Đà Nẵng 64, Khánh Hòa 91 Win Khánh Hòa 91
21/11/2023 Đắc Lắc 04, Quảng Nam 39 Win Đắc Lắc 04, Win Quảng Nam 39
20/11/2023 Phú Yên 87, Thừa Thiên Huế 27 Win Phú Yên 87, Win Thừa Thiên Huế 27
19/11/2023 Khánh Hòa 44, Kon Tum 06 Win Kon Tum 06
18/11/2023 Đà Nẵng 61, Đắc Nông 84, Quảng Ngãi 61 Win Quảng Ngãi 61
17/11/2023 Gia Lai 15, Ninh Thuận 96 Win Gia Lai 15, Win Ninh Thuận 96
16/11/2023 Bình Định 28, Quảng Bình 35, Quảng Trị 96 Win Bình Định 28, Win Quảng Bình 35, Win Quảng Trị 96
15/11/2023 Đà Nẵng 72, Khánh Hòa 02 Win Đà Nẵng 72, Win Khánh Hòa 02
14/11/2023 Đắc Lắc 51, Quảng Nam 95 Win Đắc Lắc 51, Win Quảng Nam 95
13/11/2023 Phú Yên 08, Thừa Thiên Huế 75 Win Phú Yên 08, Win Thừa Thiên Huế 75
12/11/2023 Khánh Hòa 53, Kon Tum 90 Win Khánh Hòa 53
11/11/2023 Đà Nẵng 11, Đắc Nông 85, Quảng Ngãi 72 Win Đắc Nông 85, Win Quảng Ngãi 72
10/11/2023 Gia Lai 76, Ninh Thuận 57 Win Gia Lai 76
09/11/2023 Bình Định 74, Quảng Bình 96, Quảng Trị 81 Win Bình Định 74
08/11/2023 Đà Nẵng 19, Khánh Hòa 63 Win Đà Nẵng 19, Win Khánh Hòa 63
07/11/2023 Đắc Lắc 36, Quảng Nam 82 Win Quảng Nam 82
06/11/2023 Phú Yên 81, Thừa Thiên Huế 11 Win Phú Yên 81
05/11/2023 Khánh Hòa 46, Kon Tum 36 Win Kon Tum 36
04/11/2023 Đà Nẵng 33, Đắc Nông 17, Quảng Ngãi 44 Win Đắc Nông 17, Win Quảng Ngãi 44
03/11/2023 Gia Lai 35, Ninh Thuận 70 Win Ninh Thuận 70
02/11/2023 Bình Định 55, Quảng Bình 66, Quảng Trị 40 Win Quảng Bình 66, Win Quảng Trị 40
01/11/2023 Đà Nẵng 50, Khánh Hòa 61 Win Khánh Hòa 61
31/10/2023 Đắc Lắc 32, Quảng Nam 82 Win Quảng Nam 82
30/10/2023 Phú Yên 43, Thừa Thiên Huế 32 Win Phú Yên 43, Win Thừa Thiên Huế 32
29/10/2023 Khánh Hòa 48, Kon Tum 97 Win Khánh Hòa 48
28/10/2023 Đà Nẵng 31, Đắc Nông 90, Quảng Ngãi 85 Win Đà Nẵng 31, Win Đắc Nông 90
27/10/2023 Gia Lai 42, Ninh Thuận 17 Win Ninh Thuận 17
26/10/2023 Bình Định 24, Quảng Bình 15, Quảng Trị 09 Win Quảng Trị 09
25/10/2023 Đà Nẵng 87, Khánh Hòa 77 Win Khánh Hòa 77
24/10/2023 Đắc Lắc 23, Quảng Nam 40 Win Đắc Lắc 23, Win Quảng Nam 40
23/10/2023 Phú Yên 69, Thừa Thiên Huế 87 Win Thừa Thiên Huế 87
22/10/2023 Khánh Hòa 37, Kon Tum 60 Win Khánh Hòa 37, Win Kon Tum 60
21/10/2023 Đà Nẵng 59, Đắc Nông 09, Quảng Ngãi 67 Win Đà Nẵng 59, Win Đắc Nông 09
20/10/2023 Gia Lai 57, Ninh Thuận 03 Win Ninh Thuận 03
19/10/2023 Bình Định 06, Quảng Bình 40, Quảng Trị 54 Win Bình Định 06, Win Quảng Bình 40
18/10/2023 Đà Nẵng 00, Khánh Hòa 75 Win Đà Nẵng 00
17/10/2023 Đắc Lắc 22, Quảng Nam 79 Win Quảng Nam 79
16/10/2023 Phú Yên 31, Thừa Thiên Huế 45 Win Thừa Thiên Huế 45
15/10/2023 Khánh Hòa 34, Kon Tum 98 Win Kon Tum 98
14/10/2023 Đà Nẵng 24, Đắc Nông 66, Quảng Ngãi 21 Win Đắc Nông 66, Win Quảng Ngãi 21
13/10/2023 Gia Lai 35, Ninh Thuận 36 Win Gia Lai 35, Win Ninh Thuận 36
12/10/2023 Bình Định 18, Quảng Bình 44, Quảng Trị 42 Win Quảng Bình 44, Win Quảng Trị 42
11/10/2023 Đà Nẵng 13, Khánh Hòa 89 Win Đà Nẵng 13, Win Khánh Hòa 89
10/10/2023 Đắc Lắc 69, Quảng Nam 89 Win Đắc Lắc 69, Win Quảng Nam 89
09/10/2023 Phú Yên 80, Thừa Thiên Huế 60 Miss
08/10/2023 Khánh Hòa 91, Kon Tum 49 Win Kon Tum 49
07/10/2023 Đà Nẵng 51, Đắc Nông 19, Quảng Ngãi 21 Win Đà Nẵng 51, Win Quảng Ngãi 21
06/10/2023 Gia Lai 33, Ninh Thuận 02 Win Gia Lai 33, Win Ninh Thuận 02
05/10/2023 Bình Định 57, Quảng Bình 10, Quảng Trị 93 Win Quảng Bình 10, Win Quảng Trị 93
04/10/2023 Đà Nẵng 64, Khánh Hòa 58 Win Đà Nẵng 64, Win Khánh Hòa 58
03/10/2023 Đắc Lắc 88, Quảng Nam 50 Win Đắc Lắc 88, Win Quảng Nam 50
02/10/2023 Phú Yên 67, Thừa Thiên Huế 52 Win Phú Yên 67
01/10/2023 Khánh Hòa 18, Kon Tum 94 Win Khánh Hòa 18
30/09/2023 Đà Nẵng 97, Đắc Nông 79, Quảng Ngãi 72 Win Đắc Nông 79
29/09/2023 Gia Lai 24, Ninh Thuận 46 Win Gia Lai 24, Win Ninh Thuận 46
28/09/2023 Bình Định 20, Quảng Bình 57, Quảng Trị 80 Win Bình Định 20, Win Quảng Bình 57
27/09/2023 Đà Nẵng 76, Khánh Hòa 19 Win Đà Nẵng 76
26/09/2023 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 05 Win Đắc Lắc 71, Win Quảng Nam 05
25/09/2023 Phú Yên 10, Thừa Thiên Huế 54 Win Phú Yên 10, Win Thừa Thiên Huế 54
24/09/2023 Khánh Hòa 28, Kon Tum 14 Win Kon Tum 14
23/09/2023 Đà Nẵng 93, Đắc Nông 81, Quảng Ngãi 53 Win Đà Nẵng 93, Win Đắc Nông 81, Win Quảng Ngãi 53
22/09/2023 Gia Lai 88, Ninh Thuận 41 Win Ninh Thuận 41
21/09/2023 Bình Định 62, Quảng Bình 30, Quảng Trị 30 Win Bình Định 62, Win Quảng Bình 30
20/09/2023 Đà Nẵng 44, Khánh Hòa 97 Win Đà Nẵng 44
19/09/2023 Đắc Lắc 89, Quảng Nam 43 Win Đắc Lắc 89, Win Quảng Nam 43
18/09/2023 Phú Yên 68, Thừa Thiên Huế 58 Win Thừa Thiên Huế 58
17/09/2023 Khánh Hòa 32, Kon Tum 74 Win Kon Tum 74
16/09/2023 Đà Nẵng 01, Đắc Nông 55, Quảng Ngãi 10 Win Đà Nẵng 01, Win Đắc Nông 55
15/09/2023 Gia Lai 67, Ninh Thuận 34 Win Gia Lai 67, Win Ninh Thuận 34
14/09/2023 Bình Định 52, Quảng Bình 20, Quảng Trị 68 Win Bình Định 52, Win Quảng Trị 68
13/09/2023 Đà Nẵng 87, Khánh Hòa 17 Win Đà Nẵng 87, Win Khánh Hòa 17
12/09/2023 Đắc Lắc 55, Quảng Nam 75 Win Đắc Lắc 55
11/09/2023 Phú Yên 42, Thừa Thiên Huế 25 Win Phú Yên 42, Win Thừa Thiên Huế 25
10/09/2023 Khánh Hòa 50, Kon Tum 29 Win Khánh Hòa 50, Win Kon Tum 29
09/09/2023 Đà Nẵng 11, Đắc Nông 14, Quảng Ngãi 11 Win Đắc Nông 14, Win Quảng Ngãi 11
08/09/2023 Gia Lai 25, Ninh Thuận 41 Win Gia Lai 25, Win Ninh Thuận 41
07/09/2023 Bình Định 82, Quảng Bình 11, Quảng Trị 31 Win Quảng Bình 11, Win Quảng Trị 31
06/09/2023 Đà Nẵng 40, Khánh Hòa 96 Win Khánh Hòa 96
05/09/2023 Đắc Lắc 76, Quảng Nam 26 Win Đắc Lắc 76, Win Quảng Nam 26
04/09/2023 Phú Yên 56, Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên 56
03/09/2023 Khánh Hòa 54, Kon Tum 65 Win Khánh Hòa 54
02/09/2023 Đà Nẵng 19, Đắc Nông 68, Quảng Ngãi 52 Win Đà Nẵng 19, Win Đắc Nông 68, Win Quảng Ngãi 52
01/09/2023 Gia Lai 19, Ninh Thuận 71 Win Gia Lai 19
31/08/2023 Bình Định 35, Quảng Bình 24, Quảng Trị 65 Win Bình Định 35, Win Quảng Bình 24
30/08/2023 Đà Nẵng 69, Khánh Hòa 70 Miss
29/08/2023 Đắc Lắc 42, Quảng Nam 46 Win Đắc Lắc 42, Win Quảng Nam 46
28/08/2023 Phú Yên 33, Thừa Thiên Huế 51 Win Phú Yên 33
27/08/2023 Khánh Hòa 29, Kon Tum 72 Win Khánh Hòa 29, Win Kon Tum 72
26/08/2023 Đà Nẵng 78, Đắc Nông 13, Quảng Ngãi 51 Win Quảng Ngãi 51
25/08/2023 Gia Lai 89, Ninh Thuận 45 Win Gia Lai 89
24/08/2023 Bình Định 53, Quảng Bình 08, Quảng Trị 41 Win Bình Định 53, Win Quảng Bình 08
23/08/2023 Đà Nẵng 87, Khánh Hòa 77 Win Đà Nẵng 87, Win Khánh Hòa 77
22/08/2023 Đắc Lắc 18, Quảng Nam 93 Win Quảng Nam 93
21/08/2023 Phú Yên 23, Thừa Thiên Huế 24 Win Phú Yên 23, Win Thừa Thiên Huế 24
20/08/2023 Khánh Hòa 32, Kon Tum 56 Win Khánh Hòa 32
19/08/2023 Đà Nẵng 66, Đắc Nông 63, Quảng Ngãi 82 Win Đà Nẵng 66, Win Đắc Nông 63, Win Quảng Ngãi 82
18/08/2023 Gia Lai 87, Ninh Thuận 57 Miss
17/08/2023 Bình Định 23, Quảng Bình 86, Quảng Trị 21 Win Bình Định 23, Win Quảng Bình 86
16/08/2023 Đà Nẵng 72, Khánh Hòa 47 Win Đà Nẵng 72, Win Khánh Hòa 47
15/08/2023 Đắc Lắc 44, Quảng Nam 69 Win Đắc Lắc 44, Win Quảng Nam 69
14/08/2023 Phú Yên 69, Thừa Thiên Huế 51 Win Phú Yên 69
13/08/2023 Khánh Hòa 70, Kon Tum 46 Win Khánh Hòa 70, Win Kon Tum 46
12/08/2023 Đà Nẵng 83, Đắc Nông 98, Quảng Ngãi 74 Miss
11/08/2023 Gia Lai 73, Ninh Thuận 21 Win Gia Lai 73
10/08/2023 Bình Định 59, Quảng Bình 50, Quảng Trị 59 Win Bình Định 59, Win Quảng Bình 50
09/08/2023 Đà Nẵng 37, Khánh Hòa 47 Win Khánh Hòa 47
08/08/2023 Đắc Lắc 53, Quảng Nam 09 Win Đắc Lắc 53, Win Quảng Nam 09
07/08/2023 Phú Yên 29, Thừa Thiên Huế 74 Win Phú Yên 29, Win Thừa Thiên Huế 74
06/08/2023 Khánh Hòa 29, Kon Tum 70 Win Khánh Hòa 29, Win Kon Tum 70
05/08/2023 Đà Nẵng 58, Đắc Nông 33, Quảng Ngãi 50 Win Đà Nẵng 58, Win Quảng Ngãi 50
04/08/2023 Gia Lai 86, Ninh Thuận 08 Win Gia Lai 86, Win Ninh Thuận 08
03/08/2023 Bình Định 27, Quảng Bình 19, Quảng Trị 65 Win Bình Định 27, Win Quảng Bình 19
02/08/2023 Đà Nẵng 65, Khánh Hòa 52 Win Khánh Hòa 52
01/08/2023 Đắc Lắc 59, Quảng Nam 47 Win Đắc Lắc 59
31/07/2023 Phú Yên 49, Thừa Thiên Huế 71 Win Phú Yên 49, Win Thừa Thiên Huế 71
30/07/2023 Khánh Hòa 59, Kon Tum 81 Win Kon Tum 81
29/07/2023 Đà Nẵng 52, Đắc Nông 19, Quảng Ngãi 73 Win Đà Nẵng 52, Win Đắc Nông 19, Win Quảng Ngãi 73
28/07/2023 Gia Lai 53, Ninh Thuận 71 Win Gia Lai 53, Win Ninh Thuận 71
27/07/2023 Bình Định 56, Quảng Bình 68, Quảng Trị 88 Win Bình Định 56, Win Quảng Trị 88
26/07/2023 Đà Nẵng 83, Khánh Hòa 88 Win Đà Nẵng 83, Win Khánh Hòa 88
25/07/2023 Đắc Lắc 35, Quảng Nam 67 Win Đắc Lắc 35, Win Quảng Nam 67
24/07/2023 Phú Yên 56, Thừa Thiên Huế 38 Win Phú Yên 56, Win Thừa Thiên Huế 38
23/07/2023 Khánh Hòa 93, Kon Tum 92 Win Kon Tum 92
22/07/2023 Đà Nẵng 68, Đắc Nông 09, Quảng Ngãi 46 Win Đắc Nông 09, Win Quảng Ngãi 46
21/07/2023 Gia Lai 19, Ninh Thuận 85 Win Gia Lai 19, Win Ninh Thuận 85
20/07/2023 Bình Định 88, Quảng Bình 52, Quảng Trị 51 Win Bình Định 88, Win Quảng Bình 52, Win Quảng Trị 51
19/07/2023 Đà Nẵng 46, Khánh Hòa 14 Win Đà Nẵng 46, Win Khánh Hòa 14
18/07/2023 Đắc Lắc 63, Quảng Nam 08 Win Đắc Lắc 63, Win Quảng Nam 08
17/07/2023 Phú Yên 24, Thừa Thiên Huế 87 Win Phú Yên 24, Win Thừa Thiên Huế 87
16/07/2023 Khánh Hòa 11, Kon Tum 78 Win Khánh Hòa 11, Win Kon Tum 78
15/07/2023 Đà Nẵng 70, Đắc Nông 70, Quảng Ngãi 25 Win Đắc Nông 70, Win Quảng Ngãi 25
14/07/2023 Gia Lai 95, Ninh Thuận 48 Win Gia Lai 95
13/07/2023 Bình Định 67, Quảng Bình 29, Quảng Trị 25 Win Bình Định 67, Win Quảng Bình 29, Win Quảng Trị 25
12/07/2023 Đà Nẵng 14, Khánh Hòa 43 Win Đà Nẵng 14
11/07/2023 Đắc Lắc 90, Quảng Nam 67 Win Quảng Nam 67
10/07/2023 Phú Yên 87, Thừa Thiên Huế 44 Win Phú Yên 87, Win Thừa Thiên Huế 44
09/07/2023 Khánh Hòa 96, Kon Tum 69 Win Khánh Hòa 96, Win Kon Tum 69
08/07/2023 Đà Nẵng 97, Đắc Nông 22, Quảng Ngãi 46 Miss
07/07/2023 Gia Lai 58, Ninh Thuận 05 Win Ninh Thuận 05
06/07/2023 Bình Định 12, Quảng Bình 55, Quảng Trị 00 Win Quảng Trị 00
05/07/2023 Đà Nẵng 00, Khánh Hòa 93 Win Đà Nẵng 00, Win Khánh Hòa 93
04/07/2023 Đắc Lắc 28, Quảng Nam 22 Win Đắc Lắc 28, Win Quảng Nam 22
03/07/2023 Phú Yên 69, Thừa Thiên Huế 10 Win Phú Yên 69, Win Thừa Thiên Huế 10
02/07/2023 Khánh Hòa 29, Kon Tum 47 Win Khánh Hòa 29
01/07/2023 Đà Nẵng 15, Đắc Nông 49, Quảng Ngãi 24 Miss
30/06/2023 Gia Lai 90, Ninh Thuận 47 Win Gia Lai 90, Win Ninh Thuận 47
29/06/2023 Bình Định 16, Quảng Bình 20, Quảng Trị 52 Miss
28/06/2023 Đà Nẵng 13, Khánh Hòa 61 Win Khánh Hòa 61
27/06/2023 Đắc Lắc 43, Quảng Nam 35 Win Đắc Lắc 43, Win Quảng Nam 35
26/06/2023 Phú Yên 11, Thừa Thiên Huế 05 Win Thừa Thiên Huế 05
25/06/2023 Khánh Hòa 97, Kon Tum 18 Win Khánh Hòa 97, Win Kon Tum 18
24/06/2023 Đà Nẵng 57, Đắc Nông 17, Quảng Ngãi 84 Win Đà Nẵng 57, Win Đắc Nông 17, Win Quảng Ngãi 84
23/06/2023 Gia Lai 21, Ninh Thuận 60 Win Gia Lai 21
22/06/2023 Bình Định 12, Quảng Bình 40, Quảng Trị 22 Win Quảng Bình 40
21/06/2023 Đà Nẵng 14, Khánh Hòa 43 Win Đà Nẵng 14, Win Khánh Hòa 43
20/06/2023 Đắc Lắc 82, Quảng Nam 89 Win Quảng Nam 89
19/06/2023 Phú Yên 82, Thừa Thiên Huế 59 Win Phú Yên 82, Win Thừa Thiên Huế 59
18/06/2023 Khánh Hòa 66, Kon Tum 06 Win Khánh Hòa 66, Win Kon Tum 06
17/06/2023 Đà Nẵng 23, Đắc Nông 10, Quảng Ngãi 67 Win Đà Nẵng 23
16/06/2023 Gia Lai 39, Ninh Thuận 89 Win Ninh Thuận 89
15/06/2023 Bình Định 22, Quảng Bình 11, Quảng Trị 11 Miss
14/06/2023 Đà Nẵng 38, Khánh Hòa 73 Win Đà Nẵng 38, Win Khánh Hòa 73
13/06/2023 Đắc Lắc 62, Quảng Nam 36 Win Đắc Lắc 62
12/06/2023 Phú Yên 46, Thừa Thiên Huế 14 Win Phú Yên 46, Win Thừa Thiên Huế 14
11/06/2023 Khánh Hòa 58, Kon Tum 84 Win Khánh Hòa 58, Win Kon Tum 84
10/06/2023 Đà Nẵng 19, Đắc Nông 71, Quảng Ngãi 02 Win Đắc Nông 71, Win Quảng Ngãi 02
09/06/2023 Gia Lai 09, Ninh Thuận 16 Win Gia Lai 09
08/06/2023 Bình Định 40, Quảng Bình 35, Quảng Trị 17 Win Bình Định 40, Win Quảng Trị 17
07/06/2023 Đà Nẵng 54, Khánh Hòa 23 Win Đà Nẵng 54, Win Khánh Hòa 23
06/06/2023 Đắc Lắc 27, Quảng Nam 86 Win Quảng Nam 86
05/06/2023 Phú Yên 79, Thừa Thiên Huế 70 Win Phú Yên 79, Win Thừa Thiên Huế 70
04/06/2023 Khánh Hòa 01, Kon Tum 00 Win Khánh Hòa 01, Win Kon Tum 00
03/06/2023 Đà Nẵng 09, Đắc Nông 60, Quảng Ngãi 35 Win Đà Nẵng 09, Win Quảng Ngãi 35
02/06/2023 Gia Lai 88, Ninh Thuận 76 Win Gia Lai 88, Win Ninh Thuận 76
01/06/2023 Bình Định 20, Quảng Bình 70, Quảng Trị 78 Win Bình Định 20, Win Quảng Bình 70
31/05/2023 Đà Nẵng 46, Khánh Hòa 29 Win Khánh Hòa 29
30/05/2023 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 96 Win Đắc Lắc 71, Win Quảng Nam 96
29/05/2023 Phú Yên 00, Thừa Thiên Huế 59 Win Phú Yên 00
28/05/2023 Khánh Hòa 73, Kon Tum 90 Win Khánh Hòa 73, Win Kon Tum 90
27/05/2023 Đà Nẵng 85, Đắc Nông 91, Quảng Ngãi 84 Win Đà Nẵng 85, Win Đắc Nông 91, Win Quảng Ngãi 84
26/05/2023 Gia Lai 72, Ninh Thuận 79 Win Ninh Thuận 79
25/05/2023 Bình Định 05, Quảng Bình 83, Quảng Trị 50 Win Bình Định 05, Win Quảng Bình 83
24/05/2023 Đà Nẵng 30, Khánh Hòa 75 Miss
23/05/2023 Đắc Lắc 76, Quảng Nam 60 Win Đắc Lắc 76, Win Quảng Nam 60
22/05/2023 Phú Yên 36, Thừa Thiên Huế 84 Win Phú Yên 36, Win Thừa Thiên Huế 84
21/05/2023 Khánh Hòa 20, Kon Tum 13 Miss
20/05/2023 Đà Nẵng 52, Đắc Nông 25, Quảng Ngãi 79 Win Đà Nẵng 52, Win Đắc Nông 25, Win Quảng Ngãi 79
19/05/2023 Gia Lai 69, Ninh Thuận 29 Win Ninh Thuận 29
18/05/2023 Bình Định 44, Quảng Bình 18, Quảng Trị 27 Miss
17/05/2023 Đà Nẵng 96, Khánh Hòa 69 Win Đà Nẵng 96, Win Khánh Hòa 69
16/05/2023 Đắc Lắc 13, Quảng Nam 82 Win Đắc Lắc 13, Win Quảng Nam 82
15/05/2023 Phú Yên 38, Thừa Thiên Huế 54 Win Phú Yên 38, Win Thừa Thiên Huế 54
14/05/2023 Khánh Hòa 24, Kon Tum 89 Win Kon Tum 89
13/05/2023 Đà Nẵng 69, Đắc Nông 32, Quảng Ngãi 53 Win Quảng Ngãi 53
12/05/2023 Gia Lai 83, Ninh Thuận 93 Win Gia Lai 83, Win Ninh Thuận 93
11/05/2023 Bình Định 81, Quảng Bình 04, Quảng Trị 48 Win Bình Định 81, Win Quảng Bình 04
10/05/2023 Đà Nẵng 62, Khánh Hòa 73 Win Đà Nẵng 62, Win Khánh Hòa 73
09/05/2023 Đắc Lắc 26, Quảng Nam 31 Win Đắc Lắc 26
08/05/2023 Phú Yên 80, Thừa Thiên Huế 35 Win Phú Yên 80
07/05/2023 Khánh Hòa 33, Kon Tum 50 Win Kon Tum 50
06/05/2023 Đà Nẵng 23, Đắc Nông 45, Quảng Ngãi 28 Miss
05/05/2023 Gia Lai 94, Ninh Thuận 58 Win Gia Lai 94, Win Ninh Thuận 58
04/05/2023 Bình Định 79, Quảng Bình 11, Quảng Trị 58 Win Quảng Trị 58
03/05/2023 Đà Nẵng 96, Khánh Hòa 57 Miss
02/05/2023 Đắc Lắc 67, Quảng Nam 80 Win Đắc Lắc 67, Win Quảng Nam 80
01/05/2023 Phú Yên 05, Thừa Thiên Huế 33 Win Phú Yên 05, Win Thừa Thiên Huế 33
30/04/2023 Khánh Hòa 21, Kon Tum 19 Win Khánh Hòa 21, Win Kon Tum 19
29/04/2023 Đà Nẵng 64, Đắc Nông 21, Quảng Ngãi 40 Win Đà Nẵng 64, Win Đắc Nông 21, Win Quảng Ngãi 40
28/04/2023 Gia Lai 79, Ninh Thuận 66 Win Gia Lai 79, Win Ninh Thuận 66
27/04/2023 Bình Định 13, Quảng Bình 18, Quảng Trị 47 Win Quảng Bình 18, Win Quảng Trị 47
26/04/2023 Đà Nẵng 57, Khánh Hòa 74 Win Đà Nẵng 57, Win Khánh Hòa 74
25/04/2023 Đắc Lắc 27, Quảng Nam 46 Win Đắc Lắc 27, Win Quảng Nam 46
24/04/2023 Phú Yên 66, Thừa Thiên Huế 17 Win Phú Yên 66, Win Thừa Thiên Huế 17
23/04/2023 Khánh Hòa 17, Kon Tum 73 Win Kon Tum 73
22/04/2023 Đà Nẵng 74, Đắc Nông 85, Quảng Ngãi 82 Win Đà Nẵng 74, Win Đắc Nông 85
21/04/2023 Gia Lai 72, Ninh Thuận 09 Win Ninh Thuận 09
20/04/2023 Bình Định 16, Quảng Bình 69, Quảng Trị 62 Win Bình Định 16
19/04/2023 Đà Nẵng 57, Khánh Hòa 39 Win Đà Nẵng 57, Win Khánh Hòa 39
18/04/2023 Đắc Lắc 36, Quảng Nam 14 Win Quảng Nam 14
17/04/2023 Phú Yên 03, Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên 03, Win Thừa Thiên Huế 80
16/04/2023 Khánh Hòa 49, Kon Tum 72 Win Khánh Hòa 49, Win Kon Tum 72
15/04/2023 Đà Nẵng 51, Đắc Nông 63, Quảng Ngãi 28 Win Đắc Nông 63, Win Quảng Ngãi 28
14/04/2023 Gia Lai 26, Ninh Thuận 45 Win Gia Lai 26
13/04/2023 Bình Định 93, Quảng Bình 18, Quảng Trị 16 Win Quảng Bình 18
12/04/2023 Đà Nẵng 33, Khánh Hòa 88 Win Đà Nẵng 33, Win Khánh Hòa 88
11/04/2023 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 46 Win Đắc Lắc 91, Win Quảng Nam 46
10/04/2023 Phú Yên 87, Thừa Thiên Huế 14 Win Phú Yên 87
09/04/2023 Khánh Hòa 10, Kon Tum 38 Win Khánh Hòa 10, Win Kon Tum 38
08/04/2023 Đà Nẵng 54, Đắc Nông 24, Quảng Ngãi 63 Win Đà Nẵng 54
07/04/2023 Gia Lai 81, Ninh Thuận 10 Win Ninh Thuận 10
06/04/2023 Bình Định 73, Quảng Bình 02, Quảng Trị 47 Win Bình Định 73, Win Quảng Bình 02, Win Quảng Trị 47
05/04/2023 Đà Nẵng 56, Khánh Hòa 04 Win Đà Nẵng 56, Win Khánh Hòa 04
04/04/2023 Đắc Lắc 78, Quảng Nam 02 Win Đắc Lắc 78, Win Quảng Nam 02
03/04/2023 Phú Yên 82, Thừa Thiên Huế 12 Win Thừa Thiên Huế 12
02/04/2023 Khánh Hòa 20, Kon Tum 82 Miss
01/04/2023 Đà Nẵng 26, Đắc Nông 67, Quảng Ngãi 62 Win Đà Nẵng 26, Win Đắc Nông 67, Win Quảng Ngãi 62
31/03/2023 Gia Lai 40, Ninh Thuận 04 Win Gia Lai 40, Win Ninh Thuận 04
30/03/2023 Bình Định 38, Quảng Bình 68, Quảng Trị 62 Win Bình Định 38
29/03/2023 Đà Nẵng 43, Khánh Hòa 56 Win Đà Nẵng 43, Win Khánh Hòa 56
28/03/2023 Đắc Lắc 48, Quảng Nam 62 Win Đắc Lắc 48
27/03/2023 Phú Yên 87, Thừa Thiên Huế 47 Win Thừa Thiên Huế 47
26/03/2023 Khánh Hòa 50, Kon Tum 13 Win Khánh Hòa 50, Win Kon Tum 13
25/03/2023 Đà Nẵng 85, Đắc Nông 59, Quảng Ngãi 96 Win Đà Nẵng 85, Win Quảng Ngãi 96
24/03/2023 Gia Lai 80, Ninh Thuận 34 Win Gia Lai 80, Win Ninh Thuận 34
23/03/2023 Bình Định 67, Quảng Bình 97, Quảng Trị 93 Win Quảng Bình 97, Win Quảng Trị 93
22/03/2023 Đà Nẵng 87, Khánh Hòa 85 Win Đà Nẵng 87
21/03/2023 Đắc Lắc 69, Quảng Nam 17 Win Quảng Nam 17
20/03/2023 Phú Yên 19, Thừa Thiên Huế 97 Win Phú Yên 19, Win Thừa Thiên Huế 97
19/03/2023 Khánh Hòa 78, Kon Tum 05 Win Kon Tum 05
18/03/2023 Đà Nẵng 79, Đắc Nông 69, Quảng Ngãi 16 Win Đắc Nông 69, Win Quảng Ngãi 16
17/03/2023 Gia Lai 47, Ninh Thuận 55 Win Gia Lai 47, Win Ninh Thuận 55
16/03/2023 Bình Định 23, Quảng Bình 87, Quảng Trị 37 Win Bình Định 23, Win Quảng Bình 87, Win Quảng Trị 37
15/03/2023 Đà Nẵng 83, Khánh Hòa 41 Win Đà Nẵng 83
14/03/2023 Đắc Lắc 07, Quảng Nam 94 Win Đắc Lắc 07, Win Quảng Nam 94
13/03/2023 Phú Yên 61, Thừa Thiên Huế 46 Win Phú Yên 61
12/03/2023 Khánh Hòa 24, Kon Tum 17 Win Khánh Hòa 24, Win Kon Tum 17
11/03/2023 Đà Nẵng 47, Đắc Nông 76, Quảng Ngãi 12 Win Đà Nẵng 47
10/03/2023 Gia Lai 82, Ninh Thuận 37 Win Gia Lai 82, Win Ninh Thuận 37
09/03/2023 Bình Định 81, Quảng Bình 75, Quảng Trị 14 Win Bình Định 81, Win Quảng Bình 75
08/03/2023 Đà Nẵng 74, Khánh Hòa 57 Win Đà Nẵng 74
07/03/2023 Đắc Lắc 81, Quảng Nam 22 Win Quảng Nam 22
06/03/2023 Phú Yên 78, Thừa Thiên Huế 62 Win Phú Yên 78, Win Thừa Thiên Huế 62
05/03/2023 Khánh Hòa 40, Kon Tum 86 Win Kon Tum 86
04/03/2023 Đà Nẵng 36, Đắc Nông 93, Quảng Ngãi 12 Miss
03/03/2023 Gia Lai 29, Ninh Thuận 56 Win Ninh Thuận 56
02/03/2023 Bình Định 08, Quảng Bình 23, Quảng Trị 64 Win Bình Định 08
01/03/2023 Đà Nẵng 15, Khánh Hòa 40 Win Đà Nẵng 15
28/02/2023 Đắc Lắc 19, Quảng Nam 02 Win Đắc Lắc 19, Win Quảng Nam 02
27/02/2023 Phú Yên 36, Thừa Thiên Huế 53 Win Phú Yên 36
26/02/2023 Khánh Hòa 95, Kon Tum 36 Win Khánh Hòa 95
25/02/2023 Đà Nẵng 70, Đắc Nông 92, Quảng Ngãi 38 Win Đà Nẵng 70, Win Đắc Nông 92
24/02/2023 Gia Lai 35, Ninh Thuận 28 Win Ninh Thuận 28
23/02/2023 Bình Định 25, Quảng Bình 81, Quảng Trị 80 Win Bình Định 25, Win Quảng Trị 80
22/02/2023 Đà Nẵng 05, Khánh Hòa 76 Win Đà Nẵng 05
21/02/2023 Đắc Lắc 25, Quảng Nam 51 Win Đắc Lắc 25, Win Quảng Nam 51
20/02/2023 Phú Yên 34, Thừa Thiên Huế 20 Win Phú Yên 34, Win Thừa Thiên Huế 20
19/02/2023 Khánh Hòa 57, Kon Tum 18 Win Kon Tum 18
18/02/2023 Đà Nẵng 83, Đắc Nông 88, Quảng Ngãi 24 Win Đà Nẵng 83, Win Đắc Nông 88
17/02/2023 Gia Lai 92, Ninh Thuận 99 Win Ninh Thuận 99
16/02/2023 Bình Định 63, Quảng Bình 88, Quảng Trị 87 Win Quảng Bình 88, Win Quảng Trị 87
15/02/2023 Đà Nẵng 79, Khánh Hòa 75 Win Đà Nẵng 79, Win Khánh Hòa 75
14/02/2023 Đắc Lắc 75, Quảng Nam 36 Win Đắc Lắc 75
13/02/2023 Phú Yên 72, Thừa Thiên Huế 06 Win Phú Yên 72, Win Thừa Thiên Huế 06
12/02/2023 Khánh Hòa 83, Kon Tum 10 Win Kon Tum 10
11/02/2023 Đà Nẵng 45, Đắc Nông 92, Quảng Ngãi 90 Win Đà Nẵng 45, Win Đắc Nông 92
10/02/2023 Gia Lai 58, Ninh Thuận 29 Win Gia Lai 58, Win Ninh Thuận 29
09/02/2023 Bình Định 80, Quảng Bình 80, Quảng Trị 61 Win Bình Định 80, Win Quảng Trị 61
08/02/2023 Đà Nẵng 51, Khánh Hòa 44 Miss
07/02/2023 Đắc Lắc 20, Quảng Nam 79 Win Đắc Lắc 20
06/02/2023 Phú Yên 30, Thừa Thiên Huế 41 Win Phú Yên 30, Win Thừa Thiên Huế 41
05/02/2023 Khánh Hòa 23, Kon Tum 85 Win Kon Tum 85
04/02/2023 Đà Nẵng 73, Đắc Nông 13, Quảng Ngãi 46 Win Quảng Ngãi 46
03/02/2023 Gia Lai 54, Ninh Thuận 62 Win Gia Lai 54, Win Ninh Thuận 62
02/02/2023 Bình Định 89, Quảng Bình 11, Quảng Trị 93 Win Bình Định 89, Win Quảng Trị 93
01/02/2023 Đà Nẵng 78, Khánh Hòa 53 Win Đà Nẵng 78, Win Khánh Hòa 53
31/01/2023 Đắc Lắc 76, Quảng Nam 96 Win Đắc Lắc 76
30/01/2023 Phú Yên 45, Thừa Thiên Huế 33 Win Phú Yên 45, Win Thừa Thiên Huế 33
29/01/2023 Khánh Hòa 80, Kon Tum 75 Win Kon Tum 75
28/01/2023 Đà Nẵng 96, Đắc Nông 25, Quảng Ngãi 58 Win Đà Nẵng 96
27/01/2023 Gia Lai 21, Ninh Thuận 75 Win Gia Lai 21
26/01/2023 Bình Định 17, Quảng Bình 27, Quảng Trị 53 Win Bình Định 17
25/01/2023 Đà Nẵng 56, Khánh Hòa 06 Win Khánh Hòa 06
24/01/2023 Đắc Lắc 45, Quảng Nam 63 Win Quảng Nam 63
23/01/2023 Phú Yên 19, Thừa Thiên Huế 17 Win Phú Yên 19, Win Thừa Thiên Huế 17
22/01/2023 Khánh Hòa 24, Kon Tum 69 Win Khánh Hòa 24, Win Kon Tum 69
21/01/2023 Đà Nẵng 26, Đắc Nông 64, Quảng Ngãi 16 Miss
20/01/2023 Gia Lai 46, Ninh Thuận 32 Win Gia Lai 46, Win Ninh Thuận 32
19/01/2023 Bình Định 70, Quảng Bình 59, Quảng Trị 38 Win Bình Định 70, Win Quảng Bình 59
18/01/2023 Đà Nẵng 01, Khánh Hòa 36 Win Đà Nẵng 01, Win Khánh Hòa 36
17/01/2023 Đắc Lắc 46, Quảng Nam 32 Win Đắc Lắc 46, Win Quảng Nam 32
16/01/2023 Phú Yên 68, Thừa Thiên Huế 53 Win Thừa Thiên Huế 53
15/01/2023 Khánh Hòa 47, Kon Tum 78 Win Kon Tum 78
14/01/2023 Đà Nẵng 05, Đắc Nông 62, Quảng Ngãi 72 Win Đà Nẵng 05, Win Đắc Nông 62
13/01/2023 Gia Lai 20, Ninh Thuận 20 Win Ninh Thuận 20
12/01/2023 Bình Định 83, Quảng Bình 43, Quảng Trị 73 Win Bình Định 83, Win Quảng Trị 73
11/01/2023 Đà Nẵng 21, Khánh Hòa 96 Win Đà Nẵng 21, Win Khánh Hòa 96
10/01/2023 Đắc Lắc 87, Quảng Nam 90 Win Quảng Nam 90
09/01/2023 Phú Yên 93, Thừa Thiên Huế 22 Win Phú Yên 93
08/01/2023 Khánh Hòa 68, Kon Tum 04 Win Khánh Hòa 68, Win Kon Tum 04
07/01/2023 Đà Nẵng 36, Đắc Nông 71, Quảng Ngãi 69 Win Đà Nẵng 36, Win Quảng Ngãi 69
06/01/2023 Gia Lai 23, Ninh Thuận 86 Win Ninh Thuận 86
05/01/2023 Bình Định 42, Quảng Bình 45, Quảng Trị 00 Win Quảng Bình 45, Win Quảng Trị 00
04/01/2023 Đà Nẵng 91, Khánh Hòa 18 Win Khánh Hòa 18
03/01/2023 Đắc Lắc 76, Quảng Nam 77 Win Đắc Lắc 76, Win Quảng Nam 77
02/01/2023 Phú Yên 91, Thừa Thiên Huế 18 Miss
01/01/2023 Khánh Hòa 44, Kon Tum 21 Win Khánh Hòa 44
31/12/2022 Đà Nẵng 62, Đắc Nông 24, Quảng Ngãi 46 Win Đà Nẵng 62, Win Đắc Nông 24
30/12/2022 Gia Lai 25, Ninh Thuận 12 Win Gia Lai 25
29/12/2022 Bình Định 34, Quảng Bình 61, Quảng Trị 26 Win Bình Định 34
28/12/2022 Đà Nẵng 27, Khánh Hòa 17 Win Đà Nẵng 27
27/12/2022 Đắc Lắc 53, Quảng Nam 22 Win Đắc Lắc 53, Win Quảng Nam 22
26/12/2022 Phú Yên 54, Thừa Thiên Huế 06 Win Phú Yên 54, Win Thừa Thiên Huế 06
25/12/2022 Khánh Hòa 26, Kon Tum 78 Win Khánh Hòa 26, Win Kon Tum 78
24/12/2022 Đà Nẵng 14, Đắc Nông 27, Quảng Ngãi 78 Win Đắc Nông 27, Win Quảng Ngãi 78
23/12/2022 Gia Lai 52, Ninh Thuận 05 Win Gia Lai 52, Win Ninh Thuận 05
22/12/2022 Bình Định 77, Quảng Bình 86, Quảng Trị 97 Win Bình Định 77, Win Quảng Trị 97
21/12/2022 Đà Nẵng 40, Khánh Hòa 65 Win Khánh Hòa 65
20/12/2022 Đắc Lắc 30, Quảng Nam 60 Win Đắc Lắc 30
19/12/2022 Phú Yên 97, Thừa Thiên Huế 52 Win Phú Yên 97
18/12/2022 Khánh Hòa 61, Kon Tum 60 Win Kon Tum 60
17/12/2022 Đà Nẵng 47, Đắc Nông 82, Quảng Ngãi 56 Win Quảng Ngãi 56
16/12/2022 Gia Lai 95, Ninh Thuận 37 Miss
15/12/2022 Bình Định 89, Quảng Bình 23, Quảng Trị 08 Win Quảng Trị 08
14/12/2022 Đà Nẵng 56, Khánh Hòa 46 Win Đà Nẵng 56, Win Khánh Hòa 46
13/12/2022 Đắc Lắc 36, Quảng Nam 59 Win Đắc Lắc 36
12/12/2022 Phú Yên 93, Thừa Thiên Huế 68 Win Phú Yên 93, Win Thừa Thiên Huế 68
11/12/2022 Khánh Hòa 76, Kon Tum 20 Win Kon Tum 20
10/12/2022 Đà Nẵng 65, Đắc Nông 00, Quảng Ngãi 57 Win Đà Nẵng 65, Win Đắc Nông 00, Win Quảng Ngãi 57
09/12/2022 Gia Lai 63, Ninh Thuận 29 Win Gia Lai 63
08/12/2022 Bình Định 93, Quảng Bình 73, Quảng Trị 10 Win Bình Định 93
07/12/2022 Đà Nẵng 99, Khánh Hòa 16 Win Đà Nẵng 99, Win Khánh Hòa 16
06/12/2022 Đắc Lắc 20, Quảng Nam 46 Win Đắc Lắc 20
05/12/2022 Phú Yên 99, Thừa Thiên Huế 23 Win Phú Yên 99
04/12/2022 Khánh Hòa 45, Kon Tum 93 Win Khánh Hòa 45
03/12/2022 Đà Nẵng 52, Đắc Nông 82, Quảng Ngãi 24 Win Đắc Nông 82
02/12/2022 Gia Lai 48, Ninh Thuận 80 Win Gia Lai 48, Win Ninh Thuận 80
01/12/2022 Bình Định 14, Quảng Bình 45, Quảng Trị 43 Win Quảng Bình 45
30/11/2022 Đà Nẵng 55, Khánh Hòa 09 Win Đà Nẵng 55, Win Khánh Hòa 09
29/11/2022 Đắc Lắc 34, Quảng Nam 05 Win Đắc Lắc 34, Win Quảng Nam 05
28/11/2022 Phú Yên 10, Thừa Thiên Huế 33 Win Phú Yên 10, Win Thừa Thiên Huế 33
27/11/2022 Khánh Hòa 15, Kon Tum 92 Win Kon Tum 92
26/11/2022 Đà Nẵng 65, Đắc Nông 41, Quảng Ngãi 12 Win Đà Nẵng 65, Win Đắc Nông 41
25/11/2022 Gia Lai 50, Ninh Thuận 50 Win Gia Lai 50
24/11/2022 Bình Định 79, Quảng Bình 15, Quảng Trị 87 Win Quảng Trị 87
23/11/2022 Đà Nẵng 55, Khánh Hòa 87 Win Đà Nẵng 55, Win Khánh Hòa 87
22/11/2022 Đắc Lắc 14, Quảng Nam 94 Win Quảng Nam 94
21/11/2022 Phú Yên 42, Thừa Thiên Huế 41 Win Thừa Thiên Huế 41
20/11/2022 Khánh Hòa 93, Kon Tum 75 Win Kon Tum 75
19/11/2022 Đà Nẵng 23, Đắc Nông 30, Quảng Ngãi 10 Win Đà Nẵng 23, Win Đắc Nông 30
18/11/2022 Gia Lai 64, Ninh Thuận 87 Win Gia Lai 64
17/11/2022 Bình Định 29, Quảng Bình 60, Quảng Trị 71 Win Bình Định 29, Win Quảng Bình 60, Win Quảng Trị 71
16/11/2022 Đà Nẵng 08, Khánh Hòa 48 Win Đà Nẵng 08, Win Khánh Hòa 48
15/11/2022 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 84 Win Quảng Nam 84
14/11/2022 Phú Yên 05, Thừa Thiên Huế 63 Win Phú Yên 05
13/11/2022 Khánh Hòa 04, Kon Tum 53 Win Khánh Hòa 04
12/11/2022 Đà Nẵng 67, Đắc Nông 51, Quảng Ngãi 83 Win Đắc Nông 51, Win Quảng Ngãi 83
11/11/2022 Gia Lai 27, Ninh Thuận 77 Win Gia Lai 27
10/11/2022 Bình Định 95, Quảng Bình 59, Quảng Trị 75 Win Quảng Trị 75
09/11/2022 Đà Nẵng 08, Khánh Hòa 19 Win Đà Nẵng 08, Win Khánh Hòa 19
08/11/2022 Đắc Lắc 23, Quảng Nam 41 Win Quảng Nam 41
07/11/2022 Phú Yên 95, Thừa Thiên Huế 09 Win Phú Yên 95, Win Thừa Thiên Huế 09
06/11/2022 Khánh Hòa 30, Kon Tum 64 Win Kon Tum 64
05/11/2022 Đà Nẵng 32, Đắc Nông 95, Quảng Ngãi 99 Win Quảng Ngãi 99
04/11/2022 Gia Lai 61, Ninh Thuận 74 Win Gia Lai 61
03/11/2022 Bình Định 58, Quảng Bình 22, Quảng Trị 90 Win Bình Định 58, Win Quảng Bình 22, Win Quảng Trị 90
02/11/2022 Đà Nẵng 46, Khánh Hòa 90 Win Đà Nẵng 46, Win Khánh Hòa 90
01/11/2022 Đắc Lắc 59, Quảng Nam 20 Win Đắc Lắc 59
31/10/2022 Phú Yên 30, Thừa Thiên Huế 82 Win Phú Yên 30, Win Thừa Thiên Huế 82
30/10/2022 Khánh Hòa 72, Kon Tum 91 Win Kon Tum 91
29/10/2022 Đà Nẵng 60, Đắc Nông 73, Quảng Ngãi 17 Win Quảng Ngãi 17
28/10/2022 Gia Lai 58, Ninh Thuận 04 Win Gia Lai 58, Win Ninh Thuận 04
27/10/2022 Bình Định 62, Quảng Bình 25, Quảng Trị 62 Win Quảng Bình 25
26/10/2022 Đà Nẵng 51, Khánh Hòa 68 Win Đà Nẵng 51, Win Khánh Hòa 68
25/10/2022 Đắc Lắc 40, Quảng Nam 59 Win Quảng Nam 59
24/10/2022 Phú Yên 18, Thừa Thiên Huế 87 Win Thừa Thiên Huế 87
23/10/2022 Khánh Hòa 35, Kon Tum 59 Win Kon Tum 59
22/10/2022 Đà Nẵng 39, Đắc Nông 18, Quảng Ngãi 88 Win Đắc Nông 18, Win Quảng Ngãi 88
21/10/2022 Gia Lai 81, Ninh Thuận 54 Win Ninh Thuận 54
20/10/2022 Bình Định 49, Quảng Bình 15, Quảng Trị 29 Win Bình Định 49, Win Quảng Bình 15, Win Quảng Trị 29
19/10/2022 Đà Nẵng 15, Khánh Hòa 24 Win Khánh Hòa 24
18/10/2022 Đắc Lắc 79, Quảng Nam 48 Win Quảng Nam 48
17/10/2022 Phú Yên 22, Thừa Thiên Huế 89 Win Phú Yên 22, Win Thừa Thiên Huế 89
16/10/2022 Khánh Hòa 50, Kon Tum 43 Win Khánh Hòa 50, Win Kon Tum 43
15/10/2022 Đà Nẵng 62, Đắc Nông 14, Quảng Ngãi 09 Win Quảng Ngãi 09
14/10/2022 Gia Lai 77, Ninh Thuận 61 Win Gia Lai 77
13/10/2022 Bình Định 07, Quảng Bình 00, Quảng Trị 88 Win Bình Định 07, Win Quảng Bình 00
12/10/2022 Đà Nẵng 63, Khánh Hòa 16 Win Đà Nẵng 63
11/10/2022 Đắc Lắc 41, Quảng Nam 25 Win Quảng Nam 25
10/10/2022 Phú Yên 36, Thừa Thiên Huế 18 Win Phú Yên 36
09/10/2022 Khánh Hòa 38, Kon Tum 73 Win Khánh Hòa 38, Win Kon Tum 73
08/10/2022 Đà Nẵng 30, Đắc Nông 59, Quảng Ngãi 73 Win Đà Nẵng 30, Win Quảng Ngãi 73
07/10/2022 Gia Lai 88, Ninh Thuận 51 Win Gia Lai 88
06/10/2022 Bình Định 96, Quảng Bình 49, Quảng Trị 53 Win Bình Định 96
05/10/2022 Đà Nẵng 53, Khánh Hòa 80 Win Đà Nẵng 53
04/10/2022 Đắc Lắc 52, Quảng Nam 88 Win Quảng Nam 88
03/10/2022 Phú Yên 45, Thừa Thiên Huế 37 Win Thừa Thiên Huế 37
02/10/2022 Khánh Hòa 58, Kon Tum 97 Win Khánh Hòa 58, Win Kon Tum 97
01/10/2022 Đà Nẵng 36, Đắc Nông 80, Quảng Ngãi 22 Win Quảng Ngãi 22
30/09/2022 Gia Lai 13, Ninh Thuận 53 Win Gia Lai 13
29/09/2022 Bình Định 67, Quảng Bình 44, Quảng Trị 77 Win Bình Định 67, Win Quảng Trị 77
28/09/2022 Đà Nẵng 29, Khánh Hòa 82 Win Đà Nẵng 29, Win Khánh Hòa 82
27/09/2022 Đắc Lắc 47, Quảng Nam 32 Miss
26/09/2022 Phú Yên 88, Thừa Thiên Huế 41 Win Thừa Thiên Huế 41
25/09/2022 Khánh Hòa 24, Kon Tum 73 Win Khánh Hòa 24, Win Kon Tum 73
24/09/2022 Đà Nẵng 89, Đắc Nông 92, Quảng Ngãi 85 Win Đà Nẵng 89, Win Đắc Nông 92
23/09/2022 Gia Lai 94, Ninh Thuận 60 Win Gia Lai 94, Win Ninh Thuận 60
22/09/2022 Bình Định 20, Quảng Bình 70, Quảng Trị 66 Win Quảng Trị 66
21/09/2022 Đà Nẵng 66, Khánh Hòa 45 Win Đà Nẵng 66, Win Khánh Hòa 45
20/09/2022 Đắc Lắc 58, Quảng Nam 31 Win Đắc Lắc 58, Win Quảng Nam 31
19/09/2022 Phú Yên 92, Thừa Thiên Huế 94 Win Thừa Thiên Huế 94
18/09/2022 Khánh Hòa 08, Kon Tum 86 Win Khánh Hòa 08, Win Kon Tum 86
17/09/2022 Đà Nẵng 56, Đắc Nông 86, Quảng Ngãi 59 Win Đà Nẵng 56, Win Quảng Ngãi 59
16/09/2022 Gia Lai 82, Ninh Thuận 19 Miss
15/09/2022 Bình Định 26, Quảng Bình 65, Quảng Trị 97 Miss
14/09/2022 Đà Nẵng 51, Khánh Hòa 90 Win Đà Nẵng 51, Win Khánh Hòa 90
13/09/2022 Đắc Lắc 82, Quảng Nam 39 Win Đắc Lắc 82, Win Quảng Nam 39
12/09/2022 Phú Yên 62, Thừa Thiên Huế 31 Miss
11/09/2022 Khánh Hòa 62, Kon Tum 12 Win Khánh Hòa 62
10/09/2022 Đà Nẵng 59, Đắc Nông 67, Quảng Ngãi 00 Win Đà Nẵng 59, Win Đắc Nông 67, Win Quảng Ngãi 00
09/09/2022 Gia Lai 83, Ninh Thuận 40 Win Ninh Thuận 40
08/09/2022 Bình Định 27, Quảng Bình 09, Quảng Trị 56 Win Quảng Bình 09
07/09/2022 Đà Nẵng 22, Khánh Hòa 39 Win Đà Nẵng 22, Win Khánh Hòa 39
06/09/2022 Đắc Lắc 85, Quảng Nam 28 Win Đắc Lắc 85
05/09/2022 Phú Yên 48, Thừa Thiên Huế 58 Win Phú Yên 48, Win Thừa Thiên Huế 58
04/09/2022 Khánh Hòa 30, Kon Tum 22 Win Khánh Hòa 30, Win Kon Tum 22
03/09/2022 Đà Nẵng 21, Đắc Nông 88, Quảng Ngãi 88 Win Đắc Nông 88
02/09/2022 Gia Lai 90, Ninh Thuận 88 Win Gia Lai 90, Win Ninh Thuận 88
01/09/2022 Bình Định 89, Quảng Bình 20, Quảng Trị 20 Win Bình Định 89, Win Quảng Trị 20
31/08/2022 Đà Nẵng 10, Khánh Hòa 87 Win Khánh Hòa 87
30/08/2022 Đắc Lắc 84, Quảng Nam 32 Win Đắc Lắc 84, Win Quảng Nam 32
29/08/2022 Phú Yên 95, Thừa Thiên Huế 86 Win Phú Yên 95, Win Thừa Thiên Huế 86
28/08/2022 Khánh Hòa 24, Kon Tum 93 Win Khánh Hòa 24, Win Kon Tum 93
27/08/2022 Đà Nẵng 15, Đắc Nông 62, Quảng Ngãi 48 Win Đà Nẵng 15, Win Quảng Ngãi 48
26/08/2022 Gia Lai 82, Ninh Thuận 50 Win Ninh Thuận 50
25/08/2022 Bình Định 71, Quảng Bình 53, Quảng Trị 19 Win Bình Định 71, Win Quảng Trị 19
24/08/2022 Đà Nẵng 93, Khánh Hòa 27 Win Khánh Hòa 27
23/08/2022 Đắc Lắc 72, Quảng Nam 25 Win Quảng Nam 25
22/08/2022 Phú Yên 21, Thừa Thiên Huế 04 Win Phú Yên 21, Win Thừa Thiên Huế 04
21/08/2022 Khánh Hòa 83, Kon Tum 13 Win Khánh Hòa 83
20/08/2022 Đà Nẵng 62, Đắc Nông 34, Quảng Ngãi 19 Win Đắc Nông 34, Win Quảng Ngãi 19
19/08/2022 Gia Lai 06, Ninh Thuận 11 Win Gia Lai 06
18/08/2022 Bình Định 86, Quảng Bình 91, Quảng Trị 92 Win Bình Định 86, Win Quảng Bình 91, Win Quảng Trị 92
17/08/2022 Đà Nẵng 72, Khánh Hòa 71 Win Khánh Hòa 71
16/08/2022 Đắc Lắc 74, Quảng Nam 71 Win Đắc Lắc 74, Win Quảng Nam 71
15/08/2022 Phú Yên 07, Thừa Thiên Huế 46 Win Phú Yên 07, Win Thừa Thiên Huế 46
14/08/2022 Khánh Hòa 34, Kon Tum 31 Win Khánh Hòa 34, Win Kon Tum 31
13/08/2022 Đà Nẵng 32, Đắc Nông 70, Quảng Ngãi 89 Win Đắc Nông 70
12/08/2022 Gia Lai 52, Ninh Thuận 57 Win Gia Lai 52
11/08/2022 Bình Định 26, Quảng Bình 56, Quảng Trị 44 Win Quảng Trị 44
10/08/2022 Đà Nẵng 17, Khánh Hòa 54 Win Đà Nẵng 17
09/08/2022 Đắc Lắc 33, Quảng Nam 34 Win Quảng Nam 34
08/08/2022 Phú Yên 25, Thừa Thiên Huế 39 Miss
07/08/2022 Khánh Hòa 85, Kon Tum 86 Win Kon Tum 86
06/08/2022 Đà Nẵng 85, Đắc Nông 97, Quảng Ngãi 43 Win Đắc Nông 97
05/08/2022 Gia Lai 30, Ninh Thuận 10 Win Ninh Thuận 10
04/08/2022 Bình Định 31, Quảng Bình 41, Quảng Trị 56 Win Bình Định 31, Win Quảng Bình 41
03/08/2022 Đà Nẵng 43, Khánh Hòa 75 Win Khánh Hòa 75
02/08/2022 Đắc Lắc 66, Quảng Nam 38 Win Quảng Nam 38
01/08/2022 Phú Yên 62, Thừa Thiên Huế 87 Win Phú Yên 62, Win Thừa Thiên Huế 87
31/07/2022 Khánh Hòa 36, Kon Tum 91 Win Khánh Hòa 36, Win Kon Tum 91
30/07/2022 Đà Nẵng 61, Đắc Nông 01, Quảng Ngãi 12 Win Đà Nẵng 61, Win Đắc Nông 01
29/07/2022 Gia Lai 26, Ninh Thuận 42 Win Gia Lai 26, Win Ninh Thuận 42
28/07/2022 Bình Định 77, Quảng Bình 48, Quảng Trị 56 Win Bình Định 77, Win Quảng Trị 56
27/07/2022 Đà Nẵng 53, Khánh Hòa 97 Win Khánh Hòa 97
26/07/2022 Đắc Lắc 62, Quảng Nam 55 Win Đắc Lắc 62
25/07/2022 Phú Yên 34, Thừa Thiên Huế 91 Miss
24/07/2022 Khánh Hòa 24, Kon Tum 12 Win Khánh Hòa 24, Win Kon Tum 12
23/07/2022 Đà Nẵng 25, Đắc Nông 98, Quảng Ngãi 49 Miss
22/07/2022 Gia Lai 72, Ninh Thuận 11 Win Gia Lai 72, Win Ninh Thuận 11
21/07/2022 Bình Định 24, Quảng Bình 83, Quảng Trị 46 Win Bình Định 24, Win Quảng Bình 83
20/07/2022 Đà Nẵng 97, Khánh Hòa 37 Win Đà Nẵng 97
19/07/2022 Đắc Lắc 20, Quảng Nam 12 Win Đắc Lắc 20, Win Quảng Nam 12
18/07/2022 Phú Yên 44, Thừa Thiên Huế 48 Win Thừa Thiên Huế 48
17/07/2022 Khánh Hòa 08, Kon Tum 23 Win Khánh Hòa 08
16/07/2022 Đà Nẵng 62, Đắc Nông 46, Quảng Ngãi 40 Win Đà Nẵng 62, Win Đắc Nông 46, Win Quảng Ngãi 40
15/07/2022 Gia Lai 28, Ninh Thuận 76 Win Ninh Thuận 76
14/07/2022 Bình Định 91, Quảng Bình 45, Quảng Trị 18 Win Quảng Trị 18
13/07/2022 Đà Nẵng 65, Khánh Hòa 37 Win Khánh Hòa 37
12/07/2022 Đắc Lắc 80, Quảng Nam 99 Win Đắc Lắc 80, Win Quảng Nam 99
11/07/2022 Phú Yên 20, Thừa Thiên Huế 84 Win Phú Yên 20, Win Thừa Thiên Huế 84
10/07/2022 Khánh Hòa 58, Kon Tum 90 Win Kon Tum 90
09/07/2022 Đà Nẵng 86, Đắc Nông 78, Quảng Ngãi 74 Win Đà Nẵng 86, Win Đắc Nông 78, Win Quảng Ngãi 74
08/07/2022 Gia Lai 00, Ninh Thuận 65 Win Gia Lai 00, Win Ninh Thuận 65
07/07/2022 Bình Định 62, Quảng Bình 91, Quảng Trị 44 Win Quảng Bình 91
06/07/2022 Đà Nẵng 18, Khánh Hòa 25 Win Đà Nẵng 18, Win Khánh Hòa 25
05/07/2022 Đắc Lắc 88, Quảng Nam 83 Win Đắc Lắc 88, Win Quảng Nam 83
04/07/2022 Phú Yên 57, Thừa Thiên Huế 03 Win Phú Yên 57, Win Thừa Thiên Huế 03
03/07/2022 Khánh Hòa 72, Kon Tum 37 Win Kon Tum 37
02/07/2022 Đà Nẵng 42, Đắc Nông 43, Quảng Ngãi 69 Win Đà Nẵng 42, Win Đắc Nông 43
01/07/2022 Gia Lai 25, Ninh Thuận 22 Win Gia Lai 25, Win Ninh Thuận 22
30/06/2022 Bình Định 27, Quảng Bình 32, Quảng Trị 76 Win Bình Định 27, Win Quảng Trị 76
29/06/2022 Đà Nẵng 58, Khánh Hòa 28 Miss
28/06/2022 Đắc Lắc 61, Quảng Nam 33 Win Đắc Lắc 61
27/06/2022 Phú Yên 20, Thừa Thiên Huế 41 Win Thừa Thiên Huế 41
26/06/2022 Khánh Hòa 86, Kon Tum 79 Win Khánh Hòa 86
25/06/2022 Đà Nẵng 01, Đắc Nông 34, Quảng Ngãi 60 Win Đà Nẵng 01, Win Đắc Nông 34
24/06/2022 Gia Lai 99, Ninh Thuận 48 Win Ninh Thuận 48
23/06/2022 Bình Định 20, Quảng Bình 25, Quảng Trị 61 Win Quảng Bình 25, Win Quảng Trị 61
22/06/2022 Đà Nẵng 69, Khánh Hòa 53 Win Đà Nẵng 69, Win Khánh Hòa 53
21/06/2022 Đắc Lắc 90, Quảng Nam 44 Win Đắc Lắc 90, Win Quảng Nam 44
20/06/2022 Phú Yên 14, Thừa Thiên Huế 51 Win Thừa Thiên Huế 51
19/06/2022 Khánh Hòa 77, Kon Tum 23 Miss
18/06/2022 Đà Nẵng 75, Đắc Nông 09, Quảng Ngãi 01 Win Đà Nẵng 75, Win Đắc Nông 09, Win Quảng Ngãi 01
17/06/2022 Gia Lai 46, Ninh Thuận 77 Win Gia Lai 46, Win Ninh Thuận 77
16/06/2022 Bình Định 88, Quảng Bình 46, Quảng Trị 86 Win Bình Định 88, Win Quảng Bình 46, Win Quảng Trị 86
15/06/2022 Đà Nẵng 31, Khánh Hòa 56 Win Khánh Hòa 56
14/06/2022 Đắc Lắc 90, Quảng Nam 55 Win Đắc Lắc 90
13/06/2022 Phú Yên 36, Thừa Thiên Huế 03 Win Phú Yên 36, Win Thừa Thiên Huế 03
12/06/2022 Khánh Hòa 97, Kon Tum 41 Win Khánh Hòa 97, Win Kon Tum 41
11/06/2022 Đà Nẵng 65, Đắc Nông 66, Quảng Ngãi 32 Win Đắc Nông 66
10/06/2022 Gia Lai 77, Ninh Thuận 78 Win Gia Lai 77, Win Ninh Thuận 78
09/06/2022 Bình Định 74, Quảng Bình 55, Quảng Trị 63 Win Bình Định 74
08/06/2022 Đà Nẵng 48, Khánh Hòa 74 Win Khánh Hòa 74
07/06/2022 Đắc Lắc 04, Quảng Nam 23 Win Đắc Lắc 04, Win Quảng Nam 23
06/06/2022 Phú Yên 22, Thừa Thiên Huế 22 Win Phú Yên 22, Win Thừa Thiên Huế 22
05/06/2022 Khánh Hòa 15, Kon Tum 04 Win Kon Tum 04
04/06/2022 Đà Nẵng 40, Đắc Nông 70, Quảng Ngãi 06 Win Đắc Nông 70, Win Quảng Ngãi 06
03/06/2022 Gia Lai 88, Ninh Thuận 92 Win Gia Lai 88, Win Ninh Thuận 92
02/06/2022 Bình Định 05, Quảng Bình 46, Quảng Trị 66 Win Bình Định 05, Win Quảng Trị 66
01/06/2022 Đà Nẵng 30, Khánh Hòa 12 Win Khánh Hòa 12
31/05/2022 Đắc Lắc 79, Quảng Nam 59 Win Đắc Lắc 79
30/05/2022 Phú Yên 82, Thừa Thiên Huế 62 Win Phú Yên 82
29/05/2022 Khánh Hòa 72, Kon Tum 12 Win Khánh Hòa 72, Win Kon Tum 12
28/05/2022 Đà Nẵng 83, Đắc Nông 51, Quảng Ngãi 23 Win Đà Nẵng 83, Win Đắc Nông 51
27/05/2022 Gia Lai 98, Ninh Thuận 36 Win Gia Lai 98, Win Ninh Thuận 36
26/05/2022 Bình Định 70, Quảng Bình 67, Quảng Trị 47 Win Quảng Bình 67, Win Quảng Trị 47
25/05/2022 Đà Nẵng 20, Khánh Hòa 40 Win Đà Nẵng 20
24/05/2022 Đắc Lắc 02, Quảng Nam 33 Win Đắc Lắc 02, Win Quảng Nam 33
23/05/2022 Phú Yên 31, Thừa Thiên Huế 84 Win Phú Yên 31, Win Thừa Thiên Huế 84
22/05/2022 Khánh Hòa 18, Kon Tum 73 Win Khánh Hòa 18
21/05/2022 Đà Nẵng 26, Đắc Nông 14, Quảng Ngãi 11 Win Đà Nẵng 26, Win Quảng Ngãi 11
20/05/2022 Gia Lai 49, Ninh Thuận 59 Win Ninh Thuận 59
19/05/2022 Bình Định 02, Quảng Bình 28, Quảng Trị 86 Win Bình Định 02, Win Quảng Bình 28
18/05/2022 Đà Nẵng 22, Khánh Hòa 72 Win Đà Nẵng 22
17/05/2022 Đắc Lắc 83, Quảng Nam 76 Win Đắc Lắc 83, Win Quảng Nam 76
16/05/2022 Phú Yên 27, Thừa Thiên Huế 16 Win Phú Yên 27, Win Thừa Thiên Huế 16
15/05/2022 Khánh Hòa 27, Kon Tum 13 Win Khánh Hòa 27, Win Kon Tum 13
14/05/2022 Đà Nẵng 93, Đắc Nông 20, Quảng Ngãi 51 Win Đà Nẵng 93, Win Đắc Nông 20
13/05/2022 Gia Lai 94, Ninh Thuận 50 Win Ninh Thuận 50
12/05/2022 Bình Định 23, Quảng Bình 80, Quảng Trị 73 Win Bình Định 23, Win Quảng Bình 80, Win Quảng Trị 73
11/05/2022 Đà Nẵng 46, Khánh Hòa 22 Win Đà Nẵng 46, Win Khánh Hòa 22
10/05/2022 Đắc Lắc 50, Quảng Nam 55 Win Đắc Lắc 50, Win Quảng Nam 55
09/05/2022 Phú Yên 89, Thừa Thiên Huế 89 Win Phú Yên 89
08/05/2022 Khánh Hòa 02, Kon Tum 54 Win Khánh Hòa 02
07/05/2022 Đà Nẵng 20, Đắc Nông 27, Quảng Ngãi 25 Win Đắc Nông 27, Win Quảng Ngãi 25
06/05/2022 Gia Lai 29, Ninh Thuận 75 Win Ninh Thuận 75
05/05/2022 Bình Định 87, Quảng Bình 09, Quảng Trị 51 Win Bình Định 87, Win Quảng Bình 09
04/05/2022 Đà Nẵng 08, Khánh Hòa 36 Win Đà Nẵng 08
03/05/2022 Đắc Lắc 28, Quảng Nam 36 Win Đắc Lắc 28
02/05/2022 Phú Yên 42, Thừa Thiên Huế 63 Win Phú Yên 42, Win Thừa Thiên Huế 63
01/05/2022 Khánh Hòa 60, Kon Tum 44 Win Khánh Hòa 60, Win Kon Tum 44
30/04/2022 Đà Nẵng 75, Đắc Nông 88, Quảng Ngãi 99 Win Đắc Nông 88
29/04/2022 Gia Lai 11, Ninh Thuận 29 Win Gia Lai 11, Win Ninh Thuận 29
28/04/2022 Bình Định 62, Quảng Bình 50, Quảng Trị 24 Win Quảng Trị 24
27/04/2022 Đà Nẵng 44, Khánh Hòa 61 Win Đà Nẵng 44
26/04/2022 Đắc Lắc 67, Quảng Nam 49 Win Quảng Nam 49
25/04/2022 Phú Yên 94, Thừa Thiên Huế 27 Win Thừa Thiên Huế 27
24/04/2022 Khánh Hòa 89, Kon Tum 97 Win Khánh Hòa 89
23/04/2022 Đà Nẵng 88, Đắc Nông 15, Quảng Ngãi 60 Win Đà Nẵng 88, Win Quảng Ngãi 60
22/04/2022 Gia Lai 60, Ninh Thuận 99 Win Gia Lai 60, Win Ninh Thuận 99
21/04/2022 Bình Định 32, Quảng Bình 89, Quảng Trị 22 Win Bình Định 32
20/04/2022 Đà Nẵng 39, Khánh Hòa 14 Win Đà Nẵng 39, Win Khánh Hòa 14
19/04/2022 Đắc Lắc 56, Quảng Nam 58 Win Quảng Nam 58
18/04/2022 Phú Yên 21, Thừa Thiên Huế 74 Win Thừa Thiên Huế 74
17/04/2022 Khánh Hòa 24, Kon Tum 91 Win Khánh Hòa 24
16/04/2022 Đà Nẵng 53, Đắc Nông 22, Quảng Ngãi 92 Win Đà Nẵng 53
15/04/2022 Gia Lai 64, Ninh Thuận 75 Win Gia Lai 64
14/04/2022 Bình Định 92, Quảng Bình 13, Quảng Trị 67 Win Quảng Bình 13
13/04/2022 Đà Nẵng 64, Khánh Hòa 34 Win Đà Nẵng 64, Win Khánh Hòa 34
12/04/2022 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 15 Win Đắc Lắc 71, Win Quảng Nam 15
11/04/2022 Phú Yên 63, Thừa Thiên Huế 35 Miss
10/04/2022 Khánh Hòa 07, Kon Tum 96 Win Khánh Hòa 07, Win Kon Tum 96
09/04/2022 Đà Nẵng 87, Đắc Nông 71, Quảng Ngãi 90 Win Quảng Ngãi 90
08/04/2022 Gia Lai 83, Ninh Thuận 56 Win Gia Lai 83
07/04/2022 Bình Định 44, Quảng Bình 27, Quảng Trị 20 Win Bình Định 44
06/04/2022 Đà Nẵng 17, Khánh Hòa 52 Win Đà Nẵng 17, Win Khánh Hòa 52
05/04/2022 Đắc Lắc 56, Quảng Nam 17 Win Đắc Lắc 56, Win Quảng Nam 17
04/04/2022 Phú Yên 32, Thừa Thiên Huế 74 Win Phú Yên 32, Win Thừa Thiên Huế 74
03/04/2022 Khánh Hòa 60, Kon Tum 19 Win Khánh Hòa 60
02/04/2022 Đà Nẵng 67, Đắc Nông 17, Quảng Ngãi 72 Miss
01/04/2022 Gia Lai 12, Ninh Thuận 25 Win Gia Lai 12, Win Ninh Thuận 25
31/03/2022 Bình Định 05, Quảng Bình 72, Quảng Trị 90 Win Bình Định 05, Win Quảng Bình 72, Win Quảng Trị 90
30/03/2022 Đà Nẵng 32, Khánh Hòa 31 Win Đà Nẵng 32
29/03/2022 Đắc Lắc 92, Quảng Nam 40 Win Đắc Lắc 92
28/03/2022 Phú Yên 79, Thừa Thiên Huế 36 Win Thừa Thiên Huế 36
27/03/2022 Khánh Hòa 27, Kon Tum 06 Win Khánh Hòa 27, Win Kon Tum 06
26/03/2022 Đà Nẵng 71, Đắc Nông 31, Quảng Ngãi 95 Win Đắc Nông 31, Win Quảng Ngãi 95
25/03/2022 Gia Lai 84, Ninh Thuận 01 Win Gia Lai 84, Win Ninh Thuận 01
24/03/2022 Bình Định 60, Quảng Bình 25, Quảng Trị 84 Win Bình Định 60, Win Quảng Bình 25
23/03/2022 Đà Nẵng 26, Khánh Hòa 90 Win Đà Nẵng 26
22/03/2022 Đắc Lắc 41, Quảng Nam 92 Win Đắc Lắc 41
21/03/2022 Phú Yên 73, Thừa Thiên Huế 69 Win Thừa Thiên Huế 69
20/03/2022 Khánh Hòa 43, Kon Tum 04 Win Khánh Hòa 43, Win Kon Tum 04
19/03/2022 Đà Nẵng 82, Đắc Nông 74, Quảng Ngãi 81 Win Đà Nẵng 82
18/03/2022 Gia Lai 50, Ninh Thuận 60 Win Gia Lai 50, Win Ninh Thuận 60
17/03/2022 Bình Định 94, Quảng Bình 03, Quảng Trị 38 Win Quảng Bình 03
16/03/2022 Đà Nẵng 81, Khánh Hòa 86 Win Khánh Hòa 86
15/03/2022 Đắc Lắc 81, Quảng Nam 55 Win Đắc Lắc 81, Win Quảng Nam 55
14/03/2022 Phú Yên 97, Thừa Thiên Huế 45 Win Phú Yên 97, Win Thừa Thiên Huế 45
13/03/2022 Khánh Hòa 78, Kon Tum 43 Win Khánh Hòa 78, Win Kon Tum 43
12/03/2022 Đà Nẵng 75, Đắc Nông 98, Quảng Ngãi 26 Win Đà Nẵng 75, Win Đắc Nông 98
11/03/2022 Gia Lai 25, Ninh Thuận 97 Win Gia Lai 25
10/03/2022 Bình Định 00, Quảng Bình 26, Quảng Trị 97 Win Bình Định 00, Win Quảng Bình 26, Win Quảng Trị 97
09/03/2022 Đà Nẵng 86, Khánh Hòa 20 Win Khánh Hòa 20
08/03/2022 Đắc Lắc 17, Quảng Nam 84 Win Đắc Lắc 17, Win Quảng Nam 84
07/03/2022 Phú Yên 07, Thừa Thiên Huế 23 Win Phú Yên 07, Win Thừa Thiên Huế 23
06/03/2022 Khánh Hòa 88, Kon Tum 11 Win Kon Tum 11
05/03/2022 Đà Nẵng 40, Đắc Nông 91, Quảng Ngãi 54 Win Đà Nẵng 40
04/03/2022 Gia Lai 96, Ninh Thuận 87 Win Gia Lai 96
03/03/2022 Bình Định 50, Quảng Bình 05, Quảng Trị 78 Win Bình Định 50, Win Quảng Bình 05, Win Quảng Trị 78
02/03/2022 Đà Nẵng 70, Khánh Hòa 05 Win Khánh Hòa 05
01/03/2022 Đắc Lắc 22, Quảng Nam 90 Win Đắc Lắc 22
28/02/2022 Phú Yên 88, Thừa Thiên Huế 40 Win Thừa Thiên Huế 40
27/02/2022 Khánh Hòa 17, Kon Tum 91 Win Khánh Hòa 17
26/02/2022 Đà Nẵng 28, Đắc Nông 51, Quảng Ngãi 68 Win Đà Nẵng 28
25/02/2022 Gia Lai 45, Ninh Thuận 15 Win Gia Lai 45, Win Ninh Thuận 15
24/02/2022 Bình Định 17, Quảng Bình 68, Quảng Trị 18 Win Quảng Trị 18
23/02/2022 Đà Nẵng 44, Khánh Hòa 86 Win Đà Nẵng 44, Win Khánh Hòa 86
22/02/2022 Đắc Lắc 23, Quảng Nam 84 Win Đắc Lắc 23, Win Quảng Nam 84
21/02/2022 Phú Yên 26, Thừa Thiên Huế 92 Win Phú Yên 26, Win Thừa Thiên Huế 92
20/02/2022 Khánh Hòa 63, Kon Tum 26 Win Khánh Hòa 63
19/02/2022 Đà Nẵng 73, Đắc Nông 57, Quảng Ngãi 77 Win Đà Nẵng 73, Win Đắc Nông 57
18/02/2022 Gia Lai 77, Ninh Thuận 57 Win Gia Lai 77, Win Ninh Thuận 57
17/02/2022 Bình Định 97, Quảng Bình 81, Quảng Trị 82 Win Bình Định 97, Win Quảng Bình 81
16/02/2022 Đà Nẵng 86, Khánh Hòa 01 Win Đà Nẵng 86, Win Khánh Hòa 01
15/02/2022 Đắc Lắc 29, Quảng Nam 39 Win Đắc Lắc 29
14/02/2022 Phú Yên 66, Thừa Thiên Huế 31 Win Phú Yên 66, Win Thừa Thiên Huế 31
13/02/2022 Khánh Hòa 73, Kon Tum 92 Win Khánh Hòa 73, Win Kon Tum 92
12/02/2022 Đà Nẵng 61, Đắc Nông 89, Quảng Ngãi 89 Win Đà Nẵng 61, Win Quảng Ngãi 89
11/02/2022 Gia Lai 35, Ninh Thuận 06 Win Gia Lai 35, Win Ninh Thuận 06
10/02/2022 Bình Định 80, Quảng Bình 90, Quảng Trị 59 Win Bình Định 80
09/02/2022 Đà Nẵng 30, Khánh Hòa 33 Win Đà Nẵng 30, Win Khánh Hòa 33
08/02/2022 Đắc Lắc 93, Quảng Nam 85 Miss
07/02/2022 Phú Yên 94, Thừa Thiên Huế 28 Win Phú Yên 94, Win Thừa Thiên Huế 28
06/02/2022 Khánh Hòa 50, Kon Tum 32 Win Kon Tum 32
05/02/2022 Đà Nẵng 11, Đắc Nông 25, Quảng Ngãi 94 Win Đà Nẵng 11, Win Quảng Ngãi 94
04/02/2022 Gia Lai 93, Ninh Thuận 05 Win Gia Lai 93, Win Ninh Thuận 05
01/02/2022 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 39 Win Đắc Lắc 91
30/01/2022 Khánh Hòa 0, Kon Tum 90 Lỗi nhập liệu
29/01/2022 Đà Nẵng 73, Đắc Nông 44, Quảng Ngãi 16 Win Đắc Nông 44
28/01/2022 Gia Lai 18, Ninh Thuận 32 Win Ninh Thuận 32
27/01/2022 Bình Định 19, Quảng Bình 10, Quảng Trị 82 Win Quảng Bình 10, Win Quảng Trị 82
26/01/2022 Đà Nẵng 31, Khánh Hòa 80 Win Đà Nẵng 31, Win Khánh Hòa 80
25/01/2022 Đắc Lắc 63, Quảng Nam 27 Win Đắc Lắc 63
24/01/2022 Phú Yên 01, Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên 01
23/01/2022 Khánh Hòa 86, Kon Tum 81 Win Kon Tum 81
22/01/2022 Đà Nẵng 42, Đắc Nông 52, Quảng Ngãi 41 Win Đà Nẵng 42
21/01/2022 Gia Lai 49, Ninh Thuận 93 Win Gia Lai 49, Win Ninh Thuận 93
20/01/2022 Bình Định 95, Quảng Bình 06, Quảng Trị 24 Win Bình Định 95, Win Quảng Bình 06
19/01/2022 Đà Nẵng 93, Khánh Hòa 63 Win Đà Nẵng 93, Win Khánh Hòa 63
18/01/2022 Đắc Lắc 30, Quảng Nam 32 Win Quảng Nam 32
17/01/2022 Phú Yên 31, Thừa Thiên Huế 31 Win Thừa Thiên Huế 31
16/01/2022 Khánh Hòa 09, Kon Tum 34 Win Khánh Hòa 09
15/01/2022 Đà Nẵng 00, Đắc Nông 42, Quảng Ngãi 47 Win Đà Nẵng 00, Win Quảng Ngãi 47
14/01/2022 Gia Lai 34, Ninh Thuận 11 Win Gia Lai 34
13/01/2022 Bình Định 09, Quảng Bình 73, Quảng Trị 95 Win Bình Định 09, Win Quảng Bình 73, Win Quảng Trị 95
12/01/2022 Đà Nẵng 60, Khánh Hòa 58 Win Đà Nẵng 60
11/01/2022 Đắc Lắc 67, Quảng Nam 29 Win Đắc Lắc 67
10/01/2022 Phú Yên 95, Thừa Thiên Huế 25 Win Phú Yên 95
09/01/2022 Khánh Hòa 05, Kon Tum 29 Win Khánh Hòa 05
08/01/2022 Đà Nẵng 22, Đắc Nông 33, Quảng Ngãi 08 Win Đà Nẵng 22, Win Đắc Nông 33, Win Quảng Ngãi 08
07/01/2022 Gia Lai 30, Ninh Thuận 77 Win Ninh Thuận 77
06/01/2022 Bình Định 96, Quảng Bình 96, Quảng Trị 54 Win Bình Định 96, Win Quảng Bình 96, Win Quảng Trị 54
05/01/2022 Đà Nẵng 33, Khánh Hòa 65 Win Đà Nẵng 33, Win Khánh Hòa 65
04/01/2022 Đắc Lắc 30, Quảng Nam 46 Win Quảng Nam 46
03/01/2022 Phú Yên 38, Thừa Thiên Huế 97 Win Thừa Thiên Huế 97
02/01/2022 Khánh Hòa 69, Kon Tum 66 Win Khánh Hòa 69, Win Kon Tum 66
01/01/2022 Đà Nẵng 56, Đắc Nông 08, Quảng Ngãi 64 Win Đà Nẵng 56, Win Đắc Nông 08, Win Quảng Ngãi 64
31/12/2021 Gia Lai 19, Ninh Thuận 28 Win Gia Lai 19
30/12/2021 Bình Định 95, Quảng Bình 24, Quảng Trị 54 Win Bình Định 95, Win Quảng Trị 54
29/12/2021 Đà Nẵng 76, Khánh Hòa 10 Win Đà Nẵng 76
28/12/2021 Đắc Lắc 80, Quảng Nam 48 Win Đắc Lắc 80, Win Quảng Nam 48
27/12/2021 Phú Yên 29, Thừa Thiên Huế 69 Win Thừa Thiên Huế 69
26/12/2021 Khánh Hòa 35, Kon Tum 43 Win Khánh Hòa 35
25/12/2021 Đà Nẵng 20, Đắc Nông 82, Quảng Ngãi 03 Win Đà Nẵng 20, Win Quảng Ngãi 03
24/12/2021 Gia Lai 82, Ninh Thuận 89 Miss
23/12/2021 Bình Định 90, Quảng Bình 97, Quảng Trị 21 Win Bình Định 90, Win Quảng Trị 21
22/12/2021 Đà Nẵng 83, Khánh Hòa 52 Win Đà Nẵng 83, Win Khánh Hòa 52
21/12/2021 Đắc Lắc 10, Quảng Nam 80 Win Đắc Lắc 10
20/12/2021 Phú Yên 60, Thừa Thiên Huế 99 Win Phú Yên 60
19/12/2021 Khánh Hòa 80, Kon Tum 04 Win Kon Tum 04
18/12/2021 Đà Nẵng 76, Đắc Nông 46, Quảng Ngãi 85 Win Đắc Nông 46
17/12/2021 Gia Lai 67, Ninh Thuận 77 Win Ninh Thuận 77
16/12/2021 Bình Định 49, Quảng Bình 87, Quảng Trị 71 Win Bình Định 49
15/12/2021 Đà Nẵng 56, Khánh Hòa 95 Win Khánh Hòa 95
14/12/2021 Đắc Lắc 24, Quảng Nam 72 Win Đắc Lắc 24, Win Quảng Nam 72
13/12/2021 Phú Yên 95, Thừa Thiên Huế 81 Win Phú Yên 95
12/12/2021 Khánh Hòa 59, Kon Tum 63 Win Khánh Hòa 59, Win Kon Tum 63
11/12/2021 Đà Nẵng 65, Đắc Nông 96, Quảng Ngãi 30 Win Đà Nẵng 65, Win Đắc Nông 96
10/12/2021 Gia Lai 25, Ninh Thuận 48 Win Ninh Thuận 48
09/12/2021 Bình Định 99, Quảng Bình 18, Quảng Trị 76 Win Bình Định 99, Win Quảng Bình 18
08/12/2021 Đà Nẵng 44, Khánh Hòa 25 Win Đà Nẵng 44, Win Khánh Hòa 25
07/12/2021 Đắc Lắc 10, Quảng Nam 57 Win Quảng Nam 57
06/12/2021 Phú Yên 29, Thừa Thiên Huế 48 Win Phú Yên 29, Win Thừa Thiên Huế 48
05/12/2021 Khánh Hòa 52, Kon Tum 66 Win Khánh Hòa 52, Win Kon Tum 66
04/12/2021 Đà Nẵng 05, Đắc Nông 29, Quảng Ngãi 81 Win Đà Nẵng 05, Win Quảng Ngãi 81
03/12/2021 Gia Lai 42, Ninh Thuận 42 Win Gia Lai 42, Win Ninh Thuận 42
02/12/2021 Bình Định 32, Quảng Bình 93, Quảng Trị 53 Win Quảng Bình 93, Win Quảng Trị 53
01/12/2021 Đà Nẵng 53, Khánh Hòa 58 Win Đà Nẵng 53
30/11/2021 Đắc Lắc 36, Quảng Nam 99 Win Đắc Lắc 36
29/11/2021 Phú Yên 51, Thừa Thiên Huế 35 Win Phú Yên 51, Win Thừa Thiên Huế 35
28/11/2021 Khánh Hòa 08, Kon Tum 71 Win Khánh Hòa 08
27/11/2021 Đà Nẵng 55, Đắc Nông 30, Quảng Ngãi 29 Win Đà Nẵng 55, Win Quảng Ngãi 29
26/11/2021 Gia Lai 14, Ninh Thuận 59 Win Ninh Thuận 59
25/11/2021 Bình Định 03, Quảng Bình 74, Quảng Trị 44 Win Bình Định 03, Win Quảng Bình 74
24/11/2021 Đà Nẵng 24, Khánh Hòa 92 Win Đà Nẵng 24, Win Khánh Hòa 92
23/11/2021 Đắc Lắc 47, Quảng Nam 50 Win Đắc Lắc 47, Win Quảng Nam 50
22/11/2021 Phú Yên 31, Thừa Thiên Huế 30 Win Phú Yên 31
21/11/2021 Khánh Hòa 49, Kon Tum 81 Win Kon Tum 81
20/11/2021 Đà Nẵng 67, Đắc Nông 63, Quảng Ngãi 34 Win Đắc Nông 63
19/11/2021 Gia Lai 30, Ninh Thuận 10 Win Ninh Thuận 10
18/11/2021 Bình Định 16, Quảng Bình 96, Quảng Trị 61 Win Bình Định 16, Win Quảng Bình 96
17/11/2021 Đà Nẵng 42, Khánh Hòa 55 Win Đà Nẵng 42, Win Khánh Hòa 55
16/11/2021 Đắc Lắc 78, Quảng Nam 79 Win Đắc Lắc 78, Win Quảng Nam 79
15/11/2021 Phú Yên 78, Thừa Thiên Huế 00 Win Phú Yên 78, Win Thừa Thiên Huế 00
14/11/2021 Khánh Hòa 64, Kon Tum 84 Win Khánh Hòa 64
13/11/2021 Đà Nẵng 86, Đắc Nông 57, Quảng Ngãi 50 Win Đà Nẵng 86, Win Đắc Nông 57, Win Quảng Ngãi 50
12/11/2021 Gia Lai 37, Ninh Thuận 77 Win Ninh Thuận 77
11/11/2021 Bình Định 27, Quảng Bình 64, Quảng Trị 71 Win Bình Định 27, Win Quảng Bình 64
10/11/2021 Đà Nẵng 64, Khánh Hòa 49 Win Đà Nẵng 64
09/11/2021 Đắc Lắc 31, Quảng Nam 37 Win Quảng Nam 37
08/11/2021 Phú Yên 80, Thừa Thiên Huế 50 Win Phú Yên 80
07/11/2021 Khánh Hòa 57, Kon Tum 02 Win Khánh Hòa 57, Win Kon Tum 02
06/11/2021 Đà Nẵng 33, Đắc Nông 26, Quảng Ngãi 62 Win Quảng Ngãi 62
05/11/2021 Gia Lai 83, Ninh Thuận 28 Win Gia Lai 83, Win Ninh Thuận 28
04/11/2021 Bình Định 45, Quảng Bình 62, Quảng Trị 50 Win Bình Định 45, Win Quảng Trị 50
03/11/2021 Đà Nẵng 10, Khánh Hòa 86 Win Đà Nẵng 10, Win Khánh Hòa 86
02/11/2021 Đắc Lắc 09, Quảng Nam 28 Win Đắc Lắc 09, Win Quảng Nam 28
01/11/2021 Phú Yên 34, Thừa Thiên Huế 01 Win Phú Yên 34, Win Thừa Thiên Huế 01
31/10/2021 Khánh Hòa 25, Kon Tum 47 Win Khánh Hòa 25
30/10/2021 Đà Nẵng 67, Đắc Nông 41, Quảng Ngãi 43 Win Đà Nẵng 67, Win Đắc Nông 41
29/10/2021 Gia Lai 18, Ninh Thuận 18 Win Gia Lai 18, Win Ninh Thuận 18
28/10/2021 Bình Định 58, Quảng Bình 51, Quảng Trị 15 Win Bình Định 58, Win Quảng Bình 51
27/10/2021 Đà Nẵng 91, Khánh Hòa 77 Win Đà Nẵng 91, Win Khánh Hòa 77
26/10/2021 Đắc Lắc 57, Quảng Nam 64 Win Quảng Nam 64
25/10/2021 Phú Yên 23, Thừa Thiên Huế 26 Win Phú Yên 23, Win Thừa Thiên Huế 26
24/10/2021 Khánh Hòa 49, Kon Tum 38 Win Khánh Hòa 49, Win Kon Tum 38
23/10/2021 Đà Nẵng 47, Đắc Nông 70, Quảng Ngãi 77 Win Đà Nẵng 47, Win Quảng Ngãi 77
22/10/2021 Gia Lai 44, Ninh Thuận 06 Win Ninh Thuận 06
21/10/2021 Bình Định 81, Quảng Bình 19, Quảng Trị 15 Win Bình Định 81
20/10/2021 Đà Nẵng 90, Khánh Hòa 08 Win Đà Nẵng 90, Win Khánh Hòa 08
19/10/2021 Đắc Lắc 48, Quảng Nam 87 Win Đắc Lắc 48
18/10/2021 Phú Yên 70, Thừa Thiên Huế 64 Win Phú Yên 70, Win Thừa Thiên Huế 64
17/10/2021 Khánh Hòa 98, Kon Tum 69 Win Kon Tum 69
16/10/2021 Đà Nẵng 90, Đắc Nông 36, Quảng Ngãi 20 Win Quảng Ngãi 20
15/10/2021 Gia Lai 96, Ninh Thuận 74 Miss
14/10/2021 Bình Định 62, Quảng Bình 78, Quảng Trị 34 Win Quảng Bình 78
13/10/2021 Đà Nẵng 52, Khánh Hòa 01 Miss
12/10/2021 Đắc Lắc 55, Quảng Nam 07 Miss
11/10/2021 Phú Yên 03, Thừa Thiên Huế 10 Miss
10/10/2021 Khánh Hòa 45, Kon Tum 88 Miss
09/10/2021 Đà Nẵng 96, Đắc Nông 87, Quảng Ngãi 94 Win Đà Nẵng 96
08/10/2021 Gia Lai 16, Ninh Thuận 66 Win Gia Lai 16, Win Ninh Thuận 66
07/10/2021 Bình Định 75, Quảng Bình 61, Quảng Trị 76 Win Bình Định 75, Win Quảng Bình 61
06/10/2021 Đà Nẵng 83, Khánh Hòa 34 Win Đà Nẵng 83
05/10/2021 Đắc Lắc 78, Quảng Nam 49 Win Đắc Lắc 78
04/10/2021 Phú Yên 11, Thừa Thiên Huế 87 Win Phú Yên 11
03/10/2021 Khánh Hòa 13, Kon Tum 24 Win Khánh Hòa 13, Win Kon Tum 24
02/10/2021 Đà Nẵng 14, Đắc Nông 98, Quảng Ngãi 10 Win Đà Nẵng 14, Win Quảng Ngãi 10
01/10/2021 Gia Lai 37, Ninh Thuận 61 Win Gia Lai 37
30/09/2021 Bình Định 08, Quảng Bình 42, Quảng Trị 42 Win Bình Định 08, Win Quảng Bình 42
29/09/2021 Đà Nẵng 48, Khánh Hòa 66 Win Đà Nẵng 48
28/09/2021 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 50 Miss
27/09/2021 Phú Yên 53, Thừa Thiên Huế 29 Win Phú Yên 53, Win Thừa Thiên Huế 29
26/09/2021 Khánh Hòa 51, Kon Tum 48 Win Khánh Hòa 51, Win Kon Tum 48
25/09/2021 Đà Nẵng 33, Đắc Nông 75, Quảng Ngãi 72 Win Quảng Ngãi 72
24/09/2021 Gia Lai 72, Ninh Thuận 56 Win Gia Lai 72
23/09/2021 Bình Định 44, Quảng Bình 10, Quảng Trị 10 Win Bình Định 44, Win Quảng Trị 10
22/09/2021 Đà Nẵng 60, Khánh Hòa 44 Miss
21/09/2021 Đắc Lắc 01, Quảng Nam 42 Win Đắc Lắc 01, Win Quảng Nam 42
20/09/2021 Phú Yên 61, Thừa Thiên Huế 94 Miss
19/09/2021 Khánh Hòa 79, Kon Tum 45 Win Khánh Hòa 79, Win Kon Tum 45
18/09/2021 Đà Nẵng 90, Đắc Nông 99, Quảng Ngãi 57 Win Đắc Nông 99, Win Quảng Ngãi 57
17/09/2021 Gia Lai 18, Ninh Thuận 07 Win Ninh Thuận 07
16/09/2021 Bình Định 17, Quảng Bình 21, Quảng Trị 55 Win Quảng Bình 21
15/09/2021 Đà Nẵng 60, Khánh Hòa 87 Win Đà Nẵng 60
14/09/2021 Đắc Lắc 63, Quảng Nam 41 Win Quảng Nam 41
13/09/2021 Phú Yên 84, Thừa Thiên Huế 10 Miss
12/09/2021 Khánh Hòa 93, Kon Tum 49 Miss
11/09/2021 Đà Nẵng 72, Đắc Nông 39, Quảng Ngãi 41 Miss
10/09/2021 Gia Lai 43, Ninh Thuận 50 Miss
09/09/2021 Bình Định 57, Quảng Bình 50, Quảng Trị 24 Win Bình Định 57, Win Quảng Bình 50, Win Quảng Trị 24
08/09/2021 Đà Nẵng 13, Khánh Hòa 58 Miss
07/09/2021 Đắc Lắc 06, Quảng Nam 83 Miss
06/09/2021 Phú Yên 44, Thừa Thiên Huế 33 Miss
05/09/2021 Khánh Hòa 29, Kon Tum 57 Miss
04/09/2021 Đà Nẵng 69, Đắc Nông 12, Quảng Ngãi 59 Miss
03/09/2021 Gia Lai 90, Ninh Thuận 24 Miss
02/09/2021 Bình Định 81, Quảng Bình 97, Quảng Trị 59 Miss
01/09/2021 Đà Nẵng 41, Khánh Hòa 50 Miss
31/08/2021 Đắc Lắc 70, Quảng Nam 17 Miss
30/08/2021 Phú Yên 10, Thừa Thiên Huế 25 Miss
29/08/2021 Khánh Hòa 10, Kon Tum 61 Miss
28/08/2021 Đà Nẵng 92, Đắc Nông 56, Quảng Ngãi 82 Miss
27/08/2021 Gia Lai 25, Ninh Thuận 76 Miss
26/08/2021 Bình Định 36, Quảng Bình 33, Quảng Trị 40 Miss
25/08/2021 Đà Nẵng 28, Khánh Hòa 16 Miss
24/08/2021 Đắc Lắc 57, Quảng Nam 12 Miss
23/08/2021 Phú Yên 15, Thừa Thiên Huế 42 Miss
22/08/2021 Khánh Hòa 28, Kon Tum 65 Miss
21/08/2021 Đà Nẵng 98, Đắc Nông 68, Quảng Ngãi 94 Miss
20/08/2021 Gia Lai 22, Ninh Thuận 29 Miss
19/08/2021 Bình Định 09, Quảng Bình 01, Quảng Trị 95 Miss
18/08/2021 Đà Nẵng 33, Khánh Hòa 34 Miss
17/08/2021 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 48 Win Đắc Lắc 91, Win Quảng Nam 48
16/08/2021 Phú Yên 48, Thừa Thiên Huế 89 Win Phú Yên 48, Win Thừa Thiên Huế 89
15/08/2021 Khánh Hòa 97, Kon Tum 85 Win Khánh Hòa 97, Win Kon Tum 85
14/08/2021 Đà Nẵng 18, Đắc Nông 87, Quảng Ngãi 88 Win Đà Nẵng 18
13/08/2021 Gia Lai 12, Ninh Thuận 09 Win Gia Lai 12, Win Ninh Thuận 09
26/07/2021 Phú Yên 30, Thừa Thiên Huế 57 Win Phú Yên 30
25/07/2021 Khánh Hòa 07, Kon Tum 29 Miss
24/07/2021 Đà Nẵng 98, Đắc Nông 13, Quảng Ngãi 69 Win Đà Nẵng 98, Win Đắc Nông 13
23/07/2021 Gia Lai 14, Ninh Thuận 54 Win Ninh Thuận 54
22/07/2021 Bình Định 53, Quảng Bình 67, Quảng Trị 72 Win Bình Định 53, Win Quảng Bình 67, Win Quảng Trị 72
21/07/2021 Đà Nẵng 17, Khánh Hòa 28 Win Khánh Hòa 28
20/07/2021 Đắc Lắc 81, Quảng Nam 73 Win Đắc Lắc 81
19/07/2021 Phú Yên 19, Thừa Thiên Huế 60 Win Phú Yên 19, Win Thừa Thiên Huế 60
18/07/2021 Khánh Hòa 74, Kon Tum 57 Win Khánh Hòa 74, Win Kon Tum 57
17/07/2021 Đà Nẵng 44, Đắc Nông 14, Quảng Ngãi 97 Win Đắc Nông 14, Win Quảng Ngãi 97
16/07/2021 Gia Lai 90, Ninh Thuận 53 Win Gia Lai 90
15/07/2021 Bình Định 37, Quảng Bình 51, Quảng Trị 95 Win Bình Định 37
14/07/2021 Đà Nẵng 50, Khánh Hòa 67 Win Khánh Hòa 67
13/07/2021 Đắc Lắc 12, Quảng Nam 54 Win Đắc Lắc 12, Win Quảng Nam 54
12/07/2021 Phú Yên 56, Thừa Thiên Huế 30 Win Phú Yên 56
11/07/2021 Khánh Hòa 19, Kon Tum 36 Win Khánh Hòa 19, Win Kon Tum 36
10/07/2021 Đà Nẵng 79, Đắc Nông 87, Quảng Ngãi 25 Win Đà Nẵng 79, Win Đắc Nông 87, Win Quảng Ngãi 25
09/07/2021 Gia Lai 77, Ninh Thuận 23 Win Gia Lai 77, Win Ninh Thuận 23
08/07/2021 Bình Định 57, Quảng Bình 67, Quảng Trị 46 Win Quảng Bình 67, Win Quảng Trị 46
07/07/2021 Đà Nẵng 53, Khánh Hòa 64 Win Đà Nẵng 53, Win Khánh Hòa 64
06/07/2021 Đắc Lắc 66, Quảng Nam 39 Miss
05/07/2021 Phú Yên 17, Thừa Thiên Huế 57 Miss
04/07/2021 Khánh Hòa 05, Kon Tum 06 Miss
03/07/2021 Đà Nẵng 35, Đắc Nông 06, Quảng Ngãi 59 Miss
02/07/2021 Gia Lai 59, Ninh Thuận 96 Win Gia Lai 59, Win Ninh Thuận 96
01/07/2021 Bình Định 67, Quảng Bình 33, Quảng Trị 23 Miss
30/06/2021 Đà Nẵng 44, Khánh Hòa 66 Win Đà Nẵng 44
29/06/2021 Đắc Lắc 27, Quảng Nam 66 Win Quảng Nam 66
28/06/2021 Phú Yên 78, Thừa Thiên Huế 78 Win Thừa Thiên Huế 78
27/06/2021 Khánh Hòa 76, Kon Tum 93 Miss
26/06/2021 Đà Nẵng 70, Đắc Nông 21, Quảng Ngãi 06 Miss
25/06/2021 Gia Lai 03, Ninh Thuận 52 Win Gia Lai 03
24/06/2021 Bình Định 12, Quảng Bình 48, Quảng Trị 12 Win Bình Định 12, Win Quảng Trị 12
23/06/2021 Đà Nẵng 55, Khánh Hòa 95 Win Đà Nẵng 55, Win Khánh Hòa 95
22/06/2021 Đắc Lắc 81, Quảng Nam 13 Win Đắc Lắc 81
21/06/2021 Phú Yên 12, Thừa Thiên Huế 95 Win Thừa Thiên Huế 95
20/06/2021 Khánh Hòa 87, Kon Tum 29 Miss
19/06/2021 Đà Nẵng 17, Đắc Nông 65, Quảng Ngãi 97 Win Đà Nẵng 17, Win Quảng Ngãi 97
18/06/2021 Gia Lai 50, Ninh Thuận 29 Win Ninh Thuận 29
17/06/2021 Bình Định 07, Quảng Bình 39, Quảng Trị 62 Win Bình Định 07
16/06/2021 Đà Nẵng 87, Khánh Hòa 37 Win Đà Nẵng 87, Win Khánh Hòa 37
15/06/2021 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 41 Win Đắc Lắc 71, Win Quảng Nam 41
14/06/2021 Phú Yên 91, Thừa Thiên Huế 95 Miss
13/06/2021 Khánh Hòa 70, Kon Tum 47 Win Khánh Hòa 70, Win Kon Tum 47
12/06/2021 Đà Nẵng 60, Đắc Nông 28, Quảng Ngãi 38 Win Đà Nẵng 60, Win Đắc Nông 28, Win Quảng Ngãi 38
11/06/2021 Gia Lai 16, Ninh Thuận 28 Win Gia Lai 16, Win Ninh Thuận 28
10/06/2021 Bình Định 32, Quảng Bình 84, Quảng Trị 92 Win Bình Định 32
09/06/2021 Đà Nẵng 93, Khánh Hòa 89 Win Đà Nẵng 93, Win Khánh Hòa 89
08/06/2021 Đắc Lắc 43, Quảng Nam 71 Win Đắc Lắc 43
07/06/2021 Phú Yên 57, Thừa Thiên Huế 81 Win Thừa Thiên Huế 81
06/06/2021 Khánh Hòa 57, Kon Tum 71 Win Khánh Hòa 57, Win Kon Tum 71
05/06/2021 Đà Nẵng 10, Đắc Nông 15, Quảng Ngãi 64 Miss
04/06/2021 Gia Lai 42, Ninh Thuận 06 Win Gia Lai 42, Win Ninh Thuận 06
03/06/2021 Bình Định 66, Quảng Bình 90, Quảng Trị 51 Win Bình Định 66, Win Quảng Bình 90
02/06/2021 Đà Nẵng 39, Khánh Hòa 22 Win Đà Nẵng 39, Win Khánh Hòa 22
01/06/2021 Đắc Lắc 18, Quảng Nam 68 Miss
31/05/2021 Phú Yên 95, Thừa Thiên Huế 79 Win Phú Yên 95, Win Thừa Thiên Huế 79
30/05/2021 Khánh Hòa 52, Kon Tum 61 Win Khánh Hòa 52, Win Kon Tum 61
29/05/2021 Đà Nẵng 24, Đắc Nông 46, Quảng Ngãi 28 Win Đà Nẵng 24, Win Quảng Ngãi 28
28/05/2021 Gia Lai 16, Ninh Thuận 55 Miss
27/05/2021 Bình Định 31, Quảng Bình 36, Quảng Trị 12 Win Quảng Bình 36, Win Quảng Trị 12
26/05/2021 Đà Nẵng 69, Khánh Hòa 10 Win Khánh Hòa 10
25/05/2021 Đắc Lắc 52, Quảng Nam 90 Win Đắc Lắc 52, Win Quảng Nam 90
24/05/2021 Phú Yên 26, Thừa Thiên Huế 39 Win Phú Yên 26
23/05/2021 Khánh Hòa 20, Kon Tum 27 Win Kon Tum 27
22/05/2021 Đà Nẵng 64, Đắc Nông 70, Quảng Ngãi 39 Win Đắc Nông 70, Win Quảng Ngãi 39
21/05/2021 Gia Lai 34, Ninh Thuận 63 Win Gia Lai 34, Win Ninh Thuận 63
20/05/2021 Bình Định 19, Quảng Bình 49, Quảng Trị 84 Win Bình Định 19, Win Quảng Bình 49, Win Quảng Trị 84
19/05/2021 Đà Nẵng 70, Khánh Hòa 52 Win Đà Nẵng 70
18/05/2021 Đắc Lắc 68, Quảng Nam 60 Win Đắc Lắc 68, Win Quảng Nam 60
17/05/2021 Phú Yên 06, Thừa Thiên Huế 22 Win Phú Yên 06
16/05/2021 Khánh Hòa 62, Kon Tum 36 Win Khánh Hòa 62, Win Kon Tum 36
15/05/2021 Đà Nẵng 16, Đắc Nông 81, Quảng Ngãi 90 Win Đà Nẵng 16, Win Đắc Nông 81
14/05/2021 Gia Lai 02, Ninh Thuận 54 Win Gia Lai 02, Win Ninh Thuận 54
13/05/2021 Bình Định 72, Quảng Bình 35, Quảng Trị 02 Win Bình Định 72, Win Quảng Trị 02
12/05/2021 Đà Nẵng 36, Khánh Hòa 22 Win Khánh Hòa 22
11/05/2021 Đắc Lắc 47, Quảng Nam 00 Win Quảng Nam 00
10/05/2021 Phú Yên 60, Thừa Thiên Huế 32 Win Phú Yên 60, Win Thừa Thiên Huế 32
09/05/2021 Khánh Hòa 83, Kon Tum 32 Win Kon Tum 32
08/05/2021 Đà Nẵng 67, Đắc Nông 57, Quảng Ngãi 59 Win Đắc Nông 57, Win Quảng Ngãi 59
07/05/2021 Gia Lai 08, Ninh Thuận 78 Win Gia Lai 08
06/05/2021 Bình Định 31, Quảng Bình 14, Quảng Trị 71 Win Bình Định 31, Win Quảng Bình 14
05/05/2021 Đà Nẵng 91, Khánh Hòa 01 Win Khánh Hòa 01
04/05/2021 Đắc Lắc 02, Quảng Nam 11 Win Đắc Lắc 02, Win Quảng Nam 11
03/05/2021 Phú Yên 26, Thừa Thiên Huế 57 Win Thừa Thiên Huế 57
02/05/2021 Khánh Hòa 25, Kon Tum 34 Win Khánh Hòa 25, Win Kon Tum 34
01/05/2021 Đà Nẵng 83, Đắc Nông 87, Quảng Ngãi 01 Win Quảng Ngãi 01
30/04/2021 Gia Lai 05, Ninh Thuận 04 Win Gia Lai 05, Win Ninh Thuận 04
29/04/2021 Bình Định 92, Quảng Bình 78, Quảng Trị 37 Miss
28/04/2021 Đà Nẵng 26, Khánh Hòa 43 Win Khánh Hòa 43
27/04/2021 Đắc Lắc 09, Quảng Nam 22 Win Đắc Lắc 09
26/04/2021 Phú Yên 79, Thừa Thiên Huế 03 Win Thừa Thiên Huế 03
25/04/2021 Khánh Hòa 06, Kon Tum 62 Miss
24/04/2021 Đà Nẵng 65, Đắc Nông 15, Quảng Ngãi 76 Win Đà Nẵng 65, Win Đắc Nông 15
21/04/2021 Đà Nẵng 78, Khánh Hòa 18 Win Đà Nẵng 78
20/04/2021 Đắc Lắc 92, Quảng Nam 79 Win Đắc Lắc 92, Win Quảng Nam 79
19/04/2021 Phú Yên 89, Thừa Thiên Huế 67 Win Phú Yên 89
18/04/2021 Khánh Hòa 76, Kon Tum 30 Win Khánh Hòa 76, Win Kon Tum 30
17/04/2021 Đà Nẵng 91, Đắc Nông 50, Quảng Ngãi 63 Win Đà Nẵng 91, Win Quảng Ngãi 63
16/04/2021 Gia Lai 61, Ninh Thuận 27 Win Gia Lai 61, Win Ninh Thuận 27
15/04/2021 Bình Định 50, Quảng Bình 44, Quảng Trị 07 Win Bình Định 50, Win Quảng Bình 44, Win Quảng Trị 07
14/04/2021 Đà Nẵng -, Khánh Hòa - Win Đà Nẵng -, Win Khánh Hòa -
13/04/2021 Đắc Lắc 50, Quảng Nam 55 Win Đắc Lắc 50
12/04/2021 Phú Yên 36, Thừa Thiên Huế 72 Win Thừa Thiên Huế 72
11/04/2021 Khánh Hòa 94, Kon Tum 93 Win Khánh Hòa 94, Win Kon Tum 93
10/04/2021 Đà Nẵng 01, Đắc Nông 71, Quảng Ngãi 54 Win Đà Nẵng 01, Win Đắc Nông 71
09/04/2021 Gia Lai 80, Ninh Thuận 70 Win Gia Lai 80, Win Ninh Thuận 70
08/04/2021 Bình Định 15, Quảng Bình 47, Quảng Trị 29 Win Quảng Bình 47
07/04/2021 Đà Nẵng 97, Khánh Hòa 13 Win Đà Nẵng 97
06/04/2021 Đắc Lắc 03, Quảng Nam 06 Miss
05/04/2021 Phú Yên 88, Thừa Thiên Huế 35 Win Phú Yên 88, Win Thừa Thiên Huế 35
04/04/2021 Khánh Hòa 92, Kon Tum 29 Win Kon Tum 29
03/04/2021 Đà Nẵng 65, Đắc Nông 30, Quảng Ngãi 31 Miss
02/04/2021 Gia Lai 09, Ninh Thuận 76 Win Gia Lai 09, Win Ninh Thuận 76
01/04/2021 Bình Định 62, Quảng Bình 54, Quảng Trị 97 Win Bình Định 62, Win Quảng Bình 54
31/03/2021 Đà Nẵng 25, Khánh Hòa 78 Win Đà Nẵng 25
30/03/2021 Đắc Lắc 10, Quảng Nam 30 Win Quảng Nam 30
29/03/2021 Phú Yên 25, Thừa Thiên Huế 52 Win Phú Yên 25
28/03/2021 Khánh Hòa 68, Kon Tum 77 Win Khánh Hòa 68, Win Kon Tum 77
27/03/2021 Đà Nẵng 69, Đắc Nông 58, Quảng Ngãi 36 Win Đà Nẵng 69, Win Đắc Nông 58
26/03/2021 Gia Lai 63, Ninh Thuận 21 Win Ninh Thuận 21
25/03/2021 Bình Định 43, Quảng Bình 21, Quảng Trị 24 Win Bình Định 43, Win Quảng Bình 21
24/03/2021 Đà Nẵng 95, Khánh Hòa 48 Win Khánh Hòa 48
23/03/2021 Đắc Lắc 84, Quảng Nam 71 Win Đắc Lắc 84, Win Quảng Nam 71
22/03/2021 Phú Yên 09, Thừa Thiên Huế 92 Miss
21/03/2021 Khánh Hòa 55, Kon Tum 42 Miss
20/03/2021 Đà Nẵng 44, Đắc Nông 11, Quảng Ngãi 66 Win Đà Nẵng 44, Win Đắc Nông 11, Win Quảng Ngãi 66
19/03/2021 Gia Lai 13, Ninh Thuận 04 Win Ninh Thuận 04
18/03/2021 Bình Định 73, Quảng Bình 13, Quảng Trị 39 Win Quảng Bình 13, Win Quảng Trị 39
17/03/2021 Đà Nẵng 53, Khánh Hòa 79 Win Khánh Hòa 79
16/03/2021 Đắc Lắc 82, Quảng Nam 92 Miss
15/03/2021 Phú Yên 28, Thừa Thiên Huế 13 Win Thừa Thiên Huế 13
14/03/2021 Khánh Hòa 32, Kon Tum 84 Win Kon Tum 84
13/03/2021 Đà Nẵng 57, Đắc Nông 53, Quảng Ngãi 27 Win Đà Nẵng 57, Win Đắc Nông 53
12/03/2021 Gia Lai 48, Ninh Thuận 45 Win Gia Lai 48
11/03/2021 Bình Định 86, Quảng Bình 21, Quảng Trị 86 Win Bình Định 86, Win Quảng Bình 21
10/03/2021 Đà Nẵng 82, Khánh Hòa 14 Win Đà Nẵng 82, Win Khánh Hòa 14
09/03/2021 Đắc Lắc 76, Quảng Nam 82 Win Đắc Lắc 76
08/03/2021 Phú Yên 29, Thừa Thiên Huế 16 Win Phú Yên 29
07/03/2021 Khánh Hòa 11, Kon Tum 84 Win Kon Tum 84
06/03/2021 Đà Nẵng 50, Đắc Nông 93, Quảng Ngãi 45 Win Đà Nẵng 50, Win Quảng Ngãi 45
05/03/2021 Gia Lai 92, Ninh Thuận 85 Win Gia Lai 92
04/03/2021 Bình Định 26, Quảng Bình 15, Quảng Trị 69 Win Quảng Bình 15
03/03/2021 Đà Nẵng 73, Khánh Hòa 24 Win Đà Nẵng 73
02/03/2021 Đắc Lắc 14, Quảng Nam 67 Win Đắc Lắc 14, Win Quảng Nam 67
01/03/2021 Phú Yên 25, Thừa Thiên Huế 77 Miss
28/02/2021 Khánh Hòa 65, Kon Tum 59 Win Khánh Hòa 65, Win Kon Tum 59
27/02/2021 Đà Nẵng 40, Đắc Nông 51, Quảng Ngãi 22 Win Đắc Nông 51
26/02/2021 Gia Lai 72, Ninh Thuận 32 Win Gia Lai 72
25/02/2021 Bình Định 59, Quảng Bình 28, Quảng Trị 27 Win Bình Định 59, Win Quảng Bình 28, Win Quảng Trị 27
24/02/2021 Đà Nẵng 56, Khánh Hòa 73 Win Khánh Hòa 73
23/02/2021 Đắc Lắc 95, Quảng Nam 61 Win Đắc Lắc 95
22/02/2021 Phú Yên 85, Thừa Thiên Huế 46 Win Phú Yên 85
21/02/2021 Khánh Hòa 29, Kon Tum 92 Win Khánh Hòa 29, Win Kon Tum 92
20/02/2021 Đà Nẵng 02, Đắc Nông 88, Quảng Ngãi 51 Win Đà Nẵng 02, Win Đắc Nông 88, Win Quảng Ngãi 51
19/02/2021 Gia Lai 63, Ninh Thuận 72 Win Gia Lai 63, Win Ninh Thuận 72
18/02/2021 Bình Định 83, Quảng Bình 37, Quảng Trị 72 Win Bình Định 83, Win Quảng Bình 37, Win Quảng Trị 72
17/02/2021 Đà Nẵng 71, Khánh Hòa 51 Miss
16/02/2021 Đắc Lắc 19, Quảng Nam 42 Win Đắc Lắc 19, Win Quảng Nam 42
15/02/2021 Phú Yên 77, Thừa Thiên Huế 23 Win Phú Yên 77, Win Thừa Thiên Huế 23
10/02/2021 Đà Nẵng 43, Khánh Hòa 81 Win Đà Nẵng 43, Win Khánh Hòa 81
09/02/2021 Đắc Lắc 32, Quảng Nam 57 Win Đắc Lắc 32
08/02/2021 Phú Yên 64, Thừa Thiên Huế 47 Win Phú Yên 64
07/02/2021 Khánh Hòa 25, Kon Tum 19 Win Kon Tum 19
06/02/2021 Đà Nẵng 02, Đắc Nông 37, Quảng Ngãi 60 Win Đà Nẵng 02, Win Đắc Nông 37, Win Quảng Ngãi 60
05/02/2021 Gia Lai 96, Ninh Thuận 14 Win Gia Lai 96, Win Ninh Thuận 14
04/02/2021 Bình Định 29, Quảng Bình 08, Quảng Trị 22 Win Quảng Bình 08
03/02/2021 Đà Nẵng 77, Khánh Hòa 33 Miss
02/02/2021 Đắc Lắc 94, Quảng Nam 88 Win Đắc Lắc 94, Win Quảng Nam 88
01/02/2021 Phú Yên 41, Thừa Thiên Huế 79 Win Phú Yên 41, Win Thừa Thiên Huế 79
31/01/2021 Khánh Hòa 72, Kon Tum 66 Win Khánh Hòa 72, Win Kon Tum 66
30/01/2021 Đà Nẵng 68, Đắc Nông 57, Quảng Ngãi 86 Win Quảng Ngãi 86
29/01/2021 Gia Lai 91, Ninh Thuận 75 Miss
28/01/2021 Bình Định 39, Quảng Bình 34, Quảng Trị 95 Win Bình Định 39, Win Quảng Trị 95
27/01/2021 Đà Nẵng 97, Khánh Hòa 48 Win Đà Nẵng 97
26/01/2021 Đắc Lắc 40, Quảng Nam 89 Win Đắc Lắc 40, Win Quảng Nam 89
25/01/2021 Phú Yên 64, Thừa Thiên Huế 25 Miss
24/01/2021 Khánh Hòa 50, Kon Tum 44 Win Khánh Hòa 50
23/01/2021 Đà Nẵng 82, Đắc Nông 84, Quảng Ngãi 76 Win Đà Nẵng 82, Win Đắc Nông 84
22/01/2021 Gia Lai 09, Ninh Thuận 93 Win Gia Lai 09, Win Ninh Thuận 93
21/01/2021 Bình Định 86, Quảng Bình 35, Quảng Trị 36 Win Bình Định 86, Win Quảng Trị 36
20/01/2021 Đà Nẵng 52, Khánh Hòa 02 Win Đà Nẵng 52, Win Khánh Hòa 02
19/01/2021 Đắc Lắc 58, Quảng Nam 50 Win Đắc Lắc 58
18/01/2021 Phú Yên 25, Thừa Thiên Huế 91 Win Thừa Thiên Huế 91
17/01/2021 Khánh Hòa 07, Kon Tum 48 Win Khánh Hòa 07, Win Kon Tum 48
16/01/2021 Đà Nẵng 52, Đắc Nông 43, Quảng Ngãi 61 Win Quảng Ngãi 61
15/01/2021 Gia Lai 78, Ninh Thuận 48 Win Gia Lai 78
14/01/2021 Bình Định 24, Quảng Bình 57, Quảng Trị 93 Win Quảng Bình 57
13/01/2021 Đà Nẵng 33, Khánh Hòa 16 Win Khánh Hòa 16
12/01/2021 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 27 Win Đắc Lắc 91
11/01/2021 Phú Yên 03, Thừa Thiên Huế 59 Win Phú Yên 03
10/01/2021 Khánh Hòa 21, Kon Tum 25 Win Khánh Hòa 21
09/01/2021 Đà Nẵng 97, Đắc Nông 62, Quảng Ngãi 81 Win Đắc Nông 62, Win Quảng Ngãi 81
08/01/2021 Gia Lai 18, Ninh Thuận 02 Win Gia Lai 18, Win Ninh Thuận 02
07/01/2021 Bình Định 78, Quảng Bình 54, Quảng Trị 36 Win Quảng Bình 54
06/01/2021 Đà Nẵng 01, Khánh Hòa 23 Win Đà Nẵng 01, Win Khánh Hòa 23
05/01/2021 Đắc Lắc 48, Quảng Nam 52 Win Đắc Lắc 48, Win Quảng Nam 52
04/01/2021 Phú Yên 82, Thừa Thiên Huế 64 Win Phú Yên 82, Win Thừa Thiên Huế 64
03/01/2021 Khánh Hòa 24, Kon Tum 20 Win Kon Tum 20
02/01/2021 Đà Nẵng 07, Đắc Nông 64, Quảng Ngãi 20 Win Đà Nẵng 07
01/01/2021 Gia Lai 42, Ninh Thuận 02 Win Gia Lai 42, Win Ninh Thuận 02
31/12/2020 Bình Định 80, Quảng Bình 37, Quảng Trị 87 Win Quảng Trị 87
30/12/2020 Đà Nẵng 14, Khánh Hòa 16 Win Khánh Hòa 16
29/12/2020 Đắc Lắc 03, Quảng Nam 53 Win Đắc Lắc 03, Win Quảng Nam 53
28/12/2020 Phú Yên 46, Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên 46, Win Thừa Thiên Huế 80
27/12/2020 Khánh Hòa 87, Kon Tum 00 Win Kon Tum 00
26/12/2020 Đà Nẵng 39, Đắc Nông 67, Quảng Ngãi 23 Win Đà Nẵng 39, Win Quảng Ngãi 23
25/12/2020 Gia Lai 95, Ninh Thuận 11 Win Gia Lai 95, Win Ninh Thuận 11
24/12/2020 Bình Định 17, Quảng Bình 38, Quảng Trị 00 Win Quảng Bình 38, Win Quảng Trị 00
23/12/2020 Đà Nẵng 89, Khánh Hòa 30 Win Đà Nẵng 89
22/12/2020 Đắc Lắc 23, Quảng Nam 18 Win Quảng Nam 18
21/12/2020 Phú Yên 85, Thừa Thiên Huế 85 Win Phú Yên 85, Win Thừa Thiên Huế 85
20/12/2020 Khánh Hòa 66, Kon Tum 89 Win Khánh Hòa 66, Win Kon Tum 89
19/12/2020 Đà Nẵng 28, Đắc Nông 33, Quảng Ngãi 36 Win Quảng Ngãi 36
18/12/2020 Gia Lai 67, Ninh Thuận 72 Miss
17/12/2020 Bình Định 60, Quảng Bình 18, Quảng Trị 31 Win Quảng Bình 18, Win Quảng Trị 31
16/12/2020 Đà Nẵng 89, Khánh Hòa 20 Win Đà Nẵng 89
15/12/2020 Đắc Lắc 16, Quảng Nam 93 Win Đắc Lắc 16
14/12/2020 Phú Yên 39, Thừa Thiên Huế 40 Win Phú Yên 39, Win Thừa Thiên Huế 40
13/12/2020 Khánh Hòa 73, Kon Tum 75 Win Khánh Hòa 73, Win Kon Tum 75
12/12/2020 Đà Nẵng 45, Đắc Nông 93, Quảng Ngãi 57 Miss
11/12/2020 Gia Lai 93, Ninh Thuận 52 Win Gia Lai 93
10/12/2020 Bình Định 77, Quảng Bình 40, Quảng Trị 26 Win Quảng Bình 40, Win Quảng Trị 26
09/12/2020 Đà Nẵng 54, Khánh Hòa 89 Miss
08/12/2020 Đắc Lắc 62, Quảng Nam 17 Win Quảng Nam 17
07/12/2020 Phú Yên 45, Thừa Thiên Huế 11 Win Thừa Thiên Huế 11
06/12/2020 Khánh Hòa 28, Kon Tum 78 Win Khánh Hòa 28
05/12/2020 Đà Nẵng 23, Đắc Nông 51, Quảng Ngãi 70 Win Đà Nẵng 23, Win Quảng Ngãi 70
04/12/2020 Gia Lai 59, Ninh Thuận 78 Win Gia Lai 59, Win Ninh Thuận 78
03/12/2020 Bình Định 51, Quảng Bình 66, Quảng Trị 67 Win Quảng Bình 66
02/12/2020 Đà Nẵng 27, Khánh Hòa 65 Win Đà Nẵng 27, Win Khánh Hòa 65
01/12/2020 Đắc Lắc 44, Quảng Nam 74 Win Đắc Lắc 44, Win Quảng Nam 74
30/11/2020 Phú Yên 78, Thừa Thiên Huế 31 Win Phú Yên 78, Win Thừa Thiên Huế 31
29/11/2020 Khánh Hòa 48, Kon Tum 72 Win Khánh Hòa 48, Win Kon Tum 72
28/11/2020 Đà Nẵng 38, Đắc Nông 02, Quảng Ngãi 92 Win Đắc Nông 02
27/11/2020 Gia Lai 41, Ninh Thuận 50 Win Gia Lai 41, Win Ninh Thuận 50
26/11/2020 Bình Định 62, Quảng Bình 27, Quảng Trị 81 Win Bình Định 62, Win Quảng Trị 81
25/11/2020 Đà Nẵng 80, Khánh Hòa 44 Win Khánh Hòa 44
24/11/2020 Đắc Lắc 55, Quảng Nam 54 Win Đắc Lắc 55
23/11/2020 Phú Yên 96, Thừa Thiên Huế 98 Win Thừa Thiên Huế 98
22/11/2020 Khánh Hòa 00, Kon Tum 82 Win Khánh Hòa 00, Win Kon Tum 82
21/11/2020 Đà Nẵng 94, Đắc Nông 05, Quảng Ngãi 42 Win Đà Nẵng 94, Win Đắc Nông 05
20/11/2020 Gia Lai 25, Ninh Thuận 18 Win Gia Lai 25, Win Ninh Thuận 18
19/11/2020 Bình Định 85, Quảng Bình 47, Quảng Trị 65 Win Bình Định 85, Win Quảng Trị 65
18/11/2020 Đà Nẵng 95, Khánh Hòa 98 Win Khánh Hòa 98
17/11/2020 Đắc Lắc 10, Quảng Nam 24 Win Quảng Nam 24
16/11/2020 Phú Yên 65, Thừa Thiên Huế 14 Win Phú Yên 65, Win Thừa Thiên Huế 14
15/11/2020 Khánh Hòa 32, Kon Tum 28 Win Khánh Hòa 32, Win Kon Tum 28
14/11/2020 Đà Nẵng 69, Đắc Nông 57, Quảng Ngãi 35 Win Đà Nẵng 69
13/11/2020 Gia Lai 64, Ninh Thuận 11 Miss
12/11/2020 Bình Định 24, Quảng Bình 13, Quảng Trị 40 Win Bình Định 24, Win Quảng Bình 13, Win Quảng Trị 40
11/11/2020 Đà Nẵng 02, Khánh Hòa 11 Win Đà Nẵng 02, Win Khánh Hòa 11
10/11/2020 Đắc Lắc 97, Quảng Nam 99 Win Đắc Lắc 97, Win Quảng Nam 99
09/11/2020 Phú Yên 28, Thừa Thiên Huế 01 Win Phú Yên 28, Win Thừa Thiên Huế 01
08/11/2020 Khánh Hòa 99, Kon Tum 13 Win Khánh Hòa 99
07/11/2020 Đà Nẵng 75, Đắc Nông 44, Quảng Ngãi 90 Win Đà Nẵng 75
06/11/2020 Gia Lai 02, Ninh Thuận 30 Win Gia Lai 02, Win Ninh Thuận 30
05/11/2020 Bình Định 33, Quảng Bình 19, Quảng Trị 67 Win Quảng Trị 67
04/11/2020 Đà Nẵng 86, Khánh Hòa 90 Win Đà Nẵng 86, Win Khánh Hòa 90
03/11/2020 Đắc Lắc 09, Quảng Nam 50 Win Đắc Lắc 09, Win Quảng Nam 50
02/11/2020 Phú Yên 44, Thừa Thiên Huế 40 Win Phú Yên 44, Win Thừa Thiên Huế 40
01/11/2020 Khánh Hòa 57, Kon Tum 05 Win Kon Tum 05
31/10/2020 Đà Nẵng 80, Đắc Nông 32, Quảng Ngãi 50 Win Đà Nẵng 80, Win Quảng Ngãi 50
30/10/2020 Gia Lai 52, Ninh Thuận 99 Win Ninh Thuận 99
29/10/2020 Bình Định 87, Quảng Bình 97, Quảng Trị 61 Win Bình Định 87, Win Quảng Bình 97, Win Quảng Trị 61
28/10/2020 Đà Nẵng 47, Khánh Hòa 81 Win Khánh Hòa 81
27/10/2020 Đắc Lắc 34, Quảng Nam 23 Miss
26/10/2020 Phú Yên 51, Thừa Thiên Huế 29 Win Thừa Thiên Huế 29
25/10/2020 Khánh Hòa 15, Kon Tum 33 Win Khánh Hòa 15, Win Kon Tum 33
24/10/2020 Đà Nẵng 77, Đắc Nông 93, Quảng Ngãi 97 Win Quảng Ngãi 97
23/10/2020 Gia Lai 98, Ninh Thuận 42 Win Ninh Thuận 42
22/10/2020 Bình Định 95, Quảng Bình 19, Quảng Trị 41 Win Bình Định 95, Win Quảng Bình 19
21/10/2020 Đà Nẵng 61, Khánh Hòa 05 Win Đà Nẵng 61, Win Khánh Hòa 05
20/10/2020 Đắc Lắc 80, Quảng Nam 39 Win Đắc Lắc 80, Win Quảng Nam 39
19/10/2020 Phú Yên 12, Thừa Thiên Huế 36 Win Thừa Thiên Huế 36
18/10/2020 Khánh Hòa 60, Kon Tum 46 Win Khánh Hòa 60, Win Kon Tum 46
17/10/2020 Đà Nẵng 80, Đắc Nông 27, Quảng Ngãi 54 Win Đà Nẵng 80, Win Đắc Nông 27, Win Quảng Ngãi 54
16/10/2020 Gia Lai 17, Ninh Thuận 91 Win Gia Lai 17
15/10/2020 Bình Định 39, Quảng Bình 19, Quảng Trị 74 Win Quảng Bình 19
14/10/2020 Đà Nẵng 84, Khánh Hòa 11 Win Đà Nẵng 84, Win Khánh Hòa 11
13/10/2020 Đắc Lắc 70, Quảng Nam 42 Win Đắc Lắc 70
12/10/2020 Phú Yên 93, Thừa Thiên Huế 04 Win Phú Yên 93, Win Thừa Thiên Huế 04
11/10/2020 Khánh Hòa 57, Kon Tum 39 Win Khánh Hòa 57, Win Kon Tum 39
10/10/2020 Đà Nẵng 89, Đắc Nông 26, Quảng Ngãi 44 Win Đà Nẵng 89, Win Đắc Nông 26
09/10/2020 Gia Lai 74, Ninh Thuận 30 Win Ninh Thuận 30
08/10/2020 Bình Định 66, Quảng Bình 79, Quảng Trị 06 Win Quảng Trị 06
07/10/2020 Đà Nẵng 22, Khánh Hòa 88 Win Đà Nẵng 22, Win Khánh Hòa 88
06/10/2020 Đắc Lắc 62, Quảng Nam 64 Win Đắc Lắc 62, Win Quảng Nam 64
05/10/2020 Phú Yên 96, Thừa Thiên Huế 21 Win Phú Yên 96
04/10/2020 Khánh Hòa 59, Kon Tum 51 Win Kon Tum 51
03/10/2020 Đà Nẵng 79, Đắc Nông 13, Quảng Ngãi 98 Win Đà Nẵng 79, Win Đắc Nông 13
02/10/2020 Gia Lai 99, Ninh Thuận 62 Win Gia Lai 99, Win Ninh Thuận 62
01/10/2020 Bình Định 28, Quảng Bình 30, Quảng Trị 33 Win Quảng Bình 30
30/09/2020 Đà Nẵng 45, Khánh Hòa 58 Win Khánh Hòa 58
29/09/2020 Đắc Lắc 17, Quảng Nam 68 Win Đắc Lắc 17
28/09/2020 Phú Yên 36, Thừa Thiên Huế 60 Win Phú Yên 36, Win Thừa Thiên Huế 60
27/09/2020 Khánh Hòa 95, Kon Tum 51 Win Khánh Hòa 95
26/09/2020 Đà Nẵng 48, Đắc Nông 64, Quảng Ngãi 70 Win Đà Nẵng 48, Win Đắc Nông 64
25/09/2020 Gia Lai 97, Ninh Thuận 17 Miss
24/09/2020 Bình Định 05, Quảng Bình 67, Quảng Trị 42 Win Bình Định 05, Win Quảng Bình 67, Win Quảng Trị 42
23/09/2020 Đà Nẵng 34, Khánh Hòa 96 Win Đà Nẵng 34
22/09/2020 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 15 Win Đắc Lắc 91, Win Quảng Nam 15
21/09/2020 Phú Yên 18, Thừa Thiên Huế 99 Win Phú Yên 18, Win Thừa Thiên Huế 99
20/09/2020 Khánh Hòa 03, Kon Tum 65 Win Khánh Hòa 03, Win Kon Tum 65
19/09/2020 Đà Nẵng 46, Đắc Nông 61, Quảng Ngãi 60 Win Đắc Nông 61, Win Quảng Ngãi 60
18/09/2020 Gia Lai 34, Ninh Thuận 90 Miss
17/09/2020 Bình Định 96, Quảng Bình 46, Quảng Trị 53 Win Quảng Bình 46
16/09/2020 Đà Nẵng 51, Khánh Hòa 24 Win Khánh Hòa 24
15/09/2020 Đắc Lắc 59, Quảng Nam 13 Win Quảng Nam 13
14/09/2020 Phú Yên 32, Thừa Thiên Huế 32 Win Thừa Thiên Huế 32
13/09/2020 Khánh Hòa 97, Kon Tum 63 Win Khánh Hòa 97, Win Kon Tum 63
12/09/2020 Đà Nẵng 63, Đắc Nông 20, Quảng Ngãi 94 Win Đà Nẵng 63, Win Quảng Ngãi 94
11/09/2020 Gia Lai 25, Ninh Thuận 94 Win Ninh Thuận 94
10/09/2020 Bình Định 36, Quảng Bình 10, Quảng Trị 38 Win Bình Định 36, Win Quảng Bình 10, Win Quảng Trị 38
09/09/2020 Đà Nẵng 28, Khánh Hòa 20 Win Khánh Hòa 20
08/09/2020 Đắc Lắc 64, Quảng Nam 66 Miss
07/09/2020 Phú Yên 50, Thừa Thiên Huế 29 Win Phú Yên 50, Win Thừa Thiên Huế 29
06/09/2020 Khánh Hòa 92, Kon Tum 81 Win Khánh Hòa 92, Win Kon Tum 81
05/09/2020 Đà Nẵng 25, Đắc Nông 00, Quảng Ngãi 56 Win Đà Nẵng 25, Win Đắc Nông 00, Win Quảng Ngãi 56
04/09/2020 Gia Lai 73, Ninh Thuận 84 Win Gia Lai 73
03/09/2020 Bình Định 43, Quảng Bình 17, Quảng Trị 60 Win Bình Định 43, Win Quảng Bình 17, Win Quảng Trị 60
02/09/2020 Đà Nẵng 14, Khánh Hòa 32 Win Đà Nẵng 14, Win Khánh Hòa 32
01/09/2020 Đắc Lắc 18, Quảng Nam 07 Win Đắc Lắc 18, Win Quảng Nam 07
31/08/2020 Phú Yên 08, Thừa Thiên Huế 51 Win Phú Yên 08
30/08/2020 Khánh Hòa 76, Kon Tum 11 Win Khánh Hòa 76
29/08/2020 Đà Nẵng 15, Đắc Nông 79, Quảng Ngãi 42 Win Đà Nẵng 15, Win Đắc Nông 79, Win Quảng Ngãi 42
28/08/2020 Gia Lai 79, Ninh Thuận 00 Win Gia Lai 79, Win Ninh Thuận 00
27/08/2020 Bình Định 12, Quảng Bình 29, Quảng Trị 96 Win Bình Định 12, Win Quảng Bình 29
26/08/2020 Đà Nẵng 01, Khánh Hòa 73 Win Đà Nẵng 01, Win Khánh Hòa 73
25/08/2020 Đắc Lắc 52, Quảng Nam 14 Win Đắc Lắc 52
24/08/2020 Phú Yên 40, Thừa Thiên Huế 14 Win Phú Yên 40, Win Thừa Thiên Huế 14
23/08/2020 Khánh Hòa 87, Kon Tum 58 Win Kon Tum 58
22/08/2020 Đà Nẵng 18, Đắc Nông 98, Quảng Ngãi 80 Win Quảng Ngãi 80
21/08/2020 Gia Lai 94, Ninh Thuận 22 Miss
20/08/2020 Bình Định 67, Quảng Bình 26, Quảng Trị 36 Win Bình Định 67, Win Quảng Bình 26, Win Quảng Trị 36
19/08/2020 Đà Nẵng 29, Khánh Hòa 18 Win Đà Nẵng 29, Win Khánh Hòa 18
18/08/2020 Đắc Lắc 31, Quảng Nam 78 Win Đắc Lắc 31, Win Quảng Nam 78
17/08/2020 Phú Yên 93, Thừa Thiên Huế 10 Win Phú Yên 93, Win Thừa Thiên Huế 10
16/08/2020 Khánh Hòa 27, Kon Tum 70 Win Khánh Hòa 27, Win Kon Tum 70
15/08/2020 Đà Nẵng 17, Đắc Nông 42, Quảng Ngãi 28 Win Đà Nẵng 17, Win Quảng Ngãi 28
14/08/2020 Gia Lai 79, Ninh Thuận 49 Win Ninh Thuận 49
13/08/2020 Bình Định 32, Quảng Bình 21, Quảng Trị 99 Win Bình Định 32
12/08/2020 Đà Nẵng 21, Khánh Hòa 65 Win Đà Nẵng 21, Win Khánh Hòa 65
11/08/2020 Đắc Lắc 90, Quảng Nam 84 Win Đắc Lắc 90, Win Quảng Nam 84
10/08/2020 Phú Yên 45, Thừa Thiên Huế 22 Win Phú Yên 45