GIẢI TÁM MIỀN TRUNG: 400.000 Đ

LÀM GIÀU - LÀM GIÀU - là nghĩa vụ của 1 thằng đàn ông trong gia đình. Không 1 con đường nào làm giàu nhanh chóng thông qua những con số. 

Với kết quả tính toán chính xác bởi siêu hệ thống, chúng tôi tự tin là 1 trong giải pháp làm giàu nhanh chóng trên thị trường cho bất kì người đàn ông nào đang tìm kiếm sự thịnh vượng tài chính.

UY TÍN TẠO DỰNG SỰ PHÚ QUÝ là slogan của chúng tôi. 

Hệ thống này KHÔNG miễn phí và mãi luôn là như vậy. Bởi lẽ để duy trì 1 hệ thống chúng tôi không thể chạy bằng nước lã. Sự phồn vinh giàu có là điều chúng tôi mang đến cho hàng nghìn gia đình. Còn với gia đình bạn đó là sự lựa chọn của bạn. Nếu nghi ngờ thì không nên đánh. Bởi lẽ chắc chắn chúng tôi tỉ lệ trúng chỉ đc 90% mà thôi.
Hệ thống hỗ trợ nạp qua thẻ điện thoại, hỗ trợ cộng dồn.
Nạp thẻ xong là có số.
Tự tin thắng lớn mỗi ngày nhé
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Giải Tám Miền Trung
Ngày Giải Tám Miền Trung Kết quả
29/09/2022 Click vào lấy số ngay
28/09/2022 Đà Nẵng 11, Khánh Hòa 04 Win Đà Nẵng 11, Win Khánh Hòa 04
27/09/2022 Đắc Lắc 98, Quảng Nam 13 Win Quảng Nam 13
26/09/2022 Phú Yên 56, Thừa Thiên Huế 33 Win Phú Yên 56, Win Thừa Thiên Huế 33
25/09/2022 Khánh Hòa 36, Kon Tum 52 Miss
24/09/2022 Đà Nẵng 93, Đắc Nông 07, Quảng Ngãi 72 Win Đà Nẵng 93, Win Đắc Nông 07, Win Quảng Ngãi 72
23/09/2022 Gia Lai 01, Ninh Thuận 92 Win Gia Lai 01, Win Ninh Thuận 92
22/09/2022 Bình Định 18, Quảng Bình 73, Quảng Trị 16 Win Bình Định 18, Win Quảng Trị 16
21/09/2022 Đà Nẵng 24, Khánh Hòa 13 Win Khánh Hòa 13
20/09/2022 Đắc Lắc 07, Quảng Nam 08 Win Đắc Lắc 07, Win Quảng Nam 08
19/09/2022 Phú Yên 03, Thừa Thiên Huế 98 Win Phú Yên 03, Win Thừa Thiên Huế 98
18/09/2022 Khánh Hòa 09, Kon Tum 67 Win Khánh Hòa 09, Win Kon Tum 67
17/09/2022 Đà Nẵng 21, Đắc Nông 57, Quảng Ngãi 11 Win Đà Nẵng 21, Win Đắc Nông 57
16/09/2022 Gia Lai 47, Ninh Thuận 76 Win Ninh Thuận 76
15/09/2022 Bình Định 08, Quảng Bình 51, Quảng Trị 10 Miss
14/09/2022 Đà Nẵng 78, Khánh Hòa 37 Win Đà Nẵng 78, Win Khánh Hòa 37
13/09/2022 Đắc Lắc 48, Quảng Nam 65 Miss
12/09/2022 Phú Yên 51, Thừa Thiên Huế 92 Miss
11/09/2022 Khánh Hòa 98, Kon Tum 23 Win Khánh Hòa 98, Win Kon Tum 23
10/09/2022 Đà Nẵng 43, Đắc Nông 75, Quảng Ngãi 55 Win Quảng Ngãi 55
09/09/2022 Gia Lai 75, Ninh Thuận 59 Win Gia Lai 75, Win Ninh Thuận 59
08/09/2022 Bình Định 98, Quảng Bình 93, Quảng Trị 54 Win Quảng Bình 93, Win Quảng Trị 54
07/09/2022 Đà Nẵng 95, Khánh Hòa 58 Win Đà Nẵng 95, Win Khánh Hòa 58
06/09/2022 Đắc Lắc 03, Quảng Nam 66 Win Đắc Lắc 03
05/09/2022 Phú Yên 45, Thừa Thiên Huế 05 Win Phú Yên 45, Win Thừa Thiên Huế 05
04/09/2022 Khánh Hòa 61, Kon Tum 21 Win Khánh Hòa 61, Win Kon Tum 21
03/09/2022 Đà Nẵng 89, Đắc Nông 06, Quảng Ngãi 84 Win Đắc Nông 06
02/09/2022 Gia Lai 81, Ninh Thuận 11 Win Gia Lai 81, Win Ninh Thuận 11
01/09/2022 Bình Định 38, Quảng Bình 63, Quảng Trị 59 Win Bình Định 38, Win Quảng Bình 63, Win Quảng Trị 59
31/08/2022 Đà Nẵng 36, Khánh Hòa 00 Win Đà Nẵng 36, Win Khánh Hòa 00
30/08/2022 Đắc Lắc 36, Quảng Nam 92 Win Đắc Lắc 36, Win Quảng Nam 92
29/08/2022 Phú Yên 94, Thừa Thiên Huế 97 Win Phú Yên 94, Win Thừa Thiên Huế 97
28/08/2022 Khánh Hòa 51, Kon Tum 04 Win Khánh Hòa 51, Win Kon Tum 04
27/08/2022 Đà Nẵng 39, Đắc Nông 38, Quảng Ngãi 22 Win Quảng Ngãi 22
26/08/2022 Gia Lai 32, Ninh Thuận 10 Win Gia Lai 32, Win Ninh Thuận 10
25/08/2022 Bình Định 96, Quảng Bình 78, Quảng Trị 70 Win Bình Định 96
24/08/2022 Đà Nẵng 17, Khánh Hòa 12 Win Đà Nẵng 17, Win Khánh Hòa 12
23/08/2022 Đắc Lắc 86, Quảng Nam 76 Win Đắc Lắc 86
22/08/2022 Phú Yên 99, Thừa Thiên Huế 86 Win Thừa Thiên Huế 86
21/08/2022 Khánh Hòa 02, Kon Tum 74 Win Khánh Hòa 02
20/08/2022 Đà Nẵng 61, Đắc Nông 11, Quảng Ngãi 47 Win Đà Nẵng 61, Win Đắc Nông 11, Win Quảng Ngãi 47
19/08/2022 Gia Lai 54, Ninh Thuận 40 Win Ninh Thuận 40
18/08/2022 Bình Định 27, Quảng Bình 24, Quảng Trị 55 Win Bình Định 27
17/08/2022 Đà Nẵng 63, Khánh Hòa 21 Miss
16/08/2022 Đắc Lắc 99, Quảng Nam 58 Win Đắc Lắc 99, Win Quảng Nam 58
15/08/2022 Phú Yên 20, Thừa Thiên Huế 01 Win Phú Yên 20, Win Thừa Thiên Huế 01
14/08/2022 Khánh Hòa 77, Kon Tum 19 Win Khánh Hòa 77
13/08/2022 Đà Nẵng 94, Đắc Nông 50, Quảng Ngãi 29 Win Đà Nẵng 94, Win Quảng Ngãi 29
12/08/2022 Gia Lai 97, Ninh Thuận 00 Win Gia Lai 97, Win Ninh Thuận 00
11/08/2022 Bình Định 26, Quảng Bình 32, Quảng Trị 76 Win Bình Định 26, Win Quảng Trị 76
10/08/2022 Đà Nẵng 22, Khánh Hòa 38 Win Đà Nẵng 22
09/08/2022 Đắc Lắc 30, Quảng Nam 53 Win Đắc Lắc 30, Win Quảng Nam 53
08/08/2022 Phú Yên 90, Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên 90
07/08/2022 Khánh Hòa 68, Kon Tum 34 Win Khánh Hòa 68, Win Kon Tum 34
06/08/2022 Đà Nẵng 98, Đắc Nông 07, Quảng Ngãi 08 Win Đắc Nông 07, Win Quảng Ngãi 08
05/08/2022 Gia Lai 43, Ninh Thuận 75 Win Gia Lai 43, Win Ninh Thuận 75
04/08/2022 Bình Định 75, Quảng Bình 54, Quảng Trị 29 Win Quảng Trị 29
03/08/2022 Đà Nẵng 02, Khánh Hòa 61 Win Đà Nẵng 02
02/08/2022 Đắc Lắc 74, Quảng Nam 23 Win Đắc Lắc 74
01/08/2022 Phú Yên 90, Thừa Thiên Huế 51 Win Phú Yên 90, Win Thừa Thiên Huế 51
31/07/2022 Khánh Hòa 17, Kon Tum 43 Win Khánh Hòa 17, Win Kon Tum 43
30/07/2022 Đà Nẵng 53, Đắc Nông 13, Quảng Ngãi 33 Win Đà Nẵng 53, Win Đắc Nông 13
29/07/2022 Gia Lai 63, Ninh Thuận 04 Win Ninh Thuận 04
28/07/2022 Bình Định 10, Quảng Bình 57, Quảng Trị 51 Win Bình Định 10, Win Quảng Trị 51
27/07/2022 Đà Nẵng 94, Khánh Hòa 08 Win Đà Nẵng 94, Win Khánh Hòa 08
26/07/2022 Đắc Lắc 39, Quảng Nam 39 Win Đắc Lắc 39
25/07/2022 Phú Yên 31, Thừa Thiên Huế 49 Win Phú Yên 31, Win Thừa Thiên Huế 49
24/07/2022 Khánh Hòa 06, Kon Tum 23 Win Khánh Hòa 06
23/07/2022 Đà Nẵng 27, Đắc Nông 84, Quảng Ngãi 47 Win Đắc Nông 84
22/07/2022 Gia Lai 83, Ninh Thuận 45 Win Gia Lai 83
21/07/2022 Bình Định 73, Quảng Bình 44, Quảng Trị 24 Win Bình Định 73, Win Quảng Bình 44
20/07/2022 Đà Nẵng 64, Khánh Hòa 16 Win Đà Nẵng 64
19/07/2022 Đắc Lắc 99, Quảng Nam 37 Win Đắc Lắc 99, Win Quảng Nam 37
18/07/2022 Phú Yên 17, Thừa Thiên Huế 03 Win Phú Yên 17, Win Thừa Thiên Huế 03
17/07/2022 Khánh Hòa 51, Kon Tum 45 Miss
16/07/2022 Đà Nẵng 41, Đắc Nông 86, Quảng Ngãi 16 Win Quảng Ngãi 16
15/07/2022 Gia Lai 33, Ninh Thuận 16 Win Gia Lai 33, Win Ninh Thuận 16
14/07/2022 Bình Định 17, Quảng Bình 09, Quảng Trị 11 Win Bình Định 17, Win Quảng Bình 09, Win Quảng Trị 11
13/07/2022 Đà Nẵng 42, Khánh Hòa 45 Win Đà Nẵng 42
12/07/2022 Đắc Lắc 42, Quảng Nam 68 Miss
11/07/2022 Phú Yên 18, Thừa Thiên Huế 94 Win Phú Yên 18
10/07/2022 Khánh Hòa 99, Kon Tum 53 Win Khánh Hòa 99, Win Kon Tum 53
09/07/2022 Đà Nẵng 09, Đắc Nông 06, Quảng Ngãi 77 Win Đà Nẵng 09, Win Đắc Nông 06, Win Quảng Ngãi 77
08/07/2022 Gia Lai 37, Ninh Thuận 80 Win Gia Lai 37
07/07/2022 Bình Định 40, Quảng Bình 50, Quảng Trị 59 Win Bình Định 40, Win Quảng Bình 50, Win Quảng Trị 59
06/07/2022 Đà Nẵng 57, Khánh Hòa 55 Miss
05/07/2022 Đắc Lắc 90, Quảng Nam 41 Win Đắc Lắc 90
04/07/2022 Phú Yên 71, Thừa Thiên Huế 86 Win Thừa Thiên Huế 86
03/07/2022 Khánh Hòa 08, Kon Tum 10 Win Khánh Hòa 08, Win Kon Tum 10
02/07/2022 Đà Nẵng 16, Đắc Nông 48, Quảng Ngãi 05 Win Đắc Nông 48, Win Quảng Ngãi 05
01/07/2022 Gia Lai 90, Ninh Thuận 69 Win Gia Lai 90, Win Ninh Thuận 69
30/06/2022 Bình Định 27, Quảng Bình 24, Quảng Trị 01 Win Quảng Trị 01
29/06/2022 Đà Nẵng 30, Khánh Hòa 19 Win Khánh Hòa 19
28/06/2022 Đắc Lắc 09, Quảng Nam 81 Win Đắc Lắc 09, Win Quảng Nam 81
27/06/2022 Phú Yên 34, Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên 34, Win Thừa Thiên Huế 80
26/06/2022 Khánh Hòa 33, Kon Tum 03 Win Khánh Hòa 33, Win Kon Tum 03
25/06/2022 Đà Nẵng 20, Đắc Nông 76, Quảng Ngãi 13 Miss
24/06/2022 Gia Lai 75, Ninh Thuận 82 Miss
23/06/2022 Bình Định 79, Quảng Bình 47, Quảng Trị 43 Win Bình Định 79, Win Quảng Trị 43
22/06/2022 Đà Nẵng 76, Khánh Hòa 59 Win Đà Nẵng 76
21/06/2022 Đắc Lắc 88, Quảng Nam 66 Win Quảng Nam 66
20/06/2022 Phú Yên 80, Thừa Thiên Huế 80 Win Thừa Thiên Huế 80
19/06/2022 Khánh Hòa 05, Kon Tum 78 Win Khánh Hòa 05
18/06/2022 Đà Nẵng 07, Đắc Nông 79, Quảng Ngãi 55 Win Đà Nẵng 07, Win Đắc Nông 79
17/06/2022 Gia Lai 30, Ninh Thuận 87 Win Gia Lai 30, Win Ninh Thuận 87
16/06/2022 Bình Định 25, Quảng Bình 93, Quảng Trị 45 Win Bình Định 25, Win Quảng Trị 45
15/06/2022 Đà Nẵng 47, Khánh Hòa 70 Win Đà Nẵng 47, Win Khánh Hòa 70
14/06/2022 Đắc Lắc 17, Quảng Nam 48 Win Đắc Lắc 17, Win Quảng Nam 48
13/06/2022 Phú Yên 80, Thừa Thiên Huế 11 Win Phú Yên 80, Win Thừa Thiên Huế 11
12/06/2022 Khánh Hòa 25, Kon Tum 29 Win Kon Tum 29
11/06/2022 Đà Nẵng 59, Đắc Nông 00, Quảng Ngãi 36 Win Đắc Nông 00
10/06/2022 Gia Lai 00, Ninh Thuận 50 Win Gia Lai 00
09/06/2022 Bình Định 45, Quảng Bình 58, Quảng Trị 06 Win Bình Định 45, Win Quảng Bình 58, Win Quảng Trị 06
08/06/2022 Đà Nẵng 94, Khánh Hòa 40 Win Đà Nẵng 94, Win Khánh Hòa 40
07/06/2022 Đắc Lắc 87, Quảng Nam 60 Win Quảng Nam 60
06/06/2022 Phú Yên 86, Thừa Thiên Huế 35 Win Thừa Thiên Huế 35
05/06/2022 Khánh Hòa 57, Kon Tum 15 Win Khánh Hòa 57, Win Kon Tum 15
04/06/2022 Đà Nẵng 49, Đắc Nông 38, Quảng Ngãi 77 Miss
03/06/2022 Gia Lai 86, Ninh Thuận 49 Win Gia Lai 86
02/06/2022 Bình Định 56, Quảng Bình 41, Quảng Trị 00 Win Quảng Trị 00
01/06/2022 Đà Nẵng 18, Khánh Hòa 76 Win Đà Nẵng 18, Win Khánh Hòa 76
31/05/2022 Đắc Lắc 44, Quảng Nam 99 Win Đắc Lắc 44, Win Quảng Nam 99
30/05/2022 Phú Yên 20, Thừa Thiên Huế 65 Win Thừa Thiên Huế 65
29/05/2022 Khánh Hòa 82, Kon Tum 48 Win Kon Tum 48
28/05/2022 Đà Nẵng 23, Đắc Nông 16, Quảng Ngãi 43 Win Đà Nẵng 23, Win Đắc Nông 16
27/05/2022 Gia Lai 84, Ninh Thuận 54 Win Gia Lai 84, Win Ninh Thuận 54
26/05/2022 Bình Định 16, Quảng Bình 61, Quảng Trị 77 Win Quảng Bình 61, Win Quảng Trị 77
25/05/2022 Đà Nẵng 71, Khánh Hòa 16 Win Đà Nẵng 71, Win Khánh Hòa 16
24/05/2022 Đắc Lắc 46, Quảng Nam 72 Win Đắc Lắc 46
23/05/2022 Phú Yên 49, Thừa Thiên Huế 69 Win Phú Yên 49, Win Thừa Thiên Huế 69
22/05/2022 Khánh Hòa 60, Kon Tum 41 Win Khánh Hòa 60, Win Kon Tum 41
21/05/2022 Đà Nẵng 79, Đắc Nông 79, Quảng Ngãi 57 Win Đắc Nông 79, Win Quảng Ngãi 57
20/05/2022 Gia Lai 64, Ninh Thuận 89 Win Ninh Thuận 89
19/05/2022 Bình Định 93, Quảng Bình 49, Quảng Trị 14 Win Quảng Bình 49
18/05/2022 Đà Nẵng 88, Khánh Hòa 21 Win Đà Nẵng 88, Win Khánh Hòa 21
17/05/2022 Đắc Lắc 60, Quảng Nam 30 Win Đắc Lắc 60, Win Quảng Nam 30
16/05/2022 Phú Yên 87, Thừa Thiên Huế 99 Win Phú Yên 87, Win Thừa Thiên Huế 99
15/05/2022 Khánh Hòa 79, Kon Tum 71 Win Kon Tum 71
14/05/2022 Đà Nẵng 56, Đắc Nông 44, Quảng Ngãi 65 Win Đà Nẵng 56
13/05/2022 Gia Lai 54, Ninh Thuận 41 Win Gia Lai 54, Win Ninh Thuận 41
12/05/2022 Bình Định 60, Quảng Bình 92, Quảng Trị 28 Win Bình Định 60, Win Quảng Bình 92, Win Quảng Trị 28
11/05/2022 Đà Nẵng 93, Khánh Hòa 75 Win Đà Nẵng 93, Win Khánh Hòa 75
10/05/2022 Đắc Lắc 33, Quảng Nam 80 Win Quảng Nam 80
09/05/2022 Phú Yên 52, Thừa Thiên Huế 89 Win Phú Yên 52, Win Thừa Thiên Huế 89
08/05/2022 Khánh Hòa 64, Kon Tum 95 Win Khánh Hòa 64
07/05/2022 Đà Nẵng 08, Đắc Nông 61, Quảng Ngãi 92 Win Đà Nẵng 08, Win Đắc Nông 61
06/05/2022 Gia Lai 61, Ninh Thuận 33 Win Gia Lai 61, Win Ninh Thuận 33
05/05/2022 Bình Định 13, Quảng Bình 25, Quảng Trị 77 Win Quảng Bình 25, Win Quảng Trị 77
04/05/2022 Đà Nẵng 49, Khánh Hòa 85 Win Đà Nẵng 49
03/05/2022 Đắc Lắc 34, Quảng Nam 87 Win Đắc Lắc 34, Win Quảng Nam 87
02/05/2022 Phú Yên 96, Thừa Thiên Huế 57 Win Phú Yên 96
01/05/2022 Khánh Hòa 83, Kon Tum 11 Win Khánh Hòa 83, Win Kon Tum 11
30/04/2022 Đà Nẵng 04, Đắc Nông 64, Quảng Ngãi 63 Win Đà Nẵng 04, Win Đắc Nông 64
29/04/2022 Gia Lai 21, Ninh Thuận 27 Miss
28/04/2022 Bình Định 65, Quảng Bình 47, Quảng Trị 70 Win Quảng Trị 70
27/04/2022 Đà Nẵng 97, Khánh Hòa 13 Win Đà Nẵng 97, Win Khánh Hòa 13
26/04/2022 Đắc Lắc 63, Quảng Nam 24 Win Đắc Lắc 63, Win Quảng Nam 24
25/04/2022 Phú Yên 69, Thừa Thiên Huế 73 Miss
24/04/2022 Khánh Hòa 03, Kon Tum 10 Win Khánh Hòa 03
23/04/2022 Đà Nẵng 73, Đắc Nông 83, Quảng Ngãi 46 Win Đắc Nông 83, Win Quảng Ngãi 46
22/04/2022 Gia Lai 49, Ninh Thuận 91 Win Gia Lai 49, Win Ninh Thuận 91
21/04/2022 Bình Định 20, Quảng Bình 30, Quảng Trị 06 Win Quảng Bình 30, Win Quảng Trị 06
20/04/2022 Đà Nẵng 33, Khánh Hòa 57 Win Khánh Hòa 57
19/04/2022 Đắc Lắc 95, Quảng Nam 74 Win Đắc Lắc 95, Win Quảng Nam 74
18/04/2022 Phú Yên 05, Thừa Thiên Huế 17 Win Phú Yên 05, Win Thừa Thiên Huế 17
17/04/2022 Khánh Hòa 84, Kon Tum 25 Win Kon Tum 25
16/04/2022 Đà Nẵng 33, Đắc Nông 71, Quảng Ngãi 20 Win Đà Nẵng 33, Win Đắc Nông 71, Win Quảng Ngãi 20
15/04/2022 Gia Lai 08, Ninh Thuận 13 Win Gia Lai 08, Win Ninh Thuận 13
14/04/2022 Bình Định 10, Quảng Bình 87, Quảng Trị 35 Win Bình Định 10, Win Quảng Bình 87
13/04/2022 Đà Nẵng 57, Khánh Hòa 09 Win Đà Nẵng 57, Win Khánh Hòa 09
12/04/2022 Đắc Lắc 80, Quảng Nam 23 Win Quảng Nam 23
11/04/2022 Phú Yên 55, Thừa Thiên Huế 95 Win Phú Yên 55
10/04/2022 Khánh Hòa 14, Kon Tum 90 Win Khánh Hòa 14, Win Kon Tum 90
09/04/2022 Đà Nẵng 70, Đắc Nông 53, Quảng Ngãi 38 Win Đắc Nông 53, Win Quảng Ngãi 38
08/04/2022 Gia Lai 11, Ninh Thuận 89 Win Ninh Thuận 89
07/04/2022 Bình Định 92, Quảng Bình 15, Quảng Trị 96 Win Bình Định 92, Win Quảng Bình 15
06/04/2022 Đà Nẵng 36, Khánh Hòa 59 Win Đà Nẵng 36
05/04/2022 Đắc Lắc 20, Quảng Nam 45 Miss
04/04/2022 Phú Yên 17, Thừa Thiên Huế 60 Win Phú Yên 17, Win Thừa Thiên Huế 60
03/04/2022 Khánh Hòa 44, Kon Tum 89 Miss
02/04/2022 Đà Nẵng 40, Đắc Nông 77, Quảng Ngãi 92 Win Đắc Nông 77, Win Quảng Ngãi 92
01/04/2022 Gia Lai 80, Ninh Thuận 69 Win Ninh Thuận 69
31/03/2022 Bình Định 96, Quảng Bình 52, Quảng Trị 59 Win Bình Định 96, Win Quảng Bình 52, Win Quảng Trị 59
30/03/2022 Đà Nẵng 32, Khánh Hòa 75 Miss
29/03/2022 Đắc Lắc 10, Quảng Nam 82 Win Đắc Lắc 10
28/03/2022 Phú Yên 05, Thừa Thiên Huế 62 Win Phú Yên 05
27/03/2022 Khánh Hòa 44, Kon Tum 98 Win Kon Tum 98
26/03/2022 Đà Nẵng 59, Đắc Nông 39, Quảng Ngãi 59 Win Đắc Nông 39
25/03/2022 Gia Lai 35, Ninh Thuận 44 Win Gia Lai 35, Win Ninh Thuận 44
24/03/2022 Bình Định 37, Quảng Bình 83, Quảng Trị 81 Win Quảng Bình 83, Win Quảng Trị 81
23/03/2022 Đà Nẵng 45, Khánh Hòa 50 Win Khánh Hòa 50
22/03/2022 Đắc Lắc 51, Quảng Nam 91 Win Quảng Nam 91
21/03/2022 Phú Yên 62, Thừa Thiên Huế 84 Win Thừa Thiên Huế 84
20/03/2022 Khánh Hòa 75, Kon Tum 96 Win Khánh Hòa 75
19/03/2022 Đà Nẵng 78, Đắc Nông 47, Quảng Ngãi 49 Win Quảng Ngãi 49
18/03/2022 Gia Lai 27, Ninh Thuận 62 Win Ninh Thuận 62
17/03/2022 Bình Định 54, Quảng Bình 09, Quảng Trị 04 Win Bình Định 54, Win Quảng Bình 09, Win Quảng Trị 04
16/03/2022 Đà Nẵng 31, Khánh Hòa 15 Win Đà Nẵng 31
15/03/2022 Đắc Lắc 87, Quảng Nam 97 Win Đắc Lắc 87, Win Quảng Nam 97
14/03/2022 Phú Yên 26, Thừa Thiên Huế 54 Win Phú Yên 26, Win Thừa Thiên Huế 54
13/03/2022 Khánh Hòa 78, Kon Tum 56 Win Khánh Hòa 78
12/03/2022 Đà Nẵng 74, Đắc Nông 98, Quảng Ngãi 40 Win Đà Nẵng 74, Win Đắc Nông 98, Win Quảng Ngãi 40
11/03/2022 Gia Lai 31, Ninh Thuận 71 Win Gia Lai 31, Win Ninh Thuận 71
10/03/2022 Bình Định 34, Quảng Bình 67, Quảng Trị 44 Win Bình Định 34, Win Quảng Trị 44
09/03/2022 Đà Nẵng 08, Khánh Hòa 81 Win Đà Nẵng 08
08/03/2022 Đắc Lắc 84, Quảng Nam 17 Win Đắc Lắc 84
07/03/2022 Phú Yên 49, Thừa Thiên Huế 71 Win Thừa Thiên Huế 71
06/03/2022 Khánh Hòa 61, Kon Tum 52 Win Khánh Hòa 61, Win Kon Tum 52
05/03/2022 Đà Nẵng 14, Đắc Nông 49, Quảng Ngãi 94 Win Đà Nẵng 14, Win Đắc Nông 49, Win Quảng Ngãi 94
04/03/2022 Gia Lai 23, Ninh Thuận 90 Win Ninh Thuận 90
03/03/2022 Bình Định 21, Quảng Bình 11, Quảng Trị 27 Win Bình Định 21
02/03/2022 Đà Nẵng 35, Khánh Hòa 28 Win Đà Nẵng 35, Win Khánh Hòa 28
01/03/2022 Đắc Lắc 55, Quảng Nam 74 Win Đắc Lắc 55
28/02/2022 Phú Yên 89, Thừa Thiên Huế 31 Win Thừa Thiên Huế 31
27/02/2022 Khánh Hòa 34, Kon Tum 88 Win Khánh Hòa 34, Win Kon Tum 88
26/02/2022 Đà Nẵng 97, Đắc Nông 67, Quảng Ngãi 75 Win Đắc Nông 67, Win Quảng Ngãi 75
25/02/2022 Gia Lai 72, Ninh Thuận 66 Win Ninh Thuận 66
24/02/2022 Bình Định 67, Quảng Bình 66, Quảng Trị 24 Win Bình Định 67, Win Quảng Trị 24
23/02/2022 Đà Nẵng 73, Khánh Hòa 24 Win Đà Nẵng 73
22/02/2022 Đắc Lắc 03, Quảng Nam 52 Win Đắc Lắc 03, Win Quảng Nam 52
21/02/2022 Phú Yên 20, Thừa Thiên Huế 60 Win Phú Yên 20, Win Thừa Thiên Huế 60
20/02/2022 Khánh Hòa 52, Kon Tum 71 Win Khánh Hòa 52, Win Kon Tum 71
19/02/2022 Đà Nẵng 97, Đắc Nông 99, Quảng Ngãi 51 Win Đà Nẵng 97, Win Đắc Nông 99
18/02/2022 Gia Lai 28, Ninh Thuận 22 Win Gia Lai 28, Win Ninh Thuận 22
17/02/2022 Bình Định 18, Quảng Bình 91, Quảng Trị 25 Win Quảng Bình 91
16/02/2022 Đà Nẵng 94, Khánh Hòa 55 Win Đà Nẵng 94, Win Khánh Hòa 55
15/02/2022 Đắc Lắc 36, Quảng Nam 13 Win Đắc Lắc 36, Win Quảng Nam 13
14/02/2022 Phú Yên 44, Thừa Thiên Huế 88 Win Phú Yên 44
13/02/2022 Khánh Hòa 06, Kon Tum 42 Win Khánh Hòa 06
12/02/2022 Đà Nẵng 16, Đắc Nông 70, Quảng Ngãi 65 Win Đà Nẵng 16, Win Đắc Nông 70, Win Quảng Ngãi 65
11/02/2022 Gia Lai 77, Ninh Thuận 28 Win Gia Lai 77
10/02/2022 Bình Định 97, Quảng Bình 13, Quảng Trị 42 Win Quảng Bình 13
09/02/2022 Đà Nẵng 14, Khánh Hòa 37 Win Đà Nẵng 14
08/02/2022 Đắc Lắc 12, Quảng Nam 51 Win Đắc Lắc 12, Win Quảng Nam 51
07/02/2022 Phú Yên 64, Thừa Thiên Huế 90 Win Phú Yên 64, Win Thừa Thiên Huế 90
06/02/2022 Khánh Hòa 47, Kon Tum 76 Win Kon Tum 76
05/02/2022 Đà Nẵng 25, Đắc Nông 78, Quảng Ngãi 83 Win Đà Nẵng 25, Win Đắc Nông 78, Win Quảng Ngãi 83
04/02/2022 Gia Lai 74, Ninh Thuận 02 Win Ninh Thuận 02
01/02/2022 Đắc Lắc 28, Quảng Nam 13 Win Quảng Nam 13
30/01/2022 Khánh Hòa 0, Kon Tum 26 Win Khánh Hòa 34
29/01/2022 Đà Nẵng 55, Đắc Nông 06, Quảng Ngãi 14 Win Đà Nẵng 55, Win Đắc Nông 06, Win Quảng Ngãi 14
28/01/2022 Gia Lai 55, Ninh Thuận 59 Win Gia Lai 55
27/01/2022 Bình Định 50, Quảng Bình 95, Quảng Trị 74 Win Bình Định 50, Win Quảng Bình 95
26/01/2022 Đà Nẵng 36, Khánh Hòa 87 Win Đà Nẵng 36, Win Khánh Hòa 87
25/01/2022 Đắc Lắc 33, Quảng Nam 45 Win Đắc Lắc 33
24/01/2022 Phú Yên 76, Thừa Thiên Huế 48 Win Phú Yên 76
23/01/2022 Khánh Hòa 79, Kon Tum 73 Win Khánh Hòa 79
22/01/2022 Đà Nẵng 03, Đắc Nông 13, Quảng Ngãi 59 Win Đà Nẵng 03, Win Đắc Nông 13, Win Quảng Ngãi 59
21/01/2022 Gia Lai 28, Ninh Thuận 30 Win Gia Lai 28, Win Ninh Thuận 30
20/01/2022 Bình Định 19, Quảng Bình 57, Quảng Trị 25 Win Bình Định 19, Win Quảng Bình 57
19/01/2022 Đà Nẵng 10, Khánh Hòa 85 Win Đà Nẵng 10, Win Khánh Hòa 85
18/01/2022 Đắc Lắc 51, Quảng Nam 39 Miss
17/01/2022 Phú Yên 74, Thừa Thiên Huế 80 Win Thừa Thiên Huế 80
16/01/2022 Khánh Hòa 81, Kon Tum 41 Win Kon Tum 41
15/01/2022 Đà Nẵng 18, Đắc Nông 86, Quảng Ngãi 26 Win Đà Nẵng 18, Win Đắc Nông 86
14/01/2022 Gia Lai 16, Ninh Thuận 87 Win Gia Lai 16
13/01/2022 Bình Định 66, Quảng Bình 39, Quảng Trị 74 Win Bình Định 66, Win Quảng Bình 39, Win Quảng Trị 74
12/01/2022 Đà Nẵng 37, Khánh Hòa 94 Win Đà Nẵng 37, Win Khánh Hòa 94
11/01/2022 Đắc Lắc 52, Quảng Nam 15 Win Quảng Nam 15
10/01/2022 Phú Yên 61, Thừa Thiên Huế 61 Win Phú Yên 61
09/01/2022 Khánh Hòa 56, Kon Tum 27 Win Khánh Hòa 56, Win Kon Tum 27
08/01/2022 Đà Nẵng 17, Đắc Nông 18, Quảng Ngãi 79 Win Đà Nẵng 17, Win Đắc Nông 18, Win Quảng Ngãi 79
07/01/2022 Gia Lai 83, Ninh Thuận 74 Win Ninh Thuận 74
06/01/2022 Bình Định 06, Quảng Bình 35, Quảng Trị 21 Win Bình Định 06, Win Quảng Bình 35, Win Quảng Trị 21
05/01/2022 Đà Nẵng 54, Khánh Hòa 87 Win Đà Nẵng 54
04/01/2022 Đắc Lắc 13, Quảng Nam 57 Win Đắc Lắc 13, Win Quảng Nam 57
03/01/2022 Phú Yên 15, Thừa Thiên Huế 19 Win Phú Yên 15
02/01/2022 Khánh Hòa 40, Kon Tum 70 Win Kon Tum 70
01/01/2022 Đà Nẵng 68, Đắc Nông 51, Quảng Ngãi 16 Win Đà Nẵng 68, Win Đắc Nông 51, Win Quảng Ngãi 16
31/12/2021 Gia Lai 32, Ninh Thuận 74 Win Gia Lai 32, Win Ninh Thuận 74
30/12/2021 Bình Định 11, Quảng Bình 78, Quảng Trị 58 Win Quảng Bình 78, Win Quảng Trị 58
29/12/2021 Đà Nẵng 22, Khánh Hòa 49 Win Khánh Hòa 49
28/12/2021 Đắc Lắc 62, Quảng Nam 70 Win Đắc Lắc 62, Win Quảng Nam 70
27/12/2021 Phú Yên 13, Thừa Thiên Huế 18 Win Phú Yên 13, Win Thừa Thiên Huế 18
26/12/2021 Khánh Hòa 41, Kon Tum 98 Win Khánh Hòa 41, Win Kon Tum 98
25/12/2021 Đà Nẵng 26, Đắc Nông 73, Quảng Ngãi 72 Win Quảng Ngãi 72
24/12/2021 Gia Lai 28, Ninh Thuận 19 Win Gia Lai 28, Win Ninh Thuận 19
23/12/2021 Bình Định 86, Quảng Bình 77, Quảng Trị 03 Win Bình Định 86, Win Quảng Trị 03
22/12/2021 Đà Nẵng 67, Khánh Hòa 95 Win Đà Nẵng 67, Win Khánh Hòa 95
21/12/2021 Đắc Lắc 08, Quảng Nam 58 Win Đắc Lắc 08
20/12/2021 Phú Yên 12, Thừa Thiên Huế 52 Win Phú Yên 12, Win Thừa Thiên Huế 52
19/12/2021 Khánh Hòa 84, Kon Tum 75 Win Khánh Hòa 84, Win Kon Tum 75
18/12/2021 Đà Nẵng 00, Đắc Nông 61, Quảng Ngãi 33 Win Đà Nẵng 00, Win Quảng Ngãi 33
17/12/2021 Gia Lai 34, Ninh Thuận 15 Win Gia Lai 34
16/12/2021 Bình Định 18, Quảng Bình 92, Quảng Trị 82 Miss
15/12/2021 Đà Nẵng 75, Khánh Hòa 49 Win Đà Nẵng 75, Win Khánh Hòa 49
14/12/2021 Đắc Lắc 36, Quảng Nam 04 Miss
13/12/2021 Phú Yên 44, Thừa Thiên Huế 25 Win Phú Yên 44, Win Thừa Thiên Huế 25
12/12/2021 Khánh Hòa 36, Kon Tum 13 Win Kon Tum 13
11/12/2021 Đà Nẵng 09, Đắc Nông 52, Quảng Ngãi 89 Miss
10/12/2021 Gia Lai 92, Ninh Thuận 16 Miss
09/12/2021 Bình Định 69, Quảng Bình 92, Quảng Trị 67 Win Bình Định 69, Win Quảng Bình 92, Win Quảng Trị 67
08/12/2021 Đà Nẵng 44, Khánh Hòa 21 Win Khánh Hòa 21
07/12/2021 Đắc Lắc 81, Quảng Nam 41 Win Đắc Lắc 81, Win Quảng Nam 41
06/12/2021 Phú Yên 28, Thừa Thiên Huế 95 Win Phú Yên 28, Win Thừa Thiên Huế 95
05/12/2021 Khánh Hòa 27, Kon Tum 66 Win Kon Tum 66
04/12/2021 Đà Nẵng 26, Đắc Nông 26, Quảng Ngãi 22 Win Đắc Nông 26, Win Quảng Ngãi 22
03/12/2021 Gia Lai 20, Ninh Thuận 71 Win Gia Lai 20, Win Ninh Thuận 71
02/12/2021 Bình Định 39, Quảng Bình 74, Quảng Trị 63 Win Bình Định 39, Win Quảng Bình 74, Win Quảng Trị 63
01/12/2021 Đà Nẵng 84, Khánh Hòa 92 Win Đà Nẵng 84, Win Khánh Hòa 92
30/11/2021 Đắc Lắc 67, Quảng Nam 47 Win Đắc Lắc 67, Win Quảng Nam 47
29/11/2021 Phú Yên 19, Thừa Thiên Huế 51 Win Phú Yên 19, Win Thừa Thiên Huế 51
28/11/2021 Khánh Hòa 29, Kon Tum 63 Win Khánh Hòa 29, Win Kon Tum 63
27/11/2021 Đà Nẵng 98, Đắc Nông 79, Quảng Ngãi 34 Miss
26/11/2021 Gia Lai 16, Ninh Thuận 05 Win Gia Lai 16, Win Ninh Thuận 05
25/11/2021 Bình Định 19, Quảng Bình 65, Quảng Trị 78 Win Quảng Bình 65, Win Quảng Trị 78
24/11/2021 Đà Nẵng 82, Khánh Hòa 78 Win Đà Nẵng 82, Win Khánh Hòa 78
23/11/2021 Đắc Lắc 96, Quảng Nam 71 Win Quảng Nam 71
22/11/2021 Phú Yên 40, Thừa Thiên Huế 55 Win Thừa Thiên Huế 55
21/11/2021 Khánh Hòa 20, Kon Tum 23 Win Khánh Hòa 20, Win Kon Tum 23
20/11/2021 Đà Nẵng 05, Đắc Nông 59, Quảng Ngãi 07 Win Đà Nẵng 05, Win Quảng Ngãi 07
19/11/2021 Gia Lai 55, Ninh Thuận 89 Win Ninh Thuận 89
18/11/2021 Bình Định 06, Quảng Bình 65, Quảng Trị 08 Win Bình Định 06, Win Quảng Bình 65, Win Quảng Trị 08
17/11/2021 Đà Nẵng 54, Khánh Hòa 24 Win Đà Nẵng 54
16/11/2021 Đắc Lắc 59, Quảng Nam 08 Win Đắc Lắc 59, Win Quảng Nam 08
15/11/2021 Phú Yên 50, Thừa Thiên Huế 50 Win Phú Yên 50, Win Thừa Thiên Huế 50
14/11/2021 Khánh Hòa 25, Kon Tum 23 Win Khánh Hòa 25
13/11/2021 Đà Nẵng 45, Đắc Nông 73, Quảng Ngãi 34 Win Đà Nẵng 45, Win Quảng Ngãi 34
12/11/2021 Gia Lai 41, Ninh Thuận 59 Win Gia Lai 41
11/11/2021 Bình Định 94, Quảng Bình 69, Quảng Trị 54 Miss
10/11/2021 Đà Nẵng 66, Khánh Hòa 79 Win Đà Nẵng 66
09/11/2021 Đắc Lắc 32, Quảng Nam 19 Win Quảng Nam 19
08/11/2021 Phú Yên 05, Thừa Thiên Huế 16 Win Phú Yên 05
07/11/2021 Khánh Hòa 46, Kon Tum 12 Win Khánh Hòa 46
06/11/2021 Đà Nẵng 58, Đắc Nông 75, Quảng Ngãi 99 Win Đà Nẵng 58, Win Đắc Nông 75, Win Quảng Ngãi 99
05/11/2021 Gia Lai 20, Ninh Thuận 61 Win Gia Lai 20
04/11/2021 Bình Định 97, Quảng Bình 97, Quảng Trị 65 Win Bình Định 97, Win Quảng Bình 97
03/11/2021 Đà Nẵng 30, Khánh Hòa 34 Win Đà Nẵng 30
02/11/2021 Đắc Lắc 25, Quảng Nam 31 Win Đắc Lắc 25, Win Quảng Nam 31
01/11/2021 Phú Yên 66, Thừa Thiên Huế 79 Win Phú Yên 66
31/10/2021 Khánh Hòa 56, Kon Tum 12 Win Kon Tum 12
30/10/2021 Đà Nẵng 23, Đắc Nông 38, Quảng Ngãi 98 Win Đà Nẵng 23, Win Đắc Nông 38, Win Quảng Ngãi 98
29/10/2021 Gia Lai 26, Ninh Thuận 31 Win Ninh Thuận 31
28/10/2021 Bình Định 30, Quảng Bình 17, Quảng Trị 86 Win Bình Định 30, Win Quảng Bình 17, Win Quảng Trị 86
27/10/2021 Đà Nẵng 60, Khánh Hòa 20 Win Đà Nẵng 60, Win Khánh Hòa 20
26/10/2021 Đắc Lắc 60, Quảng Nam 21 Win Đắc Lắc 60, Win Quảng Nam 21
25/10/2021 Phú Yên 80, Thừa Thiên Huế 22 Win Phú Yên 80, Win Thừa Thiên Huế 22
24/10/2021 Khánh Hòa 70, Kon Tum 41 Win Khánh Hòa 70, Win Kon Tum 41
23/10/2021 Đà Nẵng 93, Đắc Nông 00, Quảng Ngãi 16 Win Đà Nẵng 93, Win Đắc Nông 00
22/10/2021 Gia Lai 45, Ninh Thuận 92 Win Ninh Thuận 92
21/10/2021 Bình Định 92, Quảng Bình 87, Quảng Trị 69 Win Bình Định 92, Win Quảng Trị 69
20/10/2021 Đà Nẵng 77, Khánh Hòa 85 Win Đà Nẵng 77, Win Khánh Hòa 85
19/10/2021 Đắc Lắc 39, Quảng Nam 03 Win Quảng Nam 03
18/10/2021 Phú Yên 97, Thừa Thiên Huế 41 Miss
17/10/2021 Khánh Hòa 74, Kon Tum 68 Miss
16/10/2021 Đà Nẵng 20, Đắc Nông 23, Quảng Ngãi 47 Win Đà Nẵng 20, Win Đắc Nông 23, Win Quảng Ngãi 47
15/10/2021 Gia Lai 64, Ninh Thuận 72 Miss
14/10/2021 Bình Định 05, Quảng Bình 43, Quảng Trị 14 Miss
13/10/2021 Đà Nẵng 12, Khánh Hòa 67 Win Đà Nẵng 12, Win Khánh Hòa 67
12/10/2021 Đắc Lắc 25, Quảng Nam 58 Miss
11/10/2021 Phú Yên 17, Thừa Thiên Huế 53 Win Thừa Thiên Huế 53
10/10/2021 Khánh Hòa 67, Kon Tum 13 Win Khánh Hòa 67, Win Kon Tum 13
09/10/2021 Đà Nẵng 88, Đắc Nông 11, Quảng Ngãi 60 Win Đà Nẵng 88, Win Đắc Nông 11
08/10/2021 Gia Lai 54, Ninh Thuận 58 Win Gia Lai 54, Win Ninh Thuận 58
07/10/2021 Bình Định 40, Quảng Bình 46, Quảng Trị 67 Win Bình Định 40, Win Quảng Trị 67
06/10/2021 Đà Nẵng 38, Khánh Hòa 58 Win Đà Nẵng 38, Win Khánh Hòa 58
05/10/2021 Đắc Lắc 69, Quảng Nam 58 Win Quảng Nam 58
04/10/2021 Phú Yên 37, Thừa Thiên Huế 52 Win Phú Yên 37, Win Thừa Thiên Huế 52
03/10/2021 Khánh Hòa 79, Kon Tum 39 Win Khánh Hòa 79, Win Kon Tum 39
02/10/2021 Đà Nẵng 85, Đắc Nông 03, Quảng Ngãi 98 Win Đà Nẵng 85, Win Đắc Nông 03, Win Quảng Ngãi 98
01/10/2021 Gia Lai 12, Ninh Thuận 19 Win Ninh Thuận 19
30/09/2021 Bình Định 48, Quảng Bình 14, Quảng Trị 04 Win Bình Định 48, Win Quảng Bình 14, Win Quảng Trị 04
29/09/2021 Đà Nẵng 87, Khánh Hòa 85 Win Đà Nẵng 87, Win Khánh Hòa 85
28/09/2021 Đắc Lắc 56, Quảng Nam 39 Miss
27/09/2021 Phú Yên 12, Thừa Thiên Huế 56 Win Thừa Thiên Huế 56
26/09/2021 Khánh Hòa 39, Kon Tum 06 Win Khánh Hòa 39, Win Kon Tum 06
25/09/2021 Đà Nẵng 72, Đắc Nông 64, Quảng Ngãi 23 Win Đà Nẵng 72
24/09/2021 Gia Lai 89, Ninh Thuận 99 Win Gia Lai 89, Win Ninh Thuận 99
23/09/2021 Bình Định 18, Quảng Bình 10, Quảng Trị 49 Win Bình Định 18, Win Quảng Bình 10
22/09/2021 Đà Nẵng 59, Khánh Hòa 70 Miss
21/09/2021 Đắc Lắc 31, Quảng Nam 97 Win Đắc Lắc 31, Win Quảng Nam 97
20/09/2021 Phú Yên 13, Thừa Thiên Huế 99 Win Phú Yên 13, Win Thừa Thiên Huế 99
19/09/2021 Khánh Hòa 93, Kon Tum 30 Miss
18/09/2021 Đà Nẵng 80, Đắc Nông 96, Quảng Ngãi 65 Win Đà Nẵng 80, Win Đắc Nông 96
17/09/2021 Gia Lai 95, Ninh Thuận 61 Win Gia Lai 95, Win Ninh Thuận 61
16/09/2021 Bình Định 83, Quảng Bình 93, Quảng Trị 64 Win Bình Định 83, Win Quảng Bình 93
15/09/2021 Đà Nẵng 91, Khánh Hòa 32 Miss
14/09/2021 Đắc Lắc 20, Quảng Nam 56 Win Đắc Lắc 20
13/09/2021 Phú Yên 88, Thừa Thiên Huế 02 Miss
12/09/2021 Khánh Hòa 81, Kon Tum 56 Miss
11/09/2021 Đà Nẵng 25, Đắc Nông 74, Quảng Ngãi 22 Miss
10/09/2021 Gia Lai 52, Ninh Thuận 89 Miss
09/09/2021 Bình Định 11, Quảng Bình 62, Quảng Trị 38 Miss
08/09/2021 Đà Nẵng 43, Khánh Hòa 50 Miss
07/09/2021 Đắc Lắc 98, Quảng Nam 55 Win Đắc Lắc 98
06/09/2021 Phú Yên 92, Thừa Thiên Huế 35 Miss
05/09/2021 Khánh Hòa 17, Kon Tum 32 Miss
04/09/2021 Đà Nẵng 28, Đắc Nông 60, Quảng Ngãi 73 Miss
03/09/2021 Gia Lai 05, Ninh Thuận 50 Miss
02/09/2021 Bình Định 53, Quảng Bình 06, Quảng Trị 98 Miss
01/09/2021 Đà Nẵng 89, Khánh Hòa 36 Miss
31/08/2021 Đắc Lắc 96, Quảng Nam 37 Miss
30/08/2021 Phú Yên 03, Thừa Thiên Huế 81 Miss
29/08/2021 Khánh Hòa 91, Kon Tum 38 Miss
28/08/2021 Đà Nẵng 56, Đắc Nông 37, Quảng Ngãi 59 Miss
27/08/2021 Gia Lai 66, Ninh Thuận 05 Miss
26/08/2021 Bình Định 62, Quảng Bình 85, Quảng Trị 07 Miss
25/08/2021 Đà Nẵng 15, Khánh Hòa 44 Miss
24/08/2021 Đắc Lắc 69, Quảng Nam 07 Miss
23/08/2021 Phú Yên 26, Thừa Thiên Huế 53 Miss
22/08/2021 Khánh Hòa 78, Kon Tum 92 Miss
21/08/2021 Đà Nẵng 13, Đắc Nông 10, Quảng Ngãi 14 Miss
20/08/2021 Gia Lai 08, Ninh Thuận 14 Miss
19/08/2021 Bình Định 28, Quảng Bình 57, Quảng Trị 79 Miss
18/08/2021 Đà Nẵng 61, Khánh Hòa 04 Miss
17/08/2021 Đắc Lắc 63, Quảng Nam 51 Win Đắc Lắc 63
16/08/2021 Phú Yên 56, Thừa Thiên Huế 31 Win Phú Yên 56
15/08/2021 Khánh Hòa 82, Kon Tum 24 Win Khánh Hòa 82, Win Kon Tum 24
14/08/2021 Đà Nẵng 32, Đắc Nông 97, Quảng Ngãi 73 Win Đà Nẵng 32, Win Đắc Nông 97
13/08/2021 Gia Lai 28, Ninh Thuận 58 Win Gia Lai 28
26/07/2021 Phú Yên 19, Thừa Thiên Huế 66 Win Phú Yên 19, Win Thừa Thiên Huế 66
25/07/2021 Khánh Hòa 62, Kon Tum 32 Win Khánh Hòa 62, Win Kon Tum 32
24/07/2021 Đà Nẵng 65, Đắc Nông 65, Quảng Ngãi 27 Win Đà Nẵng 65, Win Đắc Nông 65, Win Quảng Ngãi 27
23/07/2021 Gia Lai 33, Ninh Thuận 98 Win Gia Lai 33, Win Ninh Thuận 98
22/07/2021 Bình Định 90, Quảng Bình 87, Quảng Trị 72 Win Quảng Bình 87
21/07/2021 Đà Nẵng 90, Khánh Hòa 71 Win Khánh Hòa 71
20/07/2021 Đắc Lắc 17, Quảng Nam 35 Miss
19/07/2021 Phú Yên 17, Thừa Thiên Huế 77 Miss
18/07/2021 Khánh Hòa 96, Kon Tum 36 Miss
17/07/2021 Đà Nẵng 43, Đắc Nông 26, Quảng Ngãi 69 Miss
16/07/2021 Gia Lai 56, Ninh Thuận 32 Miss
15/07/2021 Bình Định 12, Quảng Bình 12, Quảng Trị 34 Miss
14/07/2021 Đà Nẵng 78, Khánh Hòa 34 Miss
13/07/2021 Đắc Lắc 44, Quảng Nam 67 Miss
12/07/2021 Phú Yên 53, Thừa Thiên Huế 32 Miss
11/07/2021 Khánh Hòa 86, Kon Tum 67 Miss
10/07/2021 Đà Nẵng 97, Đắc Nông 64, Quảng Ngãi 92 Miss
09/07/2021 Gia Lai 65, Ninh Thuận 23 Win Gia Lai 65, Win Ninh Thuận 23
08/07/2021 Bình Định 81, Quảng Bình 72, Quảng Trị 52 Win Quảng Bình 72
07/07/2021 Đà Nẵng 30, Khánh Hòa 23 Win Đà Nẵng 30, Win Khánh Hòa 23
06/07/2021 Đắc Lắc 57, Quảng Nam 66 Win Đắc Lắc 57, Win Quảng Nam 66
05/07/2021 Phú Yên 96, Thừa Thiên Huế 95 Miss
04/07/2021 Khánh Hòa 16, Kon Tum 40 Miss
03/07/2021 Đà Nẵng 00, Đắc Nông 41, Quảng Ngãi 34 Win Đà Nẵng 00, Win Đắc Nông 41
02/07/2021 Gia Lai 20, Ninh Thuận 31 Win Ninh Thuận 31
01/07/2021 Bình Định 91, Quảng Bình 23, Quảng Trị 98 Win Quảng Bình 23, Win Quảng Trị 98
30/06/2021 Đà Nẵng 66, Khánh Hòa 19 Win Đà Nẵng 66
29/06/2021 Đắc Lắc 99, Quảng Nam 34 Win Đắc Lắc 99, Win Quảng Nam 34
28/06/2021 Phú Yên 65, Thừa Thiên Huế 02 Win Thừa Thiên Huế 02
27/06/2021 Khánh Hòa 16, Kon Tum 81 Win Khánh Hòa 16
26/06/2021 Đà Nẵng 41, Đắc Nông 42, Quảng Ngãi 52 Win Quảng Ngãi 52
25/06/2021 Gia Lai 93, Ninh Thuận 42 Win Ninh Thuận 42
24/06/2021 Bình Định 08, Quảng Bình 61, Quảng Trị 18 Win Bình Định 08, Win Quảng Trị 18
23/06/2021 Đà Nẵng 35, Khánh Hòa 75 Win Đà Nẵng 35, Win Khánh Hòa 75
22/06/2021 Đắc Lắc 41, Quảng Nam 57 Win Quảng Nam 57
21/06/2021 Phú Yên 75, Thừa Thiên Huế 89 Win Phú Yên 75
20/06/2021 Khánh Hòa 02, Kon Tum 23 Win Khánh Hòa 02
19/06/2021 Đà Nẵng 67, Đắc Nông 31, Quảng Ngãi 43 Win Đà Nẵng 67, Win Đắc Nông 31
18/06/2021 Gia Lai 29, Ninh Thuận 62 Win Gia Lai 29
17/06/2021 Bình Định 62, Quảng Bình 44, Quảng Trị 18 Win Bình Định 62, Win Quảng Bình 44
16/06/2021 Đà Nẵng 17, Khánh Hòa 97 Win Khánh Hòa 97
15/06/2021 Đắc Lắc 74, Quảng Nam 29 Miss
14/06/2021 Phú Yên 47, Thừa Thiên Huế 55 Win Phú Yên 47, Win Thừa Thiên Huế 55
13/06/2021 Khánh Hòa 49, Kon Tum 94 Win Kon Tum 94
12/06/2021 Đà Nẵng 93, Đắc Nông 70, Quảng Ngãi 48 Win Đà Nẵng 93
11/06/2021 Gia Lai 44, Ninh Thuận 62 Win Gia Lai 44, Win Ninh Thuận 62
10/06/2021 Bình Định 17, Quảng Bình 17, Quảng Trị 20 Win Bình Định 17, Win Quảng Bình 17, Win Quảng Trị 20
09/06/2021 Đà Nẵng 43, Khánh Hòa 18 Win Đà Nẵng 43, Win Khánh Hòa 18
08/06/2021 Đắc Lắc 94, Quảng Nam 98 Win Đắc Lắc 94, Win Quảng Nam 98
07/06/2021 Phú Yên 13, Thừa Thiên Huế 78 Win Thừa Thiên Huế 78
06/06/2021 Khánh Hòa 67, Kon Tum 81 Win Khánh Hòa 67
05/06/2021 Đà Nẵng 11, Đắc Nông 54, Quảng Ngãi 38 Win Đà Nẵng 11, Win Đắc Nông 54, Win Quảng Ngãi 38
04/06/2021 Gia Lai 95, Ninh Thuận 04 Win Gia Lai 95, Win Ninh Thuận 04
03/06/2021 Bình Định 99, Quảng Bình 64, Quảng Trị 10 Win Quảng Bình 64
02/06/2021 Đà Nẵng 98, Khánh Hòa 45 Win Đà Nẵng 98, Win Khánh Hòa 45
01/06/2021 Đắc Lắc 90, Quảng Nam 42 Miss
31/05/2021 Phú Yên 46, Thừa Thiên Huế 62 Win Phú Yên 46, Win Thừa Thiên Huế 62
30/05/2021 Khánh Hòa 23, Kon Tum 84 Win Khánh Hòa 23, Win Kon Tum 84
29/05/2021 Đà Nẵng 22, Đắc Nông 86, Quảng Ngãi 18 Win Đắc Nông 86
28/05/2021 Gia Lai 79, Ninh Thuận 57 Win Ninh Thuận 57
27/05/2021 Bình Định 10, Quảng Bình 54, Quảng Trị 91 Win Bình Định 10, Win Quảng Bình 54, Win Quảng Trị 91
26/05/2021 Đà Nẵng 37, Khánh Hòa 84 Win Đà Nẵng 37
25/05/2021 Đắc Lắc 08, Quảng Nam 28 Win Đắc Lắc 08, Win Quảng Nam 28
24/05/2021 Phú Yên 73, Thừa Thiên Huế 13 Win Thừa Thiên Huế 13
23/05/2021 Khánh Hòa 47, Kon Tum 26 Win Kon Tum 26
22/05/2021 Đà Nẵng 81, Đắc Nông 89, Quảng Ngãi 90 Win Đà Nẵng 81, Win Quảng Ngãi 90
21/05/2021 Gia Lai 79, Ninh Thuận 75 Win Ninh Thuận 75
20/05/2021 Bình Định 40, Quảng Bình 83, Quảng Trị 84 Win Bình Định 40, Win Quảng Bình 83
19/05/2021 Đà Nẵng 15, Khánh Hòa 48 Win Đà Nẵng 15
18/05/2021 Đắc Lắc 32, Quảng Nam 13 Win Đắc Lắc 32, Win Quảng Nam 13
17/05/2021 Phú Yên 83, Thừa Thiên Huế 86 Win Phú Yên 83
16/05/2021 Khánh Hòa 79, Kon Tum 27 Win Khánh Hòa 79
15/05/2021 Đà Nẵng 11, Đắc Nông 20, Quảng Ngãi 21 Win Đà Nẵng 11, Win Đắc Nông 20, Win Quảng Ngãi 21
14/05/2021 Gia Lai 00, Ninh Thuận 55 Win Gia Lai 00, Win Ninh Thuận 55
13/05/2021 Bình Định 60, Quảng Bình 17, Quảng Trị 90 Win Bình Định 60, Win Quảng Bình 17
12/05/2021 Đà Nẵng 76, Khánh Hòa 15 Win Khánh Hòa 15
11/05/2021 Đắc Lắc 86, Quảng Nam 88 Win Đắc Lắc 86, Win Quảng Nam 88
10/05/2021 Phú Yên 06, Thừa Thiên Huế 27 Win Phú Yên 06, Win Thừa Thiên Huế 27
09/05/2021 Khánh Hòa 54, Kon Tum 63 Win Khánh Hòa 54
08/05/2021 Đà Nẵng 24, Đắc Nông 81, Quảng Ngãi 21 Win Đà Nẵng 24, Win Quảng Ngãi 21
07/05/2021 Gia Lai 93, Ninh Thuận 23 Win Gia Lai 93, Win Ninh Thuận 23
06/05/2021 Bình Định 61, Quảng Bình 44, Quảng Trị 30 Win Bình Định 61, Win Quảng Bình 44, Win Quảng Trị 30
05/05/2021 Đà Nẵng 10, Khánh Hòa 89 Win Đà Nẵng 10, Win Khánh Hòa 89
04/05/2021 Đắc Lắc 63, Quảng Nam 87 Win Quảng Nam 87
03/05/2021 Phú Yên 72, Thừa Thiên Huế 58 Win Phú Yên 72
02/05/2021 Khánh Hòa 64, Kon Tum 10 Win Khánh Hòa 64, Win Kon Tum 10
01/05/2021 Đà Nẵng 53, Đắc Nông 22, Quảng Ngãi 56 Win Đà Nẵng 53, Win Đắc Nông 22
30/04/2021 Gia Lai 40, Ninh Thuận 05 Win Ninh Thuận 05
29/04/2021 Bình Định 65, Quảng Bình 27, Quảng Trị 18 Miss
28/04/2021 Đà Nẵng 51, Khánh Hòa 59 Win Đà Nẵng 51, Win Khánh Hòa 59
27/04/2021 Đắc Lắc 90, Quảng Nam 57 Win Quảng Nam 57
26/04/2021 Phú Yên 65, Thừa Thiên Huế 95 Win Phú Yên 65, Win Thừa Thiên Huế 95
25/04/2021 Khánh Hòa 67, Kon Tum 40 Miss
24/04/2021 Đà Nẵng 71, Đắc Nông 80, Quảng Ngãi 15 Win Đắc Nông 80, Win Quảng Ngãi 15
21/04/2021 Đà Nẵng 24, Khánh Hòa 87 Win Đà Nẵng 24, Win Khánh Hòa 87
20/04/2021 Đắc Lắc 47, Quảng Nam 60 Miss
19/04/2021 Phú Yên 17, Thừa Thiên Huế 89 Win Phú Yên 17, Win Thừa Thiên Huế 89
18/04/2021 Khánh Hòa 79, Kon Tum 47 Miss
17/04/2021 Đà Nẵng 01, Đắc Nông 12, Quảng Ngãi 23 Miss
16/04/2021 Gia Lai 09, Ninh Thuận 71 Win Gia Lai 09, Win Ninh Thuận 71
15/04/2021 Bình Định 68, Quảng Bình 71, Quảng Trị 57 Win Bình Định 68, Win Quảng Bình 71, Win Quảng Trị 57
14/04/2021 Đà Nẵng 14, Khánh Hòa 99 Win Đà Nẵng 14, Win Khánh Hòa 99
13/04/2021 Đắc Lắc 76, Quảng Nam 00 Win Quảng Nam 00
12/04/2021 Phú Yên 39, Thừa Thiên Huế 77 Win Phú Yên 39, Win Thừa Thiên Huế 77
11/04/2021 Khánh Hòa 33, Kon Tum 59 Win Khánh Hòa 33, Win Kon Tum 59
10/04/2021 Đà Nẵng 52, Đắc Nông 97, Quảng Ngãi 12 Win Đà Nẵng 52, Win Đắc Nông 97
09/04/2021 Gia Lai 31, Ninh Thuận 59 Win Ninh Thuận 59
08/04/2021 Bình Định 72, Quảng Bình 20, Quảng Trị 97 Win Bình Định 72, Win Quảng Bình 20
07/04/2021 Đà Nẵng 04, Khánh Hòa 66 Win Đà Nẵng 04, Win Khánh Hòa 66
06/04/2021 Đắc Lắc 48, Quảng Nam 33 Miss
05/04/2021 Phú Yên 47, Thừa Thiên Huế 92 Win Phú Yên 47
04/04/2021 Khánh Hòa 91, Kon Tum 72 Win Khánh Hòa 91
03/04/2021 Đà Nẵng 39, Đắc Nông 99, Quảng Ngãi 00 Win Đà Nẵng 39, Win Đắc Nông 99, Win Quảng Ngãi 00
02/04/2021 Gia Lai 24, Ninh Thuận 60 Win Ninh Thuận 60
01/04/2021 Bình Định 85, Quảng Bình 41, Quảng Trị 90 Win Bình Định 85, Win Quảng Trị 90
31/03/2021 Đà Nẵng 56, Khánh Hòa 33 Miss
30/03/2021 Đắc Lắc 98, Quảng Nam 94 Win Đắc Lắc 98, Win Quảng Nam 94
29/03/2021 Phú Yên 24, Thừa Thiên Huế 94 Win Phú Yên 24
28/03/2021 Khánh Hòa 04, Kon Tum 99 Win Khánh Hòa 04
27/03/2021 Đà Nẵng 13, Đắc Nông 56, Quảng Ngãi 63 Win Đắc Nông 56, Win Quảng Ngãi 63
26/03/2021 Gia Lai 86, Ninh Thuận 12 Win Gia Lai 86, Win Ninh Thuận 12
25/03/2021 Bình Định 20, Quảng Bình 63, Quảng Trị 81 Win Quảng Bình 63
24/03/2021 Đà Nẵng 56, Khánh Hòa 21 Miss
23/03/2021 Đắc Lắc 60, Quảng Nam 26 Win Đắc Lắc 60
22/03/2021 Phú Yên 11, Thừa Thiên Huế 40 Miss
21/03/2021 Khánh Hòa 32, Kon Tum 07 Miss
20/03/2021 Đà Nẵng 27, Đắc Nông 22, Quảng Ngãi 54 Win Đà Nẵng 27, Win Đắc Nông 22, Win Quảng Ngãi 54
19/03/2021 Gia Lai 50, Ninh Thuận 19 Win Gia Lai 50
18/03/2021 Bình Định 74, Quảng Bình 96, Quảng Trị 65 Win Bình Định 74, Win Quảng Trị 65
17/03/2021 Đà Nẵng 46, Khánh Hòa 16 Win Đà Nẵng 46
16/03/2021 Đắc Lắc 24, Quảng Nam 79 Win Quảng Nam 79
15/03/2021 Phú Yên 94, Thừa Thiên Huế 61 Win Thừa Thiên Huế 61
14/03/2021 Khánh Hòa 34, Kon Tum 45 Win Khánh Hòa 34, Win Kon Tum 45
13/03/2021 Đà Nẵng 03, Đắc Nông 28, Quảng Ngãi 88 Win Đà Nẵng 03, Win Đắc Nông 28, Win Quảng Ngãi 88
12/03/2021 Gia Lai 50, Ninh Thuận 72 Win Gia Lai 50, Win Ninh Thuận 72
11/03/2021 Bình Định 30, Quảng Bình 40, Quảng Trị 52 Win Bình Định 30
10/03/2021 Đà Nẵng 16, Khánh Hòa 29 Win Đà Nẵng 16, Win Khánh Hòa 29
09/03/2021 Đắc Lắc 96, Quảng Nam 60 Win Đắc Lắc 96, Win Quảng Nam 60
08/03/2021 Phú Yên 40, Thừa Thiên Huế 79 Win Phú Yên 40, Win Thừa Thiên Huế 79
07/03/2021 Khánh Hòa 92, Kon Tum 98 Win Khánh Hòa 92, Win Kon Tum 98
06/03/2021 Đà Nẵng 10, Đắc Nông 82, Quảng Ngãi 85 Miss
05/03/2021 Gia Lai 79, Ninh Thuận 31 Win Gia Lai 79, Win Ninh Thuận 31
04/03/2021 Bình Định 03, Quảng Bình 37, Quảng Trị 48 Win Bình Định 03, Win Quảng Bình 37
03/03/2021 Đà Nẵng 99, Khánh Hòa 76 Win Khánh Hòa 76
02/03/2021 Đắc Lắc 67, Quảng Nam 97 Win Đắc Lắc 67, Win Quảng Nam 97
01/03/2021 Phú Yên 11, Thừa Thiên Huế 61 Win Phú Yên 11, Win Thừa Thiên Huế 61
28/02/2021 Khánh Hòa 38, Kon Tum 67 Win Khánh Hòa 38
27/02/2021 Đà Nẵng 10, Đắc Nông 49, Quảng Ngãi 83 Win Quảng Ngãi 83
26/02/2021 Gia Lai 10, Ninh Thuận 75 Miss
25/02/2021 Bình Định 57, Quảng Bình 58, Quảng Trị 43 Win Bình Định 57, Win Quảng Bình 58, Win Quảng Trị 43
24/02/2021 Đà Nẵng 65, Khánh Hòa 46 Miss
23/02/2021 Đắc Lắc 01, Quảng Nam 11 Win Đắc Lắc 01, Win Quảng Nam 11
22/02/2021 Phú Yên 92, Thừa Thiên Huế 64 Win Phú Yên 92, Win Thừa Thiên Huế 64
21/02/2021 Khánh Hòa 89, Kon Tum 42 Win Khánh Hòa 89, Win Kon Tum 42
20/02/2021 Đà Nẵng 28, Đắc Nông 90, Quảng Ngãi 52 Win Đắc Nông 90, Win Quảng Ngãi 52
19/02/2021 Gia Lai 39, Ninh Thuận 19 Win Gia Lai 39
18/02/2021 Bình Định 42, Quảng Bình 64, Quảng Trị 32 Win Quảng Bình 64
17/02/2021 Đà Nẵng 58, Khánh Hòa 36 Win Khánh Hòa 36
16/02/2021 Đắc Lắc 53, Quảng Nam 83 Win Đắc Lắc 53
15/02/2021 Phú Yên 31, Thừa Thiên Huế 04 Win Thừa Thiên Huế 04
10/02/2021 Đà Nẵng 08, Khánh Hòa 62 Win Đà Nẵng 08
09/02/2021 Đắc Lắc 34, Quảng Nam 57 Win Đắc Lắc 34, Win Quảng Nam 57
08/02/2021 Phú Yên 13, Thừa Thiên Huế 64 Win Phú Yên 13
07/02/2021 Khánh Hòa 64, Kon Tum 65 Win Khánh Hòa 64, Win Kon Tum 65
06/02/2021 Đà Nẵng 96, Đắc Nông 31, Quảng Ngãi 79 Win Đà Nẵng 96, Win Đắc Nông 31
05/02/2021 Gia Lai 19, Ninh Thuận 14 Miss
04/02/2021 Bình Định 85, Quảng Bình 84, Quảng Trị 32 Win Bình Định 85
03/02/2021 Đà Nẵng 49, Khánh Hòa 78 Win Khánh Hòa 78
02/02/2021 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 30 Win Quảng Nam 30
01/02/2021 Phú Yên 68, Thừa Thiên Huế 69 Win Thừa Thiên Huế 69
31/01/2021 Khánh Hòa 74, Kon Tum 72 Win Khánh Hòa 74, Win Kon Tum 72
30/01/2021 Đà Nẵng 13, Đắc Nông 10, Quảng Ngãi 91 Win Đà Nẵng 13, Win Đắc Nông 10, Win Quảng Ngãi 91
29/01/2021 Gia Lai 70, Ninh Thuận 80 Win Gia Lai 70
28/01/2021 Bình Định 57, Quảng Bình 48, Quảng Trị 63 Win Bình Định 57, Win Quảng Trị 63
27/01/2021 Đà Nẵng 46, Khánh Hòa 35 Miss
26/01/2021 Đắc Lắc 45, Quảng Nam 61 Win Đắc Lắc 45, Win Quảng Nam 61
25/01/2021 Phú Yên 42, Thừa Thiên Huế 78 Win Phú Yên 42, Win Thừa Thiên Huế 78
24/01/2021 Khánh Hòa 75, Kon Tum 00 Win Khánh Hòa 75, Win Kon Tum 00
23/01/2021 Đà Nẵng 26, Đắc Nông 25, Quảng Ngãi 84 Win Đắc Nông 25
22/01/2021 Gia Lai 80, Ninh Thuận 22 Win Gia Lai 80, Win Ninh Thuận 22
21/01/2021 Bình Định 13, Quảng Bình 77, Quảng Trị 52 Win Bình Định 13, Win Quảng Trị 52
20/01/2021 Đà Nẵng 37, Khánh Hòa 19 Win Khánh Hòa 19
19/01/2021 Đắc Lắc 03, Quảng Nam 79 Win Đắc Lắc 03, Win Quảng Nam 79
18/01/2021 Phú Yên 88, Thừa Thiên Huế 89 Win Phú Yên 88, Win Thừa Thiên Huế 89
17/01/2021 Khánh Hòa 97, Kon Tum 12 Win Khánh Hòa 97, Win Kon Tum 12
16/01/2021 Đà Nẵng 82, Đắc Nông 33, Quảng Ngãi 72 Win Quảng Ngãi 72
15/01/2021 Gia Lai 09, Ninh Thuận 36 Win Gia Lai 09, Win Ninh Thuận 36
14/01/2021 Bình Định 71, Quảng Bình 20, Quảng Trị 81 Win Bình Định 71, Win Quảng Bình 20, Win Quảng Trị 81
13/01/2021 Đà Nẵng 58, Khánh Hòa 89 Win Đà Nẵng 58, Win Khánh Hòa 89
12/01/2021 Đắc Lắc 79, Quảng Nam 23 Win Đắc Lắc 79
11/01/2021 Phú Yên 16, Thừa Thiên Huế 80 Win Thừa Thiên Huế 80
10/01/2021 Khánh Hòa 81, Kon Tum 97 Win Khánh Hòa 81, Win Kon Tum 97
09/01/2021 Đà Nẵng 62, Đắc Nông 29, Quảng Ngãi 38 Win Đắc Nông 29, Win Quảng Ngãi 38
08/01/2021 Gia Lai 43, Ninh Thuận 06 Win Gia Lai 43, Win Ninh Thuận 06
07/01/2021 Bình Định 82, Quảng Bình 19, Quảng Trị 72 Win Quảng Bình 19, Win Quảng Trị 72
06/01/2021 Đà Nẵng 93, Khánh Hòa 50 Win Khánh Hòa 50
05/01/2021 Đắc Lắc 39, Quảng Nam 90 Win Đắc Lắc 39, Win Quảng Nam 90
04/01/2021 Phú Yên 45, Thừa Thiên Huế 70 Win Phú Yên 45, Win Thừa Thiên Huế 70
03/01/2021 Khánh Hòa 50, Kon Tum 26 Win Kon Tum 26
02/01/2021 Đà Nẵng 72, Đắc Nông 32, Quảng Ngãi 17 Win Đà Nẵng 72, Win Đắc Nông 32
01/01/2021 Gia Lai 12, Ninh Thuận 11 Win Ninh Thuận 11
31/12/2020 Bình Định 39, Quảng Bình 07, Quảng Trị 39 Win Bình Định 39, Win Quảng Bình 07, Win Quảng Trị 39
30/12/2020 Đà Nẵng 59, Khánh Hòa 31 Win Đà Nẵng 59, Win Khánh Hòa 31
29/12/2020 Đắc Lắc 46, Quảng Nam 45 Win Đắc Lắc 46
28/12/2020 Phú Yên 92, Thừa Thiên Huế 34 Win Phú Yên 92
27/12/2020 Khánh Hòa 61, Kon Tum 24 Win Kon Tum 24
26/12/2020 Đà Nẵng 15, Đắc Nông 24, Quảng Ngãi 41 Win Đà Nẵng 15, Win Đắc Nông 24
25/12/2020 Gia Lai 30, Ninh Thuận 26 Win Gia Lai 30, Win Ninh Thuận 26
24/12/2020 Bình Định 33, Quảng Bình 52, Quảng Trị 45 Win Bình Định 33, Win Quảng Bình 52, Win Quảng Trị 45
23/12/2020 Đà Nẵng 85, Khánh Hòa 45 Win Khánh Hòa 45
22/12/2020 Đắc Lắc 68, Quảng Nam 95 Miss
21/12/2020 Phú Yên 72, Thừa Thiên Huế 31 Win Thừa Thiên Huế 31
20/12/2020 Khánh Hòa 21, Kon Tum 28 Win Khánh Hòa 21, Win Kon Tum 28
19/12/2020 Đà Nẵng 87, Đắc Nông 26, Quảng Ngãi 65 Win Đà Nẵng 87, Win Đắc Nông 26, Win Quảng Ngãi 65
18/12/2020 Gia Lai 86, Ninh Thuận 68 Win Gia Lai 86
17/12/2020 Bình Định 98, Quảng Bình 40, Quảng Trị 21 Win Bình Định 98, Win Quảng Bình 40
16/12/2020 Đà Nẵng 33, Khánh Hòa 31 Win Đà Nẵng 33, Win Khánh Hòa 31
15/12/2020 Đắc Lắc 35, Quảng Nam 30 Win Đắc Lắc 35, Win Quảng Nam 30
14/12/2020 Phú Yên 00, Thừa Thiên Huế 16 Win Phú Yên 00, Win Thừa Thiên Huế 16
13/12/2020 Khánh Hòa 49, Kon Tum 02 Win Khánh Hòa 49, Win Kon Tum 02
12/12/2020 Đà Nẵng 07, Đắc Nông 63, Quảng Ngãi 46 Win Đà Nẵng 07, Win Đắc Nông 63, Win Quảng Ngãi 46
11/12/2020 Gia Lai 91, Ninh Thuận 84 Win Ninh Thuận 84
10/12/2020 Bình Định 46, Quảng Bình 60, Quảng Trị 54 Win Quảng Bình 60
09/12/2020 Đà Nẵng 52, Khánh Hòa 18 Win Đà Nẵng 52
08/12/2020 Đắc Lắc 04, Quảng Nam 58 Win Đắc Lắc 04, Win Quảng Nam 58
07/12/2020 Phú Yên 32, Thừa Thiên Huế 58 Win Thừa Thiên Huế 58
06/12/2020 Khánh Hòa 22, Kon Tum 56 Win Khánh Hòa 22
05/12/2020 Đà Nẵng 31, Đắc Nông 26, Quảng Ngãi 17 Win Đà Nẵng 31, Win Đắc Nông 26
04/12/2020 Gia Lai 11, Ninh Thuận 37 Win Ninh Thuận 37
03/12/2020 Bình Định 76, Quảng Bình 12, Quảng Trị 11 Win Bình Định 76
02/12/2020 Đà Nẵng 31, Khánh Hòa 04 Win Khánh Hòa 04
01/12/2020 Đắc Lắc 66, Quảng Nam 19 Win Đắc Lắc 66, Win Quảng Nam 19
30/11/2020 Phú Yên 55, Thừa Thiên Huế 13 Win Phú Yên 55
29/11/2020 Khánh Hòa 93, Kon Tum 90 Win Khánh Hòa 93, Win Kon Tum 90
28/11/2020 Đà Nẵng 42, Đắc Nông 66, Quảng Ngãi 83 Win Đà Nẵng 42, Win Đắc Nông 66
27/11/2020 Gia Lai 51, Ninh Thuận 68 Win Gia Lai 51, Win Ninh Thuận 68
26/11/2020 Bình Định 03, Quảng Bình 11, Quảng Trị 22 Win Bình Định 03, Win Quảng Bình 11, Win Quảng Trị 22
25/11/2020 Đà Nẵng 44, Khánh Hòa 20 Win Đà Nẵng 44, Win Khánh Hòa 20
24/11/2020 Đắc Lắc 73, Quảng Nam 17 Win Đắc Lắc 73, Win Quảng Nam 17
23/11/2020 Phú Yên 38, Thừa Thiên Huế 62 Win Thừa Thiên Huế 62
22/11/2020 Khánh Hòa 21, Kon Tum 22 Win Kon Tum 22
21/11/2020 Đà Nẵng 67, Đắc Nông 20, Quảng Ngãi 49 Win Đắc Nông 20
20/11/2020 Gia Lai 25, Ninh Thuận 94 Win Ninh Thuận 94
19/11/2020 Bình Định 06, Quảng Bình 38, Quảng Trị 12 Win Bình Định 06, Win Quảng Bình 38, Win Quảng Trị 12
18/11/2020 Đà Nẵng 78, Khánh Hòa 39 Win Khánh Hòa 39
17/11/2020 Đắc Lắc 67, Quảng Nam 38 Win Đắc Lắc 67, Win Quảng Nam 38
16/11/2020 Phú Yên 53, Thừa Thiên Huế 53 Win Phú Yên 53, Win Thừa Thiên Huế 53
15/11/2020 Khánh Hòa 21, Kon Tum 49 Win Khánh Hòa 21
14/11/2020 Đà Nẵng 38, Đắc Nông 18, Quảng Ngãi 90 Win Đà Nẵng 38, Win Đắc Nông 18, Win Quảng Ngãi 90
13/11/2020 Gia Lai 56, Ninh Thuận 43 Win Ninh Thuận 43
12/11/2020 Bình Định 55, Quảng Bình 52, Quảng Trị 36 Win Quảng Bình 52
11/11/2020 Đà Nẵng 65, Khánh Hòa 45 Win Đà Nẵng 65, Win Khánh Hòa 45
10/11/2020 Đắc Lắc 87, Quảng Nam 92 Win Đắc Lắc 87, Win Quảng Nam 92
09/11/2020 Phú Yên 75, Thừa Thiên Huế 68 Win Phú Yên 75
08/11/2020 Khánh Hòa 14, Kon Tum 43 Win Khánh Hòa 14, Win Kon Tum 43
07/11/2020 Đà Nẵng 10, Đắc Nông 97, Quảng Ngãi 89 Win Đà Nẵng 10, Win Đắc Nông 97, Win Quảng Ngãi 89
06/11/2020 Gia Lai 29, Ninh Thuận 91 Win Ninh Thuận 91
05/11/2020 Bình Định 44, Quảng Bình 58, Quảng Trị 55 Win Bình Định 44, Win Quảng Bình 58, Win Quảng Trị 55
04/11/2020 Đà Nẵng 90, Khánh Hòa 44 Win Đà Nẵng 90
03/11/2020 Đắc Lắc 92, Quảng Nam 14 Win Đắc Lắc 92
02/11/2020 Phú Yên 24, Thừa Thiên Huế 56 Win Phú Yên 24, Win Thừa Thiên Huế 56
01/11/2020 Khánh Hòa 51, Kon Tum 85 Win Khánh Hòa 51, Win Kon Tum 85
31/10/2020 Đà Nẵng 88, Đắc Nông 45, Quảng Ngãi 91 Win Đà Nẵng 88, Win Đắc Nông 45, Win Quảng Ngãi 91
30/10/2020 Gia Lai 23, Ninh Thuận 42 Win Gia Lai 23, Win Ninh Thuận 42
29/10/2020 Bình Định 29, Quảng Bình 02, Quảng Trị 13 Win Bình Định 29, Win Quảng Bình 02, Win Quảng Trị 13
28/10/2020 Đà Nẵng 29, Khánh Hòa 51 Win Khánh Hòa 51
27/10/2020 Đắc Lắc 39, Quảng Nam 50 Win Đắc Lắc 39, Win Quảng Nam 50
26/10/2020 Phú Yên 06, Thừa Thiên Huế 06 Win Phú Yên 06, Win Thừa Thiên Huế 06
25/10/2020 Khánh Hòa 59, Kon Tum 47 Win Khánh Hòa 59, Win Kon Tum 47
24/10/2020 Đà Nẵng 62, Đắc Nông 92, Quảng Ngãi 39 Win Đà Nẵng 62
23/10/2020 Gia Lai 58, Ninh Thuận 29 Win Gia Lai 58, Win Ninh Thuận 29
22/10/2020 Bình Định 27, Quảng Bình 80, Quảng Trị 63 Win Bình Định 27, Win Quảng Bình 80
21/10/2020 Đà Nẵng 35, Khánh Hòa 74 Win Đà Nẵng 35, Win Khánh Hòa 74
20/10/2020 Đắc Lắc 73, Quảng Nam 19 Win Đắc Lắc 73, Win Quảng Nam 19
19/10/2020 Phú Yên 63, Thừa Thiên Huế 71 Win Thừa Thiên Huế 71
18/10/2020 Khánh Hòa 23, Kon Tum 11 Win Khánh Hòa 23
17/10/2020 Đà Nẵng 92, Đắc Nông 95, Quảng Ngãi 69 Win Đà Nẵng 92, Win Đắc Nông 95
16/10/2020 Gia Lai 58, Ninh Thuận 50 Win Gia Lai 58, Win Ninh Thuận 50
15/10/2020 Bình Định 46, Quảng Bình 06, Quảng Trị 75 Win Bình Định 46, Win Quảng Bình 06, Win Quảng Trị 75
14/10/2020 Đà Nẵng 23, Khánh Hòa 73 Win Đà Nẵng 23, Win Khánh Hòa 73
13/10/2020 Đắc Lắc 43, Quảng Nam 71 Win Đắc Lắc 43, Win Quảng Nam 71
12/10/2020 Phú Yên 17, Thừa Thiên Huế 11 Win Phú Yên 17, Win Thừa Thiên Huế 11
11/10/2020 Khánh Hòa 05, Kon Tum 53 Win Khánh Hòa 05
10/10/2020 Đà Nẵng 48, Đắc Nông 51, Quảng Ngãi 03 Win Quảng Ngãi 03
09/10/2020 Gia Lai 70, Ninh Thuận 54 Win Gia Lai 70, Win Ninh Thuận 54
08/10/2020 Bình Định 43, Quảng Bình 76, Quảng Trị 12 Win Bình Định 43, Win Quảng Trị 12
07/10/2020 Đà Nẵng 49, Khánh Hòa 57 Win Đà Nẵng 49, Win Khánh Hòa 57
06/10/2020 Đắc Lắc 92, Quảng Nam 40 Win Đắc Lắc 92, Win Quảng Nam 40
05/10/2020 Phú Yên 96, Thừa Thiên Huế 75 Miss
04/10/2020 Khánh Hòa 92, Kon Tum 54 Win Kon Tum 54
03/10/2020 Đà Nẵng 33, Đắc Nông 71, Quảng Ngãi 17 Win Đà Nẵng 33
02/10/2020 Gia Lai 32, Ninh Thuận 48 Win Gia Lai 32, Win Ninh Thuận 48
01/10/2020 Bình Định 63, Quảng Bình 84, Quảng Trị 05 Win Quảng Bình 84, Win Quảng Trị 05
30/09/2020 Đà Nẵng 35, Khánh Hòa 16 Win Đà Nẵng 35, Win Khánh Hòa 16
29/09/2020 Đắc Lắc 92, Quảng Nam 90 Win Đắc Lắc 92, Win Quảng Nam 90
28/09/2020 Phú Yên 03, Thừa Thiên Huế 17 Win Phú Yên 03, Win Thừa Thiên Huế 17
27/09/2020 Khánh Hòa 22, Kon Tum 82 Win Kon Tum 82
26/09/2020 Đà Nẵng 07, Đắc Nông 39, Quảng Ngãi 79 Win Đà Nẵng 07, Win Đắc Nông 39, Win Quảng Ngãi 79
25/09/2020 Gia Lai 76, Ninh Thuận 99 Win Gia Lai 76, Win Ninh Thuận 99
24/09/2020 Bình Định 96, Quảng Bình 87, Quảng Trị 13 Win Quảng Trị 13
23/09/2020 Đà Nẵng 53, Khánh Hòa 93 Win Đà Nẵng 53, Win Khánh Hòa 93
22/09/2020 Đắc Lắc 34, Quảng Nam 28 Win Đắc Lắc 34, Win Quảng Nam 28
21/09/2020 Phú Yên 28, Thừa Thiên Huế 20 Win Phú Yên 28
20/09/2020 Khánh Hòa 11, Kon Tum 51 Win Kon Tum 51
19/09/2020 Đà Nẵng 52, Đắc Nông 55, Quảng Ngãi 45 Win Đắc Nông 55
18/09/2020 Gia Lai 21, Ninh Thuận 96 Win Ninh Thuận 96
17/09/2020 Bình Định 96, Quảng Bình 76, Quảng Trị 62 Win Bình Định 96, Win Quảng Bình 76
16/09/2020 Đà Nẵng 69, Khánh Hòa 80 Win Đà Nẵng 69, Win Khánh Hòa 80
15/09/2020 Đắc Lắc 23, Quảng Nam 27 Win Quảng Nam 27
14/09/2020 Phú Yên 32, Thừa Thiên Huế 08 Win Phú Yên 32, Win Thừa Thiên Huế 08
13/09/2020 Khánh Hòa 28, Kon Tum 15 Win Khánh Hòa 28, Win Kon Tum 15
12/09/2020 Đà Nẵng 31, Đắc Nông 53, Quảng Ngãi 82 Win Đà Nẵng 31, Win Đắc Nông 53, Win Quảng Ngãi 82
11/09/2020 Gia Lai 71, Ninh Thuận 71 Win Gia Lai 71, Win Ninh Thuận 71
10/09/2020 Bình Định 47, Quảng Bình 50, Quảng Trị 71 Win Bình Định 47, Win Quảng Trị 71
09/09/2020 Đà Nẵng 27, Khánh Hòa 78 Win Đà Nẵng 27, Win Khánh Hòa 78
08/09/2020 Đắc Lắc 02, Quảng Nam 69 Win Đắc Lắc 02
07/09/2020 Phú Yên 38, Thừa Thiên Huế 19 Win Phú Yên 38
06/09/2020 Khánh Hòa 20, Kon Tum 12 Win Khánh Hòa 20, Win Kon Tum 12
05/09/2020 Đà Nẵng 16, Đắc Nông 38, Quảng Ngãi 55 Win Đà Nẵng 16, Win Đắc Nông 38
04/09/2020 Gia Lai 26, Ninh Thuận 31 Win Gia Lai 26
03/09/2020 Bình Định 18, Quảng Bình 97, Quảng Trị 00 Win Bình Định 18, Win Quảng Bình 97, Win Quảng Trị 00
02/09/2020 Đà Nẵng 62, Khánh Hòa 70 Win Đà Nẵng 62, Win Khánh Hòa 70
01/09/2020 Đắc Lắc 23, Quảng Nam 84 Win Đắc Lắc 23, Win Quảng Nam 84
31/08/2020 Phú Yên 19, Thừa Thiên Huế 61 Miss
30/08/2020 Khánh Hòa 57, Kon Tum 95 Win Khánh Hòa 57, Win Kon Tum 95
29/08/2020 Đà Nẵng 35, Đắc Nông 68, Quảng Ngãi 97 Win Đà Nẵng 35, Win Quảng Ngãi 97
28/08/2020 Gia Lai 11, Ninh Thuận 27 Win Gia Lai 11, Win Ninh Thuận 27
27/08/2020 Bình Định 31, Quảng Bình 94, Quảng Trị 68 Win Bình Định 31, Win Quảng Bình 94, Win Quảng Trị 68
26/08/2020 Đà Nẵng 80, Khánh Hòa 51 Win Đà Nẵng 80, Win Khánh Hòa 51
25/08/2020 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 02 Win Quảng Nam 02
24/08/2020 Phú Yên 58, Thừa Thiên Huế 60 Win Phú Yên 58
23/08/2020 Khánh Hòa 08, Kon Tum 57 Win Khánh Hòa 08, Win Kon Tum 57
22/08/2020 Đà Nẵng 41, Đắc Nông 27, Quảng Ngãi 48 Win Đà Nẵng 41, Win Đắc Nông 27, Win Quảng Ngãi 48
21/08/2020 Gia Lai 27, Ninh Thuận 70 Win Ninh Thuận 70
20/08/2020 Bình Định 92, Quảng Bình 45, Quảng Trị 04 Win Quảng Bình 45, Win Quảng Trị 04
19/08/2020 Đà Nẵng 97, Khánh Hòa 80 Win Đà Nẵng 97
18/08/2020 Đắc Lắc 39, Quảng Nam 33 Win Đắc Lắc 39, Win Quảng Nam 33
17/08/2020 Phú Yên 49, Thừa Thiên Huế 67 Win Phú Yên 49, Win Thừa Thiên Huế 67
16/08/2020 Khánh Hòa 63, Kon Tum 83 Win Khánh Hòa 63, Win Kon Tum 83
15/08/2020 Đà Nẵng 49, Đắc Nông 53, Quảng Ngãi 89 Miss
14/08/2020 Gia Lai 57, Ninh Thuận 20 Win Gia Lai 57, Win Ninh Thuận 20
13/08/2020 Bình Định 24, Quảng Bình 90, Quảng Trị 92 Win Quảng Trị 92
12/08/2020 Đà Nẵng 41, Khánh Hòa 76 Win Đà Nẵng 41, Win Khánh Hòa 76
11/08/2020 Đắc Lắc 38, Quảng Nam 72 Win Quảng Nam 72
10/08/2020 Phú Yên 63, Thừa Thiên Huế 25 Win Thừa Thiên Huế 25